Clopotarul dacilor 156

Trăind o viață de om într-o dimensiune legată de timp și spațiu, vrei sau nu vrei, o parte din ființa umană se îndoiește că există viața eternă. Mă adresez vouă, celor din Civilizația Vodă, să-mi permiteți o călătorie în timp ca să înving egoul fals care, într-un fel sau altul, induce suspiciuni referitoare la dimensiunile în care există nemurire. O sferă luminoasă a apărut ca din senin și m-a învelit în timp ce meditam, cu lumina sa. În cîteva clipe m-am trezit într-o lume total necunoscută mie. Vegetația era diferită de cea de pe Pămînt, oamenii – mai înalți decît noi și nu am văzut automobile și copii. Din sferă, priveam totul ca un copil curios, pînă cînd am ajuns în fața unei entități care m-a întrebat ce vreau să cunosc din lumea aceea. Mi-am revenit puțin din emoțiile pe care le aveam și i-am mulțumit pentru atenția acordată. Îmi doresc să cunosc: de unde ați venit și cum ați reușit să atingeți această dimensiune?
Sîntem înaintașii voștri de pe Pămînt, am descoperit și dobîndit nemurirea acolo unde trăiți voi acum. Pe Pămînt, viața este ciclică și fiecare ciclu are importanța lui. În primele trei cicluri, sufletul trece prin treptele de adopție ale Pămîntului. Cel de-al patrulea este trezirea și pregătirea sufletului în stare de hibernare. În ultimul, cel de-al cincilea, omul trăiește 5.125 de ani fără să moară.
Dar noi ce facem acum, nu sîntem conștienți că trăim?
Acum, voi vă aflați într-o stare asemănătoare hibernării. Microbii care vă mențin corpul fizic în timpul hibernării au viață scurtă. Atunci cînd începe ciclul cel mare de viață pe Pămînt, sufletele selectate primesc de Sus o misiune eternă. Sufletul emană o aură specială care, ca un magnet, atrage de la fundul oceanelor microbii ce mențin viața în corpul fizic timp de 5.125 de ani pămîntești.
De ce omul în somn trăiește atît de puțin și brusc i se oferă o viață de 5.125 de ani?
Voi, acum, nu trăiți, ci dormiți. În somn, fiecare are comportamentul său, este o stare de veghe înainte de trezire. Toți pămîntenii care au șansa să intre în dimensiunea acestui mare ciclu vor deține puteri paranormale adică își activează toată puterea dată omului de către Creator.
Înțeleg corect? Numai acei ce intră în ciclul mare își activează puterea Divină? Restul ce fac?
Așa zisa moarte există numai în timpul hibernării. Dacă sufletul nu se trezește pînă la ciclul care definește eternitatea îi va muri continuu corpul fizic pînă cînd se va trezi.
Care este scopul acestui mare ciclu?
Este ultima etapă de viață pe Pămînt înainte de a dobîndi nemurirea. Numai în această perioadă, omul își trezește dumnezeirea, restul ciclurilor reprezintă un fel de clocire și selectare a sufletelor care pot dobîndi nemurirea.
Dar de ce nu putem să trecem cu toții ca să trăim acești 5.125 de ani?
Aceasta ar fi ca și cum ai trezi un om beat din somn ca să rezolvi cu el niște treburi importante…omul trăiește într-o formă de viață somnambulă, adică între Adevăr și Iluzie. Numai în starea de hibernare se petrece selecția naturală pentru viața eternă. Sufletele care s-au trezit din hibernare așteaptă un fel de sfîrșit de lume fiindcă sînt total nedumerite de comportamentul celor care încă dorm. Trebuie să conștientizați acest lucru și să vă pregătiți de această mare șansă.
Alexandru Ștefan  

Clopotarul dacilor 155         


      Toți, de draga dimineață, sîntem preocupați ca niște furnicuțe să dobîndim pîinea cea de toate zilele. Dar, undeva, departe, cred că mai este și o altă lume, care caută hrana veșnică pentru a-și hrăni sufletul. știm că alimentația destinată corpului fizic este, în mare parte, modificată genetic, iar acea spirituală este interpretată greșit. Cu aceste gînduri m-am adresat către prietenii mei din Civilizația Vodă: înțeleg că este nevoie de multă hrană pentru a hrăni atîta lume, dar de ce modificată genetic?
