Clopotarul dacilor 203
Oricîte schimbări și evenimente ar avea loc în Univers, ne trezim, în fiecare dimineață, tot cu aceeași capacitate a corpului fizic. Am învățat foarte bine să adaugăm în greutate pentru ca, apoi, prin diferite sisteme, să plătim din greu pentru a slăbi. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Care este capacitatea corpului fizic în acest spațiu și ce putem noi, ca ființe umane, să dobîmdim în plan spiritual cu ajutorul acestei creații?
Cînd veți conștientiza că trupul vostru îndeplinește rolul unui scafandru de care aveți mare nevoie pentru a vă îndeplini misiunea pe Pămînt, veți fi mai responsabili cu el.
Vreți să spuneți că omul, avînd un corp fizic sănătos are o șansă în plus pentru a dobîndi nemurirea?
Pentru a fi admis la o facultate bună ai nevoie de un punctaj mare. Un autoturism performant,  care funcționează cu benzină nu poate fi alimentat cu motorină. Cerințele Universului sînt ca ființa umană să dețină un corp nevirusat, în caz contrar existînd riscul de-a nu reuși să descifreze semnele cerești. Mulți dintre semenii voștri comit o mare greșeală epuizînd capacitățile corpului fizic pe nimicuri. O sănătate de fier este rezultatul muncii și efortului din existențele anterioare și va produce necesarul de energie care îl ajută pe om să călătorească în alte dimensiuni.
Poate ne explicați mai pe larg cum putem să intrăm în contact cu energiile ce ne pot trezi ceea ce unii numesc capacități paranormale?
În dimensiunea voastră nu se studiază și nu se iau în calcul descărcările electrice ale trăsnetului. Prin aceste fulgere, Cerul trimite mesaje energetice către Pămînt dar, deocamdată, numărul celor capabili să le perceapă este foarte mic. Înaintașii voștri au folosit un timp îndelungat această mare sursă de energie pentru a descoperi alte orizonturi. În dimensiunea noastră, noi utilizăm sferele de lumină ce se produc din descărcările electrice și le localizăm cu ajutorul unei antene, stocîndu-le în diferite baterii. Cu o astfel de baterie, de numai cinci centimetri, v-ați putea deplasa cu autoturismul fără benzină. Un simplu paratrăsnet legat la pămînt și trecut printr-o sursă de apă va prinde toate sferele care se produc din descărcări electrice. Inginerii voștri au capacitatea de a construi un spațiu unde sfera energetică să fie mărită fără a fi distrusă. Poate fi construit un costum special acoperit cu praf de aur, care echilibrează sfera fără a o distruge. Dacă observați persoanele care au fost lovite de trăsnet veți vedea că, dacă au avut asupra lor un obiect din aur au scăpat cu viață, dar aurul s-a topit.
Care este prima condiție pentru a intra în contact cu aceste sfere?
În primă fază, trebuie să conștientizați că, în alte dimensiuni, puteți arăta diferit de modul în care vă vedeți aici. Deci, prima condiție ar fi să priviți sfera de lumină ca pe un mesager din altă lume. De multe ori, sferele de lumină cad în capcana fantomelor captive între Vama Morților și dimensiunea celor vii. Intrînd în interiorul sferei, aceste suflete rătăcite o pot folosi drept corp pentru a se răzbuna pe oamenii care le-au făcut rău, cîndva. Altfel spus, o entitate evoluată, care este capabilă să intre în contact cu sfera și să pătrundă în interiorul ei poate străbate, într-o fracțiune de secundă, mii de kilometri lumină. Controlați-vă gîndurile ce vă domină interiorul, căci invidia și orgoliul vă vor ține captivi mii de ani într-un singur loc.
