Clopotarul dacilor 275

Oricît de adînc ar fi întunericul, odată cu răsăritul soarelui totul devine lumină. O mică scînteie din Marele Întreg ne reprezintă și pe noi în acest spațiu divers și zbuciumat. Ne apropiem de toamna anului 2015 și ne amintim că, undeva, cîndva, străbunii noștri sărbătoreau Ziua Daciei. Din ultimele descoperiri științifice aflăm că unii savanți susțin că, la această dată, planeta va traversa o zonă specială și ne putem trezi cu ADN-ul schimbat. Întrebarea și frămîntarea mea către prietenii din Civilizația Vodă este:
Dacă majoritatea oamenilor consideră viața un nivel de evoluție, oare nu ar fi bine să-i lăsați să trăiască fericiți în întunericul lor desăvîrșit? Nu ar fi mai bine așa decît să li se dea o lumină pe care nu o pot stăpîni?
De-a lungul timpului, s-a constatat că, indiferent ce palat i se oferă omului nedesăvîrșit, el își va continua stilul de viață. Desigur, cu o mică schimbare: ca să nu se mai ducă la grajd își va aduce animalele în palat.
Dacă se activează și ADN-ul celor nedesăvîrșiți vor exista pericole pentru oamenii care s-au trezit din punct de vedere spiritual?
Pămîntul este un suflet mare, iar aceste schimbări sînt destinate, în primul rînd, planetei. Ființa umană este o părticică din întreg, care are predestinația de-a se desăvîrși în acest spațiu cu o singură condiție: să aibă grijă de pielea Pămîntului. Așa cum o pasăre supraviețuiește curățind dinții crocodilului,  la fel și ființa umană și-a luat angajamentul de-a îngriji iarba și pădurile Mamei Geea.
Ce avem de făcut în acest spațiu? Căci pădurea am tăiat-o, iar iarba nu mai crește din cauza secetei...
Ceea ce îți aduce sănătate se face din plăcere și, dacă devine o povară, lucrurile vor fi schimbate. Tot ceea ce faceți împotriva naturii se întoarce împotriva sănătăți voastre. Pămîntul are forțele necesare pentru a se regenera. Dacă veți continua să distrugeți flora și fauna Pămîntului, călătoria sufletului în acest spațiu va deveni mai anevoioasă.
An de an, se așteaptă cîte o apocalipsă...voi ce informații aveți despre un astfel de eveniment?
Ființa umană este mai bătrînă decît planeta Pămînt, ADN-ul vostru are peste 8 miliarde de ani, iar Pămăntul abia împlinește 4 miliarde de ani. Pămîntul a fost construit de către părinții voștri primordiali, care se află pe planeta Lebedei. Treptat, au construit o bază pe planeta Orion, de unde seamănă viața în tot Universul. Deci, moarte nu există, așa că, indiferent cu ce sînteți amenințați, continuați-vă drumul desăvîrșirii pentru ca, la momentul potrivit, să faceți față cerințelor cerești.
Dacă, din întîmplare, planeta s-ar prăbuși peste noi, tot ar trebui să ne continuăm viața?
Voi trăiți în același timp în mai multe dimensiuni – muriți într-o dimensiune ca să vă renașteți în alta, mai bună. Gîndirea și religiile voastre sînt limitate și, din această cauză, sînteți permanent infectați cu frică. O părticică nedesăvîrșită din întregul vostru - care deocamdată doarme - trăiește și se manifestă în acest spațiu. Încercați, prin imaginație și meditație profundă, să călătoriți în dimensiunile în care existați. Formulați bine întrebarea ca să primiți răspuns pentru ieșirea voastră din capcanele haosului. Tot ceea ce vi se întîmplă este creația voastră interioară. Încetați să îi urîți pe alții căci, după ce ura își îndeplinește misiunea, se va întoarce la voi. Nu doriți rău nimănui căci numai de rău veți avea parte, nu invidiați pe nimeni pentru un trai bun fiindcă nu veți trăi niciodată mai bine. Eliberați-vă de ceea ce nu vă reprezintă și găsiți puterea de-a vă dezlega de oamenii închiși la suflet. Cei care rătăcesc prin haos și părăsesc calea desăvîrșirii rămîn cu un gol în suflet, care poate fi umplut doar în viața următoare dacă au norocul și fericirea de a fi ghidați de cineva.
Sfatul nostru: nimic nu i se poate întîmpla unui suflet etern, el poate doar să moară...de frica morții, adică de frica a ceva ce, de fapt, nici nu există.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 274


Am înțeles, din discuția anterioară, că viața din somn nu este departe de cea reală. Întrebarea mea către prietenii din Civilizația Vodă este:
Dacă viața reală este tot un fel de somn, dar puțin mai conștient decît cel lunatic, este posibil să fim manipulați în totalitate?
