Clopotarul dacilor 256Viața noastră pămînteană este legată de un șirag de probleme și constatăm că, în unele cazuri, ele se termină numai odată cu moartea finței umane. Înțelegem că există o karma pe care trebuie să o plătim dar, în afară de datoriile destinului, mai există ceva? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
În afară de karma, unii sînt infectați cu pecetea blestemului de neam. Dacă nici un reprezentant din linia neamului respectiv nu se ridică la un nivel mai înalt pentru a învinge blestemul această infecție va păta sufletele întregului neam. O perioadă de 700 de ani (pînă la al șaptelea genunchi) întregul neam va suferi. Multe fete nu se pot mărita, unii nu pot avea copii, altora le mor bărbații imediat după căsătorie etc – există o sumedenie de capcane legate de blestemele oamenilor. Corpul fizic este ca un ecran care ne arată în ce direcție merge sufletul. Dacă un om se consideră sfînt și este bolnav din toate punctele de vedere calea desăvîrșirii pe care merge este total greșită. Nu vă ghidați după astfel de persoane căci veți nimeri și voi în aceeași capcană.
Cum se poate curăța un suflet de astfel de necazuri?
         Ființa umană este alcătuită din două începuturi: feminin și masculin. Fiecare suflet trebuie să fie în concordanță cu aceste energii pentru a nu-și complica mersul vieții pe Pămînt. Apoi, prin ajutorul unui ghid spiritual, construiți cinci învelișuri energetice ca să treceți de piramida celor cinci dorințe-capcane pămîntești:
1.    Dorința de putere
2.    Dorința de bogăție
3.    Dorința legată de perversiunile corpului fizic.
4.    Dorința de a manipula.
5.    Dorințele ascunse și neîmplinite.
Străbunii voștri numărau numai pînă la 19, considerînd că restul este legat de materie și bogăție. Înțelepciunea primordială se baza pe cele 19 bătăi ritmice ale Universului. Matematica superioară este o știință Divină. Trebuie, în primul rînd, să cunoașteți bătăile ritmice ale fiecărui astru pentru ca, apoi, să calculați spațiul și timpul din alte dimensiuni. Calculul matematic făcut pe Pămînt nu coincide cu viteza și cîmpul magnetic din sistemul solar și, pe măsură ce vă apropiați de Soare, timpul dispare. Structura Cosmosului conține 9 corpuri:
1.    Corpul fizic
2.    Corpul eteric, care păstrează și stochează emoțiile
3.    Corpul astral, care păstrează dorințele și impulsurile fizice
4.    Norul mental, care este alcătuit numai din gînduri
5.    Corpul cauzal, ce păstrează toată informația și experiențele vieților anterioare
6.    Sufletul
7.    Duhul
8.    Corpul Divin
9.    Corpul cosmic
După ce veți cunoaște întreaga construcție cosmică găsiți un inițiat care poate să vă echilibreze destinul și să facă o corecție în aura pătată de blesteme. Aceste energii de proastă calitate nu se pot curăța cu ajutorul banilor. Cercetați amănunțit în ce gînduri și dorințe ascunse vă aflați și demontați-le pentru a putea ajunge la un adevărat inițiat.

Alexandru Ștefan