Clopotarul dacilor 234
Trăim, în același timp, între două lumi paralele – una care se ocupă de zidirea sufletului și alta, care este lumea științifică și folosește numai rațiunea, neluînd niciodată în calcul conștiința. Conform legii, aceste lumi sînt separate, fiecare merge pe drumul său și se intersectează doar cînd au interese comune. În ultima vreme, observ că tot mai mulți savanți ies la rampă pentru a ne transmite că, după calculele lor, nu există Dumnezeu. Cu  aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cum vedeți voi legătura dintre om și Creator?
Concepția primordială a Creatorului a rămas aceeași – Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. Civlizațiile mai avansate cunosc traiectoria și drumul Creatorului. La început, s-a trezit ca să se descopere pe sine însuși, conștientizînd că El reprezintă Lumina, Viața și Puterea Cuvîntului. În profunzime, Dumnezeu este conștiința întregului Univers, El nu se amestecă în viața de toate zilele ale lumilor ce trăiesc în dimnesiunile Universului. El a pus la baza întregului Univers legile care sînt strict respectate de către Voința Sa. Totul, în percepția voastră, este o matematică bine orînduită, care reprezintă ordinea în dimensiunile superioare. Voi calculați matematica după legile ritmului adică după bătaia inimii dar, pînă la bătaia inimii, au mai existat niște calcule. Deci, într-un fel sau altul, acești savanți au dreptate cînd spun că nu-l pot descoperi pe Dumnezeu căci lor nu le ajung cunoștințele. Pentru ca matematicienii și fizicienii voștri să înțeleagă ce dorim noi să le comunicăm trebuie să știe că, pentru descoperirea iraționalului, se folosesc altfel de calcule. Așa cum o orchestră are mai multe trepte de gesturi pregătitoare înainte de-a începe un concert, la fel și în matematică există o serie de măsuri subtile ce vor fi descoperite treptat dacă lumile voastre vor lua în calcul faptul că baza întregului este conștiința. Toate descoperirile savanților voștri sînt limitate fiindcă nu sînt legate de irațional. După fiecare descoperire, omul se crede un mic Dumnezeu în lumea sa dar, în realitate, el rămîne în același țarc. Aceste lumi s-au separat în stat, ignorînd în totalitate conștiința și voia lui Dumnezeu ca fiecare om să facă ce vrea și tocmai aceasta este cea mai mare problemă a omenirii. Astfel de declarații fac oamenii care ajung într-un punct mort, fiind disperați de lanțul karmic ce-i urmărește dintr-o viață în alta. Fiecare dimensiune are scara ei și, fără cunoștințe, nu puteți pătrunde în alte dimensiuni. Oamenii de știință care încearcă să intre în contact cu conștiința trebuie să cunoască faptul că gîndurile legate de mental dispar. Încercați să faceți un pod între mental și conștiință și atunci, prin antrenament, gîndurile și trăirile voastre vor fi prezente. Treptat, prin acest exercițiu, se liniștesc energiile corpului care funcționează din inerție. Aceste îndrumări trebuie să le dea oamenii care se ocupă de zidirea sufletului dar, după cum se observă, nici ei nu le cunosc. Conștiința poate fi prezentă și activă numai în timpul meditației sau în starea de veghe. Doar în asemenea situații poate fi preluat controlul asupra mentalului și, liniștind energia vitală, conștiința furnizează informații fără restricții subconștientului. Problema oamenilor de știință este că ei cad între starea de somn și cea de veghe, controlînd totul cu rațiunea și, din această cauză, nu dorm nopți și chiar ani la rînd și ajung să susțină că Dumnezeu nu există.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 233


