Clopotarul dacilor 218


Străbunii ne reamintesc că, atunci cînd pornești pe calea desăvîrșirii, trebuie să știi – în primul rînd – ce anume cauți. Mulți se opresc din acest drum fiindcă nu sînt în stare să iasă cu logica din lumea materiei pentru a pătrunde în tainele Divinului. În astfel de cazuri, este mai ușor de ignorat sau de negat faptul că iraționalul se poate accesa, dar este foarte greu de infirmat că el există.
Trăim într-o lume care cunoaște numai ura și nedreptatea fiind convinsă că acel altceva nu mai există. Stînd ancorată în capcana necredinței, ființa umană nu este în stare să se elibereze din sclavia corpului fizic. Dar, vreau să vă comunic că există iluminați care demult s-au eliberat de povara morții și efectul bogăției materiale. Se află aici, printre noi, în locuri luminoase, unde  încă nu a pătruns viața artificială. Alegînd să trăiască în corpuri imperfecte, ei sînt convinși că au datoria iubirii necondiționate față de semenii lor, pentru a-i trezi. Dacă oamenii ar avea posibilitatea să-i cunoască ar înțelege că ceea ce sîntem noi ei deja au fost și, cu siguranță, putem fi și ceea ce ei sînt. Pentru a-i cunoaște trebuie să meditați spre planeta Venus, care vă îndreaptă spre Avatarul poporului din care proveniți. Ființa umană trebuie neapărat să treacă de cele trei trepte ale celor trei dimensiuni pentru a percepe informația din școala ghidată de instructorii lumii. Mulți se pot întreba: dacă aceste ființe există, de ce nu se arată ca să-i învețe pe oameni și de ce sînt înconjurate de mister? Se spune că, atunci cînd se pornește binele la drum se pornește și răul. Niciodată un iluminat nu-i va dezvălui taine divine unui om care nu a trecut de cele trei inițieri pentru eliberarea din cele trei dimensiuni, din motive raționale. Oferind o cunoaștere ocultă unui om nepregătit acesta o poate folosi pentru simpla sa plăcere, în direcția răului. Multe civilizații avansate au dispărut din cauza tentației, pentru a se folosi de misterele oculte în direcții distructive; una dintre acestea a fost Atlantida. Dacă, din întîmplare, s-ar aduce misterele Divine în fața unor oameni nepregătiți ar apărea ca din pămînt o instanță mai aprigă decît Inchiziția. Au rămas pe Pămînt aceeași oameni care strigau, cîndva: dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, de ce nu te salvezi singur? Poate că ar fi putut să se salveze, dar a înțeles că nu are pentru cine, adică nu a vrut să demonstreze prostimii o putere Divină.
Aceste științe au ca obiect cunoașterea paranormalului, care va  rămîne mereu un secret dacă nu este studiat cu ajutorul simțurilor. Pentru a înțelege această latură hipersensibilă trebuie să cunoașteți mai întîi realitățile sensibile din viața voastră, descifrate în profunzime de simțurile corpului fizic. Apoi, paranormalul vă va ajuta să înțelegeți existențele inaccesibile simțurilor fizice adică devin accesibile prin frecventarea unei școli de cunoaștere superioară. Trebuie să știți că, în spatele unei lumi văzute, există o altă lume – nevăzută – o lume liberă de simțurile și gîndirea încătușată în care vă aflați voi. Controlînd în totalitate simțurile corpului fizic, aveți posibilitatea să cunoașteți această lume ascunsă, care trăiește în interiorul vostru, în formă latentă.
Mulți vorbesc despre cunoașterea eternă, analizînd-o prin prisma logicii...eu nu mă văd acolo, eu nu văd lucrurile astfel, nu sînt de acord, nu se poate etc.
Trebuie să știți că ceea ce este necunoscut de lume nu se învață din cărți sau căutînd pe internet. Este o școală a sufletului care are un început fără de sfîrșit. Descoperind o dimensiune, nu te poți opri într-o singură fascinație, cugetul te duce să descoperi o alta și acest lucru face ca sufletul să devină etern.

