1 martie

            


 De sub stratul subțire de zăpadă, timid, se ivesc primii ghiocei – vestitorii primăverii. Culoarea lor albă semnifică, fără îndoială, puritatea, dar și renașterea naturii sub razele blînde ale soarelui. Deosebit de îndrăgită de români, această mică și gingașă floare însoțește mărțișorul – tradiție străveche moștenită de la daci. Firele – din lînă sau mătase – alb și roșu sînt împletite împreună. Cîndva, de aceste fire se atîrna un bănuț din aur – simbol al soarelui. De-a lungul timpului, simbolistica mărțișorului a cunoscut o serie de interpretări: cald-rece, foc-gheață, două lumi, două dimensiuni, două anotimpuri, două genuri. În unele zone ale spațiului locuit de urmașii dacilor această ață se poartă în piept, iar în altele (Grecia, Macedonia, Albania - vlahi) se poartă la mînă. La data de 1 aprilie, este încdredințată naturii.
Denumirea populară a primei luni de primăvară este chiar Mărțișor și, în mod tradițional, primele nouă zile sînt considerate zilele Babei Dochia, cea care își scutură cojoacele. Este cunoscut faptul că cifra 9 are semnificații magice. Tradiția spune că fiecare om trebuie să își aleagă, astăzi, o babă și, în funcție de cum va fi vremea în ziua respectivă, așa îi va merge întregul an. Aceste nouă zile reprezintă lupta dintre anotipuri, dar simbolizează și lupta întunericului cu lumina.
Moment al înnoirii și al renașterii spirituale, al unui nou început, al speranței, 1 martie este însoțit de diverse obiceiuri menite să accentueze acest caracter. În toată țară, se aprind focuri și se ard lucruri vechi. În Basarabia, gospodinele fac curățenie generală și deschid toate ușile și ferestrele casei,în timp ce rostesc aceste cuvinte: martie în casă, puricii afară!


                  Să aveți o primăvară fericită! 


