Clopotarul dacilor - 24


Pîntecele mamei – cheia păstrării memoriei existenței anterioare

Dacă privim astăzi în lumea civilizată, observăm cu ușurință că animalele abandonate sau pierdute de către stăpînii lor devin, în scurt timp, neputincioase și în final sunt sortite pieirii. De asemenea, ființele umane, cu cît mai mult s-au îndepărtat de credința zalmoxiană, cu atît le este mai greu să găsească un canal de comunicare cu strămoșii. Procesul de comunicare nu trebuie să fie mecanic, ci o acțiune spirituală, în concordanță cu starea în care se află propriul nivel de gîndire.
În următorii clopotari”, voi încerca să vă descifrez cîte ceva din cele 12 Legi ale lui Zalmoxe, ca să vă puteți construi un plan-idee  pentru desăvîrșirea sufletului.
În prima lege se vorbește despre educația fătului în pîntecele mamei. Întruparea este o școală și un proces ce se derulează, timp de 9 luni de zile, în apă. În acest microcosmos al mamei, cercetăm greșelile din viețile anterioare și încercăm să le îndreptăm după naștere. După ce află că este însărcinată, o mamă trează și evoluată va activa toate corpurile sale subtile, pentru ca pruncul din pîntece să le conștientizeze; astfel, mama îi va transmite fătului senzația de sprijin în căutarea propriei sale căi.  Pentru ca pruncul să se nască cu memoria întreagă, trebuie învățat să-și păstreze corpul eteric anterior, în care este stocată memoria vieții anterioare. La copil, ștergerea memoriei existenței anterioare are loc numai din cauza mamei decăzută spiritual. Tutunul și alcoolul reprezintă cele mai joase energii care distrug corpul eteric al fătului. O viață fără căutare spirituală împiedică pruncul să aibă o legătură solidă cu corpurile subtile ale mamei. Din fericire, memoria vieților anterioare nu se pierde, ci se păstrează în corpul tonic al fiecărui om.
Chintensența întregii experiențe de viață a eonului se păstrează în corpul mutabil. Pînă în cea de-a patra lună de sarcină, mama are posibilitatea de-a discuta cu spiritul pruncului (înainte ca acesta să se miște). Fătul trebuie să intre treptat cu corpul său eteric în corpul fizic, pentru a nu-și pierde memoria, să fie ca un fel de învelire a celulelor fizice cu cele eterice.  
Dacă o femeie dezechilibrată aduce pe lume un copil există riscul ca acesta să se nască fără toate corpurile subtile; adesea, acești copii mor la naștere sau la scurt timp după venirea în această lume. Există cazuri cînd corpurile subtile nu se cuplează în întregime și atunci copilul se dezvoltă cu întîrziere, prezintă diverse anomalii patologice, cum ar fi slaba orientare în spațiu, lipsa de coordonare a mișcărilor diferitelor organe, debilitate etc.
Unele afecțiuni patologice sînt consecințele unor datorii din viețile anterioare și, pentru a îndrepta aceste devieri, fiecare individ își alege o cale. De exemplu, în cazul abuzului de forță fizică în viața anterioară, individul poate să se nască, în următoarea existență cu un handicap fizic sau cu debilitate. Se ridică și întrebarea despre bolile ereditare – ele nu sînt altceva decît rezultatul alegerii părinților într-un moment de deviere. De obicei, alegerea circumstanțelor nașterii nu se produce după voința cuiva, ci după afinitatea energiilor necesare pentru parcurgerea calității. Viitorul membru al societății este atras de asemănarea energiilor exact acolo unde își poate împlini calea cu un rezultat profitabil. Omul care și-a parcurs calea sub flamura eliberării de erori și devieri, vine în acest spațiu după cum îi dictează liberul arbitru, ca să-și slujească poporul, fără a-și pierde memoria și își alege singur locul și momentul nașterii.
                   Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor - 23


