Clopotarul dacilor - 29


                              
   
                               Transformarea spirituală din anul 2012

A șasea Lege a lui Zalmoxe ne spune: trezește-ți intuiția și lucrează asupra ochiului divin, prin meditație. Oamenii care nu și-au pierdut firul credinței autentice vor fi sprijiniți și ajutați de toate ierarhiile creatoare din Univers. Alinierea planetelor din anul 2012 îi va construi omului de pe Pămînt un canal prin care îi va oferi posibilitatea de-a se întoarce în Eternitate. Pentru a avea acces la acest canal cosmic trebuie să se activeze memoria existențelor anterioare. Odată cu schimbarea polilor magnetici ai Pămîntului, ființa umană va avea posibilitatea să-și recapete memoria primordială, care o va ajuta să se transforme într-un mic Dumnezeu. Memoria primordială se va activa numai la ființele care au crezut și au conștientizat faptul că sînt nemuritoare.
Înainte de trecere, ochiul divin se va deschide și îl va ghida pe om în locurile unde i-a fost stocată – de către cîmpul magnetic - memoria. Intuiția îl va ajuta pe om să-și recunoască experiențele vieților anterioare. Omul va deveni un cunoscător al Universului, ieșind cu fruntea sus din acest spațiu limitat și pășind spre cunoașterea nemărginită a Universului; i se va destăinui legătura dintre vremuri și evenimente, va cunoaște ritmul nașterii și al morții, va înțelege legea cauzei și a efectului; toate se vor dezvălui celor cărora li s-a promis.
 În palatul cunoașterii se poate intra prin descifrarea tezaurului lui Zalmoxe. Acest canal energetic – pe care ni-l pune la dispoziție întregul sistem planetar – este meritul tău. Vom călători în alte dimensiuni fără să simțim timpul și mișcarea, vom simți în noi o flacără aprinsă, învăluită de o lumină divină, care va trezi în noi sentimentul fericirii eterne. Vom înțelege, în sfîrșit, că ne supunem unei singure Legi și ne vom găsi – pentru totdeauna – locul, în mijlocul celor adevărați. În sufletul omului se vor instala liniștea și starea de conștientizare că, în sfîrșit, a ajuns la Zalmoxe.
Nemuritorului ce a învins frica și moartea i se oferă din puterile Supreme, pentru a putea stăpîni forțele naturii, pentru a trece de la mîzgăleală – la creație. Trecerea în altă dimensiune ne va da posibilitatea să ne auzim unii pe alții, pentru a ne alinia cu toții unei singure Voințe.
Pe Pămînt, ne-am exprimat emoțiile numai prin gesturi și cuvinte dar, în altă dimensiune, auzul omului este conectat la conștiința universală. Cei care au avut fericirea să treacă vor obține dreptul de-a acționa spre binele evoluției, operînd cu forțele materiei, vor făuri noi forme sau le vor distruge pe cele vechi, vor obține dreptul de a crea, asemenea unui mic Dumnezeu.
          Alexandru Ștefan