Clopotarul dacilor - 33

                     

                    Ursa Mare și Ursa Mică – harta unui ritual
În cea de-a zecea Lege a lui Zalmoxe se spune: cercetează Universul, începînd de la Ursa Mare.
Prin locurile unde au rămas și trăiesc adevărații daci, se mai păstrează colindul ursului. Acest obicei strămoșesc avea mare însemnătate pentru nemuritorii din Dacia și era marcat la data de 25 decembrie, de Ziua Soarelui.
Primii oameni care au venit în Școala-Pămînt au trăit un întreg ciclu din perioada eonului în corp de urs. La sărbătoarea Luminii, oamenii-urs se schimbau la față și aveau chip de om, pentru a nu-și uita originea. Prima trecere a pămîntenilor în altă dimensiune s-a făcut cu ajutorul stelelor, mai exact, s-a ținut cont de așezarea Ursei Mare și a Ursei Mici, adică masculinul și femininul. Acest ritual se va utiliza și la trecerea din anul 2012; există, în total, cinci ritualuri, pe care străbunii ni le-au transmis – poate, cea mai mare moștenire din toate timpurile. Acei care sînt meniți să le treacă le vor cunoaște în curînd. Patru ritualuri sînt legate de anotimpuri și unul – de eternitate. Ritualurile celor patru anotimpuri sînt destinate trupului uman, pentru a-l ridica pe om din energia animalică și a echilibra cele șapte meridiane energetice:
1.   Primul meridian – fîntîna; în popor, i se mai spune și moalele capului.
2.   Al doilea meridian – receptorul energiei mentale, se află între sprîncene.  
3.   Al treilea meridian – receptorul formelor-gînd – se află în plexul tiroidian al gîtului.
4.   Al patrulea meridian este receptorul energiei sentimentelor – inima.
5.   Al cincilea meridian este receptorul energiei voinței -  plexul solar.
6.   Al șaselea meridian este receptorul energiilor creatoare și se află în zona inghinală.
7.   Al șaptelea meridian – receptorul energiei vitale – coccisul.
Prin aceste meridiane se vor activa corpurile subtile ale omului, pentru a putea percepe trecerea. Activarea corpului nemuritor se face prin cel de-al cincilea ritual, înainte de alinierea planetelor. Lumina care va coborî pe Pămînt este acea lumină care îl va înălța pe om la Cer; este lumina subtilă, marea forță a oricărei forțe și va pătrunde acolo unde este așteptată.
        După activarea AND-ului, Pămîntul va fi împărțit după semnul crucii. În munții Carpați, va apărea un cristal de formă octogonală, care va degaja o lumină mai puternică decît tot ceea ce este cunoscut astăzi. Această lumină va pătrunde în tot și toate, ea va decide soarta Pămîntului. Prin meditație, Lumina ne-a transmis:
Eu sînt principiul vieții, pe unde trec aduc fericire celor ce tind spre împlinire și le dau curaj celor care stau pe loc. Eu pătrund întregul spațiu, dar într-o singură direcție. Eu dețin susul și josul. Stînga și dreapta îl vor îmbrățișa pe cel iluminat. Privește la stele, căci vor fi semne mari. Liniștit, in taină, așteaptă-mă. Cei ce seamănă cu mine îți vor arăta calea.      
    Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 32


                                   Eu sînt sau mi se pare că sînt eu?

