Clopotarul dacilor - 50


                   

 

                           

A sosit vremea schimbărilor

Soarele sfînt de pe cer ne răsfață cu razele sale, pentru a ne bucura de o toamnă caldă și lungă. Totodată, se pregătește ca, în viitorul apropiat, să arunce pe Pămînt o plasă de energii dăunătoare, ce poate schimba traiectoria multor asteroizi, care trec la o distanță mică față de Pămînt. Firmele de telefonie mobilă care au contracte cu NASA sînt informate că mulți sateliți vor fi aruncați de pe orbită de valul exploziei solare și, în curînd, își vor închide activitatea – în mai multe state – sub pretextul nerespectării unor prevederi contractuale.
Vor fi afectate îndeosebi persoanele care s-au ocupat de tăierea pădurilor și au emis în spațiu numai gînduri negative. Acei care trăiesc în hoție și minciună atrag aceste energii, prin magnetismul lor animalic; altfel spus, dacă au făcut bine, tot bine primesc, iar dacă au produs rău, acesta li se întoarce.
Toți acei cu inimă de dac – cît mai funcționează această metodă de comunicare numită internet – să știe că noi trebuie  să ne regăsim și să facem un plan de trecere. Ar fi bine să vă întrebați cum vom funcționa în viitor fără telefon și curent electric… priviți spre străbunii noștri – cum s-au descurcat ei cu sute de ani în urmă, așa ne vom descurca și noi. Acei care înțeleg și doresc o colaborare – să lase datele de contact și, în timpul apropiat, vor fi căutați.
Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 49

                                       

                                         
                                                  Logica și intuiția 

          Pentru a vă trezi memoria vieților anterioare trebuie să stabiliți un echilibru între GÎNDIREA LOGICĂ și PERCEPȚIA INTUITIVĂ. Aflîndu-se în echilibru, aceste două meridiane deschid posibilitatea includerii în sine a conștiinței integrale, care se sprijină pe Voința lui Zalmoxe, adică este coordonată de Legea Ființării. Numai în microcosmosul mamei logica și intuiția se află într-un echilibru perfect, în afara lui găsirea unui echilibru între aceste două componente este dificil de realizat; totuși, prin desăvîrșire, nimic nu este imposibil.
          Prevalarea gîndirii logice se observă pretutindeni, îndeosebi în știință: există numai ceea ce se poate explica logic. Întreaga viață este dirijată de proiecte ale minții, totul este judecat și evaluat de către minte: tot ceea ce nu poate fi înțeles de minte nu există; numai ceea ce stabilește mintea poate fi considerat real. Mintea solicită, în permanență, hrană – o cantitate enormă de informații îl prinde pe om în capcană, împiedicîndu-l să gîndească independent. Mintea a dat naștere la trei jocuri:
-        Jocul minții este apanajul politicienilor
-        Jocul imaginației revine oamenilor de artă
-        Jocul cu mintea aparține filozofilor.
În ceea ce privește religia, există oameni care merg pînă la absurd, căutînd numele Creatorului. Pentru acei care nu au chef să joace vreunul dintre aceste jocuri, golurile propriului creier sînt suplinite de ultimele realizări ale tehnicii. Informatica și roboții inteligenți sînt numai primele ”rîndunele”, în încercarea de-a supune totul logicii. În mod paradoxal, omenirea studiază și negarea dezvoltării mentale, de dragul percepțiilor și al intuiției, fără a ține cont de faptul că iubirea și sentimentele deschid porțile Universului. Dacă nu se ia în calcul iubirea, orice cunoaștere este vicioasă, iar gîndirea devine sucită - șiraguri de gînduri fără logică, care se înalță unul după altul, înregistrînd tot ceea ce se petrece în jur, fără ca cineva să le înțeleagă legitimitatea și cauzele. Intuiția neconfirmată de logică este la fel de neplăcută precum logica neverificată de intuiție.
Iată o pildă despre modul în care intuiția verifică logica: logica fără un scop este o simplă speculație și, fără un punct de plecare, este doar o închipuire.
Alexandru Ștefan  

Clopotarul dacilor - 48


                           