         Înțelepții Daciei spuneau că, dacă vrei să înțelegi ceva din tainele iraționalului, spune-i aproapelui tău de trei ori pentru ca tu, în sfîrșit, să auzi și să conștientizezi ceea ce spui. Unii oameni mai mult își dau cu părerea despre înțelepciune decît să o aprofundeze. Pentru a putea comenta ce spune un înțelept este necesar ca, în primă fază, să ajungi la nivelul lui ca să poți înțelege ce aberații spun alții.
Pentru a putea ieși din învălmășeala timpului, învățați să ascultați natura din voi ca să o înțelegeți pe cea din jurul vostru. Energia care va deschide toate porțile dimensiunilor înalte este iubirea. Ființele umane trebuie să cunoască că, pînă se ajunge la energia sfîntă care este ghidată de iubirea pură, sufletul trece prin mai multe feluri de iubire. Schimbul de energie dintre două persoane este perceput, de majoritatea, ca fiind iubire. Există și așa-zisa iubire comercială – iubim pe toată lumea – dar, pînă la capăt, constatăm că nici pe noi înșine nu ne mai iubim. Oricît de mare ar fi acest schimb de energie este, în realitate, doar un soi de iubire omenească și nu are nimic în comun cu iubirea pură. Dacă ființa umană înaintează pe calea desăvîrșirii, are toată posibilitatea să cunoască ceea ce este iubirea adevărată.
-         Cînd veți observa că, în sufletul vostru, nu mai există ură, ați făcut primul pas către cunoașterea esenței Divine din interiorul vostru.
-         Al doilea pas este atunci cînd conștiința voastră este plină de această esență creatoare.
-         În cel de-al treilea pas, sufletul devine conducătorul vieții și al întregului vostru eon.
-         Al patrulea pas constă în ridicarea deasupra mentalului ca să nu fiți manipulați de egoul fals.
-         Al cincilea pas este pregătirea meridianelor întregului vostru microcosmos, pentru a dirija energiile superioare în cele mai joase părți ale corpului fizic.
Dacă sînteți în stare să parcurgeți acești pași spirituali pentru pregătirea sufletului, întregul eon va fi învelit de lumina și liniștea primordială care sînt vegheate de Creator. Atunci cînd ființa umană descoperă Divinul din interiorul său nu se mai poate rătăci din drum. În sufletul omului crește atmosfera cunoașterii armoniei și luminii creatoare, care nu dă voie să pătrundă în interior atacuri de energie negativă. Adevărata fericire nu este legată de condițiile ce ne înconjoară, ci de legătura cu Divinul care trăiește în interiorul nostru. Sufletul și natura duală care îl domină pe om pînă la descoperirea Divinului trec și se unesc într-o conștiință comună. Această mare descoperire a sinelului devine țelul și esența vieții omenești. Călătoriile corpului vital devin libere și fără restricții ale cîmpului magnetic. Toate corpurile subtile sînt ghidate de conștiința corpului vital, trecînd mai ușor de capcanele proiectate de minte. În călătoria sa, sufletul este învelit de corpurile subtile, care îl ajută să treacă de zona formelor; ochii fizici trebuie să privească cu întreaga conștiință a interiorului. Celor nepregătiți li se aplică forme și personaje din viețile anterioare sau din prezent, pentru a fi opriți și pentru a se petrece călătoria în vis după proiecția minții. În această zonă a formelor, ființa umană trăiește și rezolvă, în timpul somnului, multe lucruri nerezolvate din viețile anterioare. Toate trăirile  și retrăirile ființei umane sînt amănunțit analizate de către ființele mai avansate. Dacă trăirile sau retrăirile din vis au fost reale i se șterg multe datorii ale destinului pentru a i se permite călătoriile în alte dimensiuni.

Alexandru Ștefan 

23 septembrie - Ziua Daciei, Ziua echilibrului23septembrie, zi a echinocțiului de toamnă, zi a echilibrului dintre noapte și zi, singurul moment din an cînd ziua și noaptea sînt egale. De mîine, ziua va începe să scadă, iar noaptea - să crească. Însă, lumina din sufletele celor ce trăiesc în Adevăr nu se poate micșora, indiferent de condițiile externe. În urmă cu 8 ani, împreună cu o mînă de prieteni, care simt și gîndesc la fel ca noi, am început să serbăm, la această dată, ZIUA DACIEI. Pentru că noi ne simțim daci, pentru că, de atunci, sîntem din ce în ce mai mulți și pentru că ȘTIM că dacii nu au pierit niciodată. Așadar,