        În cea de-a noua Lege a lui Zalmoxe se spune: eu sînt sau mi se pare că sînt eu? Cercetarea egoului fals. Temelia pe care s-a construit întregul Univers a fost zidită prin primele cuvinte pe care le-a rostit Divinitatea: EU SÎNT.
Egoul fals și-a găsit locul numai în iluzie, din cauza rătăcirii omului în Școala-Pămînt. Toate puterile lumii și ierarhiile care conduc pămîntul sînt construite pe baza egoului fals. Pe Pămînt domină minciuna, banul și lupta pentru supraviețuire.
Cei care-și trăiesc întreaga viață în dualitate se întreabă, întotdeauna,  după moarte, dacă mai trăiesc sau cu adevărat au murit. În dualitate, totul trebuie demonstrat: sentimentul, devotamentul – dacă ești tu acel adevărat, atunci dovedește etc. Omul care trăiește în dualitate nu are încredere în nimeni și în nimic. Măria Sa EU SÎNT trece neobservat prin această lume, iar faptele lui bune se înscriu în memoria Universului. Aceasta este diferența dintre adevăr și egoul fals. Ființa care nu știe că există un alter ego simte că ceva nu este în regulă cu conștiința sa. Faptele sale sînt condiționate de dorințe care apar (nu se știe de unde),  asupra sentimentelor și emoțiilor sale are influență numai mediul înconjurător, iar mintea lui reacționează doar la noțiunile general acceptate.
Cînd omul nu mai face diferența între propriul suflet și egoul fals își făurește iluzii și vise nedefinite legate numai de cele văzute și auzite. Un astfel de individ nu are o părere proprie, ci adoptă punctele de vedere ale altora și are ca puncte de reper șabloanele societății în care trăiește. Asemenea oameni sînt manipulați cu ușurință. Ei folosesc fără discernămînt tot ceea ce este la modă și au impresia că toate acestea sînt exact pentru gustul și spiritul lor. Omul care trăiește în dualitate nu va bănui niciodată că mintea și chiar dorințele îi sînt manipulate.
Țările avansate se folosesc de popoarele căzute sub influența dilemei eu sînt sau mi se pare că sînt eu și le molipsesc cu programe cu care se autodistrug. Oamenii care cred că minciuna este adevăr sînt lipsiți de autocontrol. Acești oameni nu manifestă și nu simt iubirea, pe care încearcă s-o mimeze. În dualitate, multe dorințe inconștiente îl împing pe om la acte nesăbuite. Dacă aveți de luat o decizie și conștientizați că, în interiorul vostru, a apărut dualitatea, opriți-vă, adresați-vă lui Zalmoxe, iar egoul fals va dispărea.
                 Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 31

                                


                                Ritmul, sunetul și vibrația

În cea de-a opta Lege a lui Zalmoxe se spune: ca să-ți controlezi trupul, trebuie să cunoști sunetul, ritmul și vibrația. Odată cu venirea omului în acest spațiu, sufletului i se acordă un cod sonor, care este stocat în numele pe care-l primește omul. În vocalele și consoanele numelui este codificată toată sănătatea omului. Strămoșii acordau strunele instrumentelor muzicale după vocalele și consoanele numelui și, cu ajutorul acestor instrumente, tratau bolile grave.
În procesul cunoașterii, persoanele care își cunosc în întregime sunetul ce stă ascuns în numele lor vor descifra cu ușurință ritmul vieții și valoarea vibrației. Armonia dintre sunet, vibrație și ritm îi va oferi omului posibilitatea să se unească cu întregul prin conștiința sa. Schimbul de informații la diferite nivele se face cu ajutorul sunetului. O rugăciune spusă în liniște – fără a fi dezechilibrat ritmul – va ajunge, cu ajutorul vibrației, în stratul tonic, de unde omul va primi ajutor.
Ritmul îl poate învăța pe om să asculte și poate deveni clarvăzător; cel care stăpînește ritmul și vibrația poate deveni vindecător. Există diferite căi de pătrundere în cunoașterea sunetului, ritmului și a vibrației – unii studiază sunetul prin cîntec, alții studiază ritmul prin dans, vibrația – prin artă plastică etc. Acei care nu au posibilitatea să studieze aceste facultăți trebuie să-și controleze vocea, să vorbească liniștit, să nu încerce să țipe pentru a se face auziți, să-și ordoneze ziua de lucru pentru a intra într-un ritm constant; vibrațiile pozitive se pot obține prin gînduri curate și fapte bune.
Oamenii care stăpînesc ritmul,  sunetul și vibrația pot ușura viața multor semeni, prin puterea cuvîntului. În timpuri străvechi, ritmul, sunetul și vibrația se cercetau în momentul nașterii și în cel al morții. La capătul decedatului se aflau bocitoare care, prin sunet, ritm și vibrație, transmiteau Sus că sufletul respectiv și-a terminat viața în actualul trup și este gata să înceapă un alt destin, după cum rînduiește Cerul; bocitoarele erau supravegheate de un preot căci, dacă ar fi deviat și ar fi început să urle, ar fi încurcat corpurile subtile să se desprindă treptat de corpul fizic. Acest bocet-sunet – într-un ritm echilibrat, cu ajutorul vibrației – ajuta sufletul să desprindă ușor corpurile sale subtile de acel fizic, ca să ajungă nevătămate în straturile subtile ale spațiului responsabil de primirea sufletului.
Nu există obstacole pentru omul care cunoaște sunetul, ritmul și vibrația. Acest  om va avea la dispoziție posibilități nemaivăzute, va înțelege unde și de ce și-a complicat viața; se va regăsi cu ușurință pe sine, dar și vocația și calea sa.
                              Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 30

