Clopotarul dacilor 238

Un om atît de mic, în comparație cu Universul, nu poate cuprinde dimensiunea lui. În spațiu, totul se mișcă, trăiește și evoluează, tainele se deschid numai atunci cînd le putem cuprinde cu interiorul. Ființa umană este cea mai liberă din Univers și cea mai ancorată în materie, prin faptul că nu are răbdare. Egoul îl reține pe om sute și chiar mii de ani într-un singur loc, supărat că nu este și el alături de Dumnezeu. Fiecare nivel reprezintă o facultate ce  este condusă de către o instanță superioară ființei umane. Misiunea sufletului pe Pămînt este ca, în primă fază, să se cunoască pe sine însuși. Atunci cînd ființa umană cunoaște și conștientizează pentru ce i se oferă de Sus această bursă necondiționată se străduiește să demonstreze, prin muncă, că a meritat-o. Fiecare astru din Univers are traiectoria sa și este într-o perfectă concordanță cu conștiința supremă. Omului i s-a acordat o posibilitate mai mare pentru a ieși din mrejele haosului. Dacă nu reușește pe parcursul anului galactic, poate să treacă odată cu Pămîntul, atunci cînd se va încheia cel de-al cincilea ciclu. Multe entități rămîn ancorate în egoul minții din cauza dinastiilor care au fost blestemate. Dețin multe cunoștințe, dar toate sînt încîlcite din cauza greșelilor care nu au fost îndreptate în trecut. Banii și faptele murdare îi schimbă destinul omului.
Pildă: Cineva plîngea într-o gară pentru că nu avea bani să se întoarcă acasă. Un binevoitor i-a oferit biletul necesar ca să plece. Apoi, a stat și s-a tot întrebat dacă este bine că a procedat astfel. Deodată, beneficiarul scoate capul pe fereastra vagonului de tren și i se adresează:
-         Sînteți un om bun, dar trebuie să știți că eu nu vă voi putea înapoia banii.
-         Atunci dă-te jos, că plec eu.
Binele făcut unui suflet nu trebuie să fie condiționat și astfel se va umple și sufletul tău de bucuria celui pe care l-ai ajutat. Dacă vezi pe cineva încovoiat de greutățile vieții, ajută-l să se ridice, dar nu-i permite să-ți arunce greutățile pe spatele tău. Ființele care încearcă să înhame pe toată lumea pentru a le rezolva problemele se vor trezi, în viața următoare, cu aceleași greutăți, dar dublate. O entitate își croiește singură drumul pentru a deveni o lumină pentru acei ce bîjbîie în întuneric. Traiectoria sufletului în acest spațiu depinde în totalitate de liberul arbitru. Dacă un suflet nu deviază și se menține ferm pe calea desăvîrșirii poate dobîndi nemurirea numai după șapte întrupări consecutive.
Multe suflete care au venit pe Pămînt în mod voluntar trec prin momente dificile. Într-o lume rece și indiferentă, ele suferă fiindcă cei din jur sînt total rătăciți și nu înțeleg pe ce lume și de ce trăiesc. Această poziție nu este în concordanță cu deviza cu care ați venit pe Pămînt. Ridicați-vă capul din țărînă și aliniați-vă la îndemnul Puterii Supreme: O lumină nu plînge niciodată și nu se apleacă în fața întunericului fiindcă a deschis porțile eternității. Amintiți-vă cine sînteți și, înainte de-a ridica ochii către soare, ștergeți-vă lacrimile căci ele pot doar să vă îngreuneze drumul!

Alexandru Ștefan