Alexandru Ștefan 

24 iunie 2014 - SÎNZIENELE (DRĂGAICA)
Sînzienele - o sărbătoare dacică, veche, străveche,primordială. Un ritual atît de înrădăcinat în mentalul colectiv, încît, nereușind să-l elimine, reprezentanții ortodoxiei au fost nevoiți - ca și în multe alte cazuri - să îl adopte și să-i pună eticheta unui sfînt. 
Sînzienele sau Sfintele Zîne sau Zînele Bune erau considerate preotesele Soarelui, divinități nocturne, ascunse în păduri neumblate de om. Sărbătoarea de astăzi își are originile într-un străvechi cult solar. Momentul marchează începutul verii întrucît, la 21 iunie, este celebrat solstitiul de vară. Potrivit tradiției, în noaptea de 23/24 iunie, Sînzienele plutesc în aer, umblă pe pămînt, cîntînd și dansînd, binecuvîntează holdele cu rod, umplu de leac plantele medicinale și de parfum florile, tămăduiesc bolnavii. 
Este un moment al bucuriei, în care oamenii își împodobesc casele cu magicele flori galbene de sînziene, cu frunze de nuc și cu orice alte flori, se închină Soarelui, așteptînd să fie binecuvîntați cu ploaie și Lumină.
 O altă tradiție legată de Sînziene spune că, dacă cucul va înceta să mai cînte de astăzi, urmează o vară secetoasă.  
Mirabela Radu 
Clopotarul dacilor 217
         Fiecare popor are o matrice constituită din 49 de entități ce sînt, în totalitate, emanațiile avatarului. Această matcă din 49 de entități reprezintă 49 de stări care, la rîndul lor, nasc o rădăcină formată din 7 masculin și 7 feminin, ce alcătuiesc un suflet întreg. Misiunea unui suflet este să-și găsească arborele din care provine, pentru a se ridica spiritual la nivelul rădăcinii. Se cunoaște foarte puțin despre copacul vieții, care este și baza evoluției sufletului în acest spațiu. Voi încerca, în aceste puține rînduri, să vă aduc la cunoștință marea însemnătate a acestei creații.
         Cîndva, moașele care asistau la nașterea copiilor din matricea poporului cunoșteau foarte bine semnele ce alcătuiau rădăcina. Prin fete se renăștea rădăcina-suflet și se păstra matricea eonului prin care revenea întregul. Actuala femeie nu mai deține controlul asupra natalității; ea deținea barometrul – cîtă lume poate hrăni Terra.
         Dacă emanațiile-femei dintr-o rădăcină aduc pe lume mai mulți copii decît permite eonul, aceste suflete nu pot fi educate și controlate. Dacă nu se va trezi femeia, vom aduce suflete din civilizații mai joase decît noi și vom împînzi Pămîntul cu indivizi neevoluați. Înaintașii noștri observau cu atenție fetele care dădeau naștere unui inițiat. Ele erau depistate încă de la naștere și erau crescute în școli speciale pînă la vîrsta de 12 ani, apoi erau întoarse în familiile din care proveneau. Această învățătură îi permitea fetei să-și educe pruncul de la zămislire. Ea cunoștea linia și știa cine este sufletul pe care îl poartă în microcosmosul ei. Mulți nu știu că acest mare inițiat care a fost Toth vine din mijlocul poporului nostru. El a fost invitat de către primii faraoni ai Egiptului pentru a le construi școli după informațiile primite de Sus. În limba străveche, Toth înseamnă om împlinit sau tot ce s-a spus se află la el.
         Cîndva, băieții care atingeau gradul de cavaler în șapte ceruri se căsătoreau numai cu fete ce cunoșteau bine linia străbunilor și bazele spirituale ale eonului. Omenirea nu dispare din cauza războaielor sau a cataclismelor, ci poate dispărea numai ca urmare a rătăcirii spirituale și a ignoranței.