Clopotarul dacilor 257

Odată cu venirea primăverii, mai multe gînduri și întrebări îmi răscolesc sufletul. Poate că era mai bine dacă civilizațiile avansate nu interveneau în evoluția Pămîntului... Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cum era viața pe Pămînt înainte de a veni civilizațiile mai avansate?
Pămîntul, cu toată Creația sa, se afla într-o etapă perfectă, tot ceea ce reprezenta viață pe Geea era sub forma unui androgin. Pe Pămînt nu au existat genuri pînă la intervenția civilizațiilor cotropitoare. Majoritatea au avut drept scop îngenunchierea planetei Pămînt, dar aici trăia o ființă umană cu chip de femeie – un androgin, care stăpînea perfect planeta. Această ființă nu putea fi cumpărată sau manipulată sexual, era o ființă împlinită și, pentru a o putea înfrînge și a fura aurul, au separat genurile.
Toată puterea ființei umane se păstra în păr. Dacă o persoană era urmărită de gînduri periculoase era tunsă pentru a i se șterge memoria vieților anterioare. Podoaba capilară are o însemnătate foarte mare dar, din păcate, viețuitorii Pămîntului nu mai iau în serios acest fapt. Pînă în secolul XIX, femeile își păstrau părul împletit, iar copiii nu se tundeau pînă la vîrsta de șapte ani. Extensiile de păr sau folosirea unui pieptene străin pot aduce multe necazuri.
Toate ființele din Univers sînt androgine sau numai pe Pămînt au existat?
Genurile separate au existat doar pe Planeta Zeilor, restul planetelor erau asemenea Pămîntului. Civilizațiile cotropitoare s-au folosit de venirea fiilor de Dumnezeu, care au intrat în contact cu amazoanele. Au văzut și conștientizat că androginul poate fi separat și, de aici, a început căderea. Planeta zeilor a intervenit pentru a pune capăt acestui dezastru, ridicîndu-i în dimensiunea lor pe acei care le poartă ADN-ul și gena Divină.
Din ultimele informații reiese că urșii din Kamchatka nu mai au masculi și femele, s-au transformat în androgini, care se înmulțesc singuri. Ce ne așteaptă pe noi, actualii trăitori și pe cei care vor moșteni Pămîntul?
Cît timp printre oameni există ființe care poartă gena zeilor va continua lupta pentru separare. Imediat după ce va dispărea această genă ființa umană va reveni la forma androginului.
Vreți să spuneți că noi am fost un experiment nereușit sau totuși din această intervenție nechibzuită oamenii au ceva de cîștigat?
Mulți pămînteni au obținut posibilitatea de a trăi în alte dimensiuni. Dar, acei care au fost modificați genetic de civilizațiile cotropitoare trebuie să ia totul de la început. Deja, pe Pămînt se vede această schimbare între genuri, așa că totul trebuie să se întoarcă la forma primordială pentru a redeveni așa cum a gîndit și orînduit Creatorul. Cînd omenirea se va întoarce la origini, animalele și oamenii vor vorbi o singură limbă. Resetarea a tot ceea ce a existat pe Pămînt va da posibilitatea tuturor trăitorilor de pe această minunată planetă să se ridice în Ceruri, drept răsplată pentru îndelungatele lor eforturi.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 256Viața noastră pămînteană este legată de un șirag de probleme și constatăm că, în unele cazuri, ele se termină numai odată cu moartea finței umane. Înțelegem că există o karma pe care trebuie să o plătim dar, în afară de datoriile destinului, mai există ceva? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
În afară de karma, unii sînt infectați cu pecetea blestemului de neam. Dacă nici un reprezentant din linia neamului respectiv nu se ridică la un nivel mai înalt pentru a învinge blestemul această infecție va păta sufletele întregului neam. O perioadă de 700 de ani (pînă la al șaptelea genunchi) întregul neam va suferi. Multe fete nu se pot mărita, unii nu pot avea copii, altora le mor bărbații imediat după căsătorie etc – există o sumedenie de capcane legate de blestemele oamenilor. Corpul fizic este ca un ecran care ne arată în ce direcție merge sufletul. Dacă un om se consideră sfînt și este bolnav din toate punctele de vedere calea desăvîrșirii pe care merge este total greșită. Nu vă ghidați după astfel de persoane căci veți nimeri și voi în aceeași capcană.
Cum se poate curăța un suflet de astfel de necazuri?
         Ființa umană este alcătuită din două începuturi: feminin și masculin. Fiecare suflet trebuie să fie în concordanță cu aceste energii pentru a nu-și complica mersul vieții pe Pămînt. Apoi, prin ajutorul unui ghid spiritual, construiți cinci învelișuri energetice ca să treceți de piramida celor cinci dorințe-capcane pămîntești:
1.    Dorința de putere
2.    Dorința de bogăție
3.    Dorința legată de perversiunile corpului fizic.
4.    Dorința de a manipula.
5.    Dorințele ascunse și neîmplinite.
Străbunii voștri numărau numai pînă la 19, considerînd că restul este legat de materie și bogăție. Înțelepciunea primordială se baza pe cele 19 bătăi ritmice ale Universului. Matematica superioară este o știință Divină. Trebuie, în primul rînd, să cunoașteți bătăile ritmice ale fiecărui astru pentru ca, apoi, să calculați spațiul și timpul din alte dimensiuni. Calculul matematic făcut pe Pămînt nu coincide cu viteza și cîmpul magnetic din sistemul solar și, pe măsură ce vă apropiați de Soare, timpul dispare. Structura Cosmosului conține 9 corpuri:
1.    Corpul fizic
2.    Corpul eteric, care păstrează și stochează emoțiile
3.    Corpul astral, care păstrează dorințele și impulsurile fizice
4.    Norul mental, care este alcătuit numai din gînduri
5.    Corpul cauzal, ce păstrează toată informația și experiențele vieților anterioare
6.    Sufletul
7.    Duhul
8.    Corpul Divin
9.    Corpul cosmic
După ce veți cunoaște întreaga construcție cosmică găsiți un inițiat care poate să vă echilibreze destinul și să facă o corecție în aura pătată de blesteme. Aceste energii de proastă calitate nu se pot curăța cu ajutorul banilor. Cercetați amănunțit în ce gînduri și dorințe ascunse vă aflați și demontați-le pentru a putea ajunge la un adevărat inițiat.