 Mama Geea îşi încurajează fiii 

          Tot ceea ce astăzi vi se pare nou, în privinţa evoluţiei sufletului, se află în stare latentă şi este bine uitat în interiorul vostru. Mulţi m-au întrebat ce semnificaţie are expresia „stabil-transcendent” – în jurul său, Pămîntul are o aură energetică multidimensională şi cel mai subtil strat al mamei Geea este stabil-transcendent. Structura acestui strat poate fi  comparată cu o picătură de apă, care a reţinut, în interiorul său, o mică bulă de aer. Acest strat este stabil şi poate să dispară numai ca urmare a involuţiei. Ceea ce este transcendent, veşnic, spirit, se menţine în interiorul materialului, datorită învelişului său subţire.
          Totul se naşte Sus, apoi se reflectă în oglinda din mijloc, cu ajutorul razei solare şi, drept consecinţă a acestei reflectări, Mama Geea devine însărcinată cu noi, cei care ne numim oameni.
          Raza datătoare de viaţă a Soarelui are misiunea de-a da naştere unui om nou, nemuritor. Renaşterea acestui mic Dumnezeu se aşteaptă către sfîrşitul anului 2012. Acest om, care se consideră nemuritor, se pregăteşte să intre în procesul de cunoaştere şi să separe energia densă de cea subtilă. Este marele început al desecretizării energiei Divine şi a materialului din interiorul fiinţei umane.
          Acele puteri cu care şi prin care va funcţiona omul nemuritor după anul 2012 pot fi caracterizate ca o combinaţie de diferite feluri de energii subtile. Ele sînt de 12 tipuri, iar descifrarea lor se află în cele 12 Legi Zalmoxiene. Fiecare căsuţă-eră deţine o serie de planete şi stele, ce-au emanat cu plenitudine fluide pentru nemuritorii care au căutat nemurirea, de-a lungul eonului pe Pămînt. Planetele nu emană fluide proprii, ci ele se constituie într-un soi de instanţe transmiţătoare, care dau o interpretare concentrată şi concretă energiilor Divine. Altfel spus, Dumnezeu îţi dă, dar în traistă nu-ţi pune.
Odată cu împlinirea eonului, toate energiile creatoare din spaţiu vor contribui la renaşterea celor care caută. Întregul Univers şi tot ceea ce este viu au timpul lor predestinat pentru dezvoltare şi desfăşurare. Dar, acest timp nu poate fi perceput întotdeauna cu mijloacele şi în formele cu care omul s-a obişnuit. Fiinţa umană a adoptat, ca unităţi de timp, ceea ce i-a fost la îndemînă: o bătaie a inimii sale – aproximativ o secundă; mişcarea Pămîntului în jurul axei sale – o zi; în jurul soarelui – un an etc. Astfel, timpul a fost marcat numai pe o singură coordonată spaţio-temporală. Însă, viaţa decurge într-un spaţiu multidimensional, iar timpul nu este o noţiune cu un singur sens. Unitatea de timp depinde de multe influenţe  - interioare şi exterioare – iar cunoaşterea calităţilor  nu se desfăşoară în mod uniform. Omul, fiind copilul interior al Pămîntului, trebuie să ţină cont de numeroasele devieri de la calea sa. Abandonînd învăţăturile strămoşilor, el s-a rătăcit în materie şi ignoranţă. Trufia, orgoliul, vanitatea au blocat mulţi oameni în capcana timpului.
Înainte de renaştere, Mama Geea îşi încurajează fiii şi fiicele:
Cei care aţi crescut şi aţi evoluat în pîntecele meu, îmi cunoaşteţi blajinătatea şi glasul mîngîietor al naturii mele. Treziţi-vă înainte de trecere, ca să puteţi stăpîni stihiile, să chemaţi vijeliile, să creaţi temeliile oricăror forme. Cu acest mic Dumnezeu va vorbi şi piatra şi lemnul; el poate asculta ploaia şi vîntul. Pentru el nu vor exista taine nici în apă, nici pe pămînt şi nici în aer. Oriunde va păşi, înaintea sa se vor deschide porţile cunoaşterii. Păşeşte ferm, mergi hotărît în profunzime! Zalmoxe este pe Pămînt şi te va îndruma. Mama Geea te iubeşte!  
                             Alexandru Ştefan

