Clopotarul dacilor - 26

                   

                          Veriga dintre suflet și corp este cuvîntul pur, ziditor

În acest clopotar, vom încerca să descifrăm cea de-a treia Lege a lui Zalmoxe, care ne vorbește despre suflet și corp. Cunoaștem deja că haina sufletului pe Pămînt este corpul fizic. Pentru om, Mama Geea reprezintă o școală, unde sufletul trebuie să regăsească componentele din care a fost creat corpul nemuritor. Pentru mulți oameni, Pămîntul a devenit o mare bătaie de cap, iar misterele sale l-au făcut pe om curios; comportîndu-se ca un copil mic, s-a cufundat în abisurile necunoscute ale Pămîntului fără a se gîndi la consecințe. În loc să înceapă cercetarea, să afle din ce a fost construit corpul etern de către Divinitate, ființa umană a transformat totul într-o joacă și, ulterior, a căzut în energiile animalice, de unde nu poate ieși fără ajutor.
Fiecare manifestare de pe Pămînt aparține unei anumite zone. Coborîrea omului în adîncurile de energie grosieră l-a sedus pe om, fărămițîndu-i cunoașterea în părți mici, pentru a se reține prizonier – din propria voință – în această zonă. În energia animalică, sunetul, ritmul și vibrația și-au pierdut valoarea primordială, au fost uitate și înlocuite cu jargoane din diferite limbi; ritmul a fost înlocuit cu dansuri ale altor popoare, iar vibrația – cu urlete de tot soiul.
Sufletul se manifestă prin cuvîntul viu; astăzi, noi ne folosim de o limbă care și-a pierdut în totalitate capacitățile zidirii, ne înțelegem unii pe alții cu tot mai mare dificultate. Procesul de murdărire a limbii blochează buna comunicare a sufletului  cu străbunii, iar pentru unii exprimarea într-un mod vulgar a devenit obișnuință; acesta este un indiciu al devierii de la planul Divin.
Imposibilitatea sufletului de-a se exprima prin cuvinte și de-a spune ceea ce își dorește a condus la suprapunerea unei mulțimi de cuvinte, pe o singură gamă energetică, care complică și încurcă buna comunicare dintre suflet și corp. Corpul împiedică ieșirea la suprafață a planului-idee pentru suflet. Programele cu care este virusat corpul uman apar prin auto-exprimare și auto-afirmare – lăudăroșenia cu propria erudiție, pălăvrăgeala și demagogia, încercarea de a închide gura altuia etc. Drept rezultat, gura - destinată corpului pentru a se exprima sufletul - se utilizează în alt scop; astfel, s-a pierdut posibilitatea asigurării unei legături permanente cu stratul tonic - omul, neavînd acces la memoria vieții anterioare, se încurcă în cuvinte ca într-o pînză de păianjen. Omul a pierdut sensul adevărat al comunicării cu sine însuși și a creat un zid care îl desparte din ce în ce mai mult de acei care încearcă să-l ajute.
Calitatea comunicării, ca factor ziditor, a început să se manifeste ca unul de dezbinare, ca instrument de influențare și manipulare; în locul cuvîntului viu au apărut trusturi de informații manipulatoare. După milioane de ani pămîntești, corpul fizic al omului nu și-a pierdut nemurirea; componentele corpului fizic nemuritor se află pe albiile oceanelor și mărilor; începînd cu adîncimea de 800 de metri, se găsesc microbii nemuritori, care mențineau corpul uman neschimbat.
                                       Alexandru Ștefan