Clopotarul dacilor 328

Am intrat în Anul Cocoșului și toți, într-un fel sau altul, își cîntă propria arie. Ar fi ideal să-i auzim pe cei care, cu adevărat, au ceva de spus, dar, din păcate, cel mai tare strigă cei ce nu au nimic de comunicat…Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă. 
Este adevărat că există oameni a căror menire este să urle toată viața precum urlau cîndva bocitoarele plătite? 
Există un conflict interior care se păstrează în sufletele multor oameni încă de la începutul Creației. Unul dintre fiii Creatorului, pe care voi îl numiți Satana, a reușit să convingă multe suflete aflate pe Pămînt să treacă de partea lui, împotriva Tatălui său. Pămîntul, cu toți răzvrătiții, a fost transformat într-o închisoare unde, în prezent, aceștia își ispășesc pedeapsa vegheați de gardienii Cerului. Poate că unii vor respinge această infomație dar, din păcate, foarte puțini se ridică din acest infern pămîntesc. Fiul răzvrătit a construit în subteran un fel de pușcărie pentru a-i ține pe oameni legați în totalitate de puterea lui. 
Vreți să spuneți că, de fapt, noi, oamenii de pe Pămînt, sîntem un fel de carne de tun între Creator și Fiu? 
Omul, precum și fiii cerești, reprezintă Creația lui Dumnezeu. În fața Adevărului, toți au răspuns în egală măsură. Diferența dintre închisoarea Cerească și cea a fiului este enormă. Prin desăvîrșire, ființa umană se ridică spre Cer ca să treacă prin focul solar. După ce își arde karma, are posibilitatea să trăiască veșnic în dimensiunile Creatorului. Pușcăria Satanei îl trece pe om prin iad pentru a ajunge din nou pe Pămînt. Este un fel de rai epuizat, unde trăiesc sclavii Universului. 
Vreți să spuneți că noi, oamenii, ne-am deprins cu împărăția lui Satana precum deținuții cu pușcăria? 
Exact. Nu mic este numărul celor care i-au fost devotați Satanei încă de la începutul conflictului primordial. În curînd, ei vor declanșa un mare dezastru pe Terra și speră că vor scăpa nevătămați deoarece Dumnezeu ocrotește planeta Pămînt. 
Toate conflictele care au existat pe Terra au fost provocate de către oameni? 
Tot ceea ce se întîmplă pe Pămînt este proiecția gîndului omenesc, nu este nimic din afara Pămîntului. Materia în care voi credeți există numai  în mintea voastră, voi percepeți atît cît cuprinde diapazonul ochilor voștri. Vă îndemnăm să-l căutați pe acel care vede mai mult decît voi. Vederea ochiului omenesc este limitată și, din această cauză, creierul vostru funcționează la o capacitate foarte mică. O scînteie Divină stă ca un vierme de mătase învelit într-un cocon de materie, fără să mai gîndească că se poate elibera într-o singură clipă. 
Sfatul nostru este: căutați-l pe acel ce v-a dăruit viața, nu pe răzvrătitul care vă folosește la maximum. 
Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 327


         Au trecut sărbătorile pe stil nou și vin altele, pe stilul vechi, pentru moldovenii de peste Prut. Oricum, românii nu se dau într-o parte – fie că e stil nou, fie că este vechi – să se distreze cu păhărelul, încercînd să-și înece amarul. Întrebarea și frămîntarea mea către prietenii din Civilizația Vodă este:

Este adevărat că regele Burebista a dat ordin să se distrugă viile din cauza bețiilor prea dese ale dacilor?

Ați avut, cu adevărat, niște înaintași care au fost pildă pentru multe popoare ale lumii. Un popor poate fi deviat de la drumul spiritual prin încercarea de a-l înjosi, catalogîndu-l drept hoț, bețiv etc. Nu este adevărat că vița-de-vie a fost stîrpită din cauza beției, ci ca urmare a devierii de la credința strămoșească. Deceneu și apropiații lui cunoșteau faptul că dacii veneau dintr-o dimensiune care avea 25 de ore. Fiecare casă avea un altar în subteran, unde locuitorii acestui tărîm intrau, prin meditație, în dimensiunea din care au venit – cea a celor 25 de ore. Cu timpul, unii dintre ei au transformat altarele în beciuri unde își țineau vinul și, din această cauză, s-a dat ordin să le fie tăiată via. Economia și buna stare a trăitorilor din Dacia era strict legată de somnul liniștit al oamenilor și strictul control al greutății corpului fizic. Un om supraponderal va fi o povară pe spatele societății, iar un om neodihnit este un lucrător nepotrivit. Economiile multor state de pe Pămînt cad deoarece se cheltuie sume uriașe pe medicamente împotriva stresului, medicamente pentru reglarea somnului și tratamente împotriva bolilor cauzate de greutatea excesivă. Dacă veți reuși să eliminați aceste probleme din viața voastră veți avea timp și pentru a vă desăvîrși.