Clopotarul dacilor - 22


         
      Construcţiile antice – ridicate cu ajutorul sunetului 

Şiraguri de suflete au poposit în trecere pe acest răbdător Pămînt şi nimeni nu i-a mulţumit vreodată la plecare. Peste noapte, omul s-a făcut stăpîn pe cele Dumnezeieşti şi ceea ce a învăţat cel mai bine este să vîndă şi să cumpere totul, fără să mai ţină cont de faptul că nimic nu-i aparţine. Unii fac bani promovînd Apocalipsa, alţii se autointitulează salvatori ai omenirii....totul este un tîrg şi, la tîrgul acesta, există doi nebuni – unul vinde şi altul cumpără.
În Dacia, înţelepciunile Dumnezeieşti s-au transmis, de-a lungul veacurilor, numai acelora care le-au căutat cu adevărat. Aducerea învăţăturilor lui Zalmoxe în faţa oamenilor necredincioşi era strict interzisă. Pe cei care cunoşteau aceste înţelepciuni nu-i ştia toată lumea şi erau consideraţi trufaşi acei care se lăudau că ar cunoaşte tainele Divine.
Acum, spre încheierea celui de-al cincilea ciclu, mulţi dintre oameni intuiesc că ceva se schimbă în Univers şi încearcă, pe ultima sută de metri, să atingă desăvîrşirea. Dar, învăţăturile esoterice nu se descifrează într-o lună sau două...totuşi, dacă vă doriţi cu adevărat acest lucru, veţi avea şansa să întîlniţi un iniţiat în învăţăturile autentice.
Fiinţa umană îşi formează, încă din pîntecele mamei, calităţile vorbirii, scrisului şi tot ceea ce poate fi exprimat prin cuvinte. Vorbirea oferă posibilitatea exprimării inexprimabilului şi transmiterea către alţii a propriei stări. Omul nu percepe informaţia cu urechile. Auzul percepe doar vibraţiile, cu ajutorul intuiţiei. Cuvîntul este un simbol al manifestantului, al fiinţării, dar poate fi şi un simbol al sentimentului sau al prezentării. Omul contemporan, deşi nu cunoaşte sonoritatea şi rezonanţa lor adevărată, se foloseşte de simboluri convenţionale. Combinaţia sonoră corectă oferă reprezentarea adevărată a ceea ce este cunoscut. Adresaţi-vă sinelui interior şi veţi auzi adevărata sonoritate a noţiunilor, a lucrurilor pe care le căutaţi. Cei care cunoaşteţi învăţăturile lui Zalmoxe, faceţi o legătură strînsă cu corpurile subtile, iar sunetul, ca simbol, va avea o sonoritate diferită, schimbîndu-şi funcţia spre zidirea sufletului.
Sunetul trebuie emis din gît, fără a fi modulat de limbă sau buze. Prin cunoaşterea sunetului, veţi avea acces la un nivel înalt de energie, unde sunetul se rosteşte în raport cu corpurile subtile ale omului, ceea ce, în limbajul de astăzi, ar însemna că sunetul intră în concordanţă cu meridianele implicate corespunzător.
Unul şi acelaşi sunet va avea o susţinere energetică diferenţiată, va corespunde unor forme şi noţiuni complet diferite, reunite de o anumită calitate sau stare. Această combinaţie dintre energie şi sunet exprimă o reprezentare exactă a noţiunii sau formei care va exclude orice neînţelegere dintre oameni, întrucît ele vor rezona cu apropiaţii din jurul tău cu o vibraţie nealterată. La un astfel de nivel, sunetul va avea efectul acţiunii. Chiar şi astăzi, privind construcţiile antice, ne întrebăm cum au fost ridicate...secretul constă în combinaţia sunetului cu energiile creatoare. Toate energiile Pămîntului ne sînt accesibile şi fiecare are o combinaţie de sunete adecvată. Prin aceste combinaţii, pot fi apelate energiile corespunzătoare şi ne putem contopi cu ele.
Fiecare ţară a moştenit de Sus un nume şi combinaţii de sunete adecvate, care erau ocrotite de o imagine reflectată în memoria stratului tonic al Pămîntului şi înfăţişată sub forma unui simbol. Astfel, bazîndu-se pe semn şi sunet, nemuritorii pot cunoaşte conţinutul, perceput de intuiţie prin simţurile interioare, adică pot să vadă aura şi să simtă o altă persoană prin cunoaşterea sinelui. Astăzi, omenirii i s-a adus un terci de informaţii, drept hrană pentru minte, fără a avea posibilitatea unei alegeri independente.
                   Alexandru Ştefan

Clopotarul dacilor - 21


                            