                                        Numele omului este un cod
Mulți din voi cred că v-ați întrebat, adeseori, ce semnificație au însemnele de pe steagul lui Ștefan cel Mare – soarele, luna, bourul și steaua cu cinci colțuri. De-a lungul vremurilor, multe semne esoterice au fost preluate de la daci de către popoarele lumii. Străbunii noștri ne-au avertizat, cu sute de ani în urmă, prin aceste semne, că soarele și luna – la sfîrșitul celui de-al cincilea ciclu - vor trece în altă fază; steaua reprezintă perfecțiunea omului care, la împlinirea vremii, trebuie să se ridice din energia animalică.
Atunci cînd, prin desăvîrșire, omul a asimilat toate calitățile Divine, el dispune de posibilitatea de a-și asculta propriul corp stabil-transcendent și, prin intermediul acestuia, întregul Cosmos. Pentru el nu mai există nici un fel de taine, atît în ceea ce-i privește pe semenii săi, cît și ființele cosmice. Înaintea sa se dezvăluie toate tainele Universului; dobîndind nemurirea, primește numele DAC și este considerat neam cu Dumnezeu.   
Trecînd prin viață, omul trebuie să biruie moartea în corp fizic, altfel nu poate primi un nume care să rezoneze cu numele său astral. Numele astral al omului poate modifica straturile dense dacă numele de pe Pămînt rezonează cu acel primordial. Cei care nu s-au desăvîrșit și trec prin moarte trebuie să știe că, cu cît mai repede se desprind de corpurile astral și tonic, cu atît mai ușor vor trece de Vama morților. Aceste două corpuri rețin sufletul în dimensiunea celor care nu s-au putut ridica și îl buimăcesc, pentru ca el să-și uite numele. Acei care cad în această capcană au mare bătaie de cap pentru a-și aminti numele care rezonează cu acel astral. Numele este singurul cod care deschide trecerea de dincolo. În acest context, este firesc să ne întrebăm:  ce se întîmplă cu noi, cei care am uitat că ne numim DACI și că țara noastră se numește DACIA?
Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 47

                                 


                                       Cele 12 calități ale sufletului  

Perioada de timp dată sufletului pentru desăvîrșire trebuie parcursă astfel încît fiecare om să-și descopere calitățile Divine. După inventarea calculatorului – adică a mașinii care gîndește în locul nostru – logica este considerată cea mai înaltă realizare a omenirii. A fost ignorat în totalitate Principiul Creator; ființa umană este prinsă într-un sistem și obligată să acumuleze cunoștințe pentru ca, în final, să răspundă ca un papagal din cele învățate pe de rost. Toți acei care am coborît pe Pămînt și deținem corpuri fizice am parcurs toate straturile materiei, formînd o traiectorie personală ce alimentează întregul set de corpuri cu informații necesare pentru a-și trezi calitățile Divine.
          Toți oamenii care au încorporat calitățile asimilate în decursul experienței lor de viață au parcurs, conform anului galactic, toate cele 12 calități reunite sub denumirea de destin. Aceste faze sînt descrise în capitolul “Căsuțele-ere” din volumul  “Taina venirii omului pe Pămînt”; fiecare pas al lui Zalmoxe este simbolizat de un stăpîn al căsuței-ere și este purtător al calităților pure. Cu ce rezultate sau, mai bine spus, cu ce viteză a parcurs omul toți acei 25.625 de ani pămîntești se va vedea la trecere.
Omul, dispunînd de liberul arbitru, prin conduita sa sufletească, poate să accelereze această mișcare. Totul depinde de starea sufletului său – se străduiește spre puritate sau oscilează în dualitate. Cel mai adesea, calitatea pe care o parcurge omul coincide cu momentul nașterii, cu semnul zodiacal în care se găsește soarele. Dacă ființa se trezește și începe să se desăvîrșească conștient, cele 12 calități pot fi trecute într-o singură viață, chiar pînă la întoarcerea roții timpului. Cel care se pregătește de trecere își pornește ceasornicul care-i măsoară timpul. Omul care parcurge un astfel de moment este chemat la prima inițiere, unde este eliberat din ghearele timpului obișnuit, adică nu mai este supus îmbătrînirii și morții, deci este liber.
Sistemul complet al celor 12 calități:
1.    Voința
2.    Liberul arbitru
3.    Iubirea
4.    Înțelepciunea
5.    Legea Ființării
6.    Dreptatea
7.    Curajul
8.    Echilibrul
9.    Devotamentul
10.Cuvîntul
11.Renașterea întregului propriu
12.Credința strămoșilor.
Alexandru Ștefan   

Clopotarul dacilor - 46


                 