De ce conexiunea se făcea numai în subteran și la ce adîncime erau săpate altarele?

Locul pentru meditație era amenajat la 2,5 metri adîncime, unde cîmpul magnetic al Pămîntului acționează mai puțin asupra corpului fizic. Altarele erau vegheate de către fecioare care nu aveau mai mult de 12 ani. Aceste fete îngrijeau altarul din subteran și aveau darul clarvederii și al prezicerii. Datorită femeilor din Dacia a fost posibilă această mare zidire spirituală.

Unde au dispărut femeile de odinioară? Astăzi, ele pretind că nu mai există bărbați adevărați.

Căzînd spiritual, femeia l-a atras – în mod inconștient - și pe bărbat, la acel nivel. Numai printr-o femeie evoluată poate veni în această dimensiune o entitate iluminată. Prin această cădere, s-a născut ideea că sfîrșitul lumii ar fi o eliberare, dar, în realitate, voi sînteți acei care atrageți cataclismele, prin gîndirea voastră. Planeta Pămînt este o rotiță importantă din creația Universului, care are un rol și un scop bine definite în acest ansamblu planetar. De aceea, trebuie să gîndiți mai mult către nemurirea sufletului și deloc – spre apusul lumii.

Sfatul nostru este: dacă vreți cu adevărat să vă ridicați din mocirla în care vă aflați, cercetați amănunțit trecutul și rădăcinile neamului din care proveniți căci acolo veți găsi toate răspunsurile.

Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor 326

         Urmînd străvechi obiceiuri, fiecare om încearcă să-și termine lucrurile începute în anul care se apropie de final pentru ca noul an să înceapă cu planuri și speranțe noi. Așa să fie! Peste cîteva zile, vom trece în anul 2017  și nouă, celor născuți între anii 1900 și 2000 ni se pare că trăim o veșnicie. Am prins diferite timpuri, iar acum, cu adevărat, trăim într-un an de zile evenimente ce s-ar încadra în zece vieți la rînd. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         De unde vin atîtea previziuni legate de sfîrșitul lumii și de ce  președintelui american Trump i se prezice un viitor sumbru?
Cele mai multe entități înzestrate cu darul prezicerii pot vedea în viitor, dar numai atunci cînd planeta Pămînt este stabilă în ritmul timpului. La final de cicluri sau atunci cînd se termină anul galactic, nici un prezicător de pe Pămînt nu poate primi informații exacte legate de viitor. Din punctul nostru de vedere, planeta Pămînt a trecut cu bine de multe încercări ce ar fi putut deveni catastrofale pentru oameni. Statele ce reprezintă puterea pe Terra se vor împăca și vor începe ocrotirea planetei. Președintele american Donald Trump va guverna mult și bine, în ciuda prezicerilor care i-au fost agățate. Schimbarea polilor este un fenomen natural benefic pentru oameni și natură. În această bruscă schimbare, ar fi bine să fiți pregătiți de cutremure neașteptate. Dacă Universul a decis ca Pămîntul să treacă printr-o schimbare, iar ființa umană i se va opune, cu siguranță că va suferi căci în calea voinței Creatorului nu poate sta nimic. La noi, anul 2017 este considerat anul apelor care își vor schimba cursul, brusc. În acest an, vor triumfa oamenii cu intuiția trează și cu dorința de a-și schimba stilul de viață la 180 de grade. Deoarece anul 2017 se mai numește și chemarea Mamei Pămînt, este posibil ca multe persoane să migreze de la oraș, la sat.
Noi vă transmitem că nu va fi un sfîrșit de lume și ar fi bine să vă schimbați obiceiul de a...îngropa anual Pămîntul. România este o țară frumoasă care – cel puțin deocamdată – nu și-a activat toate entitățile ce o reprezintă. Priviți cu credință în viitor și această gîndire pozitivă se va transforma într-o proiecție adevărată.