Dacă ai descoperit o modalitate de-a călători în timp discută mai întîi cu tine însuți și stabilește ce cauți cu adevărat acolo. Nivelul de evoluție și faptele care reprezintă un suflet sînt cheile ce-i deschid porțile Universului.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 202Comunicînd cu aceste minunate ființe din Civilizația Vodă, am înțeles că viața vine dintr-un singur izvor, pe care îl numim Creator. Există un scenariu universal potrivit căruia ceea ce ni se întîmplă acum s-a întîmplat cîndva altora. Există o teorie a timpului care spune că ceea ce avem în acest spațiu era demult aici. De  toate bogățiile pe care le folosim astăzi s-a folosit deja cineva, ieri. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Este adevărat că totul în Univers este regizat și predestinat?  
Universul este în mișcare și schimbare continuă, toate planetele cu ființele lor trec printr-un plan Divin bine orînduit. Observați cum funcționează o școală pe Pămînt, așa este și în Univers. Cine nu a învățat literele pentru a putea citi bine va fi întors în timp ca să învețe programa abecedarului.
De ce nouă, oamenilor, ni se întîmplă atît de multe lucruri negative și de ce nu facem nimic pentru a le îndrepta?
Mulți încearcă să uite și să șteargă cît mai repede din memorie ceea ce li s-a întîmplat și, fără să conștientizeze, cad în aceeași capcană. Nu trebuie să umblați suferind toată ziua din cauza unei întîmplări negative, dar ar fi o mare pierdere dacă nu ați învăța nimic din neplăcerile prin care ați trecut. Oamenii de pe Pămînt se străduiesc să vorbească cît mai puțin despre nenorocirile lor, pentru a trăi într-o veselie continuă. În dimensiunea voastră, omul fără greșeli și datorii este urmărit și luat la evidență. Este mai convenabil să plătească pentru ceea ce nu este dator și, dacă se ridică din mijlocul vostru, trebuie să aibă și un dosar în față. Omul îndatorat este îngenunchiat și înrobit pentru toată viața și, dacă nu este capabil să-și achite datoriile, nu are rost să mai vorbim despre desăvîrșirea sufletului.
De ce atît de mulți oameni declanșează un conflict, îl alimentează, dar nu sînt în stare să-l aplaneze?
Oamenii inconștienți sînt asemenea copiilor, care se joacă cu chibriturile, aprind focul, apoi strigă în gura mare după ajutor. Există o categorie de indivizi care savurează cearta pe care o provoacă prin minciunile lor. Dar, să știți că, din spațiu sînt scanați amîndoi – celui care părea perfect i s-a descoperit adevărata față. Atît el, cît și acel ce umblă cu mînuși albe și strigă că nu are nici o vină vor fi aduși și educați în Școala Universală. Îndemnul nostru este să nu coborîți sufletul curat în dimensiunile unde se vorbește mult și prost. Omenirea este învățată să fie manipulată prin lauda nemeritată. Orice mustrare care îi atinge orgoliul îl supără pe om, îl face mai rău și își îndreaptă această răutate spre acel ce i-a pus oglinda în față. Toate informațiile despre un om ies la suprafață după moartea sa, așa că trebuie să știți că,  la sfîrșitul unei taine începe o altă viață. În majoritatea cazurilor, oamenii se apără tocmai de acei pe care îi iubesc mai mult fiindcă nu se pot apăra de cei ce îi lovesc în fiecare zi. Oamenii cu sufletul gol caută mereu un loc de frunte ca să-i vadă toată lumea. Un suflet mare se ridică datorită ideii pe care s-a zidit tot neamul din care provine. Idealul strămoșesc duce spre nemurire, restul amintirilor omenești le găsiți printre morminte. Strămoșii voștri au rîvnit să atingă nemurirea  și au construit, în acest spațiu, o mare temelie spirituală. Misiunea voastră este să zidiți mai departe nemurirea pentru ca urmașii voștri să fie mîndri de strămoșii lor. Sufletul devine sărac numai atunci cînd este împins de cineva să muncească în domeniul spiritualității. Minunile le poate înfăptui numai natura și, dacă ființa umană va conștientiza că ea însăși este o minune va deveni un întreg cu natura.