În primul rînd, pentru ca Pămîntul să ajungă în paragină și să fie cumpărat ieftin. Oamenii nu conștientizează că, consumînd hrană modificată genetic devin un fel de roboți, ce pot fi dirijați în totalitate. Prin alimentația modificată genetic, treptat, omul își slăbește sistemul imunitar și poate fi infectat prin intermediul unui simplu telefon mobil. E-urile ce sînt introduse în alimentația consumatorilor îndeplinesc rolul unui cip. Sfatul nostru este să vă alimentați cu hrană sănătoasă.
De ce multă lume crede că voi sînteți entități malefice și ne urmăriți numai ca să ne cotropiți Pămîntul?
Oare merită să muncești atît de mult să te desăvîrșești pentru ca, apoi, să cotropești pe cineva? Dacă civilizațiile avansate aveau acest scop o făceau încă de cînd voi erați în Epoca de Piatră.
Multă lumea este infectată cu HIV (virusul care produce SIDA). De unde a apărut această năpastă peste omenire?
Locuitorii Pămîntului trec, cu adevărat, prin mari încercări. Ca observatori, vă putem comunica faptul că acest virus a afectat deja peste 50 de milioane de oameni, iar 70% dintre aceștia nu știu că sînt infectați. noi am constatat că boala se declanșează din cauza șocului pe care-l suferă pacientul în momentul cînd află că este purtător al HIV. Virusul a pătruns în sînge prin sistemul radioactiv solar, ajutat de culori, ce atacă imunitatea. Pătrunzînd în sînge, virusul își activează un soi de memorie care poate fi decodificată matematic. La medicamentele pe care le-ați obținut deja puteți adăuga rășină, praf de aur amestecat cu rugină și este posibil să obțineți un tratament împotriva acestui virus.
Noi, pămîntenii, cu ce vă putem fi de folos?
Să nu vă mai urîți, să vă treziți calitatea primordială a sufletului, să deveniți mai buni, să fiți mai aproape unul de altul, să fiți așa cum v-a gîndit Creatorul și să nu uitați că vă așteptăm cu drag în bucuria noastră.
Alexandru Ștefan  

Clopotarul dacilor 154

Ascuns în mijlocul naturii, priveam cu admirație albinele harnice, care cărau în stupi polenul, pentru a face miere. Îmi place mierea, dar, cînd m-am gîndit că, de fapt, noi, oamenii, le furăm mîncarea ce o strîng ele pentru iarnă, am cam înghițit în sec… Cum să trăiești pe Pămînt fără să deranjezi pe nimeni? cu această întrebare m-am adresat, în meditația mea, către Civilizația Vodă.
Dacă izvorul ar sta pe gînduri și s-ar întreba cine îi va bea apa, nu ar mai izvorî. Totul, în spațiu, are un sens. Dacă omenirea ar studia nu numai ceea ce produce albina, ci și modul în care funcționează stupul în interior, ar putea construi o societate perfectă.
De ce majoritatea oamenilor de pe Pămînt nu cred că există mai multe civilizații în Univers?
Faptul că mulți nu cred nu este un semn rău căci ei încearcă să se descurce singuri. Legătura Pămîntului cu civilizațiile mai avansate era, de multe ori, confundată cu prezența Creatorului. După pierderea contactului cu Cerul, s-au activat acei frustrați de prezența civilizațiilor înalte și s-au apucat să educe lumea prin manipulare. Oamenii care au monopolizat resursele energetice de pe Pămînt dictează informațiile pentru evoluția sufletului. 90% din populația Pămîntului a pierdut legătura cu liberul său arbitru. Lumea actuală nu este învățată să gîndească, ci numai să plătească.
Totuși, este ușor să observați cum ne înecăm în problemele noastre…poate ne mai și ajutați?
În spațiu, nimeni nu este dădăcit, totul se dobîndește prin muncă înverșunată. Dacă pe oamenii ce mențin legătura cu civilizațiile înalte i-ar lua cineva în serios, Pămîntul și omenirea s-ar schimba la 180 de grade. Nu poți ajuta o lume care nu crede în existența altor civilizații, nemaivorbind despre acei care vă aduc mesajele noastre.
