Clopotarul dacilor 214         Depănînd amintirile, am prins un episod din viața mea – fugăream norii pînă la capătul Pămîntului. Clopotnița bisericii era un fel de satelit de unde priveam întregul Univers. Ploaia de vară mă ademenea în dansul ei splendid și mă spălam bucuros de năzbîtiile copilărești, în culorile curcubeului. Era un dor autentic, primordial, care s-a ținut mereu după mine, chemîndu-mă înapoi, acasă. Mulți pleacă de acasă adică din țară și nu mai au puterea de-a se întoarce. Eu am avut norocul să pot păstra în suflet pămîntul și datina neamului și nu am uitat acea vorbă bătrînească, ce spune că toate drumurile duc spre casă.
O perioadă de timp am fost zăpăciți cu teoria lui Darwin – că am proveni din maimuță, iar ideologia marxist-leninistă ne-a demonstrat că nu sîntem departe de acest statut. Un suflet gol este foarte ușor de manipulat. Un popor care își schimbă credința și Dumnezeul la fiecare două mii de ani nu poate găsi calea spre Lumină. Fiecare națiune are un destin comun; fără sprijinul strămoșului primordial nu se poate descîlci ghemul karmic al neamului. În spațiu, totul are o rînduială – de la primul pînă la ultimul născut sîntem un organism care depinde în totalitate de evoluția sufletelor ce ne înconjoară. Cu aceste gînduri și întrebări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cînd și cum am pierdut, ca popor, legătura cu rădăcinile neamului din care provenim?
Acest popor – traco-geto-dac – s-a zidit pe propria temelie și, în nici un caz, să nu credeți că ați fi urmașii Romei. Multe popoare ce se consideră astăzi superioare vouă au roit din sînul acestui neam. Stagnarea spirituală a dezbinat lumea, iar sufletul nu-și mai cunoaște traiectoria destinului. Cei mai mulți oameni își petrec viața după niște tipare ale societății în care trăiesc – fetele ce trec de 20 de ani sînt împinse să se căsătorească...băieților li se mai acordă cîțiva ani, dar și ei trebuie să se căsătorească...apoi, li se inoculează ideea că trebuie să aibă copii repede ca să nu fie tîrziu...apoi, trebuie să agonisească avere pentru copii și așa mai departe... Cam așa vedem, din dimensiunea noastră, evoluția voastră – sînteți atrași în capcana gândirii colective. Rare sînt situațiile în care oamenii își ascultă inima și își urmează calea destinului.
         Vreți să spuneți că, dacă nu îl întîlnim pe dracul nu putem trezi Dumnezeirea din noi?
         Neavînd imaginea a ceea ce nu este bine să fii nu poți descoperi cine ești tu cu adevărat. Oamenii încurcă lucrurile și cred că, dacă se descurcă bine în materie au evoluat spiritual. Maturitatea înseamnă să te lepezi de energiile distrugătoare. Nu poți fi lup ca să păzești oile și nici vulpe ca să supraveghezi găinile. În primă fază, trebuie să conștientizați ce viciu vă urmărește. Cea mai mare luptă dintre sufletele adevărate și cele infectate are loc atunci cînd acestea din urmă sînt demascate. În mod paradoxal, cei care nu vor să se schimbe găsesc întotdeauna argumente pentru a-și apăra nedesăvîrșirea. Legătura se rupe din momentul cînd se depistează căpușele ce stau agățate de voi, storcîndu-vă de energie. Lumea voastră stagnează deoarece sînteți nepăsători atunci cînd cineva fură, cînd sînteți amăgiți, cînd vi se cere mită, cînd cineva neajutorat suferă și multe altele. Cînd veți respinge categoric astfel de afecțiuni ale societății în care trăiți înseamnă că sînteți diferiți, în caz contrar, vă încadrați în aceleași tipare. Cei care vorbesc mai mult despre ispită o propovăduiesc, iar acei care vă îndeamnă să nu faceți nimic așteaptă să vă fure afacerea. Cei care au dinți de lapte vor să mestece mîncare tare, iar cei fără de minte își închipuie că îi învață pe toți.

Alexandru Ștefan