Serbarea de la Țebea - 7.09.2014"Trăiască duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți,
 Cîmpia Libertății spune că Avram Iancu sîntem toți". 


TESTAMENTUL LUI AVRAM IANCU 

„Ultima mea voință,
Unicul dor al vieții mele fiind ca să-mi văd Națiunea mea fericită, pentru care după puteri am și lucrat pînă acuma, durere fără mult succes; ba tocmai acuma cu întristare văd că speranțele mele și jertfa adusă se prefac în nimica. Nu știu cîte zile mai pot avea; un fel de presimțire îmi pare că mi-ar spune că viitorul este nesigur; voiesc dără și hotărît dispun ca, după moartea mea, toată averea mea – mișcătoare și nemișcătoare – să treacă în folosul Națiunii pentru ajutor la înființarea unei academii de drepturi, tare crezînd că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile națiunii mele”.
Cîmpeni, 20 decembrie 1850
Avram Iancu, adv. și Em. Prefect