Clopotarul dacilor 307

      


   Tainele oculte au fost, pînă nu demult, o latură interzisă majorității oamenilor. De fapt, aceasta și semnifică termenul ocult – ascuns. În Dacia, aceste informații erau scrise într-un singur exemplar, care circula numai între persoanele inițiate. Pentru a cunoaște misterul aurei care îi ghidează destinul, ființa umană are nevoie de noțiuni și practici magice. Din proprie experiență, știu cum sînt condamnate diverse căi spirituale de către cei care încearcă să le aducă la nivelul lor de înțelegere. Am pășit în veacul XXl și încă respingem cu rațiunea ceea ce are legătură cu misterele.
Doresc să știu prin ce căi ni se pot dezvălui tainele Divine și cum au nimerit acestea în mîinile pămîntenilor. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Datorită acestei întrebări, aveți posibilitatea să primiți întreaga Lucrare de care s-au folosit fiii Creatorului pe Pămînt. Ca în orice misiune, fiecare trimis care a vizitat Pămîntul s-a ghidat după un statut și o programă ce prevedeau o bună colaborare între planeta voastră și alte planete din Univers. Venind pe Pămînt, fiii Creatorului au îndeplinit voia Tatălui Ceresc prin Codul Fiilor de Dumnezeu. Ulterior, inspirîndu-se din acest Ghid Ceresc, multe popoare au scris diverse cărți ce conțineau coduri morale și de conduită specifice nivelului de evoluție al fiecăruia; mai tîrziu, aceste cărți au fost declarate sfinte, în încercarea de-a le transforma în singurul punct de reper adevărat.  
Oamenii care s-au născut din Fiii Luminii au moștenit, de la părinții lor, învățaturile ocultate. Viețuitorii Terrei care nu au moștenit scînteia Divină - adică nu s-au născut din zei – nu aveau acces la aceste învățături. La un moment dat, acești oameni din pămînt au luat cu forța tainele oculte și acela a fost începutul dezastrului și al degradării sufletești.
Poate este mai bine să nu ne dați acest Cod, pentru a nu ne scufunda complet?
În prezent, Terra este condusă de oamenii fără suflet adică făcuți din țărînă. Fiind îmbătați de puterea și bogăția pe care le dețin, ei se cred moștenitorii Cerului, așa că vor respinge acest Cod.
Ce este diferit în această  Lucrare comparativ cu celelalte lucrări oculte de care se folosesc pămîntenii?
Codul simplifică drumul spre energiile libere și îi eliberează pe cei care sînt captivi în nișele grosiere ale Pămîntului. Ridicarea, fără o disciplină interioară, nu poate fi considerată o cale spirituală. Este un impuls al egoului din viețile anterioare, ce aduce cu el infecții pe care le plasează acolo unde începe să se contureze lumina. Codul va ajuta ființele care dețin suflet să iasă din capcana ignoranței, a disprețului, fricii și indignării. Codul simplifică calea și domeniul imens al celor văzute și nevăzute, îi eliberează pe oameni de dogme și lovește în științele goale ale celor care țin lumea în haos. Tainele Divine sînt la fel de bătrîne ca și omenirea și cu siguranța vor dăinui. Acum, cînd toate religiile se clatină, trebuie să căutați mai adînc moștenirea care stă în formă latentă în cugetul vostru. Începeți meditațiile întru căutarea tainelor Divine.
Sfatul nostru este: dacă nu sînteți pregătiți să primiți și să înțelegeți o lucrare amplă nu încercați să grăbiți lucrurile. Dar, să știți că vă aflați într-o stagnare totală și cu siguranță v-ar prinde bine un impuls nou. Decizia vă aparține.
Mulțumesc. Voi medita asupra acestui aspect și sper în buna voastră intenție de-a ne ajuta.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 306

