Clopotarul dacilor 240
Luna octombrie a cedat cam repede în fața iernii, dar, la munte, covorul din frunze ruginii încă mai este așternut pentru Regina Toamnă. Toate fructele și legumele pe care ni le dăruie natura reprezintă o mare sursă de energie pentru a ne întreține corpul fizic. Dar, ultimele descoperiri științifice ne demonstrează că, din ceea ce consumă ființa umană în timpul zilei, corpul fizic poate rezista numai două-trei ore de lucru. Întrebarea mea este: din ce sursă de energie se încarcă omul pentru o bună funcționare în acest spațiu? Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Trebuie să știți că cel mai important furnizor de energie pentru corpul fizic este somnul. Voi cunoașteți numai patru nivele, dar cel mai important, care furnizează energie corpului fizic, adică cel de-al cincilea nivel, rămîne necunoscut lumii voastre. Creierul vostru funcționează pe baza celor două energii ce guvernează Universul – yin și yang. În timpul zilei, ființa umană funcționează ghidată mai mult de emisfera stîngă a creierului, iar în timpul somnului este condusă de emisfera dreaptă, care o și încarcă cu energia necesară. Alimentația din timpul  zilei este o completare a bateriilor voastre pe care nu le-ați putut încărca în timpul somnului. Visele din cele patru nivele omenești sînt strict legate cu viața voastră din acest spațiu, iar visul din cel de-al cincilea nivel este legat de viitor. Dacă, în timpul zilei, ați ști cum să vă programați somnul pentru a vă trezi brusc din cel de-al cincilea nivel, ați cunoaște în totalitate viitorul și destinul omenirii de pe Pămînt. Al cincilea nivel este cunoscut, în lumea voastră, ca starea de comă. Omul se ascunde în acest nivel atunci cînd nu mai poate suporta durerea și, văzînd ce viitor îl așteaptă, nu mai dorește să iasă din acea stare. Pentru ființa umană, somnul a fost și este o poartă importantă către dimensiunile necunoscute. Cele mai mari probleme legate de sănătatea omului sînt cauzate de dezechilibrul somnului dintre cele cinci nivele. Pacienții care își văd viitorul în starea de comă și încearcă să încarce cît mai multă energie în emisfera dreaptă a creierului trebuie să fie conștienți că somnul poate să dispară complet din viețile lor. Este destul de mare numărul celor ce au acces la cel de-al cincilea nivel de somn dar, neștiind că el există, dorm...din toate punctele de vedere.
Cum putem noi, trăitorii acestui spațiu, să intrăm perfect în cele cinci nivele de somn și cum putem restabili ordinea lui?
Cei mai mulți pămînteni trăiesc și dorm între starea de veghe și starea de ațipeală, avînd senzația că, dacă dorm bine, pierd ceva din viața lor. Mai sînt și cei care trăiesc între lipsa de somn și somnul profund, adică nu mai au puterea de-a avea un somn liber pentru a se încărca energetic din cel de-al cincilea nivel. Cîndva, pe Pămînt exista Școala Somnului Perfect și ar fi bine să o reintroduceți în viața voastră căci distrugerea sistemului imunitar este cauzată de somnul incorect. Oamenii cu boli incurabile se pot vindeca prin inducerea comei artificiale. Multe se pot rezolva prin descoperirea celui de-al cincilea nivel de somn, așa că, treziți-vă ceasornicul interior și veți avea multe răspunsuri din această zonă.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 239

         