                        
                                La mulți ani! 

Clopotarul dacilor 325 - Invocatie la Ziua Soarelui


         Marele Crăciun ne bate la ușă și, după cum vedem, stă neclintit de la începutul Creației, pe axa Măriei Sale. Ne luminează necondiționat viața și întreaga planetă, iar pentru acest dar îi mulțumim din suflet. Pînă cînd pămîntenii au aflat numele adevărat al Soarelui, îl numeau tăciune și considerau că, pe crăcana unui copac arde un tăciune. Ulterior, a apărut denumirea de Crăciun. Cum au fost redirecționate sărbătorile precreștine știm și îi înțelegem pe aceia care cunosc însemnătatea acestei mari sărbători. Un sîmbure de adevăr s-a păstrat în conștiința poporului nostru căci, prin nașterea Soarelui, totul a prins viață.
De foarte multă vreme, omul a uitat să le mulțumească Soarelui și Pămîntului pentru ceea ce primește și pentru ceea ce astăzi este. Poate că, undeva, mai sînt oameni care îl salută dimineața, prin sunet de bucium, prin gînd sau cuvînt. Undeva, prin ungherele Pămîntului, sper și cred că mai există suflete care știu prin cine și de unde vine viața. Afîndu-ne la ora anului galactic, ne dăm seama că ceva se va schimba în Univers și sperăm că și noi, oamenii, ne vom ridica odată cu Pămîntul. Astăzi, oamenii rămîn impasibili în fața războiului sau cînd cineva moare...poate că tresar puțin, apoi...din nou, muzică.
Într-un suflet împietrit nu mai poate pătrunde Lumina. Dacă ați ales să vă transformați în piatră, să știți că și piatra – într-un fel sau altul – este folositoare, alegerea vă aparține. Lăsîndu-i într-o parte pe cei dezamăgiți, care nu mai cred în nimic, mă adresez sufletelor ce mai poartă în suflet Lumina: să strîngem rîndurile și să ne unim forțele pentru ca, în această mare zi, să-i transmitem Crăciunului nostru strămoșesc, toată iubirea neamului nostru, printr-o invocație:
Lumină din Lumină, Crăciun adevărat,
Toată suflarea ce te poartă în suflet
Ridicăm ochii spre bolta cerească cu rugămintea
De-a ne lumina, veșnic, viața.
Cu razele tale, trezește-ne din somnul vieții, dimineața
Și ne mîngîie în vis cu apusul tău, seara
Ne ridică prin vibrațiile tale din mocirla timpului
Și ne  ghidează calea
De-acum și-n vecii vecilor, pentru Eternitate.
Viață veșnică – neamul solar îi dorește
Și Bogdaproste pentru tot ceea ce faci pentru noi, Craciune drag!

CRĂCIUN FERICIT TUTUROR! 