                                   LA MULȚI ANI, DACILOR DIN LUMEA ÎNTREAGĂ! 
SĂ AJUNGEȚI SĂ VĂ VEDEȚI ȚARA REÎNTREGITĂ ȘI ȚARA REDENUMITĂ - DACIA! Clopotarul dacilor 232Fiecărui suflet, Creatorul i-a lăsat o cheie pentru a putea intra în Împărăția Lui. Dar, pînă se ajunge la poarta mult-așteptată, trebuie să conștientizați că egoul va fi cel mai mare sfetnic ce va face totul ca să nu ajungeți niciodată la destinație. Ființa umană parcurge mii de drumuri pînă găsește calea cea dreaptă. Cînd intrați în dimensiunea Adevărului, dispar frica, presiunea din piept și multe greutăți care apasă sufletul. Pe calea iluminării, mai mult este prezentă conștiința decît gîndurile ce vă leagă și vă îngroapă în materie.
Încerc ca, prin sinteza experienței mele spirituale, să vă ofer o serie de sfaturi, pentru a învinge mai ușor obstacolele care vă apar în cale. Dar,trebuie să știți că fiecare suflet are nivelul său și propria sa cale de parcurs. Pămîntul și trăitorii de pe Geea s-au bucurat, o mare perioadă de timp, de prezența Puterii Supreme în această dimensiune. După ce Creația a fost finalizată, omului i s-au arătat toate căile pentru a ajunge acolo unde se află Duhul Suprem. Norii și vîntul erau folosiți pentru a călători în alte dimensiuni, prin tunelurile subterane. Nu vă concentrați cu ochii fizici spre cerul plin de stele fiindcă bolta cerească este doar o proiecție a vechilor civilizații. Dimensiunile înalte pot fi accesate numai intrînd – pentru o perioadă de 16 zile – în subteran, realizîndu-se astfel și accesarea celui de-al 25-lea ceas. Dimensiunile superioare nouă au 25 de ore; la ora actuală, noi sîntem într-o perioadă de timp comprimat, iar ziua are 16 ore. Aceste vremuri sînt foarte importante pentru experiența sufletului și nu mic este numărul celor care încearcă să trăiască și să promită după cum se accelerează timpul. Știm că fiecare ciclu are 5125 de ani și, în toate aceste 5 perioade ciclice, ființei umane i se dezvăluie toate căile posibile pentru ridicarea sufletului către desăvîrșire. Ultimul ciclu este comprimat deoarece ființei umane i se aduce la cunoștință tot ceea ce a învățat în perioada întregului an galactic.
Toate firmele care scormonesc pămîntul României caută, de fapt, poarta către alte dimensiuni. Ar fi bine să înțeleagă că, prin performanța tehnicii pe care o dețin, nu se ajunge în alte dimensiuni, ci ar putea doar să provoace un conflict global din care foarte puțini ar scăpa.
Întreaga omenire trebuie să înțeleagă că de aici au roit toate popoarele lumii și ar fi bine să privească spre România ca spre casa tuturor popoarelor de pe Pămînt. Ieșind din zona suferințelor, ființa umană devine mai responsabilă, dar experiența sufletului nu-i atît de mare încît să-i permită accesul în alte dimensiuni. Părerile omului pot fi subiective sau obiective pe Pămînt dar, în altă dimensiune, pot fi total diferite de modul nostru de gîndire. Dacă nu va fi capabil să intre în conștiința universală a Cosmosului, omul nu se va putea elibera de materie. Are, însă, posibilitatea să restructureze natura sa interioară, pentru a fi independentă de gîndurile care împînzesc acest spațiu. Libertatea sufletului vine prin funcționarea deplină a intuiției, care selectează și definește informațiile egoului, acordîndu-le prioritate celor Divine. Căutările și căile sînt simple fugi de societatea care te transformă într-un robot. Dacă ai norocul să ajungi într-un loc unde te poți regăsi, nu veni și nu aduce acolo toate infecțiile din societatea în care ai trăit. Încearcă să înțelegi ce caută acești oameni, care au ieșit din lumea mare. Dacă toate aceste căutări sînt și în interiorul tău, ai o mare posibilitate de-a învăța din experiența celor care au pornit înaintea ta.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 231