     Am încercat să înțeleg ce semnificație are acea prevedere din Biblie, care îndeamnă oamenii, la botezul unui copil, să se lepede de Satana. Oare ce legătură are Satana cu nașterea unui copil? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, către prietenii din Civilizația Vodă.
Nemurirea este un dar al Divinității, ce trebuie confirmat prin muncă înverșunată. Așa cum un rege își pregătește fiul pentru a conduce poporul, la fel și Dumnezeu își îndeamnă fiii nemuritori să-și construiască un corp veșnic. Tainele care conduc spre nemurire sînt transmise prin intermediul unui eon format din energiile masculin și feminin.
Ce vrea, de fapt, Dumnezeu de la noi, trăitorii acestui Pămînt?
Să aducă dumnezeirea în acest spațiu și să facă Pămîntul, cu toate sufletele ce viețuiesc în acest spațiu, o parte din Împărăția Sa. Văzînd că voi nu mai reușiți să vă ridicați din cauza ignoranței, s-a decis ca iluminarea să vină de Sus. În prima fază, vor apărea oameni asemenea Creatorului, apoi va fi iluminată întreaga dimensiune. Ființa umană are datoria – în calitatea sa de microcosmos – să se integreze în armonia întregului fără a crea probleme. Trebuie să știți că cei ce nu vor dori să iasă din ignoranță vor deveni una cu pămîntul. Creatorul va lua parte la viața cotidiană a oamenilor, pentru ca aceștia din urmă să devină oameni-dumnezei. Cunoștințele din întreg vor avea prioritate și vor fi deasupra minții, implicînd cinci trepte de trecere în acest spațiu. Voi ați parcurs două trepte în această dimensiune a Pămîntului (viața și corpul fizic) și v-ați oprit în cea de-a treia treaptă – mintea. Pentru ca acest spațiu să devină parte din întregul absolut este necesar ca ființa umană să părăsească nivelul minții spre conștiința supremă, pentru a intra în blajinătatea nivelului pur. Aceste două nivele vor contribui la ridicarea sufletului uman din dualitatea materiei. Numai în dimensiunea minții este prezentă iluzia, care dă bătaie de cap dreptății și adevărului. Pămîntul va deveni o parte activă a Puterii Supreme, ce vine cu deviza: cunoaște-mă n totalitate. Sufletul, împreună cu forma corpului fizic, vor fi ridicate la nivelul duhului și vor alcătui un întreg.
Dacă îmi permiteți, vă rog să ne întoarcem la grijile noastre românești și să vă întreb: în ce direcție merge țara noastră?
România este urmărită din mai multe părți pentru a fi dezmembrată ca stat. Trebuie să știți că un pămînt este orcrotit de radiațiile solare numai atunci cînd deține zăcăminte de aur. Aceste zăcăminte formează un scut ce trebuie păzit de întregul popor. Altfel spus, dacă vi se ia tot aurul, pămîntul vostru se va transforma într-un deșert. Noi am mai transmis mesaje către Rusia - că nu este de dorit să intre în conflict cu locul de unde au roit căci vor pătimi foarte mult.
Pe viitorul președinte al României îl sfătuim să dea o mînă de ajutor președintelui Putin pentru ca acesta să poată vedea lucrurile din centrul lumii. Ungaria se folosește de Rusia pentru a-și anexa teritorii pe care se consideră stăpînă căci, din păcate, nu a reușit să iasă din energia de cotropire. Pentru Ungaria și România, anul 2015 va fi cel mai greu din istoria lor, ca state vecine. Politica și viziunile președintelui rus se vor schimba la 180 de grade, în sens pozitiv. Prin Republica Moldova, România poate juca un rol important în stabilirea unei păci trainice, în această zonă a Mării Negre.