Înțeleg că civilizația voastră nu a pierdut niciodată contactul cu Pămîntul. De ce sîntem noi atît de importanți, încăt ne observați fără întrerupere? Sîntem pentru voi un material didactic, un experiment, cum ne priviți voi, de acolo?  
Ești cam agitat astăzi, dar întrebările sînt profunde. Sînteți frații noștri mai mici, învățăm și noi din greșelile voastre, ca să nu le repetăm. Omenirea de pe Pămînt a deținut cel mai avansat contact cu întregul Univers. Se vor restabili, în curînd, toate căile primordiale dintre voi și lumile avansate. În necredința voastră că sînteți singuri în Univers există și un sîmbure de egoism. Cu mii de ani în urmă, s-au produs mari schimbări în sistemul planetar și viața de pe unele planete a fost grav afectată. Cu părere de rău, și voi, pămîntenii, ați trecut prin această perturbare cosmică. În primul rînd, trebuie să vă reamintiți ce legătură ați avut cu Creatorul. El decide cînd și cum se restabilesc căile de legătură în spațiu. Puțini dintre oameni îndrăznesc să restabilească legătura adevărată cu Dumnezeu, totul la voi se face prin intermediari, de aici a început rătăcirea voastră.
Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor 153

Încălecați de materie, trecem cu toții prin umilința timpului, cu gîndul și credința că vom deveni mai buni. Nevoile și discordanța dintre oameni ne determină să ne îndepărtăm unii de alții pentru ca apoi să căutăm, cu disperare, o cale de-a ne apropia din nou. Cu aceste gînduri m-am adresat, în meditația mea, către Civilizația Vodă.
De ce majoritatea dușmăniilor dintre oameni apar din cauza geloziei sau a datoriilor?
Dacă cineva te urăște din cauza datoriilor, dă-i totul, dar nu trăi niciodată lîngă el fiindcă mîine te va urî pentru că ești fericit. De acel ce emană otravă din cauza geloziei îndepărtează-te ca să nu te atragă în nebunia sa. Fiecare om care poartă în suflet un gînd ascuns crede că îl poate amăgi chiar și pe Dumnezeu. Majoritatea acestor indivizi se comportă ca acest nefericit om despre care vreau să-ți povestesc: în mijlocul oceanului, un rătăcit îl ruga disperat pe Dumnezeu să-i salveze viața și valiza cu bani. Cînd L-a văzut pe Dumnezeu venind, a spus: nu am cuvinte să-Ți mulțumesc, Doamne. Păcat că banii nu sînt  la bancă, căci m-aș împărți cu dobînda.
De cînd și cum a început evoluția sufletului pentru a se împărți  în trei părți egale pentru a evolua în alte dimensiuni?
După cum știți, oamenii de pe tărîmul vostru s-au numit geți, traci și daci. O parte a sufletului, care evolua pe Mama Geea purta numele de get. A doua parte, ce evolua în peșteri avea numele de traci, adică tari ca piatra în credință. Cea de-a treia parte, ce atingea desăvîrșirea purta numele de dac adică duh-arian-curat.
Aceste suflete de pe Pămînt mai au posibilitatea să atingă aceste trei dimensiuni necesare pentru a cunoaște lumile paralele?
Dacă omul își trăiește viața, pășind pe Pămînt cu crucea în sîn și bărdița la brîu, duhul din el va sta mult și bine în formă latentă. Încercarea de a cunoaște lumile paralele fiind, în același timp, înger și demon este imposibilă. Nu inventați nimic nou, drumul străbunilor voștri a fost și rămîne perfect. Prima treaptă – cunoaște pămîntul ca să intri în armonie cu natura. Pe Pămînt, încearcă să găsești poarta prin care sufletul, ghidat de duh, își croiește drumul către Eternitate.
După ce criterii poate să trăiască un suflet în afara timpului?
Mulți cred și gîndesc că pot să trăiască fără nici un efort în Eternitate. Pentru a trăi într-un loc unde nu există moarte trebuie, în primul rînd, să devii un suflet care naște, permanent, idei noi. Dacă nu ești capabil de așa ceva trebuie să fii gata să îndeplinești ideile altor suflete. Criteriile după care pot fi apreciate entitățile înalte sînt foarte simple. În timpul foametei sau al secetei, un om evoluat trece, treptat, de la mîncarea fizică la cea cu lumină, în timp ce, acel nedesăvîrșit devine mai periculos decît animalul.