Dacă te înconjori de lucruri frumoase nu înseamnă neapărat că vei acumula în interior mai multă armonie și frumusețe. Ceea ce te poate ajuta pe drumul desăvîrșirii se află în sufletul tău, cine caută sfaturi de la oameni rătăciți va avea parte numai de rătăcire.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 201Meritul este al celui care știe a povățui cu înțelepciune un suflet pentru a nu comite păcate, nu al celui ce sperie cu păcatul.
Cine a născocit păcatul și care este instanța fără de păcate pe Pămînt, care ne poate învăța necondiționat cum să trăim în adevăr fără să păcătuim? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
După moarte, cu siguranță există viață, conștiința migrează odată cu sufletul, în alte dimensiuni ale Universului. Sufletul ființei umane este ca un fel de plasmă și nimic în spațiu nu-l poate distruge adică este nemuritor. Oamenii din dimensiunea voastră sînt infectați - cu premeditare -  cu frica de păcat pentru a fi mai ușor de manipulat și storși de energie și bunuri materiale. Un suflet care este îndoctrinat în timpul vieții că va cădea în iad sau Rai, după pierderea corpului fizic se pornește - împins de microbii ce-l țin în frica păcatului – în căutarea unei instanțe care să-i facă într-un fel sau altul dreptate.   
Cum a fost posibil ca acești microbi să devină aproape nemuritori și ce influență au asupra sufletului…că numai acest purgatoriu este în stare să-i distrugă?
În acest spațiu, corpul fizic trăiește datorită microbilor care produc energie. Datorită microbilor care nu mor în acest spațiu ființa umană a trăit mii de ani. Din instinct, microbii vor să supraviețuiască și în alte dimensiuni, virusînd corpurile subtile care însoțesc sufletul după moarte. La o distanță de 40 de ani lumină de planeta Pămînt există un purgatoriu care curăță sufletele de microbii ce supraviețuiesc la orice temperatură pozitivă sau negativă din Univers. Această planetă de fier este de 4 ori mai mare decît Pămîntul unde este stocată cea mai mare temperatură care poate readuce sufletul la condiția lui primordială.
Vreți să spuneți că iadul există?
Pentru acei infectați cu frică este ca un fel de iad, pentru cei ce conștientizează că este ca un izolator unde te poți curăța de infecțiile pămîntești este ca o binecuvîntare. Sufletele infectate cu frică pot avea parte de iad și în propria casă, sînt tot aceleași stări de panică, de insomnie, de paranoia și așa mai departe. În timpul apropiat se va inventa un aparat prin care viii și morții vor putea comunica ca printr-un telefon mobil. Această mare invenție va ajuta omenirea să se debaraseze de poveștile primitive ale celor care mențin lumea în sclavia fricii și a dogmei. Comunicarea dintre vii și morți s-a întrerupt din cauza vacuumului apărut în urma exploziei planetelor Urania și Faeton.
Nouă, pămîntenilor, după ce ni se întîmplă ceva grav îl căutăm și credem cu tot sufletul în Dumnezeu dar, pînă la urmă, tot peste mincinoși dăm…cum să evităm această situație?
De Creator nu trebuie să-ți amintești numai cînd ai o greutate pe suflet, trebuie să conștientizezi că fără Dumnezeu nu există viață și atunci vor dispărea toate problemele și toți oamenii mincinoși. Dacă ai depistat un proroc mincinos nu trebuie să te înfrățești cu el fiindcă te poate îndemna să mințiți împreună. Omul neechilibrat se va supăra mai mult pe doctorul care îi tratează piciorul decît pe acel ce i l-a tăiat cu sabia. Nu vei putea niciodată să învingi un sistem care are cetatea construită din dogme. Întoarce-te cu fața spre Lumină și crede în esența ta interioară, iar Dumnezeu îți va da aripi să zbori deasupra cetății lor. A fi nemuritor înseamnă să ai parte de toate culorile Universului, care te luminează din interior. În acest spațiu deții doar o scînteie, care se stinge odată cu viața. A fi nemuritor este un mare merit, nu o scuză pentru muritori.