                         

                       Memoria primordială se păstrază prin puterea genurilor

În cea de-a șaptea Lege a lui Zalmoxe se spune despre echilibrul centrului emoțional, prin școala mirosurilor. Cei care cunosc învățăturile autentice știu că trăirea emoțiilor adevărate este păstrată și stocată în centrul emoțional al ființei umane. Acest dezechilibru al centrului emoțional a apărut atunci cînd genurile – în mod inconștient – s-au separat, cu scopul de a acumula mai multă experiență în acest spațiu. Astfel, s-au despărțit două părți componente ale aceluiași principiu, neavînd – pînă în prezent – posibilitatea să se contopească într-un tot unitar. Cînd, pe Pămînt, sentimentul triumfa asupra rațiunii și legii, jumătățile  se regăseau cu ajutorul mirosului. Din păcate, asemenea stări au fost de scurtă durată, oamenii au abandonat școala mirosurilor și jumătățile nu s-au mai putut recunoaște între ele.
Odată cu alinierea planetelor din anul 2012, avem, cu toții, posibilitatea de a uni ceea ce era de neunit; putem alcătui o uniune bazată pe armonia dintre bărbat și femeie, pe toate planurile și nivelurile cosmice. Înainte de trecere, masculinul și femininul vor deveni un întreg. De unul singur este imposibil să treci prin canalul energetic oferit de către sistemul planetar.
Universul este condus de aceste două energii – masculin și feminin. Indiferent cu cine vei trece în altă dimensiune – cu mama sau tata, cu fratele ori sora, cu fiul sau fiica – trebuie să fie două genuri, pentru a se produce separarea în veșnicie, pentru a se putea studia toată experiența acumulată pe Pămînt. Lucrați asupra mirosului și, treptat, veți intui cu cine veți porni în această călătorie spirituală.
Toată memoria vieților anterioare rămîne întreagă cînd, în canalul trecerii, se află două genuri diferite; așa este legea cosmică – în doi ați venit, în doi vă întoarceți. Atîta timp cît te afli în corp fizic, fără a te conecta la energia strămoșilor, este imposibil să-ți găsești partenerul care te va însoți la trecere. Înaintașii ne-au transmis să nu ne ancorăm în căutarea jumătății, ci să reușim să trecem căci, în Eternitate, cu siguranță, o vom găsi.
În slujirea Divină este nevoie de prezența ambelor genuri; astfel, întregul devine iubire – o comuniune care slujește aceluiași scop și, construind în alianță, va scoate la suprafață toate calitățile fiecăruia. În acest fel, se depășesc limitele, se năruie granițele dintre genuri și – prin iubire necondiționată -  are loc schimbul de informații dintre corpurile subtile. Omului de astăzi îi este imposibil să iasă dincolo de limitele Pămîntului, în timpul meditației, întrucît energiile joase nu-i permit să treacă de stratul stabil-transcendent. Totuși, transpunîndu-și conștiința și invocînd strămoșii, corpurile subtile se activează, iar omul poate să simtă fluidele altor planete și să perceapă influențele cosmice. Printr-o meditație, cu ajutorul străbunilor, ființa umană poate trece în alt spațiu și se poate uni cu acel întreg în al cărui spațiu a intrat; dacă acest spațiu este mai evoluat decît acel în care se află omul în corpul fizic, adresează-te strămoșilor, pentru a dilata timpul și, în acest răstimp, să se modifice ritmul vieții. După percepția simțurilor, o să ți se pară că au trecut cîteva minute dar, în realitate, s-au scurs ore întregi. Prin meditație, omul se poate deplasa în timp, pentru a activa corpul tonic. Dacă vrei să fii simultan în mai multe locuri și să obții informații din trecut și viitor, vei avea posibilitatea să te pregătești conștient pentru anul 2012. În astfel de meditații, timpul trebuie oprit, ca să dispară granițele dintre spații.
                              Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 29