                          Desăvîrșirea sufletului se atinge numai în corp fizic  
          Dumnezeu s-a făcut  om, pentru ca omul să devină Dumnezeu. În toate tainele Universului a fost inițiat omul de către Divinitate, ca să se desăvîrșească și să se bucure de Împărăția Cerului. Dar, pentru a deveni mici Dumnezei, toți avem nevoie de un corp care să fie alcătuit din material subtil, ce-și poate modifica cu ușurință forma atunci cînd se petrec mari reforme în spațiul cosmic.
Misiunea omului pe Pămînt a fost și este desăvîrșirea sufletului și iluminarea corpului fizic, conform cerințelor universale. Odată cu alinierea planetelor se va activa și ADN-ul omului, iar corpul uman va avea posibilitatea să execute anumite funcții pentru a fi în concordanță cu cerințele sufletului.
Prin desăvîrșirea sufletului, corpul fizic se va transforma, treptat, în corp subtil, ca acesta să devină casă pentru spirit, ce nu-i va domina niciodată ființa. Străbunii noștri aveau mare grijă de corpul fizic, fiind conștienți că ridicarea sufletului se făcea prin energia corpului iluminat. Corpul uman este ales de către suflet după afinitatea energiilor și poate să-și modifice calitățile numai dacă omul evoluează. Mulți oameni au muncit în viețile anterioare pentru a avea un trup perfect și, adeseori, acest trup devine pușcărie pentru suflet, căci omul abandonează căutarea spirituală. Dacii spuneau că, într-un corp sănătos trăiește un suflet frumos, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să te privești toată ziua în oglindă. Cînd corpul fizic devine mai important decît sufletul, omul nu-și mai cunoaște structura corpurilor subtile. Atunci cînd trupul i se supune în totalitatea sufletului începe calea iluminării propriului corp, prin lucrarea Duhului; se activează toate celulele și atomii care stau la baza corpului uman; întră în acțiune capacitățile creierului și ale inimii, inactive pînă atunci. Ființa umană are posibilitatea să treacă, treptat, în corpul astral, fără să mai moară. Acest corp nemuritor o să-l ajute pe om să dezlege toate nodurile karmice făcute în timpul vieții pe Pămînt. Ceea ce omul a greșit în existențele anterioare poate fi ispășit numai trăind într-un corp nemuritor; în afara lui – fiind chiar și conștient – nu ai în ce să te sprijini.
Corpul fizic constituie legătura dintre forțele Pămîntului și forțele din planul astral. Numai în corpul său fizic omul dobîndește toată plenitudinea vieții. Compoziția corpului omenesc este aceeași ca și compoziția corpului fizic al Pămîntului. Sîntem total dependenți de vibrația Pămîntului, care ne stabilește ritmul vieții și pulsul inimii. Sprijiniți-vă pe Pămînt, pe propriul corp, iar ritualurile lăsate de strămoși o să vă tămăduiască de boala minții sucite și o să vă ridice din energiile joase, care vă pun obstacole în calea nemuririi.
Alexandru Ștefan   

Clopotarul dacilor - 45


                                   
                                            Aspectele trecerii    

Odată cu bogățiile pe care ni le oferă Măria Sa Toamna, frunzele ruginite ne reamintesc că ne apropiem de Ziua Daciei, pe care strămoșii noștri o sărbătoreau la data de 23 septembrie – momentul cînd ziua și noaptea se odihnesc într-un echilibru perfect. Într-acest echilibru cosmic, era încoronat și așezat regele Daciei, care conducea poporul dac pînă la adînci bătrîneți. Tinerii care se căsătoreau în ziua echinocțiului de toamnă nu se despărțeau niciodată.
Ultima evaluare a sufletului, înainte de sfîrșitul ciclurilor, se va petrece la data de 23 septembrie 2012. În această lume adormită, rătăcește o mare parte dintre nemuritorii Daciei, care simt că în lume se va petrece ceva măreț, dar  nu pot intui cînd și ce anume se va întîmpla. Primele mari semne de Sus vor fi în zilele de 24-29 septembrie și 13-21 octombrie; mulți se vor apuca mai serios să se pregătească pentru anul 2012; de obicei, românul se roagă la Dumnezeu numai atunci cînd fulgeră și tună. Odată cu sfîrșitul ciclului celui de-al cincilea soare, foarte mulți oameni vor intra într-o formă de transă, care va dura trei zile. Sufletele inițiate se vor activa în stare de veghe, fiind conștiente de ceea ce se petrece în jurul lor. După această mare schimbare, veți avea nevoie de apa care o să vă ajute să vă activați nemurirea.
Desăvîrșirea dobîndită în timpul anului galactic va avea puteri asupra apei, iar credința și gîndul se vor transforma în realitate. După transformare, lăsați rațiunea într-o parte. Taina trecerii se bazează pe irațional, pe integrarea receptivă la diferite niveluri și stadii ale conștiinței. Să aveți cu voi un simbol dacic, care va întruchipa conștiința și înțelepciunea străbunilor. Conștiința lor este legată de întregul viu care, la prima vedere, nu manifestă semne de viață, dar dispune de o anumită energie, care îl ajută pe om la trecere. Cheia care poate să deschidă toate lacătele este credința și omul însuși. Lucrați asupra iluminării corpurilor subtile, ca să puteți trece și prin urechea acului.
Eu încerc doar să-ți întredeschid posibilitățile trecerii, iar tu, cel ce ai muncit întru desăvîrșirea sufletului, trebuie să-ți cunoști destinul și să-ți continui calea pentru a dobîndi fructul nemuririi. Trecerea are două aspecte – unul tainic și altul vizibil. Aspectul tainic constă în principiul atotcuprinzător, reunirea cu întregul și ridicarea nivelului astral, eliminînd astfel energiile inferioare. Aspectul vizibil este susținerea dualității, ca metodă rapidă a evoluției umane în școala iluziei. Altfel spus, toate nivelurile de conștiință de pe toate planurile sînt cuprinse în procesul de cunoaștere, pentru  ca omul să treacă -  în altă dimensiune - împlinit, adică desăvîrșit.
Alexandru Ștefan