Alexandru Ștefan  

Clopotarul dacilor 238

Un om atît de mic, în comparație cu Universul, nu poate cuprinde dimensiunea lui. În spațiu, totul se mișcă, trăiește și evoluează, tainele se deschid numai atunci cînd le putem cuprinde cu interiorul. Ființa umană este cea mai liberă din Univers și cea mai ancorată în materie, prin faptul că nu are răbdare. Egoul îl reține pe om sute și chiar mii de ani într-un singur loc, supărat că nu este și el alături de Dumnezeu. Fiecare nivel reprezintă o facultate ce  este condusă de către o instanță superioară ființei umane. Misiunea sufletului pe Pămînt este ca, în primă fază, să se cunoască pe sine însuși. Atunci cînd ființa umană cunoaște și conștientizează pentru ce i se oferă de Sus această bursă necondiționată se străduiește să demonstreze, prin muncă, că a meritat-o. Fiecare astru din Univers are traiectoria sa și este într-o perfectă concordanță cu conștiința supremă. Omului i s-a acordat o posibilitate mai mare pentru a ieși din mrejele haosului. Dacă nu reușește pe parcursul anului galactic, poate să treacă odată cu Pămîntul, atunci cînd se va încheia cel de-al cincilea ciclu. Multe entități rămîn ancorate în egoul minții din cauza dinastiilor care au fost blestemate. Dețin multe cunoștințe, dar toate sînt încîlcite din cauza greșelilor care nu au fost îndreptate în trecut. Banii și faptele murdare îi schimbă destinul omului.
Pildă: Cineva plîngea într-o gară pentru că nu avea bani să se întoarcă acasă. Un binevoitor i-a oferit biletul necesar ca să plece. Apoi, a stat și s-a tot întrebat dacă este bine că a procedat astfel. Deodată, beneficiarul scoate capul pe fereastra vagonului de tren și i se adresează:
-         Sînteți un om bun, dar trebuie să știți că eu nu vă voi putea înapoia banii.
-         Atunci dă-te jos, că plec eu.
Binele făcut unui suflet nu trebuie să fie condiționat și astfel se va umple și sufletul tău de bucuria celui pe care l-ai ajutat. Dacă vezi pe cineva încovoiat de greutățile vieții, ajută-l să se ridice, dar nu-i permite să-ți arunce greutățile pe spatele tău. Ființele care încearcă să înhame pe toată lumea pentru a le rezolva problemele se vor trezi, în viața următoare, cu aceleași greutăți, dar dublate. O entitate își croiește singură drumul pentru a deveni o lumină pentru acei ce bîjbîie în întuneric. Traiectoria sufletului în acest spațiu depinde în totalitate de liberul arbitru. Dacă un suflet nu deviază și se menține ferm pe calea desăvîrșirii poate dobîndi nemurirea numai după șapte întrupări consecutive.
Multe suflete care au venit pe Pămînt în mod voluntar trec prin momente dificile. Într-o lume rece și indiferentă, ele suferă fiindcă cei din jur sînt total rătăciți și nu înțeleg pe ce lume și de ce trăiesc. Această poziție nu este în concordanță cu deviza cu care ați venit pe Pămînt. Ridicați-vă capul din țărînă și aliniați-vă la îndemnul Puterii Supreme: O lumină nu plînge niciodată și nu se apleacă în fața întunericului fiindcă a deschis porțile eternității. Amintiți-vă cine sînteți și, înainte de-a ridica ochii către soare, ștergeți-vă lacrimile căci ele pot doar să vă îngreuneze drumul!

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 237

    
     Sincer să fiu, științele exacte nu au fost niciodată pasiunea mea, convins fiind că se nasc oameni geniali pentru așa ceva. Dar, totuși, observînd ultimele descoperiri neclare în legătură cu formarea Universului, am hotărît să aflu mai multe de la prietenii mei din Civilizația Vodă.
         Prin ce mjloace noi, pămîntenii, putem să pătrundem în civilizațiile mai avansate fără să întîmpinăm probleme?
Voi puteți ajunge în alte dimensiuni cu ajutorul neutrinilor, care sînt de origine astrofizică. Neutrinii sînt de trei feluri:
-         Independenți-împliniți
-         Liberi, încărcați cu lumină
-         Curioși ,încărcați cu materie densă, întunecată.
Deci, totul se împarte după informația din clopotarul precedent – conștiință, lumină și întuneric. Aveți toate posibilitățile să îi ademeniți și să-i puneți în slujba voastră. O navă spațială acoperită cu o plasă din neutrini vă poate aduce în orice dimensiune din Univers prin puterea gîndului. Marea Mediterană și Marea Neagră sînt cele mai bune locații prin care circulă neutrinii. Datoria cercetătorilor voștri este să găsească locul perfect unde se așterne plasa, care se încarcă cu nucleele ce trec prin filtrul Pămîntului. Plasa trebuie să dețină memorie și să-i fie montată ideea; altfel spus, factorul uman îndeplinește rolul neutrinilor independenți. Numai în astfel de situații neutrinii ce se află în curs de dezvoltare se vor supune ideii care este montată în plasa de pe fundul mării. Pînă cînd neutrinii devin independenți, se împart în două genuri, adică modulele optice trebuie să fie împărțite în 12 și 12 pentru ca, în total, să fie 24 de mii. Această înaltă energie vine din soare, filtrată de măduva Pămîntului și, ionizată de către apă, alimentează mai multe dimensiuni ale Universului. În anul 2015, omenirea va face un salt către alte dimensiuni prin descoperirea unei noi surse de energie. Fizica astroparticulelor trebuie combinată cu alchimia, altfel veți bate pasul pe loc. Cosmologia trebuie să fie susținută de astrofizică și metafizică ca să puteți intui Legile Universului.
Toate sînt lîngă voi și la îndemîna voastră,trebuie doar să știți ce vreți cu adevărat și, dacă vor fi nobile căutările voastre, totul se va deschide. Neutrinii pe care îi căutați pot fi depistați cu ușurință în Marea Neagră căci este mai bine poziționată spre focarul ce produce explozii de raze gamma. Instituțiile voastre care studiază diverse științe funcționează în medii închise și prea puțini oameni au acces la informații. Marile descoperiri vin din alte dimensiuni prin intermediul oamenilor de știință. Fiți mai sinceri cu voi înșivă și atunci informațiile ce pot schimba lumea în bine vor veni șirag de la noi prin intermediul copiilor indigo, care sînt pregătiți pentru astfel de misiuni.  