                              
   
                               Transformarea spirituală din anul 2012

A șasea Lege a lui Zalmoxe ne spune: trezește-ți intuiția și lucrează asupra ochiului divin, prin meditație. Oamenii care nu și-au pierdut firul credinței autentice vor fi sprijiniți și ajutați de toate ierarhiile creatoare din Univers. Alinierea planetelor din anul 2012 îi va construi omului de pe Pămînt un canal prin care îi va oferi posibilitatea de-a se întoarce în Eternitate. Pentru a avea acces la acest canal cosmic trebuie să se activeze memoria existențelor anterioare. Odată cu schimbarea polilor magnetici ai Pămîntului, ființa umană va avea posibilitatea să-și recapete memoria primordială, care o va ajuta să se transforme într-un mic Dumnezeu. Memoria primordială se va activa numai la ființele care au crezut și au conștientizat faptul că sînt nemuritoare.
Înainte de trecere, ochiul divin se va deschide și îl va ghida pe om în locurile unde i-a fost stocată – de către cîmpul magnetic - memoria. Intuiția îl va ajuta pe om să-și recunoască experiențele vieților anterioare. Omul va deveni un cunoscător al Universului, ieșind cu fruntea sus din acest spațiu limitat și pășind spre cunoașterea nemărginită a Universului; i se va destăinui legătura dintre vremuri și evenimente, va cunoaște ritmul nașterii și al morții, va înțelege legea cauzei și a efectului; toate se vor dezvălui celor cărora li s-a promis.
 În palatul cunoașterii se poate intra prin descifrarea tezaurului lui Zalmoxe. Acest canal energetic – pe care ni-l pune la dispoziție întregul sistem planetar – este meritul tău. Vom călători în alte dimensiuni fără să simțim timpul și mișcarea, vom simți în noi o flacără aprinsă, învăluită de o lumină divină, care va trezi în noi sentimentul fericirii eterne. Vom înțelege, în sfîrșit, că ne supunem unei singure Legi și ne vom găsi – pentru totdeauna – locul, în mijlocul celor adevărați. În sufletul omului se vor instala liniștea și starea de conștientizare că, în sfîrșit, a ajuns la Zalmoxe.
Nemuritorului ce a învins frica și moartea i se oferă din puterile Supreme, pentru a putea stăpîni forțele naturii, pentru a trece de la mîzgăleală – la creație. Trecerea în altă dimensiune ne va da posibilitatea să ne auzim unii pe alții, pentru a ne alinia cu toții unei singure Voințe.
Pe Pămînt, ne-am exprimat emoțiile numai prin gesturi și cuvinte dar, în altă dimensiune, auzul omului este conectat la conștiința universală. Cei care au avut fericirea să treacă vor obține dreptul de-a acționa spre binele evoluției, operînd cu forțele materiei, vor făuri noi forme sau le vor distruge pe cele vechi, vor obține dreptul de a crea, asemenea unui mic Dumnezeu.
          Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 28

