Clopotarul dacilor 213         Un suflet, după moarte, ajunge în fața unei instanțe cerești, unde este întrebat: ce alegi – Raiul sau Iadul? El răspunde liniștit că, de fapt, vine din Rai căci îl cheamă Adam, pe soția sa o cheamă Eva, iar soacra îndeplinește rolul de șarpe. Am senzația că, în timpurile acestea, noțiunea de bine este înțeleasă greșit. În urmă cu o mie de ani, am primit pe pămînturile noastre niște venetici care încearcă să ne demonstreze astăzi că ei sînt adevărații stăpîni ai acestor meleaguri. Străbunii ne-au prevenit – dînd străinilor un deget, el va vrea să ia toată mîna. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cum deosebiți răul de bine, în dimensiunea voastră?
Răul se naște în momentul cînd un suflet face cuiva bine cu gînd rău. În lumea voastră, mulți joacă rolul de oameni buni dar, de fapt, reprezintă întruchiparea răului. În cădere, totul se poate demonstra invers. Acum, voi vă aflați în zona oglinzilor și vedeți o realitate total diferită de cea cu care erați obișnuiți. Binele va începe numai atunci cînd veți avea puterea de-a vă elibera din mrejele timpului. În dimensiunea noastră nu există bani sau acumulări de bunuri materiale, așa că starea de bine pe care o aveți voi și binele pe care îl simțim noi sînt total diferite.  Viața voastră se derulează după gîndurile oamenilor care au trăit  înaintea voastră dar, la noi, totul decurge acum și individual, intuind drumul Creatorului. La voi, dacă cineva vrea să trăiască în mod diferit de ceilalți este adus înapoi în țarc și pus la punct. Deci, sensul vieții este să trăiești individual în concordanță cu Adevărul, fără să încurci pe cineva și fără să agăți cuiva stilul tău de viață. Această diversitate de stiluri de viață trebuie ca, în final, să îmbogățească societatea în care trăiți. Stilul și alegerea individuală trebuie să dea roadă, altfel veți fi întorși înapoi în timp. La noi, deviza este să răsădim Binele în tot Universul. Dacă ai gînduri negative, răul te va urmări peste tot căci nu are hotare. Voi puteți construi un stil de viață individual pentru ca fiecare să aibă de îndeplinit o sarcină în folosul societății în care trăiți.
La ce consecințe se poate aștepta un suflet care face rău semenilor?
Acel ce face rău a ajuns la nivelul de călău și i se oferă acest loc de muncă. Dacă nu ar exista oameni care înmulțesc răul, călăul nu ar avea de lucru, așa că toate sînt legate una de alta. Dacă cineva v-a făcut rău, nu vă străduiți să-i răspundeți cu aceeași monedă, el va rămîne dator în fața legii destinului. Dreptatea vă poate ridica pe scara Adevărului, unde veți găsi calea și poarta spre nemurire. Eternitatea o dobîndesc numai acei care au caracter, îmbogățind Cerul cu valorile lor. Dacă vă doriți doar o viață pămîntească este suficient să aveți talent pentru a vă juca rolul de oameni muritori.
Greșim atunci cînd iertăm?
A ierta înseamnă a nu ține ciudă, mînie pe cineva. Iertarea în profunzime este atunci cînd omul își poate ierta păcatele proprii prin faptele bune pe care le-a făcut. La voi, este implantată ideea că, greșind, învățați. De fapt, greșiți fiindcă sînteți siguri că faceți bine. Gîndul că poți muri îți va înmulți zilele, iar credința că poți greși îți va micșora greșelile.
Ați vorbit ceva despre oglinzi. Ce ați vrut să spuneți, că noi nu observăm realitatea în care trăim?
În zona oglinzilor, fiecare se străduie să-l demaște pe altul cu o greșeală mai mare ca să o acopere pe a lui, considerînd-o mai mică. Lumea este îmbibată cu ură și nu mai știe unde se află Adevărul, fiind pusă să aleagă răul mai mic. Dar, de fapt, acest rău mai mic este mai mare decît răul descopeirit fiindcă va face totul ca să nu fie prins, formînd societății o gîndire sucită. În viața voastră de toate zilele și, mai ales, înaintea alegerilor din planul politic, Adevărul se pregătește după rețeta celor care se află la guvernare.

Alexandru Ștefan