Vreți să spuneți că toate aceste întîmplări neplăcute de pe Pămînt sînt dirijate de Sus?
Entitățile din lumile evoluate nu se ocupă de crearea unor greutăți artificiale. Aveți, pe Pămînt, destui maeștri în această direcție. Noi sîntem observatori, nu avem dreptul să intervenim în cursul evoluției voastre. Adevărul este că povara greutăților din lume este ca o sită cerească care îi separă pe acei răi de acei buni. Se știe că desăvîrșirea nu se atinge cu ușurință și, de multe ori, se dobîndește prin chin și suferință.
S-a întîmplat vreodată să interveniți în destinul oamenilor de pe Pămînt?
Da, în cel de-al doilea război mondial, dar numai ca să vă oprim din atîta vărsare de sînge.
Dacă aș îndrăzni să vă rog să interveniți și pentru noi, cei ce trăim acum pe Pămînt, ați face-o?
Încercarea vină n-are, îți apreciem îndrăzneala de a vorbi cu noi.
Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor 152         Nu m-am adresat niciodată vouă, celor din Civilizația Vodă, cu întrebări personale dar, de data aceasta, îndrăznesc să vă întreb pe voi, cei ce ne cunoașteți trecutul, prezentul și viitorul. De ce mulți dintre inițiații Daciei au pierdut contactul primordial cu Creatorul?
Legătura perfectă dintre om și Cosmos se făcea prin intermediul cristalelor și al cilindrilor pe care conducătorii Daciei îi purtau pe cap. Ulterior, această practică a fost preluată de către faraonii egipteni. Orice conducător din Antichitate avea capul acoperit cu un întreg arsenal ce-i dădea posibilitatea să mențină legătura cu Universul. Dacă s-ar studia coroanele și tot ceea ce au purtat înaintașii voștri pe cap, ați avea răspuns la multe întrebări.
Care dintre canalele energetice din Dacia Primordială sînt importante pentru renașterea acestui popor?
Două dintre cele mai importante canale se află în mîinile voastre. Dar, Transnistria și Cadrilaterul sînt surse energetice strict legate de activarea celor două canale importante de pe tărîmul vostru.
De ce este atît de important și vînat de străini pămîntul Moldovei?
Mari cantități din aurul Daciei au fost ascunse sub albia rîului Nistru. Fiind dotată cu sateliți performanți, Moscova a depistat acest mare tezaur și insistă să dețină controlul asupra zonei.
Noi, trăitorii acestui tărîm, cît mai avem de îndurat căderea?
Ridicarea este individuală. Un sfat ascultat de doi oameni poate fi înțeles diferit. Pentru sufletul inițiat poate fi colac salvator, iar pentru acel începător – un laț de spînzurătoare. Mulți oameni păcătuiesc și apoi se spovedesc în fața lui Dumnezeu, aducînd pe altar greșeala ca pe purul adevăr. Dar, gîndul ascuns este să dea vina pe alții. Cînd fiecare suflet va deveni responsabil de toate faptele bune sau rele pe care le comite, fără a spune că dracul este de vină, lumea voastră se va schimba radical. Pămîntul și acest popor vor deveni, în timpul apropiat, un mare centru spiritual ce va schimba mersul omenirii. Atunci cînd va ieși la suprafață adevărul despre religiile false, din inima acestui popor se va ridica un om, ce va ghida omenirea spre valorile adevărate ale Creatorului.
Cu ce putem contribui la împlinirea acestei mari previziuni?
Trebuie să credeți că, în afară de voi, nimeni nu va aduce fericirea divină pe Pămînt. Restul lumii doar a visat să o facă. Încercați să fiți așa cum v-a lăsat Dumnezeu pe Pămînt, nu imitați pe nimeni căci sînteți autentici. Ieșiți din capcana materiei și vă veți regăsi esența primordială a sufletului. În măduva acestui măreț neam se regăsesc toate popoarele lumii și rădăcina primordială a Marelui Duh Suprem.
Alexandru Ștefan