Alexandru Ștefan  

Clopotarul dacilor 255         Se vede cu ochiul liber că trăim într-o lume nedesăvîrșită și a sosit momentul să conștientizăm că ne aflăm la o răscruce de drumuri unde nu există nici un indicator care ne arată calea iluminării. Am învățat cum să supraviețuim în condiții extreme și cum să declanșăm diverse conflicte. Dar, din păcate, nu mai știm cum să le aplanăm. Poate nu mai avem acea stare interioară de a trăi în liniște și pace? De ce anume are nevoie ființa umană pentru a funcționa în acest spațiu fără a se transforma într-un robot? Părerea mea este că mulți dintre semenii noștri nu mai au intuiție, nu mai știu cum să dăruiasă și să iubească necondiționat. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Pentru ca ființa umană să nu se transforme într-o mașină programată trebuie să aibă activi cei trei centri energetici (chakre) responsabili de menținerea stării de veghe:
1.    Centrul capului (fîntîna) menține conștiința mentală.
2.    Centrul celui de-al treilea ochi menține conștiința creatoare.
3.    Centrul energetic al inimii menține conștiința simțurilor.

Centrul mental este responsabil de menținerea energiei corpului fizic. Centrul plexului solar este responsabil de ritmul și echilibrul centrului emoțional. Chakra ochiului este responsabilă de venirea și ieșirea sufletului din corp, în timpul somnului. Dacă acești centri energetici mențin calitățile ființei umane într-o formă echilibrată nu există nici un risc ca sufletul să cadă în zone grosiere de energie animalică. Trebuie să conștientizați că trupul (corpul fizic) este un rezervor de energie dat ființei umane pentru a se desăvîrși. Acești trei centri energetici trezesc, în primă fază, energiile legate de impulsurile interioare, ridicînd ființa umană la nivelul EU SÎNT. Omul conștientizează că este din altă dimensiune și își activează energiile pentru ridicarea sufletului. Un timp, energiile distrugătoare privesc din curiozitate dar, cînd își dau seama că s-ar putea contopi cu energiile pozitive, îl scot la înaintare pe faimosul egou fals. Dacă bătălia dintre egou și subconștient iese în favoarea sufletului, se implică energiile joase ale corpului fizic care s-au deprins să trăiască în plăcerea fizică. Dacă acest război energetic este cîștigat și energiile sînt echilibrate, ființa umană va începe un alt stil de viață. În prima fază, învingătorii devin vegetarieni sau preferă diferite posturi, care îi vor ajuta să ia corpul fizic sub control. După ce sufletul devine adevăratul stăpîn al corpului fizic, ființa umană trece la nivelul ascultării. Dar, trebuie să știți că, pînă ajungeți la lumină, mergeți prin întuneric, iar cel ce stăpînește umbrele este egoul care vă urmărește. Dacă o să-l priviți ca pe o formă care v-a îndemnat spre lumină nu va avea putere asupra voastră.
Va fi pace sau va începe al treilea război mondial?
Rușii s-au deprins a trăi și a gîndi...imperial. Ei nu-și doresc un război de amploare la propriile hotare căci va fi total în defavoarea lor. Sînt pragmatici în strategiile lor. Inamicul lor cel mai mare este America și se vor liniști pentru a-l distruge mai tîrziu.
     Ce se întîmplă la noi, în România? Umplem pușcăriile cu politicieni corupți sau este o comandă de-a ne distruge miezul care s-a ridicat din acest popor măcinat de atîta amar de vreme?
Politicienii de astăzi sînt cei cărora, în viețile anterioare, comuniștii le-au luat totul. Reîncarnîndu-se, au intrat în politică cu un singur gînd – să-și întoarcă ceea ce li s-a furat cîndva. Faceți legi bune pentru ca omul să nu greșească. Cu închisoarea nu rezolvați nimic, poate că a sosit vremea ca poporul vostru să scoată la suprafață ceea ce îl reprezenta cîndva – IERTAREA.