       

Luna septembrie este momentul cînd roadele întregului an se adună pe masa poporului, pentru a ne bucura de bunătățile ce ne sînt dăruite de către Mama Pămînt. Străbunii spuneau că este mai bine să ții în taină bucuria din interior căci, aducînd-o la suprafață, își pierde din valoare. Necesitatea ființei umane de a-și exprima bucuria este un semn că nu o poate stăpîni în interior. Orice trăire, bună sau rea, este o carte din care sufletul învață fără a bate clopotele în jurul său. Cînd se iau sub control trăirile sufletești, tot corpul fizic devine una cu conștiința întregului. Cînd vă este foame, nu rugați mîinile să vă hrănească sau dinții să mestece mîncarea, ci corpul fizic pornește automat, ghidat fiind de o singură dorință. Cînd subconștientul ia sub control toate dorințele ce ghidează întregul, corpul eteric și cel fizic devin una. Cînd se ajunge la acest nivel, simțurile și gîndirea pornesc fără întîrziere. De multe ori se întîmplă ca sufletul să simtă din start ceea ce este adevărat și, dacă mintea nu este în concordanță cu simțurile (lucru care se întîmplă foarte des) pînă să înțeleagă...trenul a plecat. Cînd o entitate intră în armonia Luminii, sufletul devine independent de dorințe și de necesitățile corpului fizic, descoperă noi izvoare de energie, care sînt mai fine și mai înalte decît dorințele corpului fizic. Meridianul din centrul gîtului transmite prin diafragma sa toate puterile corpului fizic către cele două centre princpale ale capului. Treptat, veți constata că energiile vechi părăsesc corpul fizic și sînt înlocuite de energii noi. Aceste noi energii sînt diferite de energiile vechi fiindcă în ele găsiți alte priorități ce aduc mai multă liniște și pace în suflet.
Problemele de sănătate ale unor persoane au drept cauză gîndirea negativă a societății. Un popor sănătos și o societate sănătoasă se află în strînsă legătură cu ideea luminoasă ce ridică spiritual. Problemele de sănătate pot fi înlăturate, în primă fază, prin disciplinarea somnului. Țelul somnului ordonat este eliminarea toxinelor din organism fiindcă numai în somn corpul fizic este cu adevărat relaxat. Cînd dormiți, toate corpurile subtile se eliberează, pentru a călători în alte dimensiuni. Mulți își văd visele, dar puțin și le amintesc deoarece se trezesc brusc din somn. Corpul vital este cel care înregistrează visul și, dacă i s-ar da această comandă înainte de somn, multe lucruri interesante ați putea vedea și vi le-ați putea aminti. Cei ce au coșmaruri fac o plimbare cu gîndul în locuri nedorite de către suflet. Ieșind cu o parte din corpul vital la plimbare, încep coșmarurile fiindcă acolo unde v-ați dus prin puterea gîndului erau locuri neplăcute pentru sufletele la care v-ați gîndit. Atunci cînd corpul se află între somn și starea de veghe eliminați orice gînd care vă poate aduce coșmaruri în timpul somnului. Cele mai multe coșmaruri apar din cauza haosului care sălășluiește în capul fiecăruia dintre voi. În timpul somnului, gîndurile voastre se lovesc unul de altul deoarece conștiința nu este prezentă, ea aflîndu-se în alte dimensiuni cu corpurile subtile. Străduiți-vă să eliminați toate gîndurile negative ce vă urmăresc în timpul zilei căci aceste gînduri sînt mai periculoase decît ceea ce vă aduce corpul vital din alte zone. Trebuie să înțelegeți  că, în timpul somnului, conștiința nu este prezentă și voi lăsați aceste gînduri nesupravegheate. De aceea, nu mic este numărul celor care aproape înnebunesc și, din păcate, psihologia și psihiatria nu tratează pacienții ținînd cont și de influența corpurilor subtile asupra ființei umane.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 230