Alexandru Ștefan 

Echinoctiul de primavară

20 martie 2014, ora 18.57 - Echinocțiul de primăvară
                                                        INVOCAȚIE 

Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, Moș al neamului solar!

Deschide, Doamne, porțile Universului Tău și ascultă rugăciunea sufletului meu. Prin voința și credința urmașului Tău, Te invoc pentru a-mi fi călăuză în acest spațiu ca să găsesc drumul către Tine, Doamne. Măria Sa Primăvara mi-a adus în dar de la Tine toate florile naturii. Fii, Doamne, oaspetele meu pe Pămînt ca să ne bucurăm împreună de ziua echinocțiului de astăzi. Căci a Ta este Puterea și Împăratia de acum și-n vecii vecilor pentru eternitate. 

Clopotarul dacilor 200Cu o cifră rotundă, Clopotarul dacilor se apropie – încet, dar sigur – de echinocțiul de primăvară. Unii sînt triști că îmbătrînesc, alții se bucură că au ajuns la anii maturității ca să-și poate face mai mult de cap, iar alții sînt atît de ocupați încît nu observă că a sosit primăvara. Mă urmărește gîndul că mare parte a oamenilor supraviețuiesc numai din împrumut. De ce, dacă muncesc foarte mult, nu-și pot rezolva situația materială? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Ca să fii bogat fără să muncești trebuie să te naști norocos...trebuie să știți că sufletele care nu au probleme de ordin material au muncit mult în viețile anterioare. Cu siguranță, mulți ar reuși să schimbe lucrurile în bine dacă și-ar schimba modul de viață. În primă fază trebuie să depuneți efort pentru a vă elibera sufletele de programele distructive pe care le-ați moștenit de la cei apropiați. Buna comunicare dintre tine și persoanele care te înconjoară este un semn că mergi pe drumul cel bun. Țigările, alcoolul, cafeaua – sînt mofturi la care mulți nu vor să renunțe, ei trăiesc cu ziua de azi, ce va fi mîine nu contează. Cu siguranță, cunoașteți faptul că trăiți în mai multe dimensiuni paralele. Ieșiți din gîndirea limitată și veți scăpa de coșmarul în care vă aflați. Toată proiecția gîndului pe care îl emiteți pătrunde selectat în mai multe dimensiuni deodată. Partea care emite mai multe gînduri negative va suferi mai mult fiindcă nu este capabilă să se echilibreze de gîndul ce o ține prizonieră în pușcăria sa. Există datorii ale destinului pe care ființa umană nu poate evita să le achite, însă poate să-și schimbe soarta în bine. Unii își schimbă țara, încercînd să scape de sărăcie, dar trăiesc la fel căci nu și-au schimbat și modul de a gîndi. Dacă înțelegeți acest mesaj, începînd din acest moment nu mai gîndiți despre nimeni și nimic rău. Încercați să găsiți în această dimensiune o treaptă ca să vă analizați situația în care trăiți. Priviți altfel viața, alimentați-vă cu gînduri pozitive și fiți siguri că totul se va schimba în bine. Nu vă consolați cu gîndul că și alții se află în situația voastră, nu vă mai plîngeți de milă. Gîndul bun trebuie să-l domine pe cel negativ. Majoritatea părinților cresc copiii pentru ei, nu conștientizează că acele suflete nu le aparțin. Egoismul, mascat de sintagma eu te-am făcut, eu te omor este încă de actualitate. Frica de-a nu rămîne singuri la bătrînețe îi determină pe părinți să-și manipuleze copiii, întreaga viață. Aceștia, la rîndul lor, devenind părinți, vor proceda la fel - este poate, una dintre cele mai grave probleme ale societății actuale.
Un suflet liber nu va căuta niciodată să demonstreze că are dreptate fiindcă nu minte niciodată, el își construiește pe Pămînt viața pe care o va trăi cîndva.