         Reptilienii au domnit pe Pămînt milioane de ani și tot din cauza ignoranței copacului vieții s-au rătăcit și au dispărut. Actuala civilizație este încă foarte tînără și poate învăța din greșelile înaintașilor pentru a nu ajunge într-un punct mort din care nu mai există ieșire. Dacă actuala civilizație umană s-ar opri pentru o fracțiune de secundă și s-ar gîndi prin cine și cum revenim am ocoli multe nișe energetice joase. Nu cunoaștem o altă cale mai eficientă decît renașterea prin bărbat și femeie. Sînt mulți cei ce vor spune că putem reveni și pe alte căi; este adevărat că ne putem înmulți, dar nu ne putem desăvîrși. Un suflet nou întrupat are necesitatea de a învăța și prelua niște informații încă din pîntecele mamei. Niște părinți evoluați îi reamintesc sufletului nou venit din ce linie este și cine a fost în viața anterioară. Doi oameni cu experiență bogată îi împărtășesc noului venit totul din memoria pe care ei o dețin pentru ca, la rîndul său, să procedeze la fel.
         Arborele genealogic este un prim pas către descoperirea copacului vieții și importanța pe care o are pentru desăvîrșirea sufletului. Dacă rădăcina se rătăcește, emanațiile se luptă între ele, precum au făcut Hitler și Stalin, care erau din aceeași rădăcină. Au existat cazuri cînd cei 14 oameni dintr-o rădăcină au preluat în același timp toată puterea de pe Pămînt și, pentru că nu-și cunoșteau arborele genealogic, s-au distrus între ei. Este o temă care necesită multă cunoaștere esoterică. Sînt situații cînd întîlnești un om și îți pare că îl cunoști dintotdeauna. Dar, există și cazuri cînd, cunoscînd un om, te temi de el, fără un motiv aparent. Înseamnă că, într-o viață anterioară, omul respectiv ți-a făcut un rău ce s-a păstrat în memoria subconștientului tău.
Dacă doriți cu adevărat să evoluați, observați sufletele care vă înconjoară și nu permiteți nimănui să vă atragă în capcana energiilor joase. De obicei, acei ce fac parte din același eon se împacă bine. Dar, sînt cazuri cînd dușmanul din trecut poate să-ți fie mamă sau soț fiindcă nu v-ați putut împăca în viețile anterioare. Este important să nu acumulați venin căci trece odată cu sufletul dintr-o viață în alta și devine o povară mare pentru destin.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 216


În ultima perioadă, cititorii acestui blog mi-au trimis o serie de întrebări despre trecere și restanțe. Pentru a înțelege ce înseamnă trecere trebuie să cunoașteți etapele de evoluție ale omului și Pămîntului. Evoluția acestui tandem trece prin mai multe etape de activitate, care se desfășoară în cadrul unui ciclu complet. Aceste stări de conștiință  se manifestă în șapte mari cicluri, care se derulează în următoarea ordine:
1.    Saturn – conștiență de transă profundă
2.    Soare – conștiență obscură de somn fără vise
3.    Luna – conștiență imaginativă de somn cu vise
4.  Terra - conștiența obiectivă a stării de veghe
5.    Jupiter – conștiența de sine imaginativă
6.    Venus – conștiența de sine obiectivă
7.    Vulcan- conștiența spirituală care trezește starea de evlavie.
Aceste șapte stadii planetare îl aduc pe om la alt nivel ciclic, unde își dezvoltă alte cinci stări de conștiință. Primul nivel este al spiritelor și formelor, al doilea este al spiritelor și mișcării, cel de-al treilea aparține spiritelor și înțelepciunii, al patrulea este al spiritelor și voinței și cel de-al cincilea aparține spiritelor și armoniei.