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 236

Cu cît trăim mai mult în dimensiunea Pămîntului, observăm că femeia de astăzi încearcă să nu rămînă în urmă față de femeia primordială. Părerea mea este că nu se mai acordă importanță costumului popular cu toate simbolurile strămoșești ce ne ocroteau sufletele. Ne dorim să trăim mult și fără rost și, în mod paradoxal, ne prelungim artificial viața, aruncînd în vînt puținul material agonisit și lăsînd în urmă goluri pe care trebuie să le umple copiii. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cum percepeți voi viața și rostul ei?
Viața, în dimensiunea noastră, înseamnă o misiune bine îndeplinită, fără a pierde firul memoriei vieții anterioare. Fiecare dimensiune îi permite ființei umane să-și construiască un corp fizic ce-i va da posibilitatea să stocheze toate viețile și experiențele acumulate de-a lungul timpului. Numai cu un astfel de corp supraomenesc se poate descifra fiecare viață în parte, cu toate plusurile și minusurile sale. Fiecare civilizație care se află în spațiu a trecut prin Școala-Pămînt, noi vă putem oferi, fără restricții, toată experiența noastră pe care am acumulat-o pe Pămînt. Indiferent cîte schimbări s-au produs în dimensiunea Pămîntului, femeia noastră a păstrat cu sfințenie Divinul din interior. Greșeala voastră este că încercați să vă ghidați după ceea ce au scris unii înaintași ai voștri ca fiind lăsat de Dumnezeu și nu faceți ceea ce simțiți. În realitate, este imposibil să formulezi în cuvinte ceva irațional. Cu cît s-a scris mai mult despre Dumnezeu cu atît mai mult lumea s-a prăbușit spiritual. Femeia era vasul Divinului prin care se transmiteau principiile, tradițiile și legea calității. Dacă vă înconjurați cu oameni și lucruri ieftine deveniți asemenea lor.
Un suflet este predestinat să ajungă în familia pe care o merită. Cîndva, fiecărui suflet i se comunica ce are de făcut și de cît timp dispune pentru a-și îndeplini misiunea pe Pămînt; fără aceste cunoștințe, viața devine un haos continuu. Voi priviți viața ca pe o  poveste și, cînd vă ciocniți de realitate, inventați alte povești ca să vă ascundeți în ele. Atunci cînd priviți un om nu trebuie să vă confirme televizorul cine este, trebuie să căutați răspunsul în interiorul vostru. Căderea și ridicarea spirituală sînt strict legate de conștiință, dacă pierzi legătura cu ea, vei rătăci în întuneric. În necunoaștere, toate lucrurile rele își fac loc și acolo se îngroapă sufletul, în gunoiul faptelor nesăbuite. Numai într-un suflet curat își găsește lăcaș libertatea și este important ca energiile din zonele mai joase ale corpului fizic să nu se amestece cu energiile înalte ale sufletului. Cînd libertatea primordială este prezentă în interiorul ființei umane, energiile joase încearcă să domine energiile înalte, impunîndu-le stilul lor de viață. Dacă acest lucru devine posibil, energiile joase preiau controlul asupra energiei vitale, transformînd corpul fizic în arma lor. Toate energiile se amestecă cu cea sufletească activînd psihicul, care intervine asupra energiei mentale. Rădăcina dorințelor devine energia vitală, care își dorește să obțină totul cu orice preț. Acesta este un instinct de viață limitat, ce îndeamnă ființa umană să obțină totul după legea junglei, fără să muncească și să gîndească profund. Dacă nu se depistează și nu se iau măsuri la timp, energia vitală lucrează insistent asupra ființei umane, obligînd-o să aibă totul acum. Dacă această stare se păstrează, ființa umană se degradează prin promisiunile făcute pentru a-și îndeplini poftele cu orice preț. Dacă aceste afecțiuni se află în majoritatea oamenilor ce vă înconjoară, nu aveți nici o șansă să le îndreptați și este mai bine să vă izolați de ei. Trebuie să conștientizați că un popor este strict legat de matca ce îl reprezintă. Dacă eonul reușește, împreună cu matca, să se izoleze de societate, cu timpul, societatea se va înălța după cum evoluează capul.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 235