Pentru a evolua în această dimensiune este necesar să fim conștienți că toate lucrurile care ne ajută să creștem spiritual sînt orînduite de Sus. Așa cum corpul fizic este dependent de suflet, la fel și sufletul nu poate evolua fără ajutorul spiritului. Toate lucrurile din Creație au un sens, am înțeles acest lucru, dar îmi doresc să știu după care legi spirituale trebuie să ne ghidăm în dimensiunea acestui spațiu. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Sufletelor care vin la întrupare sau renaștere pe Pămînt li se aduce la cunoștință, înainte de a veni, faptul că, în dimensiunea Pămîntului, funcționează patru legi ale timpului:
1.    Legea karmei adică legea greșelilor comise în trecut.
2.    A doua lege este legată de viață și moarte și spune că viața nu trebuie întreruptă de la sine.
3.    Legea ciclurilor
4.    Legea atracției.
Pentru a putea cunoaște aceste legi și a înțelege profunzimea lor este necesar să știți care sînt formele de energie ce activează meridianele corpului fizic:
1.    Energia minții, care activează voința și țelul vieții.
2.    Energia simțului activează responsabilitatea, iubirea necondiționată și puterea dorinței.
3.    Energia vieții activează calea iluminării și impulsul acțiunii.
4.    Energia materiei dense activează și ține legat de Pămînt corpul fizic.
5.    Energia iubirii activează intuiția și calitățile Divine din om.
6.    Energia credinței activează meridianele ce ajută la adormirea egoului fals.
7.    Energia Duhului activează și formează ființa umană ca entitate și, după trezire, este ghidată și încurajată prin puterea celor șapte energii spre a dobîndi fructul nemuririi.
Numai prin intermediul acestor șapte energii se poate activa acea parte a creierului care nu doarme niciodată. Imediat ce se activează această stare de veghe, se liniștesc energiile animalice și numai atunci este posibil să auziți ce spune învățătorul. Această etapă este importantă fiindcă părăsiți zona suferințelor, vedeți și simțiți cu totul diferit. Unii se rătăcesc în suferințele altora și mulți se îneacă în greșelile din trecut. Cînd părăsiți această zonă, indiferent ce greutăți vă apar în cale, nu trebuie să abandonați căutarea căci acolo unde ajungeți există numai fericire. Ceea ce întîlniți voi pe drum nu există în caracterul Divin, sînt proiecții nerezolvate ale existențelor voastre din trecut.
Cum să ne apărăm de suferințe? Există pericolul de-a rămîne captivi în această zonă?
Căutarea voastră spirituală nu trebuie să fie artificială; blajinătatea, prin fapte concrete, trebuie să înlăture mila. Dăruiți-vă în totalitate ideii în care credeți și atunci dispar suferințele personale. Trufia și mîndria sînt cele ce suferă permanent, ceea ce este de la Dumnezeu este pur, fără cusur și cu zîmbetul pe buze. Puterile întunericului există numai fiindcă voi ați învățat să suferiți, ele vă îmbătrînesc și, prin puterea morții, vă vor opri din drum. Aceste afecțiuni pot exista doar în corpul fizic și, în acest caz,trebuie curățate corpurile subtile și, mai cu seamă, corpul vital.
Îngrijorările și trăirile spontane care aduc sufletului suferințe și neplăceri nu au nimic în comun cu spiritualitatea. Toate aceste jocuri ale minții își au originea în gînduri cătrănite acumulate în timp. Gîndurile ființei umane emană forme și, cu timpul, devin independente adică reale. Mulți nu înțeleg ce li se întîmplă dar, de fapt, sînt gîndurile personale care au luat formă, transformînd ființa umană în jucăria lor. Orice trăire sau retrăire sufletească ce vă apasă trebuie lămurită sufletului. Presiunea și problema dispar cînd le depistați și le dați o definiție corectă. Înaintașii voștri alungau gîndurile negative ce luau forme prin rugăciunea de dimineață făcută prin intermediul sunetului adică al tulnicului.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 229

