Clopotarul dacilor 257

Odată cu venirea primăverii, mai multe gînduri și întrebări îmi răscolesc sufletul. Poate că era mai bine dacă civilizațiile avansate nu interveneau în evoluția Pămîntului... Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cum era viața pe Pămînt înainte de a veni civilizațiile mai avansate?
Pămîntul, cu toată Creația sa, se afla într-o etapă perfectă, tot ceea ce reprezenta viață pe Geea era sub forma unui androgin. Pe Pămînt nu au existat genuri pînă la intervenția civilizațiilor cotropitoare. Majoritatea au avut drept scop îngenunchierea planetei Pămînt, dar aici trăia o ființă umană cu chip de femeie – un androgin, care stăpînea perfect planeta. Această ființă nu putea fi cumpărată sau manipulată sexual, era o ființă împlinită și, pentru a o putea înfrînge și a fura aurul, au separat genurile.
Toată puterea ființei umane se păstra în păr. Dacă o persoană era urmărită de gînduri periculoase era tunsă pentru a i se șterge memoria vieților anterioare. Podoaba capilară are o însemnătate foarte mare dar, din păcate, viețuitorii Pămîntului nu mai iau în serios acest fapt. Pînă în secolul XIX, femeile își păstrau părul împletit, iar copiii nu se tundeau pînă la vîrsta de șapte ani. Extensiile de păr sau folosirea unui pieptene străin pot aduce multe necazuri.
Toate ființele din Univers sînt androgine sau numai pe Pămînt au existat?
Genurile separate au existat doar pe Planeta Zeilor, restul planetelor erau asemenea Pămîntului. Civilizațiile cotropitoare s-au folosit de venirea fiilor de Dumnezeu, care au intrat în contact cu amazoanele. Au văzut și conștientizat că androginul poate fi separat și, de aici, a început căderea. Planeta zeilor a intervenit pentru a pune capăt acestui dezastru, ridicîndu-i în dimensiunea lor pe acei care le poartă ADN-ul și gena Divină.
Din ultimele informații reiese că urșii din Kamchatka nu mai au masculi și femele, s-au transformat în androgini, care se înmulțesc singuri. Ce ne așteaptă pe noi, actualii trăitori și pe cei care vor moșteni Pămîntul?
Cît timp printre oameni există ființe care poartă gena zeilor va continua lupta pentru separare. Imediat după ce va dispărea această genă ființa umană va reveni la forma androginului.
Vreți să spuneți că noi am fost un experiment nereușit sau totuși din această intervenție nechibzuită oamenii au ceva de cîștigat?
Mulți pămînteni au obținut posibilitatea de a trăi în alte dimensiuni. Dar, acei care au fost modificați genetic de civilizațiile cotropitoare trebuie să ia totul de la început. Deja, pe Pămînt se vede această schimbare între genuri, așa că totul trebuie să se întoarcă la forma primordială pentru a redeveni așa cum a gîndit și orînduit Creatorul. Cînd omenirea se va întoarce la origini, animalele și oamenii vor vorbi o singură limbă. Resetarea a tot ceea ce a existat pe Pămînt va da posibilitatea tuturor trăitorilor de pe această minunată planetă să se ridice în Ceruri, drept răsplată pentru îndelungatele lor eforturi.

Alexandru Ștefan