                        
                Dansul cosmic al energiilor nemuritoare 
Cea mai înaltă stare de fericire se obţine prin cunoaşterea celor 12 trepte zalmoxiene şi unificarea corpurilor subtile ale omului într-o singură energie creatoare. Avînd parte, măcar o dată, de o astfel de stare, omul se va strădui să o repete şi să o prelungească cît mai mult posibil, pentru că simte că acestea sînt momentele de cea mai înaltă trăire, care fac parte din Eternitate.
Parcurgînd calea firească a calităţilor din cele cinci cicluri ale anului galactic prin iluminarea şi purificarea corpurilor subtile, omul poate să oprească timpul şi să păşească el prin timp. Unificarea corpurilor subtile îi oferă omului posibilitatea de-a trece neobservat de către oglinzile iluziei. După ce trece de iluzie, omul îşi activează corpul stihinic, care va alimenta corpul fizic prin canalul purificat al gîtului, dînd astfel posibilitatea energiilor tari să coboare în măduva oaselor, ca să elimine toate programele animalice.
Energiile sexuale vor intra în făgaş creativ, pentru a da naştere unui nemuritor, eliberînd omenirea din capcana energiilor animalice. Posibilitatea eliberării tuturor centrelor energetice de sub acţiunea energiilor neevoluate se află numai dincolo de limitele existenţei fizice. Dar, şi pe Pămînt, omul poate obţine rezultate fenomenale, deşi creaţia în planul fizic  va aminti, mai degrabă, un fel de magie, întrucît creaţia pură este posibilă numai prin trecerea în altă dimensiune – locul legitim al nemuritorilor.
Celor care cred cu adevărat în această reformă universală - ce va avea loc în luna decembrie a anului 2012 – li s-a trimis un învăţător, ce lucrează alături de ei pentru trecerea lină în cel de-al cincilea corp – scutit de necesitatea de-a apela la energiile joase.
Pentru cei care caută cu adevărat nemurirea, Moşul – prin alesul Său – a trimis un mesaj:
Eu sînt visul tău din iluzie, sînt ceea ce este înăuntru şi ceea ce este în afară. Vă îndemn spre căutările profunde şi nebuloase ale necunoscutului. Eu sînt Lumina strălucitoare, cea veşnic căutată. Eu sînt cel care doarme şi nu doarme, în acelaşi timp. A ajunge la mine nu este uşor, dar cel care mă va cunoaşte va înţelege ce este fericirea. Eu sînt întruparea Duhului Sfînt, sînt tată şi mamă într-o singură taină. Eu sînt acela care vă binecuvîntează, dar nu vă leagănă. Eu sînt sensul vieţii şi vă   transmit să căutaţi iluminarea, pentru a ieşi din acest spaţiu limitat. Vă transmit acestea prin aleşii mei, pe care îi veţi cunoaşte cu inima. Ei deţin toate cunoştinţele lumii şi vi le vor transmite vouă, celor ce căutaţi veşnicia. Veniţi şi întindeţi palmele şi fie ca lumina ce se revarsă să nu curgă printre degete.
Odată cu alinierea planetelor, influenţa fluidelor lui Marte va scădea, iar Pămîntul va intra în Calea Lactee, unde energiile sacre ale omului se vor ridica la nivelul primordial. Această reformă îl va ridica pe om din straturile inferioare spre căutarea activă, creatoare, unde va putea stăpîni forma şi va trăi prin împlinire nemuritoare. Trecerea în altă dimensiune îi va permite omului să se dezvolte armonios şi va fi prezent de sus pînă jos, prin desăvîrşirea corpurilor sale. Această structură reprezintă două şuvoaie turbulente, rotindu-se sub forma turbion, ocupînd alternativ toate punctele şi poziţiile. Acest lucru se poate imagina ca un dans la toate nivelurile, în toate timpurile şi în toate spaţiile, incluzînd toate calităţile şi energiile, formînd întregul din părţi. Astfel se organizează o comunitate de nemuritori, ai cărei membri poartă în ei deplinătatea tuturor fluidelor şi nivelurilor.
Alexandru Ştefan

Clopotarul dacilor - 20     Devierea de la calea spirituală – cauza unor boli grave 