         Din învățăturile strămoșilor am înțeles că, doar trecînd de ciclurile eonului, se dobîndește înțelepciunea. Dacă un suflet trece de școala eonului, unde ajunge și care sînt următoarele trepte de trecut? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Orice ființă umană, întrupată sau aflată în afara formei, este o scînteie Divină, care funcționează în timp și spațiu pentru a  exprima calitățile Creatorului. Tot ceea ce înseamnă viață provine din energia emanațiilor Dumnezeiești și se întoarce către izvorul ce a emanat-o, după ce își termină întreaga traiectorie a planului Divin. Sufletele care se eliberează de energiile grosiere își pot accelera ridicarea, fiindu-le mai ușor să descifreze informațiile care vin din dimensiunile superioare ale Pămîntului. După o perioadă de timp, sufletele sînt evaluate și grupate după nivelul de evoluție dobîndit. Pe Pămînt, există cinci categorii de grupe de suflete:
-         Prima categorie este formată din sufletele care trăiesc cu conștiința adormită, iar viața lor se află în starea de somn și veghe. În această categorie intră cerșetorii, boschetarii si cele mai joase și josnice suflete omenești.
-         A doua categorie este compusă din acei oameni grei și tăcuți, care cunosc numai viața și plăcerile fizice. Ei nu au simțul timpului și al țelului în viață, pot lucra doar după indicația unui îndrumător, care să le spună mereu ce au de făcut. Nu au emoții, trăiesc după instinctele animalice.
-         Cea de-a treia grupă – sufletele care încearcă să se integreze în marea familie a Pămîntului. Ele se află la început de drum și se manifestă prin coagularea energiei fizice cu cea grosieră, nu au nici un fel de răbdare și vor să obțină totul într-o singură clipă.
-         Din grupa a patra fac parte acei care sînt dominați de un adevărat ghem de emoții și care nu se implică în nimic. Mentalul nu este punctul lor forte, căzînd cu corpul fizic în zonele inconștientului.
-         Din cea de-a cincea categorie fac parte cei mai mulți dintre trăitorii planetei Pămînt. Îi putem cataloga drept suflete conștiente, care știu ce fac, iar viața lor se află între planul astral și grija zilei de mîine.
Din plămădeala acestor categorii de suflete se naște spuma ce devine motorul omenirii pe Pămînt. Prima treaptă pe scara evolutiei spirituale se dobîndește prin smerenie și ascultare. După această treaptă, descoperiți iubirea necondiționată, care este mereu prezentă pe calea iraționalului. Deschiderea porților oculte se face prin meditații bine conturate și cu mare precizie.
Dacă nu știi ce dorești și unde vrei să ajungi, vei tropăi pe loc vieți la rînd. Meditația, fără o idee bine conturată, este doar o pierdere de timp. Gîndurile grele reprezintă cea mai mare frînă către alte dimensiuni; eliminați, în timpul meditației și prin intermediul meditației, toate gîndurile negative. Concentrați-vă către țelul misiunii voastre pe Pămînt, pentru a găsi diapazonul strămoșilor, ce vă ghidează spre alte dimensiuni. Faptele voastre sînt legate de niveluri și, cu cît nivelul este mai jos, cu atît situația devine mai grea. Scara iraționalului se sprijină doar pe faptele voastre care, de fapt, vă și aduc în Ceruri. Credeți în ceea ce au crezut străbunii voștri și numai atunci veți fi siguri că știți ce faceți. Un popor se construiește în milioane de ani, nu într-o singură eră care, în plan astral, este echivalentă cu două zile cerești.

Alexandru Ștefan 

Serbarea de la Țebea - 7.09.2014"Trăiască duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți,
 Cîmpia Libertății spune că Avram Iancu sîntem toți". 