V-am adus la cunoștință primii doi pași din marele abecedar cosmic ca să vă orînduiți căutarea spirituală. În prezent, împreună cu Pămîntul, noi ne aflăm în starea de veghe a conștiinței colective. Dacă unii dintre voi simțiți că, în interiorul vostru, stau în formă latentă informațiile oculte, trebuie neapărat să vă însușiți un stadiu planetar. Altfel, o să aveți numai teorie esoterică învățată, dar nu veți putea trezi înțelepciunea interioară.
Am mai scris despre nivelul oglinzilor, dar, ținînd cont de întrebările primite, îmi dau seama că puțini dintre voi îl cunosc cu adevărat. Taina acestui nivel i-a fost dezvăluită ființei umane de către civilizațiile mai avansate. Omului i s-a adus oglinda în care se reflecta numai partea nedesăvîrșită adică tot răul din el. Omul nu se privea zilnic în oglindă, ci se înfățișa o dată pe an pentru a vedea ce mai are de îndreptat. Cu timpul, văzînd că oglinda este un fel de scaner ce le arată mereu că mai au ceva de îndreptat, au confecționat una legată de mental și formă. Această formă a corpului, pe care o vedem cu ochii fizici este indusă de mental și stocată în memoria oglinzii fără ca noi să ne mai putem vedea devierile spirituale. Adică, arătăm ca un măr frumos, dar viermănos. Observați și voi că astăzi totul se poate modifica genetic. Sufletul, într-un corp fizic alimentat cu hrană modificată genetic, nu are posibilitatea de-a se trezi către iluminare.
La nivelul oglinzilor, ființa umană studia razele și luminile Cerului ca să poată face legătura cu alte dimensiuni, dar acum i se arată în mod artificial tot ce-și dorește să vadă. Adevărat este că Binele și Răul nu au existat niciodată, ci au fost născocite de om ca să-și îmbogățească trăirile, adică au devenit realitate în acest spațiu. Dacă noi vedem altfel lucrurile nu putem așa, cu toată nebunia noastră, să intrăm în altă dimensiune. Unii cred că trecem odată cu Pămîntul, indiferent de restanțele pe care  le avem – este adevărat, dar trebuie să știți că și Pămîntul are mai multe lumi paralele. Așa cum într-un oraș mare există o închisoare și o casă de nebuni, la fel și în lumile paralele toți trăitorii se încadrează după nivelul pe care îl dețin.
Nimeni nu poate ieși dintr-un spațiu limitat dacă nu își termină cu succes toate ciclurile de evoluție. Dacă vă intuiți stadiul planetar, opriți timpul și mergeți voi prin timp, adică respingeți tot ceea ce vă este străin și găsiți un iluminat care să vă ghideze spre prima fază de conștiință. Pentru a porni cu adevărat într-o călătorie spirituală trebuie să ajungeți la faza cînd ați înțeles că acolo unde sînteți acum ați învățat tot ce se putea învăța. Deci, oglinda făcută de om a adus ființa umană în iluzie, făcînd din ea realitate. Aflîndu-se, din cauza ignoranței, în această nișă energetică, oamenii nu au posibilitatea să se folosească de informațiile stocate în memoria Cosmosului. Fiecare suflet poate ieși cu ușurință din această capcană, iar invitația de a merge mai departe nu va întîrzia. Dar, cu părere de rău, eliberîndu-se temporar, se va întoarce înapoi în haos fiindcă încearcă să implanteze acolo unde a fost invitat aberațiile învățate în Iluzie.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 215


         Căutarea spirituală îl aduce pe om la nivelul de a conștientiza ce potențial are pentru a fi de folos societății. Ca să vrei ceva de la cei din jurul tău trebuie să meriți acel ceva. Din nefericire, mulți consideră că li se cuvine ceea ce-și doresc. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Ce este cerșetoria și cum o priviți voi?
