Clopotarul dacilor 118                                            

                                            Nu cumva era Moșul?

        În timp ce meditam, pe munte, trecea un cioban bătrîn cu oile sale și își mîngîia bîrsanele dragi cu un cîntec la fluier. Se vedea că se bucură de prezența mea și m-a salutat prietenește. I-am făcut semn să se apropie și mirat am fost cînd mi-a spus că mă cunoaște: te-am văzut la sărbătoarea moților – zice el.
        În ochii săi am văzut că este un om bun, plin de înțelepciune, care îmi cerceta sufletul și încerca să facă o punte cu un străin ce a venit de puțin timp să trăiască pe munte: Oile mele sînt cele mai frumoase din tot ținutul acesta fiindcă le cînt toată ziua la fluier…sînt două vipere în deal și, pînă nu le cînt ceva la fluier, nu mă lasă să trec cu oile…munții noștri dețin multe porți, dacă străinii nu le cunosc, ei sînt reținuți de străjerii Carpaților. Străbunii ziceau că singurii munți din lume care au fost creați de Dumnezeu pentru primii oameni de pe Pămînt sînt munții Carpați. De aici a pornit toată civilizația umană și tot aici, la împlinirea vremii, Dumnezeu vine și se așează în scaunul Lui, de unde cercetează toate popoarele lumii – cum au rîvnit în toți acești 26.000 de ani dați pentru desăvîrșirea sufletului.
        Stăteam ca un copil cu gura căscată și nu-mi venea să cred ce auzeam de la un simplu cioban…a scos din traistă un caș pe care mi l-a întins la despărțire, spunînd: hai, nu prea sta aici, pe munte…voi aveți multe de făcut, cînd veți termina de construit cetatea celor adevărați voi veni la voi în ospeție.
        Am luat cu bucurie cașul și, cînd am vrut să-i mulțumesc, am observat că dispăruse cu tot cu oi. Am rămas uimit…l-am căutat cu privirea prin negura muntelui și un gînd și-a făcut loc: oare nu cumva ciobanul era chiar Moșul? Nici el și nici oile lui nu păreau pămîntești… Întorcînd-mă la îndrumarea straniului cioban, că această cetate este pentru acei adevărați, fac un apel către toți dacii adevărați din toată lumea – să vină la claca zidirii pe care o facem, pentru a termina cetatea pînă la toamnă, pentru ca Moșul să poată veni în ospeție. Cine vine să ajute este binevenit, cine vrea să vină în excursie să mai aștepte... Acei adevărați, dați un mesaj pe adresa tezauruldaciei@yahoo.com și vă vom lămuri cum puteți ajunge.
Alexandru Ștefan