Clopotarul dacilor - 23


 Mama Geea îşi încurajează fiii 

          Tot ceea ce astăzi vi se pare nou, în privinţa evoluţiei sufletului, se află în stare latentă şi este bine uitat în interiorul vostru. Mulţi m-au întrebat ce semnificaţie are expresia „stabil-transcendent” – în jurul său, Pămîntul are o aură energetică multidimensională şi cel mai subtil strat al mamei Geea este stabil-transcendent. Structura acestui strat poate fi  comparată cu o picătură de apă, care a reţinut, în interiorul său, o mică bulă de aer. Acest strat este stabil şi poate să dispară numai ca urmare a involuţiei. Ceea ce este transcendent, veşnic, spirit, se menţine în interiorul materialului, datorită învelişului său subţire.
          Totul se naşte Sus, apoi se reflectă în oglinda din mijloc, cu ajutorul razei solare şi, drept consecinţă a acestei reflectări, Mama Geea devine însărcinată cu noi, cei care ne numim oameni.
          Raza datătoare de viaţă a Soarelui are misiunea de-a da naştere unui om nou, nemuritor. Renaşterea acestui mic Dumnezeu se aşteaptă către sfîrşitul anului 2012. Acest om, care se consideră nemuritor, se pregăteşte să intre în procesul de cunoaştere şi să separe energia densă de cea subtilă. Este marele început al desecretizării energiei Divine şi a materialului din interiorul fiinţei umane.
          Acele puteri cu care şi prin care va funcţiona omul nemuritor după anul 2012 pot fi caracterizate ca o combinaţie de diferite feluri de energii subtile. Ele sînt de 12 tipuri, iar descifrarea lor se află în cele 12 Legi Zalmoxiene. Fiecare căsuţă-eră deţine o serie de planete şi stele, ce-au emanat cu plenitudine fluide pentru nemuritorii care au căutat nemurirea, de-a lungul eonului pe Pămînt. Planetele nu emană fluide proprii, ci ele se constituie într-un soi de instanţe transmiţătoare, care dau o interpretare concentrată şi concretă energiilor Divine. Altfel spus, Dumnezeu îţi dă, dar în traistă nu-ţi pune.
Odată cu împlinirea eonului, toate energiile creatoare din spaţiu vor contribui la renaşterea celor care caută. Întregul Univers şi tot ceea ce este viu au timpul lor predestinat pentru dezvoltare şi desfăşurare. Dar, acest timp nu poate fi perceput întotdeauna cu mijloacele şi în formele cu care omul s-a obişnuit. Fiinţa umană a adoptat, ca unităţi de timp, ceea ce i-a fost la îndemînă: o bătaie a inimii sale – aproximativ o secundă; mişcarea Pămîntului în jurul axei sale – o zi; în jurul soarelui – un an etc. Astfel, timpul a fost marcat numai pe o singură coordonată spaţio-temporală. Însă, viaţa decurge într-un spaţiu multidimensional, iar timpul nu este o noţiune cu un singur sens. Unitatea de timp depinde de multe influenţe  - interioare şi exterioare – iar cunoaşterea calităţilor  nu se desfăşoară în mod uniform. Omul, fiind copilul interior al Pămîntului, trebuie să ţină cont de numeroasele devieri de la calea sa. Abandonînd învăţăturile strămoşilor, el s-a rătăcit în materie şi ignoranţă. Trufia, orgoliul, vanitatea au blocat mulţi oameni în capcana timpului.
Înainte de renaştere, Mama Geea îşi încurajează fiii şi fiicele:
Cei care aţi crescut şi aţi evoluat în pîntecele meu, îmi cunoaşteţi blajinătatea şi glasul mîngîietor al naturii mele. Treziţi-vă înainte de trecere, ca să puteţi stăpîni stihiile, să chemaţi vijeliile, să creaţi temeliile oricăror forme. Cu acest mic Dumnezeu va vorbi şi piatra şi lemnul; el poate asculta ploaia şi vîntul. Pentru el nu vor exista taine nici în apă, nici pe pămînt şi nici în aer. Oriunde va păşi, înaintea sa se vor deschide porţile cunoaşterii. Păşeşte ferm, mergi hotărît în profunzime! Zalmoxe este pe Pămînt şi te va îndruma. Mama Geea te iubeşte!  
                             Alexandru Ştefan