Cerșetoria și prostituția sînt la același nivel de energie, cînd apar astfel de vicii este semn că societatea respectivă se află la un nivel scăzut din punct de vedere energetic. Părerea noastră este că cei ce merg pe drumul iluminării vor să devină sfinți mai mult pentru Cer decît pentru oameni. Aura energiei spirituale trebuie îndreptată – de către cei responsabili de zidirea sufletului – către aceste energii joase ale societății. Energiile distrugătoare sînt îndreptate împotriva sufletului și vin din dimensiunile întunericului pentru a-și racola susținătorii. Dacă oamenii nu reacționează cu promptitudine la astfel de vicii înseamnă că acești viruși clocesc în interiorul societății. Cînd rămîne singur, întunericul povestește cum soarele fuge, de fapt, de el.
Nu vă mirați de căderea altora cînd ei s-au deprins să trăiască în cădere. Încercați, prin diferite căi, să le schimbați traiectoria, altfel vă veți obișnui și voi cu mirarea.
         De ce, în dimensiunea noastră, toate lucrurile bune care se petrec sînt supravegheate de acei ce fac numai lucruri rele?
Acești indivizi sînt interesați ca societatea să nu se trezească, mulți trăiesc după sintagma pe mine nu mă interesează, dar tot ei sînt cei mai afectați.
Nepăsarea din societatea voastră dă energiilor joase posibilitatea să vă conducă. Altfel spus, prin nepăsarea lor, acești oameni le aduc la putere.
De ce unii oameni cred că protestează prin faptul că nu participă la orînduirea societății?
Astfel de oameni poartă în suflet o dezamăgire care, cu timpul, se transformă în energie distructivă. A schimba societatea este misiunea fiecărui suflet care se întrupează pe Pămînt. A rămîne pasiv și a observa ce se petrece în jurul tău fără să te implici se consideră sabotaj, în dimensiunea noastră. Mulți dintre voi consideră că au încurcat veacul, trăind acum. În mare parte, au dreptate, dar trebuie să se gîndească și că au pierdut un nivel superior pentru că nu au făcut nimic acolo. Toate lucrurile – bune și rele – care i se întîmplă unui suflet vin, șiraguri, din viețile anterioare. Totul se plătește, nimeni nu se poate prezenta la examenul de trecere cu restanțe. Dacă vă doriți o viață mai bună trebuie să fiți conștienți că nu trăiți o singură viață. Viitorul unei reîncarnări sau renașteri se construiește în timpul vieții. În spațiu, totul se calculează, străduiți-vă să nu vă complicați destinul. Știm în ce stagnare spirituală vă aflați și trebuie să știți că tot ceea ce se întîmplă cu sufletul vostru se face din cauza neimplicării voastre. Dacă ați ajuns să vă dați copiii pe mîna unor indivizi care îi sperie cu îngerii răi, nu vă așteptați să vă eliberați ușor din această dimensiune. În școli nu trebuie predată religia, ci metafizica sufletului și atunci veți înțelege cine vă zidește sufletul. Libertatea îți oferă posibilitatea să alegi fără a fi influențat. Cînd cineva te obosește cu prezența sa, lămurindu-ți că îți vrea binele, taie funia și fugi. Sufletul își dobîndește nemurirea muncind din greu, pășind vieți la rînd dintr-o renaștere în alta, spre alte dimensiuni. Nimeni nu vă poate ridica, ci doar îndruma, făcînd acest lucru necondiționat.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 214         Depănînd amintirile, am prins un episod din viața mea – fugăream norii pînă la capătul Pămîntului. Clopotnița bisericii era un fel de satelit de unde priveam întregul Univers. Ploaia de vară mă ademenea în dansul ei splendid și mă spălam bucuros de năzbîtiile copilărești, în culorile curcubeului. Era un dor autentic, primordial, care s-a ținut mereu după mine, chemîndu-mă înapoi, acasă. Mulți pleacă de acasă adică din țară și nu mai au puterea de-a se întoarce. Eu am avut norocul să pot păstra în suflet pămîntul și datina neamului și nu am uitat acea vorbă bătrînească, ce spune că toate drumurile duc spre casă.