Al cincilea corp depinde de iubirea adevărată

          În Legea a Cincea a lui Zalmoxe ni se spune despre cunoașterea iubirii adevărate și a celei născocită de om. Temelia pe care s-a construit veșnicia este iubirea. Din această esență Divină este creat și omul. Ființa umană a avut misiunea să coboare și să unească, în acest spațiu, straturile energiilor dense cu cele subtile. Omul a fost prima ființă eternă care a pătruns în acest spațiu pentru iluminarea formei. Marea Îndrumare Divină pentru fiecare suflet a fost:
Evoluați pe Pămînt și nu risipiți iubirea.
          În mare parte, oamenii cunosc doar acea iubire pe care o numesc luna de miere și care este născocită de om. Iubirea adevărată nu dispare niciodată. Oamenilor le este teamă să o invoce, căci sînt convinși că le va aduce numai neplăceri. Din păcate, mulți asociază iubirea cu sexul, iar această abordare reprezintă o deviere de la planul Divin. Ființa umană a risipit iubirea din cauza condițiilor grele pe care le-a înfruntat pe Pămînt. Prin această deviere au apărut proprietăți modificate în opoziție cu cel de-al cincilea corp, care este alcătuit din material subtil, ce-și schimbă  forma cu ușurință. Cu toții avem nevoie de acest corp, la trecerea în altă dimensiune. Corpurile subtile se pot activa numai prin sentimentul iubirii adevărate, care va ridica și modifica corpul fizic conform cerințelor universale. Prin iubire, corpul fizic realizează legătura dintre forțele Pămîntului și forțele din planul astral. Numai prin iubire omul dobîndește plenitudinea vieții.  
          Compoziția corpului omenesc este aceeași ca și compoziția corpului fizic al Pămîntului. Țițeiul este sîngele, apa – lacrimile etc. Sprijiniți Pămîntul prin iubire și veți dobîndi infinitul!
          Posibilitatea omului de a-și ilumina întreaga esență  din care a fost creat și a provoca o reacție în lanț, la semenii din jur – pentru a-și construi cel de-al cincilea corp – se face prin memoria acumulată de strămoși și fluidul creator al  lui Zalmoxe.  O vorbă înțeleaptă din străbuni ne spune că a iubi înseamnă a trăi; a te preface că iubești, sufletul îl risipești.
Ataşamentul a devenit un înlocuitor al iubirii, adică forma pămîntească a iubirii. A apărut deosebirea dintre fiinţele iubite şi ceilalţi – tratați cu indiferență, ca străini. În societate și în familie se face deosebirea dintre cei iubiți și cei neiubiți. totodată, are loc o selecție a formelor de manifestare a iubirii – pe acesta îl stimez ca mi-e aliat, dar cu acela mă mărit pentru că are bani mulți etc.; intervine, apoi, necesitatea de a-l lega pe acel cineva, care face obiectul iubirii, printr-un procedeu sau altul, îndatorîndu-l pentru toata viața. Pentru aceasta, se nasc legi care te priponesc de casă, de masă, de testamente și tot soiul de obligații. Frica de a nu pierde obiectul iubirii naște ură și gelozie, dar și un comportament față de persoana iubită ca față de o proprietate. Astfel de situații, conduse la extreme, se sfîrșesc cu uciderea partenerului de viață și, evident, cu decăderea spirituală. În toate aceste cazuri, se produce înlocuirea iubirii adevărate cu cea născocită de om.
Alexandru Ștefan

15 iunie 2011 - Chișinău

Gradina Publică Ștefan cel Mare, Aleea Clasicilor - Bustul lui Mihai Eminescu 

                                                       


                                        

foto: Igor Sîrbu

Clopotarul dacilor - 27


  


