Clopotarul dacilor 261Au trecut mii de ani de cînd ființa umană se află pe Pămînt și încă mai crede că, după moarte, trece într-un spațiu etern unde își va continua viața veșnică. Părerea mea este că nimeni, în afară de tine însuți, nu îți poate deschide porțile eternității, indiferent cîți preoți îți vor cînta veșnica pomenire. Este o temă despre care se vorbește puțin, dar știu că, în adîncul sufletului, toți gîndim că sîntem nemuritori. Omenirea caută elixirul vieții prin laboratoare și foarte puțini depun efort ca să-l dobîndească prin desăvîrșirea sufletului. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Dacă noi, ca oameni, purtăm în ADN-ul nostru nemurirea, de ce am ajuns să murim ca orice vietate de pe Pămînt?
Fiecare dimensiune are mai multe trepte, cum ar fi șapte pahare împachetate. Voi, pe Pămînt, le cunoașteți ca lumi paralele, dar trebuie să știți că ființa umană există, în același timp, în mai multe dimensiuni. Într-o dimensiune poți fi rege, în alta – un simplu bucătar. Toate experiențele se stochează în rădăcină, care reprezintă întregul eon.
De ce ni s-a blocat nemurirea și am fost programați să trăim numai 120 de ani?
Vă puteți imagina ca șapte miliarde de nemuritori nedesăvîrșiți să fie lăsați în voia sorții? Toate resursele Pămîntului s-ar epuiza imediat și nu ar mai fi loc pentru ca și alții să treacă prin Școala-Pămînt.
Ca să trecem în dimensiunea a patra avem nevoie să cunoaștem taina nemuririi sau acolo viața este asemănătoare celei din dimensiunea a treia?
Viața dintre dimensiuni este total diferită. Pentru a accesa dimensiunea a patra este necesar să descoperiți nemurirea chiar în dimensiunea în care trăiți.
Este ușor de spus – să descoperim. Dar, cum?
Ființei umane i s-a stopat nemurirea prin ridicarea temperatuii sîngelui. Fiecare grad mai jos de temperatura corpului de 36,6 grade reprezintă încă 40 de ani din viața voastră pămînteană. Omul este traumatizat la ieșirea din corp, după moarte. Reîncarnîndu-se, nu mai ține minte viața anterioară din cauza șocului prin care trece. Oamenii voștri de știință trebuie să creeze un dispozitiv pentru a scana toată informația din creierul vostru. Acest lucru se face atunci cînd ființa umană se află în floarea vieții și este împlinită din toate punctele de vedere. Cînd medicina voastră va evolua se va putea anticipa moartea cu șapte zile înainte de a se instala. Pacientul poate fi înghețat și recuperat în timp de 40 de zile cu ajutorul dispozitivului care păstrează memoria creierului individului decedat.
Avem atîtea preziceri legate de viitor încît nu mai știm care este adevărată. Ce ne puteți spune despre acest subiect?
Există mulți oameni pe Pămînt care dețin darul de a vedea viitorul. Dar, atenție: unii pot vedea evenimentele din dimensiunile paralele. Dacă ceea ce au prezis nu s-a întîmplat pe Pămînt, cu siguranță s-a întîmplat într-o lume paralelă. Sfatul nostru este să căutați profund fructul nemuririi fiindcă el se află alături de voi. Intuiți calea adevărată, iar inima va îndemna sufletul spre dimensiunea a patra, care este primul pas spre nemurire.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 260

Oricît de mult s-ar implica omul în manipularea naturii, cele patru anotimpuri sînt deocamdată biruitoare în această luptă. Ma întreb cum am putea să-i catalogăm pe acei indivizi care stau undeva, într-un colț al Pămîntului, și planifică cum să zguduie Vrancea sau să mai înece cîteva orașe din Europa. Neavînd în vocabularul meu astfel de cuvinte, mă adresez, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă, cu următoarele întrebări:
Este adevărat că unele state au pus în aplicare descoperirile lui Tesla pentru a ne distruge clima și echilibrul țării în care trăim?
