Clopotarul dacilor - 48


                           


                                        Numele omului este un cod
Mulți din voi cred că v-ați întrebat, adeseori, ce semnificație au însemnele de pe steagul lui Ștefan cel Mare – soarele, luna, bourul și steaua cu cinci colțuri. De-a lungul vremurilor, multe semne esoterice au fost preluate de la daci de către popoarele lumii. Străbunii noștri ne-au avertizat, cu sute de ani în urmă, prin aceste semne, că soarele și luna – la sfîrșitul celui de-al cincilea ciclu - vor trece în altă fază; steaua reprezintă perfecțiunea omului care, la împlinirea vremii, trebuie să se ridice din energia animalică.
Atunci cînd, prin desăvîrșire, omul a asimilat toate calitățile Divine, el dispune de posibilitatea de a-și asculta propriul corp stabil-transcendent și, prin intermediul acestuia, întregul Cosmos. Pentru el nu mai există nici un fel de taine, atît în ceea ce-i privește pe semenii săi, cît și ființele cosmice. Înaintea sa se dezvăluie toate tainele Universului; dobîndind nemurirea, primește numele DAC și este considerat neam cu Dumnezeu.   
Trecînd prin viață, omul trebuie să biruie moartea în corp fizic, altfel nu poate primi un nume care să rezoneze cu numele său astral. Numele astral al omului poate modifica straturile dense dacă numele de pe Pămînt rezonează cu acel primordial. Cei care nu s-au desăvîrșit și trec prin moarte trebuie să știe că, cu cît mai repede se desprind de corpurile astral și tonic, cu atît mai ușor vor trece de Vama morților. Aceste două corpuri rețin sufletul în dimensiunea celor care nu s-au putut ridica și îl buimăcesc, pentru ca el să-și uite numele. Acei care cad în această capcană au mare bătaie de cap pentru a-și aminti numele care rezonează cu acel astral. Numele este singurul cod care deschide trecerea de dincolo. În acest context, este firesc să ne întrebăm:  ce se întîmplă cu noi, cei care am uitat că ne numim DACI și că țara noastră se numește DACIA?
Alexandru Ștefan