Alexandru Ștefan 

clopotarul dacilor 254

De unde și cum, într-o perfectă armonie, răul a devenit capul tuturor problemelor pe care le avem pe Pămînt? În Creația Divină, răul este socotit o alternativă a Binelui sau noi l-am născocit? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
         Mai multe civilizații și-au pus această întrebare, dar, din ceea ce cunoaștem noi, greșeala a fost făcută de primii oameni care au cercetat și descoperit întregul Univers. În Creația Divină, Pămîntul era considerat planeta perfectă, unde domneau iubirea și armonia.
         Vreți să spuneți că armonia Pămîntului a fost tulburată de oaspeții nepoftiți?
Odată cu aterizarea navelor spațiale au fost nimicite mai multe vietăți și acest lucru a declanșat sistemul bumerangului în întregul Univers. La noi se vorbește despre faptul că armonia s-a stricat prin simpla ucidere a unui fluture, ceea ce a făcut posibilă apariția răului.
Din ultimele descoperiri reiese că Luna se îndepărtează de Pămînt, în fiecare an, cu patru centimetri. Ce ne facem dacă Luna ne părăsește?
După cum bine știți, Luna este un astru artificial dăruit de civilizațiile mai avansate, care au tulburat cîndva liniștea Pămîntului. Materialul genetic al tuturor civilizațiilor din Univers, ce deține viața, poate fi găsit în orice asteroid care plutește în Cosmos. Pe această cale a fost adusă viața pe Pămînt și mulți dintre cei care simțeau că trebuie să-și curețe destinul de datorii s-au întrupat pe Pămînt ca să le plătească. Dacă entitățile nu se încadrează în perioada eonului ce le este predestinată pentru evoluția sufletului darul li se retrage și se oferă altor civilizații.
Adică nouă ni se poate lua șansa de-a ne ridica din mocirla timpului?
Entitățile care au rămas ancorate în datoriile destinului se trezesc, de obicei, atunci cînd restul lumii doarme adică în perioada lui Negru Vodă. V-am dat deja acest reper – timpul lui Albu Vodă începe la data de 21 martie 2015. Dacă specialiștii voștri vor observa că distanța dintre Pămînt și Lună se micșorează înseamnă că entităților de pe Pămînt li se pregătește un portal de trecere în altă dimensiune. Dacă acest lucru nu se întîmplă în timpul lui Albu Vodă, Pămîntul cu toate vietățile sale intră în forma de hibernare pînă cînd se întorc aștrii responsabili de trezirea vieții.
Vreți să spuneți că civilizația noastră are numai 715 ani la dispoziție?
Sufletul este nemuritor și aveți posibilitatea să funcționați și în timpul hibernării dar, în această stare, ființa umană doar învață și nimic nu se poate pune în practică.
Vreți să spuneți că devenim un fel de muște care așteaptă să vină primăvara?
Dacă această definiție vă este mai aproape, cam așa se întîmplă, dar sufletului i se oferă toată școala din Univers pentru a-și prelungi calea cînd Pămîntul iese din hibernare.
Dacă totul merge conform așteptărilor de Sus cum va decurge destinul omenirii și al Pămîntului?
Cerul se bucură întotdeauna atunci cînd o mare parte a sufletelor evoluate se ridică la un alt nivel. Asta înseamnă că Școala-Pămînt își continuă activitatea și, în locul celor care s-au ridicat vin alte entități pentru a-i scoate și pe acei ce rămîn din cauza restanțelor.  
Mai am o neclaritate: de ce tocmai 4 centimetri și nu mai mult sau mai puțin se îndepărtează Luna de Pămînt? Este ceva important legat de cifra 4?
Pe Pămînt trăiesc 4 rase umane pentru care acest astru își îndeplinește datoria pe cer. Dacă nici una dintre rase nu este în stare să găsească calea către iluminare li se va lua tuturor acest dar.

Alexandru Ștefan