O perioadă de timp am fost zăpăciți cu teoria lui Darwin – că am proveni din maimuță, iar ideologia marxist-leninistă ne-a demonstrat că nu sîntem departe de acest statut. Un suflet gol este foarte ușor de manipulat. Un popor care își schimbă credința și Dumnezeul la fiecare două mii de ani nu poate găsi calea spre Lumină. Fiecare națiune are un destin comun; fără sprijinul strămoșului primordial nu se poate descîlci ghemul karmic al neamului. În spațiu, totul are o rînduială – de la primul pînă la ultimul născut sîntem un organism care depinde în totalitate de evoluția sufletelor ce ne înconjoară. Cu aceste gînduri și întrebări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cînd și cum am pierdut, ca popor, legătura cu rădăcinile neamului din care provenim?
Acest popor – traco-geto-dac – s-a zidit pe propria temelie și, în nici un caz, să nu credeți că ați fi urmașii Romei. Multe popoare ce se consideră astăzi superioare vouă au roit din sînul acestui neam. Stagnarea spirituală a dezbinat lumea, iar sufletul nu-și mai cunoaște traiectoria destinului. Cei mai mulți oameni își petrec viața după niște tipare ale societății în care trăiesc – fetele ce trec de 20 de ani sînt împinse să se căsătorească...băieților li se mai acordă cîțiva ani, dar și ei trebuie să se căsătorească...apoi, li se inoculează ideea că trebuie să aibă copii repede ca să nu fie tîrziu...apoi, trebuie să agonisească avere pentru copii și așa mai departe... Cam așa vedem, din dimensiunea noastră, evoluția voastră – sînteți atrași în capcana gândirii colective. Rare sînt situațiile în care oamenii își ascultă inima și își urmează calea destinului.
         Vreți să spuneți că, dacă nu îl întîlnim pe dracul nu putem trezi Dumnezeirea din noi?
         Neavînd imaginea a ceea ce nu este bine să fii nu poți descoperi cine ești tu cu adevărat. Oamenii încurcă lucrurile și cred că, dacă se descurcă bine în materie au evoluat spiritual. Maturitatea înseamnă să te lepezi de energiile distrugătoare. Nu poți fi lup ca să păzești oile și nici vulpe ca să supraveghezi găinile. În primă fază, trebuie să conștientizați ce viciu vă urmărește. Cea mai mare luptă dintre sufletele adevărate și cele infectate are loc atunci cînd acestea din urmă sînt demascate. În mod paradoxal, cei care nu vor să se schimbe găsesc întotdeauna argumente pentru a-și apăra nedesăvîrșirea. Legătura se rupe din momentul cînd se depistează căpușele ce stau agățate de voi, storcîndu-vă de energie. Lumea voastră stagnează deoarece sînteți nepăsători atunci cînd cineva fură, cînd sînteți amăgiți, cînd vi se cere mită, cînd cineva neajutorat suferă și multe altele. Cînd veți respinge categoric astfel de afecțiuni ale societății în care trăiți înseamnă că sînteți diferiți, în caz contrar, vă încadrați în aceleași tipare. Cei care vorbesc mai mult despre ispită o propovăduiesc, iar acei care vă îndeamnă să nu faceți nimic așteaptă să vă fure afacerea. Cei care au dinți de lapte vor să mestece mîncare tare, iar cei fără de minte își închipuie că îi învață pe toți.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 213         Un suflet, după moarte, ajunge în fața unei instanțe cerești, unde este întrebat: ce alegi – Raiul sau Iadul? El răspunde liniștit că, de fapt, vine din Rai căci îl cheamă Adam, pe soția sa o cheamă Eva, iar soacra îndeplinește rolul de șarpe. Am senzația că, în timpurile acestea, noțiunea de bine este înțeleasă greșit. În urmă cu o mie de ani, am primit pe pămînturile noastre niște venetici care încearcă să ne demonstreze astăzi că ei sînt adevărații stăpîni ai acestor meleaguri. Străbunii ne-au prevenit – dînd străinilor un deget, el va vrea să ia toată mîna. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cum deosebiți răul de bine, în dimensiunea voastră?
