Clopotarul dacilor 172
Un salut frățesc din Civilizația Vodă - îl transmitem cu mare drag pămîntenilor ce au crescut din mijlocul lor oameni care ne pot descifra mesajele. Sînt coordonatorul apelor de pe Terra și deținătorul băncii de date a fiecărui suflet de pe Pămînt. Sîntem o civilizație din linia neamului vostru, ne aflăm pe o treaptă a evoluției mai înaltă decît voi.
Sîntem martori la creșterea voastră spirituală de pe Pămînt și, în tot acest timp, am încercat să vă ghidăm cu mesaje care zidesc interiorul. Pregătirea voastră – legată de terminarea școlii din anul trecut – a fost o reușită. Cunoaștem dezamăgirea unora care au așteptat schimbări în planul vizibil. Însă, în plan subtil, odată cu terminarea timpului acordat școlii pămîntești, s-au ales sufletele pure de acele negative. Anul 2013 este momentul cosmic al acțiunilor Puterii Supreme. În timpul apropiat, liniștea voastră va fi tulburată de marile schimbări din Univers. Statele mari trebuie să fie mai responsabile de menținerea păcii pe Pămînt, pentru a evita al treilea război mondial. Schimbările de pe Pămînt vor începe în țările cu cele mai numeroase populații. Multe state mari se pot trezi, peste noapte…mici.
După echinocțiul de toamnă, așteptați oaspeți din cele mai înalte dimensiuni ale Cosmosului. Nimeni nu dorește să vă distrugă Pămîntul. Odată cu sosirea Luminii pe Pămînt se va ușura calea către desăvîrșire a celor care cred în Adevăr. Greutățile prin care veți trece vă vor face mai puternici. Pămîntul și omenirea vor supraviețui, totul este în Voia Creatorului, El reprezintă viața și speranța în nemurire. Toate popoarele sînt informate despre acest mare eveniment de către mesagerii neamului din care provin. Omenirea este ademenită într-o direcție greșită. Credința și energia voastră sînt transformate în foloase materiale de către grupări de oameni nedesăvîrșiți.
Decizia Centrului de a interveni în soarta voastră este spre binele vostru. Oamenii care au stat neclintiți în Adevărul Suprem vor moșteni un nivel îmbunătățit pentru desăvîrșirea sufletului. Este de dorit ca, odată cu sosirea Luminii pe Pămînt, popoarele să nu lupte între ele.
Faceți pace între voi și Lumina vă va îmbrățișa pe toți.

Clopotarul dacilor 171

În frumusețea toamnei, pășeam în zorii zilei pe covorul de culori format din frunzele aurii ale lui septembrie. O zi care nu seamănă cu alta…multe zile trec dinaintea ochilor noștri și creează diferite forme. Dar, am constatat un lucru – nici o formă, oricît de frumoasă ar fi, nu poate înlocui femeia. De unde, Doamne, ai adus această ființă pe Pămînt că, în toate lucrurile – mari și mici – care se întîmplă, așa cum zic francezii, căutați femeia. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor de sub apă, din Civilizația Vodă.
Răspuns: într-o societate unde Dumnezeu are domiciliu și ore de primire femeia își croiește singură calea. Un suflet pur va întîlni întotdeauna o femeie care va împleti din iubire un lanț de flori între ei. Acel ce este ancorat în materie va întîlni o femeie care – direct sau indirect – îi va controla și gestiona averea, legîndu-l cu lanțuri de fier. Această ființă dătătoare de viață are un rol important în Creația Divină. Fiind îndreptată către Cer, îți va împleti scara pe care atingi desăvîrșirea. Dacă stagnați împreună, drumul către iad îl veți găsi mai ușor.
Care dintre genuri a contribuit mai mult la căderea spirituală a omenirii?
Bărbații, fiind implicați tot timpul în războaie, au lăsat pe spatele femeii organizarea și educația societății. Deținînd și gradul de preotese în societate, au dirijat și contribuit la menținerea nivelului spiritual. După căderea religiei zalmoxiene, femeia a fost detronată și învinuită că a contribuit la amestecul dintre rase. Adevărul este că mulți soldați întorși din războaie aduceau, ca trofee, femei din alte rase. Fiecare rasă are nivelul său de energie și nu este nimic rău pentru ridicarea imunității corpului uman. Dar, pentru suflet, acest fenomen este de o importanță foarte mare. Majoritatea sufletelor care vin la întrupare sînt legate de mamele din neamul de unde provine sufletul. Dacă această viitoare mamă se duce și se mărită în alt neam, copilul se va rătăci spiritual. De pildă, acest copil a evoluat în rasa respectivă cu mii de ani în urmă; în loc să-și continue evoluția, el a fost întors în timp de o mamă iresponsabilă.
Dar, dacă acest suflet este adus într-o civilizație mai avansată?
Va putea doar să facă pe deșteptul…este ca și cum ai aduce un mecanic de mașini să efectueze operații pe creier.
Vreți să spuneți că actualul amestec dintre rase este o greșeală pe care omenirea nu o cunoaște?