      Dacă observăm bine, viața noastră cea de toate zilele este mai mult interpretată decît trăită cu adevărat. Valorile pe care s-au ridicat înaintașii au fost lăsate în zona antichităților. Avem comentatori speciali, care se ocupă de analiza vieții și ne dau indicații pentru a ieși din acest impas. Dar, după cum se vede, batem pasul pe loc. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Există, în această lume, repere adevărate sau mai mult se imită adevărul pentru a manipula lumea?
În dimensiunea voastră persistă influența materiei inteligente, unde stă ascunsă proiecția gîndului vostru. Adică, după dizolvare,  materia care a deținut o formă sau un corp păstrează memoria sufletelor pe care le-a găzduit. Pămîntul este banca de date unde se află stocată toată memoria civilizațiilor anterioare. Toate civilizațiile care au viețuit pe Pămînt trăiesc în dimensiuni paralele, iar experiența și nivelul lor de evoluție – care s-a imprimat în materie – este un punct de reper pentru ridicarea voastră. Dacă omenirea se află pe o cale greșită, memoria materiei i se opune. Deci, Mama Pămînt nu va permite să mergeți într-o direcție greșită fiindcă a dădăcit foarte multe civilizații și cunoaște calea adevărată.
Ce ne puteți spune legat de potopurile din trecut? De ce s-au produs?
După ce este părăsit de suflet, corpul fizic putrezește, așa se întîmplă cu toate cele pămîntești construite de alte civilizații. Curățenia Pămîntului sau, cum îi spuneți voi – Potopul – începe înainte de-a veni altă civilizație pe Pămînt. Voi trebuie sa fiți pregătiți pentru a trece în altă dimensiune fiindcă, în orice moment, alții pot veni în locul vostru. Pămîntul este o școală cu timp limitat, iar cei care își construiesc dimensiuni prin puterea credinței și a gîndului proiectat se vor trezi cu toate, dar în altă dimensiune.
De ce lumea privește mai mult spre trecut decît spre viitor?
Mulți oameni s-au ancorat într-un timp în care se simțeau în siguranță și nu aveau probleme materiale. Timpul a trecut pe lîngă ei și unii au rămas în așa-numita bulină a comunismului, socialismului etc. Acum, după puterea gîndului, omenirea încearcă să intre în memoria și ritmul anilor 80. Puteți observa cu ușurință muzica, moda vestimentară și multe altele din acele vremuri. Nu-i nimic rău dacă omenirea călătorește în trecut sau în viitor, dar este important să nu scape din vedere prezentul.
Ce reprezintă România pentru civilizațiile mai avansate?
Este un tărîm de unde s-au înălțat multe lumini, este un pilon care a contribuit la mărirea familiei cosmice.
De ce este atît de aprigă lupta pentru acest teritoriu?
Această țară nu va fi ocupată niciodată de străini, ci doar va putea fi manipulată pînă la un moment dat. Marile puteri ale lumii știu despre moștenirea Divină a locuitorilor acestui tărîm, dar și despre faptul că voi, românii, nu știți cum să o folosiți. Această moștenire este o energie puternică, ce poate fi activată numai de către deținătorii ei. Din acest motiv, au loc diferite forme de înfrățire  - pentru ca distrugerea să fie făcută chiar de mîna voastră.
Noi, ca neam, putem să ne unim și să ținem piept acestor atacuri din exterior?
Dacă observați cu atenție, în Uniunea Europeană, România este considerată o vacă ce trebuie doar mulsă. Faceți o comparație între sumele cu care contribuiți voi la bugetul UE și fondurile primite pentru dezvoltarea țării. Polonia a fost catalogată drept naționalistă atunci cînd a îndrăznit să ridice capul. Dictatura în care trăiți este mai aspră decît cea a URSS.
Ridicarea începe din momentul cînd știi cu cine stai la masă. Dacă nu ai propria părere, o să-ți aducă niște resturi pe care, vrei sau nu vrei, va trebui să le înghiți. România se va ridica dacă veți începe să vă iubiți mai mult unii pe alții și mai puțin pe cei care vă amăgesc.
Sfatul nostru este: orice drum care duce spre pierzanie trebuie abandonat. Pășiți ferm pe calea Luminii.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 305

         Înaintașii spuneau că, după ce a creat lumea, Divinitatea a lăsat ca moștenire, pămîntenilor, un cuvînt sacru. Pe tărîmul nostru, această moștenire cerească, acest cuvînt s-a păstrat strict în inima lui Deceneu și se rostea în timpul unor ritualuri de taină. Cuvîntul era format din patru litere ce reprezentau cele patru rase care trăiesc pe Terra. O dată pe an, de Ziua Soarelui, era scris pe o frunză de stejar, se învelea și se transmitea din mînă în mînă pînă cînd ajungea din nou la Deceneu, care spunea: ceea ce ați primit vine de altundeva, este cuvîntul ce radiază din inima și sufletul vostru. Acel cuvînt reprezintă temelia cugetului, a ceea ce putem numi EU SÎNT. El activează binarul, echilibrează masculinul activ, transformînd feminitatea pasivă în substanța primordială de bază. Acest tainic și nerepetat cuvînt trece neobservat de haos și arată drumul către tot ceea ce va urma. Cuvîntul sacru împărțea oamenii în patru categorii:
-         prima literă îi ocrotea pe cei nobili și inteligenți, care îmbogățeau Creația;
-          sub litera a doua erau cei care vegheau asupra Adevărului – judecători etc;
-         litera trei adăpostea paznicii Cerului;
-         ultima literă reprezenta poporul.
Existau, apoi, litere personale ale fiecărui suflet, după nivelul său de evoluție. O vorbă din popor spune că fiecare are steaua lui – adică este protejat de un astru. Ființa aflată sub ocrotirea soarelui reprezenta voința; cel aflat sub protecția lunii reprezenta știința; acel din grija Mamei Pămînt reprezenta acțiunea, iar cel ocrotit de Jupiter – realizarea.
Majoritatea sufletelor primesc aceste litere legate de aștrii protectori odată cu primirea numelui, la naștere. Părinții ce intuiesc litera protectoare din numele copilului trebuie să cunoască bine lumea în care trăiesc. Așa cum se însoțesc ziua și noaptea, la fel răul se pornește la drum concomitent cu binele.
Pentru ca literele să vă călăuzească, semănați armonie și iubire; în caz contrar, ochiul care vă veghează se va inchide. Multe suflete ce evoluează pe Pămînt au acumulat un imens bagaj de informații esoterice, care ar trebui așezate pe categorii. În acest moment, mulți oameni au senzația că au atins punctul culminant și există pericolul rătăcirii. Omenirea s-a oprit la răscrucea dintre viciu și virtute, iar oamenii se vor îndrepta spre ceea ce va prevala. Veșnica luptă dintre masculin și feminin trebuie să înceteze prin împăcare desăvîrșită. O rădăcină perfectă, care alcătuiește eonul, simte și vede prin inima celui pe care îl iubește.
Zidirea începe din momentul cînd nu mai alimentezi răul. Cel care nu respinge răul îl înmulțește. Energia grosieră este legată de vicleșug și hîtrenie, iar oamenii care se folosesc de aceste arme găsesc mai repede greșeala decît adevărul. Se spune că fiecare lucru bun este rădăcina unui rău făcut cîndva. Pentru a nu bîjbîi prin întuneric, ar fi bine să ne aflăm în raza Luminii căci întunericul rătăcește. Multe lucruri mari se fac în numele lui Dumnezeu pe Pămînt. Să fiți siguri că Divinitatea se bucură de sufletul pe care l-ați pus în Lucrare.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 304