Multe lucruri i-au fost destăinuite lui Tesla spre binele omenirii, nu pentru a o distruge. Statele care se ocupă cu astfel de mizerii nu cunosc profunzimea legii climaterice. În primă fază, pot să mărească magnitudinea unui cutremur mic, dar finalul va fi tragic pentru emițător. Trebuie să știți că, în natură, totul funcționează după modelul bumerangului.
Dacă noi, ca oameni, am ajuns să ne temem unii de alții, poate că acești indivizi ce ne distrug planeta sînt niște roboți fără conștiință?
         V-am spus, la un moment dat, că există pe Pămînt oameni cu suflet și oameni fără suflet. Acesta este rezultatul unei inginerii nereușite asupra ființei umane, inginerie ce aparține unei civilizații mai puțin responsabile. Zeii care au venit în ajutorul pămîntenilor i-au lăsat ființei umane sarea, grîul și multe altele, pentru a se putea apăra de această creatură situată mai jos decît animalul din punct de vedere energetic. Pentru cei născuți din zei exista ritualul care ardea orice păcat înainte de moarte. Inchiziția a distrus toți preoții zalmoxieni care se numeau eliberatori de păcate. Pe pieptul muribundului se punea o felie de pîine frămîntată cu sare neagră și coaptă pe vatră. Preotul nu avea voie să-și arate fața celor din jur, citea rugăciunea dezlegării de păcate și presura sare pe pîine. Cînd se termina ritualul, preotul lua pîinea de pe piept și, cu discreție, părăsea casa, iar omul își dădea sufletul cu zîmbetul pe buze. Pentru ființa umană, sarea a fost și a rămas cel mai bun scut lăsat de zei pe Pămînt. Oamenii lui Dumnezeu erau numiți sarea Pămîntului. Atunci cînd sarea nu va mai fi sărată această lume își va termina toate ciclurile de evoluție.
         La echinocțiul de primăvară, dacă vreți ca dorințele voastre să se împlinească, găsiți un inițiat care să vă binecuvînteze o mînă de sare. Țineți-o în mîna stîngă, formulați bine dorința și rugați-vă atunci cînd se deschide portalul dintre anotimpuri. Această sare, ținută sub pernă, vă poate trata de insomnii și multe boli incurabile.
Pămîntul este Gradina Creatorului și în ea predomină Creația Lui. Dacă o să vă uniți puterile prin gînd constructiv, oamenii negativi vor dispărea ca un vîntișor de primăvară.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 259


Indiferent cu ce dispoziție ne trezim de draga dimineață, soarele ne așteaptă în fiecare zi cu razele sale mîngîietoare. Trăim în acest corp fizic și probabil că unii dintre semenii noștri nu au reușit să cunoască baza celor cinci elemente fără de care viața de pe Pămînt nu ar fi posibilă. Din păcate, sîntem preocupați de ceea ce vrem noi, dar, oare ce așteptări are Cerul de la noi? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Dumnezeu a coborît o rază din Lumina Luminilor pe Pămînt, iluminînd întreaga Sa creație. În inimile oamenilor a răsădit Iubirea, Voința și Credința, tăinuind, în aceste daruri, scara ridicării la Cer. În primă fază, ființa umană trebuie să zăvorască ușa prin care se strecoară răul către inima sa, pentru a putea accesa dimensiunea a patra. Odată cu sosirea echinocțului de primăvară se va activa ultima din cele șapte lumini ale acestui ciclu, care va șterge hotarele dintre lumile paralele. Această lumină sacră va restabili ordinea din întregul Univers și va alunga răul din toate sferele cerești.
Care vor fi consecințele dacă ființa umană nu se va schimba odată cu aceste reforme cerești?
