Clopotarul dacilor - 32


                                   Eu sînt sau mi se pare că sînt eu?

        În cea de-a noua Lege a lui Zalmoxe se spune: eu sînt sau mi se pare că sînt eu? Cercetarea egoului fals. Temelia pe care s-a construit întregul Univers a fost zidită prin primele cuvinte pe care le-a rostit Divinitatea: EU SÎNT.
Egoul fals și-a găsit locul numai în iluzie, din cauza rătăcirii omului în Școala-Pămînt. Toate puterile lumii și ierarhiile care conduc pămîntul sînt construite pe baza egoului fals. Pe Pămînt domină minciuna, banul și lupta pentru supraviețuire.
Cei care-și trăiesc întreaga viață în dualitate se întreabă, întotdeauna,  după moarte, dacă mai trăiesc sau cu adevărat au murit. În dualitate, totul trebuie demonstrat: sentimentul, devotamentul – dacă ești tu acel adevărat, atunci dovedește etc. Omul care trăiește în dualitate nu are încredere în nimeni și în nimic. Măria Sa EU SÎNT trece neobservat prin această lume, iar faptele lui bune se înscriu în memoria Universului. Aceasta este diferența dintre adevăr și egoul fals. Ființa care nu știe că există un alter ego simte că ceva nu este în regulă cu conștiința sa. Faptele sale sînt condiționate de dorințe care apar (nu se știe de unde),  asupra sentimentelor și emoțiilor sale are influență numai mediul înconjurător, iar mintea lui reacționează doar la noțiunile general acceptate.
Cînd omul nu mai face diferența între propriul suflet și egoul fals își făurește iluzii și vise nedefinite legate numai de cele văzute și auzite. Un astfel de individ nu are o părere proprie, ci adoptă punctele de vedere ale altora și are ca puncte de reper șabloanele societății în care trăiește. Asemenea oameni sînt manipulați cu ușurință. Ei folosesc fără discernămînt tot ceea ce este la modă și au impresia că toate acestea sînt exact pentru gustul și spiritul lor. Omul care trăiește în dualitate nu va bănui niciodată că mintea și chiar dorințele îi sînt manipulate.
Țările avansate se folosesc de popoarele căzute sub influența dilemei eu sînt sau mi se pare că sînt eu și le molipsesc cu programe cu care se autodistrug. Oamenii care cred că minciuna este adevăr sînt lipsiți de autocontrol. Acești oameni nu manifestă și nu simt iubirea, pe care încearcă s-o mimeze. În dualitate, multe dorințe inconștiente îl împing pe om la acte nesăbuite. Dacă aveți de luat o decizie și conștientizați că, în interiorul vostru, a apărut dualitatea, opriți-vă, adresați-vă lui Zalmoxe, iar egoul fals va dispărea.
                 Alexandru Ștefan