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 324

      
   La ora actuală, omenirea are atît de multe probleme pe cap încît nu cred ca cineva mai are timp să aprofundeze matematica superioară. Există, totuși, printre noi, entități care își fac bine treaba, în această direcție. Frămîntarea și întrebarea mea către prietenii din Civilizația Vodă este: în afara de calculele precise din calendar, ce mai are ființa umană de activat, pentru a face față cerințelor din afara timpului?
         În primă fază, cel mai important lucru este ca glanda pineală să fie în stare de veghe. Cîndva, fiecare popor deținea cunoștințe despre ierburi și plante ce erau întrebuințate pentru intrarea în transă și ieșirea în afara timpului. În acest sens, se pregătea un ritual special, de către un sol care se dedubla de corpul fizic și călătorea în astral, pentru a aduce informații din afara timpului. Astfel de practici și ritualuri au fost oprite, interzise și, cu timpul, uitate – cu scopul ca voi să fiți transformați în roboți. Constatăm că peste 70% din locuitorii Pămîntului au glanda pineală blocată, la acest lucru contribuind din plin fluorul din pasta de dinți. Nu putem înțelege ce urmăresc acești monștri care se ocupă de așa ceva...poate că s-ar liniști dacă ar înțelege că, în existența următoare, se vor naște la părinți cu glanda pineală blocată. Acest minunat organ, care se află între emisferele creierului, este cel mai important coordonator pentru ființa umană și cel mai bun ajutor pentru a scăpa din haos. Pînă la vîrsta de șapte ani, feriți copiii de metodele prin care se încearcă distrugerea sau zombarea viitorului. Singurele șanse de a vă trezi – după ce conștientizați anumite adevăruri, desigur – sînt aerul curat și hrana ecologică.
         Oamenii cărora încă nu li s-au spălat creierele fac tot posibilul să evadeze undeva, cît mai departe de așa-zisa lume civilizată. Construiți un sat sau un oraș unde nu se circulă cu mașina, unde nu se fumează, nu se minte, nu se fură și unde toți zîmbesc. Priviți-vă în oglindă, toți sînteți triști. În prezent, voi luptați pentru un stil de viață care duce spre nicăieri...chiar nu înțelegeți că sînteți manipulați în totalitate?
Societățile care pretind că sînt mai avansate din toate punctele de vedere sînt mai decăzute decît cele aflate în stagnare economică. Este un moment crucial pentru acei care încă nu au fost prinși și îngenuncheați în fața sistemului. Cataclismele și spălarea planetei vor începe în momentul cînd oamenii vor înceta să mai creadă în Lumină. În prezent, la voi, totul se încadrează într-o dramă: filmele, teatrul, societatea produc numai drame, sufletul vostru nu mai cunoaște bucuria.
Ridicați-vă ochii din țărînă și priviți către viitor, în afara timpului, căci sînteți ancorați într-un nor care vă umbrește sufletul.

Alexandru  Ștefan 

Clopotarul dacilor 323


       
          

Analizînd calendarul anului galactic, am ajuns la concluzia că trebuie să îndrăznesc să cer mai multe informații legate de împărțirea timpului. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.


         Părerea mea este că puțini pământeni pot descifra informația din calendar. Ne puteți analiza, explica această informație, după nivelul nostru de înțelegere?      
            
Dacă un an galactic are 25.920 de ani, ora este mai mare decît un an pămîntesc. Așadar, cînd se termină anul galactic, ora se împarte în ani, luni, saptămîni și zile, iar ziua se împarte în ore și secunde. Datoria voastră este să știți cînd se termină anul galatic și începe împărțirea orei adică a timpului. Ora se împarte în moșii – metaforic vorbind, reprezintă o bogăție spirituală acumulată de suflet în toți acești 25.920 de ani. Într-un fel sau altul, totul va fi pus pe cîntar. 144 de moșii se împart în 1296 de parcele, ceea ce înseamnă exact partea pe care o reprezinți. Parcela se împarte în 72 de momente adică starea ta de veghe – trebuie să fii gata, în orice moment, pentru a prinde cele 760 de clipe. Cînd ai prins clipa, hotărîrea sufletului trebuie să se încadreze în aceste 760 de fulgere. Fulgerul reprezintă viteza luminii, iar 14.000 de scîntei reprezintă viteza sunetului și acceptul pentru trecerea în afara timpului. Calendarul este foarte important atunci cînd are loc schimbarea polilor magnetici. Toate civilizațiile care au trăit pe Pămînt s-au folosit de ora calculată a calendarului galactic.
Trecerea devine anevoioasă dacă nu se cunosc toate tainele matematice din calendar. Analizați și aprofundați această temă căci poate fi un important colac de salvare pentru omenire, la schimbarea polilor. Cu ajutorul calendarului se poate trece în dimensiuni paralele, unde aveți posibilitatea să vă continuați evoluția, în liniște și pace. Voi căutați deja alte planete, pe care să evadați, dar totul se află aici și lîngă voi, trebuie doar să studiați temeinic posibilitățile Universului. Calculele din calendar sînt menite să vă faciliteze teleportarea în afara timpului, dar este important să știți unde anume doriți să ajungeți.
Sfatul nostru este: dacă nu ai avut timp să înveți, în acest spațiu, măcar tabla înmulțirii și a împărțirii, nu te grăbi în afara timpului, căci, de plictiseală, vei căuta imediat drumul înapoi, în timp.

Alexandru Ștefan