Clopotarul dacilor 218


Străbunii ne reamintesc că, atunci cînd pornești pe calea desăvîrșirii, trebuie să știi – în primul rînd – ce anume cauți. Mulți se opresc din acest drum fiindcă nu sînt în stare să iasă cu logica din lumea materiei pentru a pătrunde în tainele Divinului. În astfel de cazuri, este mai ușor de ignorat sau de negat faptul că iraționalul se poate accesa, dar este foarte greu de infirmat că el există.
Trăim într-o lume care cunoaște numai ura și nedreptatea fiind convinsă că acel altceva nu mai există. Stînd ancorată în capcana necredinței, ființa umană nu este în stare să se elibereze din sclavia corpului fizic. Dar, vreau să vă comunic că există iluminați care demult s-au eliberat de povara morții și efectul bogăției materiale. Se află aici, printre noi, în locuri luminoase, unde  încă nu a pătruns viața artificială. Alegînd să trăiască în corpuri imperfecte, ei sînt convinși că au datoria iubirii necondiționate față de semenii lor, pentru a-i trezi. Dacă oamenii ar avea posibilitatea să-i cunoască ar înțelege că ceea ce sîntem noi ei deja au fost și, cu siguranță, putem fi și ceea ce ei sînt. Pentru a-i cunoaște trebuie să meditați spre planeta Venus, care vă îndreaptă spre Avatarul poporului din care proveniți. Ființa umană trebuie neapărat să treacă de cele trei trepte ale celor trei dimensiuni pentru a percepe informația din școala ghidată de instructorii lumii. Mulți se pot întreba: dacă aceste ființe există, de ce nu se arată ca să-i învețe pe oameni și de ce sînt înconjurate de mister? Se spune că, atunci cînd se pornește binele la drum se pornește și răul. Niciodată un iluminat nu-i va dezvălui taine divine unui om care nu a trecut de cele trei inițieri pentru eliberarea din cele trei dimensiuni, din motive raționale. Oferind o cunoaștere ocultă unui om nepregătit acesta o poate folosi pentru simpla sa plăcere, în direcția răului. Multe civilizații avansate au dispărut din cauza tentației, pentru a se folosi de misterele oculte în direcții distructive; una dintre acestea a fost Atlantida. Dacă, din întîmplare, s-ar aduce misterele Divine în fața unor oameni nepregătiți ar apărea ca din pămînt o instanță mai aprigă decît Inchiziția. Au rămas pe Pămînt aceeași oameni care strigau, cîndva: dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, de ce nu te salvezi singur? Poate că ar fi putut să se salveze, dar a înțeles că nu are pentru cine, adică nu a vrut să demonstreze prostimii o putere Divină.
Aceste științe au ca obiect cunoașterea paranormalului, care va  rămîne mereu un secret dacă nu este studiat cu ajutorul simțurilor. Pentru a înțelege această latură hipersensibilă trebuie să cunoașteți mai întîi realitățile sensibile din viața voastră, descifrate în profunzime de simțurile corpului fizic. Apoi, paranormalul vă va ajuta să înțelegeți existențele inaccesibile simțurilor fizice adică devin accesibile prin frecventarea unei școli de cunoaștere superioară. Trebuie să știți că, în spatele unei lumi văzute, există o altă lume – nevăzută – o lume liberă de simțurile și gîndirea încătușată în care vă aflați voi. Controlînd în totalitate simțurile corpului fizic, aveți posibilitatea să cunoașteți această lume ascunsă, care trăiește în interiorul vostru, în formă latentă.
Mulți vorbesc despre cunoașterea eternă, analizînd-o prin prisma logicii...eu nu mă văd acolo, eu nu văd lucrurile astfel, nu sînt de acord, nu se poate etc.
Trebuie să știți că ceea ce este necunoscut de lume nu se învață din cărți sau căutînd pe internet. Este o școală a sufletului care are un început fără de sfîrșit. Descoperind o dimensiune, nu te poți opri într-o singură fascinație, cugetul te duce să descoperi o alta și acest lucru face ca sufletul să devină etern.

Alexandru Ștefan