Răul se naște în momentul cînd un suflet face cuiva bine cu gînd rău. În lumea voastră, mulți joacă rolul de oameni buni dar, de fapt, reprezintă întruchiparea răului. În cădere, totul se poate demonstra invers. Acum, voi vă aflați în zona oglinzilor și vedeți o realitate total diferită de cea cu care erați obișnuiți. Binele va începe numai atunci cînd veți avea puterea de-a vă elibera din mrejele timpului. În dimensiunea noastră nu există bani sau acumulări de bunuri materiale, așa că starea de bine pe care o aveți voi și binele pe care îl simțim noi sînt total diferite.  Viața voastră se derulează după gîndurile oamenilor care au trăit  înaintea voastră dar, la noi, totul decurge acum și individual, intuind drumul Creatorului. La voi, dacă cineva vrea să trăiască în mod diferit de ceilalți este adus înapoi în țarc și pus la punct. Deci, sensul vieții este să trăiești individual în concordanță cu Adevărul, fără să încurci pe cineva și fără să agăți cuiva stilul tău de viață. Această diversitate de stiluri de viață trebuie ca, în final, să îmbogățească societatea în care trăiți. Stilul și alegerea individuală trebuie să dea roadă, altfel veți fi întorși înapoi în timp. La noi, deviza este să răsădim Binele în tot Universul. Dacă ai gînduri negative, răul te va urmări peste tot căci nu are hotare. Voi puteți construi un stil de viață individual pentru ca fiecare să aibă de îndeplinit o sarcină în folosul societății în care trăiți.
La ce consecințe se poate aștepta un suflet care face rău semenilor?
Acel ce face rău a ajuns la nivelul de călău și i se oferă acest loc de muncă. Dacă nu ar exista oameni care înmulțesc răul, călăul nu ar avea de lucru, așa că toate sînt legate una de alta. Dacă cineva v-a făcut rău, nu vă străduiți să-i răspundeți cu aceeași monedă, el va rămîne dator în fața legii destinului. Dreptatea vă poate ridica pe scara Adevărului, unde veți găsi calea și poarta spre nemurire. Eternitatea o dobîndesc numai acei care au caracter, îmbogățind Cerul cu valorile lor. Dacă vă doriți doar o viață pămîntească este suficient să aveți talent pentru a vă juca rolul de oameni muritori.
Greșim atunci cînd iertăm?
A ierta înseamnă a nu ține ciudă, mînie pe cineva. Iertarea în profunzime este atunci cînd omul își poate ierta păcatele proprii prin faptele bune pe care le-a făcut. La voi, este implantată ideea că, greșind, învățați. De fapt, greșiți fiindcă sînteți siguri că faceți bine. Gîndul că poți muri îți va înmulți zilele, iar credința că poți greși îți va micșora greșelile.
Ați vorbit ceva despre oglinzi. Ce ați vrut să spuneți, că noi nu observăm realitatea în care trăim?
În zona oglinzilor, fiecare se străduie să-l demaște pe altul cu o greșeală mai mare ca să o acopere pe a lui, considerînd-o mai mică. Lumea este îmbibată cu ură și nu mai știe unde se află Adevărul, fiind pusă să aleagă răul mai mic. Dar, de fapt, acest rău mai mic este mai mare decît răul descopeirit fiindcă va face totul ca să nu fie prins, formînd societății o gîndire sucită. În viața voastră de toate zilele și, mai ales, înaintea alegerilor din planul politic, Adevărul se pregătește după rețeta celor care se află la guvernare.

Alexandru Ștefan