TESTAMENTUL LUI AVRAM IANCU 

„Ultima mea voință,
Unicul dor al vieții mele fiind ca să-mi văd Națiunea mea fericită, pentru care după puteri am și lucrat pînă acuma, durere fără mult succes; ba tocmai acuma cu întristare văd că speranțele mele și jertfa adusă se prefac în nimica. Nu știu cîte zile mai pot avea; un fel de presimțire îmi pare că mi-ar spune că viitorul este nesigur; voiesc dără și hotărît dispun ca, după moartea mea, toată averea mea – mișcătoare și nemișcătoare – să treacă în folosul Națiunii pentru ajutor la înființarea unei academii de drepturi, tare crezînd că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile națiunii mele”.
Cîmpeni, 20 decembrie 1850
Avram Iancu, adv. și Em. Prefect Clopotarul dacilor 228

         În învățăturile lui Zalmoxe se află un pas spre desăvîrșire, iar acest pas se numește eu sînt sau mi se pare că sînt eu. Meditînd asupra acestui aspect am ajuns la concluzia că, înainte de toate,  a fost Lumina. Atunci cînd întunericul a vrut să se contopească cu Lumina, eu sînt a fost martor cînd Lumina s-a îndepărtat de întuneric.
Oare de ce Lumina nu a vrut să trăiască împreună cu întunericul? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Majoritatea iluminaților de pe Pămînt confirmă faptul că, în viziunile lor, Divinitatea li s-a arătat sub formă de lumină. Cum toate culorile se regăsesc în culoarea albă, la fel și tainele întregului Cosmos se ascund în Lumină. Întunericul este doar o formă, ce reprezintă materialul primordial încă neprelucrat. Pentru a vorbi despre Lumină trebuie să învățați – într-o primă fază – să o priviți. Lumina are cea mai mare viteză de deplasare și este imposibil de egalat și de controlat. Curcubeul este o scrisoare a Cosmosului către civilizația umană și, prin intermediul culorilor sale, puteți comunica cu alte dimensiuni. Fiecare ființă umană are o culoare predominantă în aura sa, iar gîndul bine formulat se emite de către culoarea ce vă reprezintă. Comunicarea începe din momentul cînd intuiți care dintre culorile curcubeului vă este poștaș. Contactul cu Lumina se face în funcție de nivelul vostru spiritual, este importantă starea interioară care emană, prin ochi, vibrațiile ce vă reprezintă.
         Cei care văd aura omului pot vedea și gîndurile ancorate în aura persoanei respective. Cine intră în contact cu Lumina nu se mai desparte de ea și are puterea să separe gîndurile negative de cele pozitive. În fiecare dimensiune, Lumina este diferită. Voi nu ne puteți vedea cu ochii voștri. Avioanele și navele noastre sînt invizibile pentru ochiul vostru. Cercetați mai adînc Lumina, care este prima scară către alte dimensiuni.
         De unde aveți atîtea informații despre Lumină?
Voi, în instituțiile voastre, ar trebui să studiați pauzele dintre Lumină și întuneric, dintre somn și vis...și multe altele. La noi, Lumina este baza tuturor științelor și, cînd se va întîmpla acest lucru și pe Pămînt, vor dispărea multe hotare dintre voi și Univers. Doar în întuneric clocesc greșelile ce se transformă în ură. Pentru a vă putea ridica și a sta în fața Luminii trebuie să îndreptați aceste greșeli. Voi trăiți într-o cochilie aflată între Lumină și întuneric, iar suferința și frigul vin numai din cauza nedesăvîrșirii voastre. Moartea există doar în dimensiunea voastră și ea nu ne privește pe noi ci ascultă doar de puterea căreia i se supune. Diferența dintre Lumină și întuneric este că desăvîrșirea îi aduce sufletului mai multă Lumină pentru a-i lumina calea, iar nedesăvîrșirea – mai mult întuneric ca să-l oprească din drum.
Sufletele care își cunosc misiunea ce o au pe Pămînt muncesc pentru ca visul lor să se împlinească. Doar într-o inimă curată se poate aprinde flacăra  pură, iar în inima rea zac gîndurile necurate ce-l mențin pe om în haos.

Alexandru Ștefan