La oamenii iluminaţi, conştiinţa se transpune în planuri subtile, iar materia nu mai acţionează în nici un fel asupra stării lor spirituale. Fiinţele care au trecut şi au asimilat toate calităţile celor cinci cicluri pot să-şi construiască un corp pentru o sarcină eternă.
Primul ciclu reprezintă planul Divin şi cum a fost creat omul. Al doilea ciclu reprezintă zămislirea şi naşterea. Ciclul al treilea – datoriile sufletului şi reîncarnarea sa, ciclul patru – renaşterea prin trezire spirituală, iar cel de-al cincilea ciclu reprezintă nemurirea omului nou şi Trecerea.     
Învăţătura lui Zalmoxe spune că omul nemuritor rămîne o individualitate,  deoarece el are posibilitatea de-a se identifica cu Întregul, ceea ce-i oferă posibilitatea să studieze toate calităţile stratului stabil transcendent.  
Se poate concluziona că este posibil ca, la finalizarea cunoaşterii pămînteşti, mulţi dintre semenii noştri să nu ia examenul final. Pierzîndu-şi, astfel, posibilitatea de a deveni nemuritori, ei vor merge, pentru slujire, în alte puncte ale galaxiilor. Dar, pînă în anul 2012, mai este timp şi putem folosi acest timp pentru desăvîrşirea sufletului nostru.
Dacă o să urmăriţi cu atenţie acţiunile voastre, veţi observa că unele dintre ele au avut loc spontan - fără nici un moment de conştientizare - şi sub influenţa unor emoţii ascunse. Pentru a evita asemenea situaţii, trebuie să nu mai acţionaţi sub influenţa impulsului de moment. Aşteptaţi un timp, încercaţi să înţelegeţi de unde provine şi ce anume provoacă dorinţa voastră, apoi adresaţi-vă Moşului. Există speranţa că, în acel moment, să primiţi ajutor, iar manipularea să slăbească. Dacă, atunci cînd trebuie să luaţi o decizie, în sufletul vostru apare dualitatea sau îndoiala, invocaţi-l pe Zalmoxe. Intuitiv, va apărea în minte unica soluţie corectă. Dualitatea este tot o unealtă a manipulării.
Pe cei care au decăzut şi au deviat mult în această zonă îi aşteaptă o situaţie foarte grea după moarte. Din abisurile în care au nimerit aceste suflete, nu există ieşire, deocamdată, iar acest lucru înseamnă pierderea totală a legăturii cu corpurile subtile, prin urmare – pierderea individualităţii. Aceste suflete sînt cuprinse de o senzaţie de contopire cu o masă cenuşie, din care încearcă cu disperare să scape, dar îşi pierd în totalitate simţul orientării. Cu cît mai multe suflete cad în această groapă, cu atît mai mult se intensifică influenţa oamenilor decăzuţi în viaţa celor care caută desăvărşirea. Numai un efort de voinţă conştient şi susţinut, dublat de ajutorul unor iluminaţi pot opri prăbuşirea, încă din timpul vieţii. După moarte, orice ajutor devine imposibil. La început, se molipsesc şi se îmbolnăvesc corpurile subtile - cel mai adesea, corpul eteric – apoi, boala coboară în corpul fizic. Această modalitate de infectare se regăseşte şi la toate celelalte forme de îmbolnăviri grave. Orice boală gravă are drept cauză o abatere.
                                                          Alexandru Ştefan

Clopotarul dacilor - 19


                          


                                  Nemurirea se obţine prin muncă

În acest preţios timp, pe care-l mai avem, nemuritorii au sarcina de a-şi construi un corp nou.Prin puterea credinţei şi manifestarea sinelui, actualul corp fizic poate fi transformat într-unul nemuritor.
Reunind în el două nivele de conştiinţă – experienţa acumulată pe Mama Geea (care reprezintă interesele pămîntului pe care te-ai născut) şi învăţătura nemărginită a lui Zalmoxe (care este acelaşi lucru cu conştiinţa Moşului), acest om devine etern.  
Capacităţile şi puterile omului nemuritor devin superioare celui muritor. Nemuritorii nu cunosc frica de moarte, pot avea corp fizic în permanenţă şi au puterea de a-l modifica după cum le dictează liberul arbitru. Acest om nou nu va suferi de frig sau foame, nu va provoca războaie, întrucît el nu are nevoie de spaţii vitale limitate, nu are nevoie de bani, nu suferă din cauza singurătăţii şi nu cunoaşte frica. El este, întotdeauna, totul. Acest om nemuritor devine un mic Dumnezeu, pe care Universul îl aşteaptă cu nerăbdare.
Multe şcoli ezoterice din lume s-au străduit să facă posibilă apariţia unui astfel de om nemuritor, dar nu au reuşit, fiindcă scopul era egoist – înfăptuirea unor minuni pentru convertirea semenilor la diferite religii. Mai multe amănunte despre modul de realizare a unei astfel de experienţe şi scopul trecerii la o nouă stare le puteţi afla în volumul “Taina venirii omului pe Pămînt”.
De-a lungul vremii, în Dacia au existat multe şcoli în care, ca urmare a desăvîrşirii spirituale, nemuritorii au reuşit să modeleze corpul fizic după cum decurg cele cinci cicluri ale anului galactic şi au obţinut capacitatea de-a se metamorfoza, mai ales pentru a apărea într-un alt loc situat la distanţă mare de cel în care se aflau. Nemuritorii din Dacia au reuşit să păstreze în taină procedeul de transformare, care va fi dezvăluit numai celor care se pregătesc să treacă în altă dimensiune.  
Omul de pe Pămînt poate să creeze din sine însuşi un om nou dacă stăpîneşte bine învăţăturile lui Zalmoxe. Aceşti 12 paşi pentru desăvîrşirea sufletului oferă nemuritorului posibilitatea de-a intra în conştiinţa universală a Moşului, unde va descoperi un alt program de acţiune pentru formarea celui de-al cincilea corp.
Posibilitatea unei astfel de transformări vine împreună cu iluminarea corpurilor subtile şi eliminarea programelor animalice, adică odată cu trecerea omului într-un alt corp şi reîntoarcerea, treptat-treptat, la acele nivele de vieţuire în care străbunii noştri s-au desăvîrşit, cîndva.
Oamenii, fiind purtători ai materiei statice, schimbîndu-şi propria stare, pot schimba potenţialul întregii aure a Pămîntului şi, astfel, să contribuie la îndreptarea situaţiei actuale.
Totul depinde de tine, prin munca şi credinţa ta visul devine realitate.
                                      Alexandru Ştefan