Toate ființele umane sînt copiii Creatorului, dar nivelul de energie diferă de la o rasă la alta. Dacă, într-o specie rară de animale, se face o modificare genetică, în scurt timp se va da totul peste cap. Nu în zadar fiecare popor are limba lui, nu întîmplător aveți culturi diferite. Toate aceste lucruri, aparent mărunte pentru mulți dintre voi, sînt de o importanță majoră pentru evoluția sufletului. Există națiuni care vin din aceeași rădăcină, aceste suflete au o gamă mai bogată de desfășurare a misunii lor pe Pămînt. Este important ca sufletul ce se întrupează să cunoască limba maternă, altfel va recupera acest minus în alte vieți. În încercarea de-a te transforma – român fiind – în rus, turc  sau american vei fi adus înapoi, în altă viață, pentru a-ți termina școala.
De unde să știm noi aceste lucruri dacă nimeni nu ni le spune?
Cercetați energiile care trăiesc în formă de stol. Ați observat un chinez care trăiește singur în România, fără un contact strîns cu națiunea sa? Priviți-vă pe voi, românii, dintr-o parte, cum ajungeți peste hotare - fiecare încearcă să se descurce cum poate, nu aveți o legătură strînsă așa cum au alte națiuni. Sînteți predispuși să deveniți cu ușurință altcineva sau altceva decît ceea ce sînteți, la acest aspect aveți mult de lucru.
După cum îmi răspundeți reiese că noi sîntem cei mai rătăciți dintre toate națiunile?
Vi se dă de înțeles că poporul vostru a dobîndit cîndva fructul nemuririi. Ați cedat din neștiință locul de frunte al străbunilor voștri, unora care nu îl merită. Voi sînteți moștenitorii căci înaintașii voștri l-au dobîndit prin muncă în fața omenirii întregi. Fiți ceea ce sînteți! Sînteți mai aproape de Dumnezeu decît mulți alții, care doar visează să fie ca voi.
Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor 170O mare parte a lumii crede în învierea sufletului. Acest lucru înseamnă că moartea poate fi învinsă? Care era scopul credinței în nemurire și ce s-a pierdut ca esență din această mare credință a neamului nostru? Cu aceste frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Curiozitatea te-a făcut să cercetezi moartea, înseamnă că sînt mai mulți care nu se tem de ea. Ființa umană poate fi înviată cu ușurință, dar acest lucru poate fi făcut numai în primele trei zile de la deces. Înaintașii voștri au cunoscut taina învierii, care se făcea cît era încă creierul în viață. Creierul care este viu se străduiește să readucă corpul fizic la viață. Acei care nu au aparate la îndemînă pot depista creierul activ prin observarea faptului că unghiile și părul celui decedat continuă să crească. Oamenii care mureau brusc, dintr-o întîmplare neprevăzută, erau puși pe o roată, ce era învîrtită de vînt timp de trei zile. În ritualul învierii intrau cele cinci elemente activate și dirijate prin vibrație către corpul neînsuflețit. Sufletul plecat era întors din drumul morții de către un suflet apropiat, în care a avut totală încredere, prin bătăi de clopote și sunet de bucium. Întoarcerea sufletului este ușoară, dar intrarea în corp este anevoioasă căci sufletul are nevoie de ajutor ce constă în cele 19 bătăi zalmoxiene. Acest ritual se efectua, în general, chiar în ziua decesului. Este o școală veche a strămoșilor voștri care, prin credința în nemurire, aveau puterea să-și învie morții.
De ce moartea este cunoscută și prezentă peste tot pe Pămînt, iar Eternitatea nu este cunoscută de nimeni?
Nedesăvîrșirea conduce, în mod inevitabil, la moartea corpului fizic, este ca un barometru care îi arată ființei umane că mai are de lucru pe Pămînt. Cel mai trist lucru este că unii mor pentru că sufletul lor a căzut pe mîinile unui străin ce nu are nevoie de el. Sufletul trebuie să-l încredințezi numai acelui care îți dă sufletul lui.
Ce se ascunde sub Roșia Montană, care este miza luptei pentru acest loc?
În afară de aur, se află elemente mult mai scumpe decît acesta și foarte rare. Dacă vor reuși să intre în munții Carpați vor distruge toată fauna și sănătatea oamenilor din spațiul carpato-dunărean. Mai bine plătiți-le cu toții amenda pe care o cer, dar nu le permiteți să vă distrugă ecologia și sănătatea. O guvernare din plumb a dat ordinul să fiți otrăviți.
De ce mulți tineri căsătoriți se despart atît de repede?
