Clopotarul dacilor 259


Indiferent cu ce dispoziție ne trezim de draga dimineață, soarele ne așteaptă în fiecare zi cu razele sale mîngîietoare. Trăim în acest corp fizic și probabil că unii dintre semenii noștri nu au reușit să cunoască baza celor cinci elemente fără de care viața de pe Pămînt nu ar fi posibilă. Din păcate, sîntem preocupați de ceea ce vrem noi, dar, oare ce așteptări are Cerul de la noi? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Dumnezeu a coborît o rază din Lumina Luminilor pe Pămînt, iluminînd întreaga Sa creație. În inimile oamenilor a răsădit Iubirea, Voința și Credința, tăinuind, în aceste daruri, scara ridicării la Cer. În primă fază, ființa umană trebuie să zăvorască ușa prin care se strecoară răul către inima sa, pentru a putea accesa dimensiunea a patra. Odată cu sosirea echinocțului de primăvară se va activa ultima din cele șapte lumini ale acestui ciclu, care va șterge hotarele dintre lumile paralele. Această lumină sacră va restabili ordinea din întregul Univers și va alunga răul din toate sferele cerești.
Care vor fi consecințele dacă ființa umană nu se va schimba odată cu aceste reforme cerești?
Dacă ființa umană nu va considera de cuviință să meargă mai departe pe calea desăvîrșirii va intra în vigoare Legea primelor vietăți. Aici, trebuie precizat faptul că vietăți precum furnicile, albinele etc au fost aduse pe Pămînt cu ajutorul civilizațiilor mai avansate. Civilizațiile respective consideră că aceste vietăți sînt mai inteligente decît ființa umană și susțin că au prioritate înaintea omului deoarece au fost primele care au pășit pe această planetă. Dacă civilizațiile despre care vorbim reușesc să intre în contact direct cu aceste vietăți le vor putea ațîța împotriva omenirii și fiți siguri că sînt capabile să o distrugă în decurs de trei zile. Sfatul nostru este ca oamenii de pe Pămînt să nu lupte între ei  căci sînt destui care va așteaptă prăbușirea. Încercați să studiați cu atenție toate vietățile care trăiesc alături de voi. Diferența dintre voi și restul constă în faptul că aceste viețuitoare funcționează pe baza unui creier comun, iar voi – pe baza unui creier individual. Numai ființele care se dezvoltă pe baza creierului individual pot sa Îi semene Creatorului. Din aceste civilizații fac parte multe entități care sînt de partea termitelor și s-au întrupat pe Pămînt cu misiunea de-a vă aduce la nivelul de turmă. Dacă vor reuși să vă facă să fiți conduși și manipulați prin politica lor globală ei vor considera că nu vă deosebiți cu nimic de alte viețuitoare ale Pămîntului. Totuși, noi credem că ființa umană are resurse interioare pentru a se dezmetici și a înțelege că trăiește într-o proiecție în care totul se repetă. Sperăm ca, prin activarea luminii adevărate ce va pătrunde pînă în al șaptelea Cer, ființa umană să deosebească adevărul de proiecție.

Alexandru Ștefan