Armonia dintre genuri dă naștere unei ființe Divine
Dacă nu ne cunoaștem rădăcinile, este greu să avem acces la experiența înaintașilor noștri. Ca să conștientizăm sensul propriei vieți și lucrurile de care depinde fiecare om pe Pămînt, trebuie să cunoaștem în profunzime Legea a patra a lui Zalmoxe, care ne spune că devierea de la planul Divin a început cu intrarea omului într-o zonă nelegitimă pentru existența și evoluția sa. Multe denaturări ale Legilor Divine au pornit de la căderea ființei umane în energia animalică.
Indiferent de numărul ideilor înalte cu care se întîlnește omul în viață, pentru înfăptuirea lor este împiedicat de existența sa în corp animalic, corp în care nu se simte bine încă de la naștere. Coborînd în corp fizic, omul a încercat să-și pună de acord organele subtile de simț cu cele fizice de simț  - similare celor din corpul animalelor. Zămislirea interioară s-a transformat în aducerea pruncilor în acest spațiu, fără iubire – numai prin sex – ceea ce aproape că a lipsit omul de capacitatea de zămislire a unei idei înalte.  
Năzuința spre unificarea principiilor masculin și feminin, s-a reflectat – în planurile superioare – sub forma densă a atașamentelor și atracțiilor sexuale, nepermițînd astfel nașterea unei ființe Divine; această stare de fapt a condus la răcirea legăturii primordiale dintre femeie și bărbat.
Misiunea lui Zalmoxe a fost să-i învețe – pe nemuritorii din Dacia – taina zămislirii, pentru a naște întregul și nu doar părți ale acestuia – iată mediana acestei Legi. Acei care nu conștientizează ce anume îi încurcă să evolueze trebuie să se ridice din energia animalică și să închidă definitiv conflictul dintre femeie și bărbat. Un întreg nu poate fi creat uitînd de corpurile subtile și de structura universală a omului. Armonia dintre genuri face ca momentul concepției unui nemuritor să devină sacru – genurile nu se vor uni ca urmare a programelor animalice, ci cu ajutorul planului subtil al sentimentelor, adică și prin corpurile lor subtile. În consecință, turbulența atracției va fi însoțită de energii înalte, care vor avea puterea să atragă la întrupare o ființă avansată spiritual. De canalele energiei înalte de pătrundere în corpul fizic se folosesc, în primul rînd, cei care vin pe Pămînt pentru slujire.
Ființele care poartă programele distrugătoare dintr-o viață în alta induc în stratul electric toate programele lor de acțiune distrugătoare, impunînd prin stratul electric desfășurarea evenimentelor; altfel spus, direcționează viitoarele evenimente, antrenîndu-i și pe alții, în căderea lor.  Există oameni care vor să-și ducă la capăt, cu orice preț, programele distructive și nu le pasă de consecințe;  astfel, ei distrug nenumărate suflete nevinovate.
          Numai cu privirea îndreptată spre strămoși, ascultînd de propria intuiție se poate primi ajutor pentru purificarea corpurilor subtile ale omului. Cu fiecare victorie a omului asupra lui însuși se vor însănătoși celulele infectate; ulterior, se vor purifica prin înțelepciunea lui Zalmoxe. Schimbarea atitudinii, dar și a condiției morale și spirituale a oamenilor vor conduce la imposibilitatea manipulării poporului.  
                                       Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 26

                   

                          Veriga dintre suflet și corp este cuvîntul pur, ziditor

În acest clopotar, vom încerca să descifrăm cea de-a treia Lege a lui Zalmoxe, care ne vorbește despre suflet și corp. Cunoaștem deja că haina sufletului pe Pămînt este corpul fizic. Pentru om, Mama Geea reprezintă o școală, unde sufletul trebuie să regăsească componentele din care a fost creat corpul nemuritor. Pentru mulți oameni, Pămîntul a devenit o mare bătaie de cap, iar misterele sale l-au făcut pe om curios; comportîndu-se ca un copil mic, s-a cufundat în abisurile necunoscute ale Pămîntului fără a se gîndi la consecințe. În loc să înceapă cercetarea, să afle din ce a fost construit corpul etern de către Divinitate, ființa umană a transformat totul într-o joacă și, ulterior, a căzut în energiile animalice, de unde nu poate ieși fără ajutor.
Fiecare manifestare de pe Pămînt aparține unei anumite zone. Coborîrea omului în adîncurile de energie grosieră l-a sedus pe om, fărămițîndu-i cunoașterea în părți mici, pentru a se reține prizonier – din propria voință – în această zonă. În energia animalică, sunetul, ritmul și vibrația și-au pierdut valoarea primordială, au fost uitate și înlocuite cu jargoane din diferite limbi; ritmul a fost înlocuit cu dansuri ale altor popoare, iar vibrația – cu urlete de tot soiul.
Sufletul se manifestă prin cuvîntul viu; astăzi, noi ne folosim de o limbă care și-a pierdut în totalitate capacitățile zidirii, ne înțelegem unii pe alții cu tot mai mare dificultate. Procesul de murdărire a limbii blochează buna comunicare a sufletului  cu străbunii, iar pentru unii exprimarea într-un mod vulgar a devenit obișnuință; acesta este un indiciu al devierii de la planul Divin.
Imposibilitatea sufletului de-a se exprima prin cuvinte și de-a spune ceea ce își dorește a condus la suprapunerea unei mulțimi de cuvinte, pe o singură gamă energetică, care complică și încurcă buna comunicare dintre suflet și corp. Corpul împiedică ieșirea la suprafață a planului-idee pentru suflet. Programele cu care este virusat corpul uman apar prin auto-exprimare și auto-afirmare – lăudăroșenia cu propria erudiție, pălăvrăgeala și demagogia, încercarea de a închide gura altuia etc. Drept rezultat, gura - destinată corpului pentru a se exprima sufletul - se utilizează în alt scop; astfel, s-a pierdut posibilitatea asigurării unei legături permanente cu stratul tonic - omul, neavînd acces la memoria vieții anterioare, se încurcă în cuvinte ca într-o pînză de păianjen. Omul a pierdut sensul adevărat al comunicării cu sine însuși și a creat un zid care îl desparte din ce în ce mai mult de acei care încearcă să-l ajute.
Calitatea comunicării, ca factor ziditor, a început să se manifeste ca unul de dezbinare, ca instrument de influențare și manipulare; în locul cuvîntului viu au apărut trusturi de informații manipulatoare. După milioane de ani pămîntești, corpul fizic al omului nu și-a pierdut nemurirea; componentele corpului fizic nemuritor se află pe albiile oceanelor și mărilor; începînd cu adîncimea de 800 de metri, se găsesc microbii nemuritori, care mențineau corpul uman neschimbat.
                                       Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 25Legătura dintre viață și moarte

