Clopotarul dacilor 303După cum se vede, timpul s-a oprit și sufletul, ca un călător fără popas, merge singur prin timp pentru a-și găsi casa și locul său primordial. În căutarea sa spirituală, ființa umană a ajuns să încerce să-l ucidă chiar și pe Dumnezeu. După această cumplită rătăcire, înțelegînd că Dumnezeu nu poate fi ucis, a căzut în genunchi - mai mult de frică decît din credință. De cîteva mii de ani, omenirea așteaptă și speră ca Dumnezeu să revină pe Pămînt. Întrebarea mea către prietenii din Civilizația Vodă este:
         Oare Dumnezeu ar fi în siguranță, de-ar fi să ni se arate nouă, în această lume rătăcită?
         Cu adevărat, Creatorul nu poate fi ucis și, în spațiile grosiere, se întrupează emanațiile Sale nemuritoare. Deși Dumnezeu nu poate fi ucis, cei care încearcă acest lucru se află la un nivel foarte jos. Dumnezeu a făcut din fiecare ființă un templu în care dăinuie propria religie.
Orice cale laică ce conduce spre Lumină reprezintă un drum către Dumnezeu și nimeni nu trebuie să-i stea în cale. Cei care cunosc astrologia știu că drumul Soarelui este divizat în 12 etape ce corespund celor 12 luni ale anului. Aceste case solare găzduiesc 12 calități ale omenirii, iar una dintre ele se numește casa morții. Nu întîmplător, prima casa cerească este casa vieții, iar ultima – casa dușmanilor. Creatorul a pășit prin casa vieții, învingînd moartea ca să dispară dușmănia din lume. Ce predomină acum în lumea voastră știți prea bine. Creatorul s-a ținut de cuvînt, acum totul depinde de voi.
O întrebare mai...pămîntească: de ce rușii nu ne întorc tezaurul și care a fost soarta lui?
Atunci cînd Rusia era sub invazia bolșevicilor, țarul a evacuat tot aurul în orașul Kazan – statul Tatarstan. Probabil cel mai mare furt de aur din istoria recentă a avut loc în timpul Revoluției din 1917 și, în mod paradoxal, nu a fost comis de către ruși. Dimpotrivă, rușilor li s-a golit visteria, o parte din tezaurul lor luînd calea Angliei, Japoniei și Americii. Tezaurul românesc a fost furat de la ruși și a ajuns în Cehia. Rușii ar avea mult de cîștigat dacă s-ar desecretiza documentele referitoare la evenimentele din acea perioadă.
Încotro se îndreaptă Pămîntul și omenirea și ce ar trebui să facem pentru a fi mai aproape de Creator?
Pămîntul este un suflet mai mare decît ființa umană și are propria misiune de îndeplinit. Sufletele care viețuiesc pe această planetă trebuie să fie în deplină concordanță cu Terra, altfel drumurile se pot despărți. Omenirea trebuie să înțeleagă că cineva o cară în spate, gratuit. Încetați să mai aveți pretenții față de acei care vă ușurează drumul desăvîrșirii. Simplitatea și iubirea reprezintă cheile succesului. Sfatul nostru: fiți ca un izvor, care nu se întreabă cine-i bea apa, pur și simplu, izvorăște.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 302

               

