Clopotarul dacilor 202Comunicînd cu aceste minunate ființe din Civilizația Vodă, am înțeles că viața vine dintr-un singur izvor, pe care îl numim Creator. Există un scenariu universal potrivit căruia ceea ce ni se întîmplă acum s-a întîmplat cîndva altora. Există o teorie a timpului care spune că ceea ce avem în acest spațiu era demult aici. De  toate bogățiile pe care le folosim astăzi s-a folosit deja cineva, ieri. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Este adevărat că totul în Univers este regizat și predestinat?  
Universul este în mișcare și schimbare continuă, toate planetele cu ființele lor trec printr-un plan Divin bine orînduit. Observați cum funcționează o școală pe Pămînt, așa este și în Univers. Cine nu a învățat literele pentru a putea citi bine va fi întors în timp ca să învețe programa abecedarului.
De ce nouă, oamenilor, ni se întîmplă atît de multe lucruri negative și de ce nu facem nimic pentru a le îndrepta?
Mulți încearcă să uite și să șteargă cît mai repede din memorie ceea ce li s-a întîmplat și, fără să conștientizeze, cad în aceeași capcană. Nu trebuie să umblați suferind toată ziua din cauza unei întîmplări negative, dar ar fi o mare pierdere dacă nu ați învăța nimic din neplăcerile prin care ați trecut. Oamenii de pe Pămînt se străduiesc să vorbească cît mai puțin despre nenorocirile lor, pentru a trăi într-o veselie continuă. În dimensiunea voastră, omul fără greșeli și datorii este urmărit și luat la evidență. Este mai convenabil să plătească pentru ceea ce nu este dator și, dacă se ridică din mijlocul vostru, trebuie să aibă și un dosar în față. Omul îndatorat este îngenunchiat și înrobit pentru toată viața și, dacă nu este capabil să-și achite datoriile, nu are rost să mai vorbim despre desăvîrșirea sufletului.
De ce atît de mulți oameni declanșează un conflict, îl alimentează, dar nu sînt în stare să-l aplaneze?
Oamenii inconștienți sînt asemenea copiilor, care se joacă cu chibriturile, aprind focul, apoi strigă în gura mare după ajutor. Există o categorie de indivizi care savurează cearta pe care o provoacă prin minciunile lor. Dar, să știți că, din spațiu sînt scanați amîndoi – celui care părea perfect i s-a descoperit adevărata față. Atît el, cît și acel ce umblă cu mînuși albe și strigă că nu are nici o vină vor fi aduși și educați în Școala Universală. Îndemnul nostru este să nu coborîți sufletul curat în dimensiunile unde se vorbește mult și prost. Omenirea este învățată să fie manipulată prin lauda nemeritată. Orice mustrare care îi atinge orgoliul îl supără pe om, îl face mai rău și își îndreaptă această răutate spre acel ce i-a pus oglinda în față. Toate informațiile despre un om ies la suprafață după moartea sa, așa că trebuie să știți că,  la sfîrșitul unei taine începe o altă viață. În majoritatea cazurilor, oamenii se apără tocmai de acei pe care îi iubesc mai mult fiindcă nu se pot apăra de cei ce îi lovesc în fiecare zi. Oamenii cu sufletul gol caută mereu un loc de frunte ca să-i vadă toată lumea. Un suflet mare se ridică datorită ideii pe care s-a zidit tot neamul din care provine. Idealul strămoșesc duce spre nemurire, restul amintirilor omenești le găsiți printre morminte. Strămoșii voștri au rîvnit să atingă nemurirea  și au construit, în acest spațiu, o mare temelie spirituală. Misiunea voastră este să zidiți mai departe nemurirea pentru ca urmașii voștri să fie mîndri de strămoșii lor. Sufletul devine sărac numai atunci cînd este împins de cineva să muncească în domeniul spiritualității. Minunile le poate înfăptui numai natura și, dacă ființa umană va conștientiza că ea însăși este o minune va deveni un întreg cu natura.
Dacă te înconjori de lucruri frumoase nu înseamnă neapărat că vei acumula în interior mai multă armonie și frumusețe. Ceea ce te poate ajuta pe drumul desăvîrșirii se află în sufletul tău, cine caută sfaturi de la oameni rătăciți va avea parte numai de rătăcire.

Alexandru Ștefan