Clopotarul dacilor 302

               

        
         După o mică pauză, am decis să las rațiunea să se mai odihnească și să vă invit în universul iraționalului. Din acest unghi, cred că mulți își doresc să știe ce legi ascunse ne influențează soarta. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Sîntem noi, oare, o plastilină în mîinile Creatorului sau ne putem domina măcar parțial destinul?
Deși omul – grație inteligenței sale – cercetează  Cosmosul, încă nu cunoaște lumea invizibilă și forțele esoterice ascunse de către Creator chiar în adîncul ființei umane. Din această cauză, omul funcționează mai mult cu stomacul decît cu intuiția, adormind astfel și ceea ce mai pîlpîie în interior. Ca să atingeți nemurirea trebuie să tindeți către un corp fizic ce reprezintă Eternitatea. Primii oameni de pe această planetă au fost înzestrați de către Creator cu două surse de energie sub formă de bacterii. Acestea au reușit să supraviețuiască și se găsesc, astăzi, în apă. Ele sînt surse energetice nelimitate, una reprezentînd moartea, iar cealaltă – viața. Treptat, ființa umană s-a îndepărtat de știința sufletului și a rămas ancorată într-un spațiu limitat, unde domină bacteria ce reprezintă moartea. Unii cercetători încearcă să introducă artificial această bacterie nemuritoare în corpul fizic petru a-i prelungi viața. Experimentul va eșua deoarece această bacterie nemuritoare se activează numai pe baza credinței în dobîndirea nemuririi pe Pămînt. Vorbiți cu apa înainte de-a o bea și veți activa această scînteie nemuritoare. Ea menține tot ceea ce este viu în acest spațiu limitat și poate fi activată numai pînă la vîrsta de 53 de ani.
Sistemul planetar în care evoluați a fost construit de civilizațiile care au reușit să obțină fructul nemuririi. Este singurul sistem planetar ce nu poate fi distrus de Planeta X – acest sanitar al Universului care distruge tot ceea ce se oprește din evoluție. Atunci cînd, în lume, bacteria muritoare prevalează, Planeta X vînează traiectoria lunii. Dezastrele încep acolo unde scînteia Divină este mai puțin prezentă. La rîndul său, luna impulsionează persoanele care s-au oprit din evoluția sufletului.
În Univers, totul are un sens și, vreți sau nu vreți, sîntem legați unii de alții. Important este să observați semnele și să nu vă opriți din evoluția sufletului, altfel veți ieși din joc.
Soarele, apa și luna reprezintă temelia Sfintei Treimi din acest spațiu, care va dechide porțile nemuririi. În activarea energiei nemuritoare folosiți cele cinci elemente dispuse în jurul unui pahar cu apă. Activarea este mai facilă cu trei zile înainte și trei zile după luna plină.
Sfatul nostru este: învățați să discutați și să mulțumiți pentru tot ceea ce vă oferă viața și nu încercați să măsurați nemurirea, cu rațiunea.

Alexandru Ștefan