Clopotarul dacilor 170O mare parte a lumii crede în învierea sufletului. Acest lucru înseamnă că moartea poate fi învinsă? Care era scopul credinței în nemurire și ce s-a pierdut ca esență din această mare credință a neamului nostru? Cu aceste frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Curiozitatea te-a făcut să cercetezi moartea, înseamnă că sînt mai mulți care nu se tem de ea. Ființa umană poate fi înviată cu ușurință, dar acest lucru poate fi făcut numai în primele trei zile de la deces. Înaintașii voștri au cunoscut taina învierii, care se făcea cît era încă creierul în viață. Creierul care este viu se străduiește să readucă corpul fizic la viață. Acei care nu au aparate la îndemînă pot depista creierul activ prin observarea faptului că unghiile și părul celui decedat continuă să crească. Oamenii care mureau brusc, dintr-o întîmplare neprevăzută, erau puși pe o roată, ce era învîrtită de vînt timp de trei zile. În ritualul învierii intrau cele cinci elemente activate și dirijate prin vibrație către corpul neînsuflețit. Sufletul plecat era întors din drumul morții de către un suflet apropiat, în care a avut totală încredere, prin bătăi de clopote și sunet de bucium. Întoarcerea sufletului este ușoară, dar intrarea în corp este anevoioasă căci sufletul are nevoie de ajutor ce constă în cele 19 bătăi zalmoxiene. Acest ritual se efectua, în general, chiar în ziua decesului. Este o școală veche a strămoșilor voștri care, prin credința în nemurire, aveau puterea să-și învie morții.
De ce moartea este cunoscută și prezentă peste tot pe Pămînt, iar Eternitatea nu este cunoscută de nimeni?
Nedesăvîrșirea conduce, în mod inevitabil, la moartea corpului fizic, este ca un barometru care îi arată ființei umane că mai are de lucru pe Pămînt. Cel mai trist lucru este că unii mor pentru că sufletul lor a căzut pe mîinile unui străin ce nu are nevoie de el. Sufletul trebuie să-l încredințezi numai acelui care îți dă sufletul lui.
Ce se ascunde sub Roșia Montană, care este miza luptei pentru acest loc?
În afară de aur, se află elemente mult mai scumpe decît acesta și foarte rare. Dacă vor reuși să intre în munții Carpați vor distruge toată fauna și sănătatea oamenilor din spațiul carpato-dunărean. Mai bine plătiți-le cu toții amenda pe care o cer, dar nu le permiteți să vă distrugă ecologia și sănătatea. O guvernare din plumb a dat ordinul să fiți otrăviți.
De ce mulți tineri căsătoriți se despart atît de repede?
În primă fază, se manifestă energiile stocate ale corpului fizic, iar acestea iau forme diferite și perverse pentru a-și atinge scopul. Astfel, un om poate părea total dedicat și absorbit de cealaltă persoană dar, după epuizarea acestor energii se constată că sufletele au niveluri diferite. Energia corpului fizic este dirijată către suflet și, atunci cînd sufletul constată că este stors de energie de către cealaltă persoană, se închide față de ea. Cel mai important lucru pentru ca o relație să fie fericită este să nu rămîi în urmă cu evoluția spirituală față de partener. Cuplul adevărat este acel care a venit din viețile anterioare cu lecțiile făcute. Viața lor devine mai trainică fiindcă evoluează împreună, împlinindu-se unul pe altul cu gîndurile și faptele lor curate. Un suflet adevărat emană lumină pentru ca alții să poată găsi mai ușor drumul către Eternitate. Desăvîrșirea îl face pe om să nu-și coboare gîndul atît de jos, acolo unde se vorbește mult și prost. Dacă omul și-ar analiza propriile greșeli nu ar mai avea timp să-i judece pe alții.
Alexandru Ștefan