        
         După o mică pauză, am decis să las rațiunea să se mai odihnească și să vă invit în universul iraționalului. Din acest unghi, cred că mulți își doresc să știe ce legi ascunse ne influențează soarta. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Sîntem noi, oare, o plastilină în mîinile Creatorului sau ne putem domina măcar parțial destinul?
Deși omul – grație inteligenței sale – cercetează  Cosmosul, încă nu cunoaște lumea invizibilă și forțele esoterice ascunse de către Creator chiar în adîncul ființei umane. Din această cauză, omul funcționează mai mult cu stomacul decît cu intuiția, adormind astfel și ceea ce mai pîlpîie în interior. Ca să atingeți nemurirea trebuie să tindeți către un corp fizic ce reprezintă Eternitatea. Primii oameni de pe această planetă au fost înzestrați de către Creator cu două surse de energie sub formă de bacterii. Acestea au reușit să supraviețuiască și se găsesc, astăzi, în apă. Ele sînt surse energetice nelimitate, una reprezentînd moartea, iar cealaltă – viața. Treptat, ființa umană s-a îndepărtat de știința sufletului și a rămas ancorată într-un spațiu limitat, unde domină bacteria ce reprezintă moartea. Unii cercetători încearcă să introducă artificial această bacterie nemuritoare în corpul fizic petru a-i prelungi viața. Experimentul va eșua deoarece această bacterie nemuritoare se activează numai pe baza credinței în dobîndirea nemuririi pe Pămînt. Vorbiți cu apa înainte de-a o bea și veți activa această scînteie nemuritoare. Ea menține tot ceea ce este viu în acest spațiu limitat și poate fi activată numai pînă la vîrsta de 53 de ani.
Sistemul planetar în care evoluați a fost construit de civilizațiile care au reușit să obțină fructul nemuririi. Este singurul sistem planetar ce nu poate fi distrus de Planeta X – acest sanitar al Universului care distruge tot ceea ce se oprește din evoluție. Atunci cînd, în lume, bacteria muritoare prevalează, Planeta X vînează traiectoria lunii. Dezastrele încep acolo unde scînteia Divină este mai puțin prezentă. La rîndul său, luna impulsionează persoanele care s-au oprit din evoluția sufletului.
În Univers, totul are un sens și, vreți sau nu vreți, sîntem legați unii de alții. Important este să observați semnele și să nu vă opriți din evoluția sufletului, altfel veți ieși din joc.
Soarele, apa și luna reprezintă temelia Sfintei Treimi din acest spațiu, care va dechide porțile nemuririi. În activarea energiei nemuritoare folosiți cele cinci elemente dispuse în jurul unui pahar cu apă. Activarea este mai facilă cu trei zile înainte și trei zile după luna plină.
Sfatul nostru este: învățați să discutați și să mulțumiți pentru tot ceea ce vă oferă viața și nu încercați să măsurați nemurirea, cu rațiunea.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 301

      

   Aflîndu-ne în acest spațiu terestru, trecem prin toate ciclurile eonului pentru a ne îmbogăți cunoștințele esoterice. Planeta, cu toate sufletele pe care le găzduiește, se află la vama dintre Timp și Eternitate. Trecerea dintr-o dimensiune în alta se face cu ajutorul polilor magnetici. În prezent, ne aflăm în așa-numita bulină a imaginației. Viața fiecărui suflet este analizată și nu mai avem timp pentru experimente. În acest spațiu gol dintre dimensiuni, fiecărui suflet i se acordă posibilitatea să-și analizeze toate viețile anterioare.
Simbolul ce reprezintă floarea vieții este alcătuit din 64 de căsuțe, care ascund 384 de mesaje secrete. Prin meditație profundă și ieșirea în astral se găsește intrarea în arhiva sufletelor umane, unde sînt stocate informații despre toate viețile oamenilor de pe Pămînt. Ființele umane care încă nu și-au terminat școala sufletului de pe această planetă vor fi ghidate de către cei 32 de oracoli planetari.
Sufletele care, în acest moment, simt o stagnare pe toate planurile trebuie să se liniștească. În acest eon, timpul pentru desăvîrșirea sufletului s-a încheiat. Cel mai indicat sfat, la ora actuală, este păstrarea liniștii interioare. Un somn liniștit vă poate ajuta la dedublare. În timpul somnului, sufletul este eliberat de învelișul său material și poate comunica mai ușor cu lumea astrală, avînd șanse mari să afle cum se intră în labirintul vieții. În plan fizic, sînt mai active judecata, atenția și dorințele ce permit controlul asupra ansamblului de imagini și idei pe care imaginația le prezintă. Fără un ghid spiritual sau fără coordonarea spiritului toate se vor bate cap în cap rezultînd o incoerență. Starea de conștiență din timpul somnului trezește o formă a presentimentului și telepatiei, ce conduce sufletul spre intrarea în arhiva sufletului. Este timpul acordat sufletului, iar cei care au intrat într-un echilibru spiritual vor găsi mecanismul profetic din floarea vieții.

Alexandru Ștefan