                            


         După ultima meditație cu prietenii mei din Civilizația Vodă au apărut mai multe întrebări legate de crearea Universului. Savanții noștri ne demonstrează că totul, în spațiu, a apărut dintr-o simplă explozie. Voi, cei din civilizațiile mai avansate, care cunoașteți mai multe decît noi, ne puteți spune cum, de fapt, s-a creat omenirea și întregul Univers?
În spațiu, nimic nu se formează uniform, dintr-o simplă explozie, așa că ipoteza voastră este greșită din start. Între întuneric și lumină s-a aflat întotdeauna conștiința, care nu este sub nici o formă materială. Stînd la aceeași masă, conștiința era independentă de tot și toate, ademenind lumina cu libertatea ei. Lumina, fiind prinsă în interiorul întunericului, a fost atrasă de către conștiință, pentru a se elibera. Cu cît dorința luminii de-a se elibera era mai mare, cu atît mai mult creștea în interior, lărgind spațiul și împingînd întunericul spre alte orizonturi. Atunci, conștiința le-a propus planul său de Creație, care a fost acceptat. La îndemnul conștiinței, întunericul și lumina au acceptat să cerceteze infinitul ca să fie stăpînit de întreaga trinitate. Înainte de-a porni la drum, lumina și întunericul au cerut o garanție ca să nu dispară - nici una, nici alta - în neant. Acest cuvînt, dat de conștiință, luminii și întunericului, se menține și astăzi, fiind observat de către oameni în ziua echinocțiului de toamnă. Conștiința, fiind liberă, le-a comunicat că, în spațiu, se află multe elemente care sînt utile pentru a învia întregul Univers. Singurul element pe care au fost toți de acord să-l captiveze și învie a fost apa, în care totul s-a păstrat pînă la începerea întregii Creații. Această ipoteză nu a fost luată în calcul de către pămînteni, care s-au concentrat mai mult să afle ce se găsește sub zero, în loc de-a cerceta importanța conștiinței care a îndemnat totul către viață. Conștiința a pus bazele legilor și întregului plan de dezvoltare a Universului. Lumina a ocrotit viața, apa a fost oul în care s-a păstrat totul, iar întunericul veghează hotarele. Toate ființele care nu îndeplinesc nivelul stabilit al nemuririi de către această trinitate sînt reținute de întuneric, prin intermediul morții. Ridicarea nivelului de spiritualitate contribuie foarte mult la echilibrarea cîmpului gravitațional și, ulterior, la eliberarea de acesta. În apă se află primul embrion creat de conștiință și susținut de întreaga treime. Atunci cînd embrionul primordial, din care toate au ieșit, va trece prin fazele de zămislire, se vor încheia toate ciclurile.
Trebuie să conștientizați că existența ființei umane, în coagulare cu materia, în acest spațiu, este reprezentată mai mult de egoul fals decît de conștiința care v-a dat viață. Ființa care intuiește și păstrează, în cugetul său, toată informația primordială va trece mai ușor de fazele individuale ale egoului. Atunci cînd sufletul va fi în stare să dezlege ghemul energiilor fizice și vitale va ieși cu ușurință din dimensiunea naturii care l-a dădăcit.
Sfatul nostru este să nu mai acordați importanță egoului fals fiindcă, prin suferințele care-i sînt aduse, sufletul stagnează din evoluție. Cînd veți observa că toată tristețea din sufletul vostru a dispărut înseamnă că ați devenit stăpînul vieții, al minții și al corpului fizic.

Alexandru Ștefan