Am înțeles corect că viitorii părinți au misiunea de a-și elibera copiii din programa de a deveni sclavii lor la bătrînețe?
Dacă un om trăiește mulți ani nu devine automat înțelept, un suflet evoluat va avea mereu grijă de părinții săi. Cine își dorește cu adevărat să schimbe ceva nu se dă mare în fața celor mici. Dacă vă simțiți bine în societatea în care trăiți și nu împiedicați înmulțirea răului, vina voastră este mai mare. În fiecare dintre voi trăiește o scînteie Divină care are locul și rostul ei. Sufletul, corpul și gîndirea îți aparțin adică poți face o alegere. Pe Dumnezeu îl caută mulți, dar puțini sînt acei care Îl și găsesc.
Ne puteți spune pînă unde va merge Rusia cu armata prin Europa?
Rușii sînt convinși că își fac dreptate, într-un fel sau altul, ei au rămas cu mari pierderi teritoriale după destrămarea URSS. Va suferi mai mult Ucraina deoarece rușii s-au înțeles cu americanii să fie cedată Siria. Americanii fac jocuri numai cînd au interese în Europa, iar rușii le-au furat cireașa de pe tort – Ucraina. Războiul va începe în curînd în Siria. Moldova se află în mare pericol, trebuie să fie pregătită pentru orice din partea rușilor.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 199


Mai mult ne apasă gîndul că vom muri decît bucuria că trăim. Părerea mea este că o sută de ani e prea puțin pentru ca un suflet să atingă nemurirea pe Pămînt. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Un suflet liber cunoaște calea, indiferent cîți ani trăiește în corpul fizic, rătăcirea este un fel de-a te amăgi pe tine însuți. Traiectoria sufletului este legată strict de trecerea Pămîntului prin perioadele ciclice ale Universului. Fiecare ciclu are dimensiuni diferite, la nivelul la care vă aflați voi puțini sînt cei care depășesc o sută de ani pămîntești. Odată cu schimbarea polilor magnetici, planetele își schimbă, prin rotație, locul. Planeta Pămînt se va poziționa pe locul unde se află acum Saturn. În dimensiunea respectivă, ființa umană va trăi o mie de ani fiindcă acolo se respiră numai cu oxigen. Planetele pe care există viață nu diferă mult între ele, pe unele se respiră numai cu oxigen, pe altele – doar cu hidrogen. Aerul de pe Pămînt este amestecat și, din această cauză, ființa umană trăiește atît de puțin. Toate planetele din Univers trec prin semnul crucii adică prin cele patru dimnesiuni, după cum se împarte întregul Cosmos. În prima dimensiune, ființa umană trăiește o sută de ani, în cea de-a doua – o mie de ani, în a treia – zece mii de ani și, în cea de-a patra dimensiune, trăiește o sută de mii de ani. Pămîntul, trecînd prin diferite dimensiuni ale Cosmosului, are posibilitatea de a-și reîncărca zăcămintele epuizate, iar ființa umană își poate schimba corpul fizic și nivelul de evoluție. Aveți astfel răspunsul despre scheletele oamenilor uriași, descoperite pe Pămînt.
Care este sensul, scopul sufletului, trecînd prin toate dimensiunile Universului?
Omul desăvîrșit, indiferent în ce dimensiune se află, rămîne cu memoria întreagă. În dimensiunea actuală, în care trăiți o sută de ani, sufletele susțin un examen important, apoi sînt invitate în dimensiunile  unde se trăiește o mie de ani. Dacă entitățile care au ajuns la nivelul de o sută de mii de ani nu au dobîndit nemurirea, li se oferă posibilitatea de a o atinge în dimensiunile unde se trăiește mai puțin. Este important ca sufletul să-și amintească ce anume are de îndreptat pentru a nu pierde timpul în zadar. Dacă nu reușește să ia examenul în dimensiunile joase, va începe totul de la început.