Voi încerca, astăzi, să vă transmit cîte ceva despre Legea a doua a lui Zalmoxe – cercetarea îmbătrînirii și cercetarea morții. Pentru omul obișnuit, apare imediat întrebarea: ce ar fi de cercetat, cînd totul este clar – ne naștem, îmbătrînim și murim. Am mai scris că, în Dacia Primordială existau două categorii de oameni – muritori și nemuritori. Oamenii muritori pot deveni nemuritori numai după ce își achită toate datoriile destinului. Cei care au datorii ale destinului vin la reîncarnare numai după ce sînt tratați, în carantina cerească, de afecțiunea minții sucite; nemuritorii se renasc în decurs de 24 de ore pămîntești, după cum le dictează liberul arbitru.
La început, oamenii nu îmbătrîneau și, din acest motiv, le era foarte greu să parcurgă o anumită perioadă de timp într-un singur corp, pentru a se desăvîrși; se plictiseau și mulți dintre ei abandonau căutarea spirituală și se sinucideau în masă.
 Nemuritorii nu cunoșteau această stare și refuzau să se sinucidă întrucît considerau viața un dar de la Dumnezeu.
Corpul fizic îmbătrînește atunci cînd lipsește căutarea spirituală. Fiecare nemuritor își programa singur momentul trecerii dintr-o stare în alta și stabilea prin cine și cînd se va renaște, pentru a-și continua evoluția, în acest spațiu. Nemuritorii erau bine pregătiți de către un preot, pentru a putea trece dintr-o dimensiune în alta fără ca memoria să le fie afectată. Erau învățați că, înainte de moarte, sufletul trebuie să fie lipsit de orice senzație, pentru a putea intra în tăcerea primordială; corpul eteric era învățat să rămînă legat de cordonul ombilical al corpului subtil, începînd desprinderea treptat - din partea de jos pînă la cap - și să privească în jur fără emoții.  
Cu cît omul este mai puțin atașat de materie, de rude etc, cu atît mai ușor se va desprinde sufletul de corpul fizic, fără a traumatiza corpurile subtile, evitînd să devină o fantomă, care bîntuie prin lumea celor vii. După ce se separă corpul astral de cel eteric, se produce ruperea cordonului ombilical al corpului subtil și intră în funcție organele astrale de simț (vederea, auzul etc.). Sufletul face cunoștință cu astralul Pămîntului, se eliberează de corpul tonic și intră în corpul mutabil, pentru a primi un nou destin. În aceste sumbre momente, fiecare suflet conștientizează cu cine și cum și-a trăit viața pe Pămînt, dacă merită să revină în același loc sau trebuie să-și caute o familie adevărată, prin care să poată evolua.
Timp de 40 de zile, omul este adus în mediul în care și-a trăit viața și retrăiește totul, dar la o intensitate amplificată. De exemplu, un individ care a fost gelos va resimți această afecțiune cu o intensitate de neimaginat. Venirea în acest spațiu este cam la fel – momentul tăcerii și nașterea, unirea corpului astral cu cel fizic, trezirea organelor de simț, conștientizarea existenței în acest spațiu.
                             Alexandru Ștefan