În primă fază, se manifestă energiile stocate ale corpului fizic, iar acestea iau forme diferite și perverse pentru a-și atinge scopul. Astfel, un om poate părea total dedicat și absorbit de cealaltă persoană dar, după epuizarea acestor energii se constată că sufletele au niveluri diferite. Energia corpului fizic este dirijată către suflet și, atunci cînd sufletul constată că este stors de energie de către cealaltă persoană, se închide față de ea. Cel mai important lucru pentru ca o relație să fie fericită este să nu rămîi în urmă cu evoluția spirituală față de partener. Cuplul adevărat este acel care a venit din viețile anterioare cu lecțiile făcute. Viața lor devine mai trainică fiindcă evoluează împreună, împlinindu-se unul pe altul cu gîndurile și faptele lor curate. Un suflet adevărat emană lumină pentru ca alții să poată găsi mai ușor drumul către Eternitate. Desăvîrșirea îl face pe om să nu-și coboare gîndul atît de jos, acolo unde se vorbește mult și prost. Dacă omul și-ar analiza propriile greșeli nu ar mai avea timp să-i judece pe alții.
Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor 169Multe își propune un om să facă, în viața de toate zilele și, adesea, se trezește bătrîn, cu multe goluri în suflet și, pentru a putea muri liniștit, încearcă să umple aceste goluri cu iluzii. Părerea mea este că oamenii au decis să se îndepărteze de Cer pentru ca Dumnezeu să nu-i vadă cum își fac de cap. Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat prietenilor din Civilizația Vodă.
Dacă, într-un fel sau altul, nu putem cerceta moartea fiindcă ne induce frică, poate ne spuneți mai multe despre viață?
Pe temelia celor cinci elemente, energiile care guvernează Universul – adică masculinul și femininul - au pus bazele Creației. Apa este pîntecele și haina Cosmosului, unde se zămislește viața, este unicul element care nu are nici o restricție în libertatea sa. În apă se păstrează toată memoria fostelor și actualelor civilizații, cu ajutorul apei se pot descifra multe taine legate de trecut și de viitor. Pe meleagurile voastre au existat oameni care au cunoscut atît de bine elementul apă încît au atins nivelul călătoriei pe nori.
Călătoria pe alte planete se face în afara corpului fizic?
Sufletul este o particulă din esența Divină, care nu poate fi controlată de nimeni. Rostul întrupării este de a ridica și ușura cele cinci elemente odată cu desăvîrșirea. Datorită corpului fizic, sufletul poate accesa și extrage din memoria sa toate viețile anterioare și experiențele trăite. Călătoria sufletului pentru a se întrupa și a dobîndi înțelepciune se face în afara corpului fizic. Odată cu ieșirea din roata vieții și a morții, nemuritorul nu poate intra în Eternitate fără un corp ionizat de către puterea sufletului iluminat. Omul trebuie să conștientizeze că esența sufletului pe care își zidește viața este dată de către Creator adică Îl reprezintă pe Însuși Dumnezeu pe Pămînt. Este ca un satelit care a aterizat din centrul Universului cu misiunea de a se întoarce cu sufletul plin de experiențele vieților trăite. Corpul uman trebuie să fie în concordanță cu cerințele Eternității adică să nu rețină sufletul atunci cînd trece prin alte dimensiuni.

Ce este de făcut ca aceste repere pentru desăvîrșirea sufletului să ajungă în fața oamenilor? Toți cei care păzesc cuvîntul lui Dumnezeu strigă în gura mare că tot ceea ce este altfel decît spun ei este o greșeală…
Oamenii nu vor fi niciodată mulțumiți cînd cineva va fi altfel decît ei fiindcă te judecă numai după cum sînt ei. Întotdeauna, cei mai păcătoși îi iartă pe acei ce n-au nici un fel de păcate. Nu intrați în conflicte unde nimeni nu are dreptate căci acolo există numai interes. Merită să luptați doar pentru cauza Adevărului și atunci trebuie să fiți siguri că îl dețineți, altfel nu veți izbuti. Stagnarea spirituală îl face pe om să înghită orice informație despre Creația lumii. Dacă ești atras pe o cale spirituală care nu rezonează cu sufletul tău, fă tot posibilul să scapi din această capcană.
Ce trebuie să facem pentru ca corpul uman să devină un întreg cu sufletul?
Nu este suficient să-ți ridici sufletul, iar  corpul fizic să fie în mizerie. Odată cu desăvîrșirea sufletului, faceți zilnic exerciții legate de cele cinci elemente. Te întrebi care sînt aceste exerciții? Ca să intri în contact cu aerul, fii prudent ce emani din interiorul tău. Vorbele goale,  certurile, blestemul, gîndurile rele, tot ce iese negativ din gura ta rămîne în memoria aerului. Cînd gătești ceva celor dragi mîngîie focul cu aura ta. Astfel, intuiește cum vei intra în contact cu toate elementele care îți vor ridica corpul la un alt nivel prin vibrația pe care o emană sufletul.
Pe care cale ființa umană se poate regăsi pe sine însuși, așa cum a gîndit-o Creatorul?
Ca să te regăsești pe tine însuți nu trebuie neapărat să devii mai întîi rău. Ființa umană se poate ridica numai atunci cînd mai ține minte cum este să fii bun. Nu abandonați drumul desăvîrșirii căci numai pe această cale veți găsi întotdeauna un îndrumător. În întuneric, toți se cunosc fiindcă sînt la fel. Într-o lumină mare la toți se luminează fața și se contopesc în lumină.
Alexandru Ștefan