         Străbunii spuneau că aurul se supune focului, femeia – aurului, bărbatul – femeii, iar omenirea se supune istoriei. Trăim într-o epocă și aflăm că, de fapt, cam din veacul XV toată istoria omenirii a fost falsificată. Oamenii de știință care au efectuat o serie de cercetări pe parcursul anului 2014 au constatat că astăzi ne aflăm, de fapt, în anul...1719. Cu aceste întebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Cine este stăpînul timpului și de ce ne-am trezit peste noapte cu 300 de ani umflați cu evenimente istorice din diferite epoci?
Ritmul timpului este dirijat de sunet, iar stăpînul lor este cel ce deține cuvîntul. După cum se vede, în lumea voastră, cei ce vă conduc nu se prea țin de cuvînt și de aceea omenirea se află în capcana cifrelor false. Primii regi de pe Pămînt, care s-au născut din zei, au deținut în ADN-ul lor o putere pe care o activau atunci cînd erau în pericol.
De ce nu mai există pe Pămînt entități pe care să se poată sprijini omenirea?
Există, dar au rămas fără talismanele pe care le-au primit cîndva ca moștenire de la entitățile Cerului. Cînd se afla în pericol, un rege activa coroana de pe cap. Dacă priviți cu atenție reprezentările lor, veți observa ca zeii dețineau un talisman-armă de care erau nedespărțiți.
Vreți să spuneți că armele Cerului au nimerit în mîinile derbedeilor?
Cu adevărat, cel mai mare război nuclear care a avut loc vreodată pe Pămînt a fost declanșat de către pămînteni împotriva Fiilor Cerului. Invidia și prostia omenească au prevalat în conflictul dintre Cer și Pămînt.
Dar, de ce nu a interveni Creatorul ca să aplaneze conflictul dintre părți?
Tensiunea dintre oameni și Fiii Cerului era atît de mare încît nu s-a găsit nici o ieșire din acea situație. Oamenii au prins gustul unui trai fericit fără a face nimic. La prima vedere, poate părea ciudat că Cerul a distrus tot ceea ce era evoluat pe Pămînt. Dar, privind în profunzime, înțelegem că a fost o decizie în folosul omenirii, căreia i s-a arătat ce înseamnă fericirea. Însă, pentru a menține nivelul bunăstării și a-l stăpîni, este nevoie de muncă, de efort susținut și atunci altfel apreciezi ceea ce ți s-a oferit.
Adică, într-un fel sau altul, ni s-a arătat calea evoluției?
Da, așa este. Cînd veți atinge apogeul pe care, cîndva, l-au avut Fiii Cerului pe Pămînt, din ADN-ul ființei umane se va elimina materialul genetic ce a fost introdus de la animale, pentru a nu deranja Cerul. Voi sînteți monitorizați de Cer, dar nu observați nimic pentru că nu recunoașteți culorile pe care le dețin extratereștrii.
Sfatul nostru: dacă ați promis că veți dărui ceva, țineți-vă de cuvînt și nu dăruiți de două ori același lucru. Cea mai mare bogăție este ceea ce ai în suflet. Devii bogat numai atunci cînd nu ai nimic de pierdut.

Alexandru Ștefan