Cum se poate întîmpla așa ceva – sufletul să ajungă în dimensiunea în care trăiește o sută de mii de ani și să nu dobîndească nemurirea?
La voi se mai spune că nu moare nimeni de lene...trebuie să știți că numai din cauza lenei ființa umană nu dobîndește nemurirea. În concepția celor nedesăvîrșiți există un fel de nemurire unde toți morții își găsesc locul. Ființa umană își dorește să trăiască mult și bine, dar prea puțin se gîndește de ce i se oferă de Sus această posibilitate. Universul nu este un leagăn unde se dădăcesc sufletele care nu vor să muncească. Totul, în spațiu, are un sens și, dacă cineva devine un obstacol în Planul Divin, este întors înapoi pentru a conștientiza pentru ce i s-a dăruit viața.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 198


Străbunii spuneau că, dacă ai pornit în căutarea fericirii, nu trebuie să calci iubirea în picioare. Primăvara, cu blajinătatea sa, ne face să fim mai buni, mai aproape de natură. Odată cu trezirea florilor, vrem și noi o schimbare în suflet, dar este important să nu fie doar pentru o singură zi. De dragul divertismentului, mulți atrag sufletul în energiile grosiere, unde nu există nici un fel de principii. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Este adevărat că unele civilizații mai avansate răpesc oameni de pe Pămînt pentru diferite experimente?
În contact direct pot intra numai sufletele care au trăit cîndva împreună cu voi pe Pămînt și acum trăiesc în viitor. Nivelul lor avansat de cunoaștere le permite să trăiască într-o dimensiune spre care voi doar tindeți. Misiunea lor este de a construi o lume nouă în  acea dimensiune. Ați observat că natalitatea, pe Pămînt, este în scădere – înseamnă că unele suflete nu revin pe Pămînt. Multe suflete care colaborează cu entități din viitor sînt conștiente de ceea ce fac. Fără ajutorul ființelor umane nu ar fi posibil ca ADN-ul omului să fie îmbunătățit. Oamenii din viitor se  străduiesc să vă aducă în dimensiunea lor cu un ADN perfect în care se oglindește personalitatea primordială.
De ce, în multe cazuri, oamenii întunecați îi judecă pe acei iluminați?
Un iluminat vine cu dorința de a-și ridica spiritual semenii, iar acei care stagnează în bezna haosului îl vor mustra că le-a adus lumina ce-i orbește. Oamenii care mor fără să-și trezească sufletul umblă rătăciți, asemenea unor fantome între Cer și Pămînt fără a putea găsi drumul către dimensiunile înalte. Căutarea spirituală oferă fiecărui suflet posibilitatea de-a avea parte, după pierderea corpului fizic, de un ghid ce-l conduce spre Lumina dătătoare de viață. Aripile unui suflet cresc din bunătatea pe care ființa umană a semănat-o pe Pămînt. Este important să nu aveți greutăți care să vă apese sufletul căci zborul devine anevoios.
Ce rol îndeplinește femeia în orînduirea întregului Cosmos?
Femeia este prima ființă care l-a văzut pe Creator și prima emanație căreia i s-a încredințat viața. Partea feminină este prima care a comunicat, prin dans, cu Duhul Suprem, fără a se exprima prin viu grai. Femeia care cunoștea dansul șarpelui era considerată sfîntă, ea a fost și a rămas puntea dintre Dumnezeu și om.
De ce răul se ia mai ușor decît binele?
Pe individul înconjurat de oameni răi să nu-l credeți căci este asemenea lor. Totul depinde de ceea ce are omul mai mult în interiorul său, mai devreme sau mai tîrziu, spre acea direcție se va trage. Bunătatea se dobîndește prin marea experiență a vieților anterioare, mulți încearcă să imite bunătatea, dar, pînă la capăt, li se vede adevărata natură. Nu poți cerși ceea ce nu-ți aparține. Făcînd lucruri bune cu un gînd ascuns, le devalorizezi.
Alexandru Ștefan