Dacă ființa umană nu va considera de cuviință să meargă mai departe pe calea desăvîrșirii va intra în vigoare Legea primelor vietăți. Aici, trebuie precizat faptul că vietăți precum furnicile, albinele etc au fost aduse pe Pămînt cu ajutorul civilizațiilor mai avansate. Civilizațiile respective consideră că aceste vietăți sînt mai inteligente decît ființa umană și susțin că au prioritate înaintea omului deoarece au fost primele care au pășit pe această planetă. Dacă civilizațiile despre care vorbim reușesc să intre în contact direct cu aceste vietăți le vor putea ațîța împotriva omenirii și fiți siguri că sînt capabile să o distrugă în decurs de trei zile. Sfatul nostru este ca oamenii de pe Pămînt să nu lupte între ei  căci sînt destui care va așteaptă prăbușirea. Încercați să studiați cu atenție toate vietățile care trăiesc alături de voi. Diferența dintre voi și restul constă în faptul că aceste viețuitoare funcționează pe baza unui creier comun, iar voi – pe baza unui creier individual. Numai ființele care se dezvoltă pe baza creierului individual pot sa Îi semene Creatorului. Din aceste civilizații fac parte multe entități care sînt de partea termitelor și s-au întrupat pe Pămînt cu misiunea de-a vă aduce la nivelul de turmă. Dacă vor reuși să vă facă să fiți conduși și manipulați prin politica lor globală ei vor considera că nu vă deosebiți cu nimic de alte viețuitoare ale Pămîntului. Totuși, noi credem că ființa umană are resurse interioare pentru a se dezmetici și a înțelege că trăiește într-o proiecție în care totul se repetă. Sperăm ca, prin activarea luminii adevărate ce va pătrunde pînă în al șaptelea Cer, ființa umană să deosebească adevărul de proiecție.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 258

                      
Frămîntat de timp, acest popor a încercat dintotdeauna să găsească un portal către Cer, pentru a se elibera din vălmășeala vremii. Goniți de încercările zilei de azi, am ajuns să nu mai fim siguri de ceea ce va fi mîine sau de modul în care ar fi bine să ne croim viitorul. În mulți oameni stă ascunsă o frică de care nu fiecare are puterea și posibilitatea de a scăpa. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă. Ce ne puteți recomanda pentru a învinge nesiguranța și frica de viitor?
Întotdeauna, necunoașterea induce o frică pe care mulți o poartă în suflet toată viața. Pentru a învinge frica este necesar, în primă fază, să nu vă îndoiți de calea aleasă pentru desăvîrșirea sufletului. Sufletul, această esență Divină, are 4 învelișuri:
1.    Înveliș fizic
2.    Înveliș tip fantomă
3.    Apa  - gînditoare și modelatoare de substanțe
4.    Învelișul timpului unde se află data nașterii și a morții.
Aceste învelișuri sînt legate strict informativ între ele, iar învelișul timpului dirijează celulele vii ale întregului organism, care au la bază o programă de 120 de ani. Dacă, în acest interval de timp, ființa umană nu se trezește spiritual, aceste 4 învelișuri primesc decizia eliberării sufletului din acest corp nevrednic, pentru o altă misiune.
         Meditația corectă se face prin concentrarea energiilor constructive spre meridianul plexului solar. Acest meridian are posibilitatea să vă aducă în dimensiunea a patra pentru a activa trei centri:
1.    Centrul mental
2.    Centrul emoțional
3.    Corpul eteric.
Activarea corectă a centrilor responsabili de calitățile sufletului aduce, prin meditație, liniștea și armonia, iar intuiția vă conduce pe calea gîndirii pozitive spre dimensiunea a patra. Voi trăiți în dimensiunea a treia, unde totul se repetă pînă cînd ființa umană înțelege că tot ceea ce trăiește este doar o proiecție. Cînd sufletul se maturizează caută ieșirea din aceste dimensiuni pentru a le cunoaște pe toate cele șase. Problemele voastre se vor repeta pînă cînd veți primi decizia interioară de a cerceta ceea ce este mai sus de proiecție. Vă comunicăm faptul că foarte multe suflete din dimensiunea a treia au acces la dimensiunile superioare. Fiți mai îndrăzneți și încercați să depuneți mai mult efort în această direcție și, cu siguranță, veți reuși.

Alexandru Ștefan