Clopotarul dacilor - 27


  


Armonia dintre genuri dă naștere unei ființe Divine
Dacă nu ne cunoaștem rădăcinile, este greu să avem acces la experiența înaintașilor noștri. Ca să conștientizăm sensul propriei vieți și lucrurile de care depinde fiecare om pe Pămînt, trebuie să cunoaștem în profunzime Legea a patra a lui Zalmoxe, care ne spune că devierea de la planul Divin a început cu intrarea omului într-o zonă nelegitimă pentru existența și evoluția sa. Multe denaturări ale Legilor Divine au pornit de la căderea ființei umane în energia animalică.
Indiferent de numărul ideilor înalte cu care se întîlnește omul în viață, pentru înfăptuirea lor este împiedicat de existența sa în corp animalic, corp în care nu se simte bine încă de la naștere. Coborînd în corp fizic, omul a încercat să-și pună de acord organele subtile de simț cu cele fizice de simț  - similare celor din corpul animalelor. Zămislirea interioară s-a transformat în aducerea pruncilor în acest spațiu, fără iubire – numai prin sex – ceea ce aproape că a lipsit omul de capacitatea de zămislire a unei idei înalte.  
Năzuința spre unificarea principiilor masculin și feminin, s-a reflectat – în planurile superioare – sub forma densă a atașamentelor și atracțiilor sexuale, nepermițînd astfel nașterea unei ființe Divine; această stare de fapt a condus la răcirea legăturii primordiale dintre femeie și bărbat.
Misiunea lui Zalmoxe a fost să-i învețe – pe nemuritorii din Dacia – taina zămislirii, pentru a naște întregul și nu doar părți ale acestuia – iată mediana acestei Legi. Acei care nu conștientizează ce anume îi încurcă să evolueze trebuie să se ridice din energia animalică și să închidă definitiv conflictul dintre femeie și bărbat. Un întreg nu poate fi creat uitînd de corpurile subtile și de structura universală a omului. Armonia dintre genuri face ca momentul concepției unui nemuritor să devină sacru – genurile nu se vor uni ca urmare a programelor animalice, ci cu ajutorul planului subtil al sentimentelor, adică și prin corpurile lor subtile. În consecință, turbulența atracției va fi însoțită de energii înalte, care vor avea puterea să atragă la întrupare o ființă avansată spiritual. De canalele energiei înalte de pătrundere în corpul fizic se folosesc, în primul rînd, cei care vin pe Pămînt pentru slujire.
Ființele care poartă programele distrugătoare dintr-o viață în alta induc în stratul electric toate programele lor de acțiune distrugătoare, impunînd prin stratul electric desfășurarea evenimentelor; altfel spus, direcționează viitoarele evenimente, antrenîndu-i și pe alții, în căderea lor.  Există oameni care vor să-și ducă la capăt, cu orice preț, programele distructive și nu le pasă de consecințe;  astfel, ei distrug nenumărate suflete nevinovate.
          Numai cu privirea îndreptată spre strămoși, ascultînd de propria intuiție se poate primi ajutor pentru purificarea corpurilor subtile ale omului. Cu fiecare victorie a omului asupra lui însuși se vor însănătoși celulele infectate; ulterior, se vor purifica prin înțelepciunea lui Zalmoxe. Schimbarea atitudinii, dar și a condiției morale și spirituale a oamenilor vor conduce la imposibilitatea manipulării poporului.  
                                       Alexandru Ștefan