Clopotarul dacilor 229

         Din învățăturile strămoșilor am înțeles că, doar trecînd de ciclurile eonului, se dobîndește înțelepciunea. Dacă un suflet trece de școala eonului, unde ajunge și care sînt următoarele trepte de trecut? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Orice ființă umană, întrupată sau aflată în afara formei, este o scînteie Divină, care funcționează în timp și spațiu pentru a  exprima calitățile Creatorului. Tot ceea ce înseamnă viață provine din energia emanațiilor Dumnezeiești și se întoarce către izvorul ce a emanat-o, după ce își termină întreaga traiectorie a planului Divin. Sufletele care se eliberează de energiile grosiere își pot accelera ridicarea, fiindu-le mai ușor să descifreze informațiile care vin din dimensiunile superioare ale Pămîntului. După o perioadă de timp, sufletele sînt evaluate și grupate după nivelul de evoluție dobîndit. Pe Pămînt, există cinci categorii de grupe de suflete:
-         Prima categorie este formată din sufletele care trăiesc cu conștiința adormită, iar viața lor se află în starea de somn și veghe. În această categorie intră cerșetorii, boschetarii si cele mai joase și josnice suflete omenești.
-         A doua categorie este compusă din acei oameni grei și tăcuți, care cunosc numai viața și plăcerile fizice. Ei nu au simțul timpului și al țelului în viață, pot lucra doar după indicația unui îndrumător, care să le spună mereu ce au de făcut. Nu au emoții, trăiesc după instinctele animalice.
-         Cea de-a treia grupă – sufletele care încearcă să se integreze în marea familie a Pămîntului. Ele se află la început de drum și se manifestă prin coagularea energiei fizice cu cea grosieră, nu au nici un fel de răbdare și vor să obțină totul într-o singură clipă.
-         Din grupa a patra fac parte acei care sînt dominați de un adevărat ghem de emoții și care nu se implică în nimic. Mentalul nu este punctul lor forte, căzînd cu corpul fizic în zonele inconștientului.
-         Din cea de-a cincea categorie fac parte cei mai mulți dintre trăitorii planetei Pămînt. Îi putem cataloga drept suflete conștiente, care știu ce fac, iar viața lor se află între planul astral și grija zilei de mîine.
Din plămădeala acestor categorii de suflete se naște spuma ce devine motorul omenirii pe Pămînt. Prima treaptă pe scara evolutiei spirituale se dobîndește prin smerenie și ascultare. După această treaptă, descoperiți iubirea necondiționată, care este mereu prezentă pe calea iraționalului. Deschiderea porților oculte se face prin meditații bine conturate și cu mare precizie.
Dacă nu știi ce dorești și unde vrei să ajungi, vei tropăi pe loc vieți la rînd. Meditația, fără o idee bine conturată, este doar o pierdere de timp. Gîndurile grele reprezintă cea mai mare frînă către alte dimensiuni; eliminați, în timpul meditației și prin intermediul meditației, toate gîndurile negative. Concentrați-vă către țelul misiunii voastre pe Pămînt, pentru a găsi diapazonul strămoșilor, ce vă ghidează spre alte dimensiuni. Faptele voastre sînt legate de niveluri și, cu cît nivelul este mai jos, cu atît situația devine mai grea. Scara iraționalului se sprijină doar pe faptele voastre care, de fapt, vă și aduc în Ceruri. Credeți în ceea ce au crezut străbunii voștri și numai atunci veți fi siguri că știți ce faceți. Un popor se construiește în milioane de ani, nu într-o singură eră care, în plan astral, este echivalentă cu două zile cerești.

Alexandru Ștefan