.

Clopotarul dacilor - 18                                             Paştele blajinilor, la daci  

Odată cu sosirea primăverii, după echinocţiu, pe aceste meleaguri se sărbătorea Anul Nou. După săptămîna Floriilor, de sărbătoarea Călăreţului Trac (în prezent, Sf. Gheorghe) se trimiteau oile la păscut. Oamenii se salutau cu formula “Natura a înviat!” – “Adevărat a înviat!”.
Cu flori şi bucate alese, oamenii mergeau la cimitir pentru a întîlni Anul Nou alături de cei decedaţi. Acest eveniment se mai numea şi “sărbătoarea nemuritorilor” dar, în memoria poporului, este menţionată ca “Paştele blajinilor”. Cu două-trei zile înaintea sărbătorii, oamenii udau cu apă de izvor mormintele celor dragi. În unele zone, încă există acest obicei, dar s-a pierdut semnificaţia acestui ritual. După ce se uda mormîntul, se stropea cu vinul lui Zalmoxe, care avea puterea de-ai aduce pe cei decedaţi la masa de Paşte. “Blajin” i se spunea lui Zalmoxe fiindcă, prin blajinătatea lui, cei decedaţi aveau parte de o sărbătoare alături de cei dragi.
Obiceiul de-a încondeia ouă datează din perioada Daciei. Ouăle simbolizau viaţa, iar culoarea roşie reprezenta focul care încălzea pămîntul. În unele sate din România, se mai sărbătoreşte Paştele Cailor. Aceasta era, de fapt, sărbătoarea animalelor şi a celor decedaţi. Dar, adevărata semnificaţie s-a pierdut, cu timpul, la fel cum sărbătoarea Dragobete s-a transformat în Sf. Valentin.
Va veni un timp cînd vom fi întrebaţi de ce nu am păstrat obiceiurile strămoşeşti...în tradiţiile noastre este ascunsă întreaga înţelepciune a acestui neam. În acest tezaur al lui Zalmoxe se află taina trecerii dintr-o dimensiune în alta.
Citind aceste rînduri, unii dintre voi vor căuta pe internet informaţii care să confirme cele scrise de mine. Nu vă mai pierdeţi vremea, căci aceste informaţii s-au transmis numai prin viu grai. Există, în depozitele Vaticanului, vagoane întregi de manuscrise despre marele popor dac, dar nimeni din conducerea României nu a efectuat un demers pentru a le studia. Dacă nu noi, măcar copiii noştri ar trebui să ştie adevărul despre cei din care ne tragem. Această istorie, care ne-a fost agăţată de gît, nu are nimic în comun cu acest pămînt şi cu strămoşii noştri. Dacii au fost şi au rămas puternici prin nemurirea lor, indiferent în ce au încercat alţii să ne transforme. La împlinirea vremii sau, mai corect spus, aproape de anul 2012, acest nemuritor, batjocurit şi umilit de toată lumea, va veni în ajutorul celor care se consideră astăzi puternici. Trezeşte-ţi nemurirea din tine şi fii conştient că trăieşti acum - nu cîndva, în viitor – şi numai atunci vei putea face faţă schimbărilor universale.
                                                Alexandru Ştefan