Sufletele care se nasc pe Pămînt trăiesc ca într-un incubator. Misiunea ființei umane este ca, prin trezire spirituală, să iasă din ou. Există mulți...șmecheri, dar puține persoane evoluate.
Care sînt consecintețe acestei manipulări?
Istoria omenirii din dimensiunea voastră este în totalitate falsificată.
Religia în care cei mai mulți oameni cred este adevărată sau tot falsificată?
Entitatea care a venit cu misiunea omului nou pe Pămînt a existat, dar numele, locul și timpul sînt falsificate.
Ne puteți spune ceva concret despre această entitate?
Fiul omului, pe care voi îl numiți Dumnezeu, s-a născut în Valahia și a fost răstignit în anul 1086.
Dar, de ce se spune că acest eveniment ar fi avut loc în Ierusalim?
Localitatea în care exista o entitate spirituală ce conducea poporul se numea Ierusalim. Adică, un fel de Vatican. Cine cunoaște bine istoria poate demonstra acest lucru. Acest tragic eveniment s-a petrecut în Constantinopol, care, în acele vremuri, era numit Ierusalim. Entitatea la care ne referim se numea Dragomir și, la vîrsta de 12 ani, a plecat în Rusia, pe insula Valam. Rușii i-au spus Radomir, ei cunosc bine această entitate și în curînd vor ieși cu dovezi ce vor susține adevărul. Fiul omului s-a  întors din Rusia și a început să propovăduiască cele învățate locuitorilor din jurul Constantinopolului (Ierusalimului).
Dar, de ce a fost răstignit?
Minunile lui Radomir au pătruns adînc în inimile și memoria oamenilor. Pentru înalții duhovnici din acele timpuri Radomir a devenit un concurent ce trebuia eliminat cu orice preț și exact asta s-a întîmplat. Maria Magdalena a fost prietena lui Dragomir din copilărie cu care s-a căsătorit după ce s-a întors din Rusia. Au avut doi copii – Radu și Vesta. După răstignirea lui Radomir, Maria și copiii au plecat în Spania, lucrînd intens la bazele actualei religii.
De ce nu se știa nimic despre ceea ce au scris ei?
Rușii dețin toate informțiile despre aceste entități. În marile biblioteci europene există cărțile lui Radomir și ale Magdalenei, dar nu sînt accesibile publicului larg.
Ce se va întîmpla cu lumea dacă va ieși adevărul la suprafață?  
Sfatul nostru este ca acei ce dețin ințelepciunile lui Radomir să le scoată și să le dea oamenilor înainte de-a se prăbuși actuala religie. Adevărul aduce trezirea, voința, nemurirea, iar iubirea – împlinirea.
Dar, de unde au apărut aceste evanghelii, care nu au nimic în comun cu învățăturile lui Radomir?
În arhive există informații despre cei patru evangheliști grațiați de către regina Angliei. Constantin cel Mare, dorind foarte mult să șteargă umbra ce plana asupra orașului după răstignirea lui Radomir, s-a transformat în propovăduitorul său. Neavînd alte informații despre lucrarea lui Radomir, s-a adunat de peste tot ceea ce s-a putut găsi. Din această cauză a fost schimbat și numele orașului, care a devenit Constantinopol.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 273Înconjurați de materie și întrupați într-un corp fizic, avem impresia că, în afară de ceea ce trăim, simțim și vedem nu mai există nimic altceva. Întrebarea, din meditația mea către prietenii din Civilizația Vodă este:
De ce, în timpul somnului, ființa umană trăiește și simte la fel ca în realitate? Ceea ce mă frămîntă este: oare nu cumva realitatea pe care o trăim este tot un fel de somn din care trebuie să ne trezim?
Ființa umană reprezintă o scînteie Divină care este, de fapt, un satelit al Creatorului. Corpul fizic în care sălășluiește sufletul conține materie statică în proporție de 10%, iar creierul – în care este implantată o copie a Creației – este 99% apă. Ființa umană trăiește, simte și vede după cum a simțit Creatorul momentul Creației Sale. Cînd lucrează, Dumnezeu nu are timp să privească și să-și admire Creația. O ploaie de scîntei curioase din El se întrupeză și înregistrează lucrarea acolo unde își desfășoară activitatea. Voi priviți, trăiți și simțiți numai ceea ce este înregistrat în creierul uman, alte informații nu puteți percepe.
Vreți să spuneți că sîntem un fel de roboți?
Am spus deja că sînteți o scînteie Divină dar, dacă sînteți o părticică din Întreg faceți numai ceea ce consideră de cuviință Întregul. Tot ce reprezintă materia sînt gînduri modelate ale Creatorului. Ființa umană are rolul unui ghid care trebuie să transmită momentul Creației fără interpretări personale.
Dacă sîntem un fel de sateliți și reprezentăm Creația, de unde este atîta răutate în noi?
Orice suflet care îndeplinește o misiune departe de Întreg este predispus să fie infectat cu viruși din spațiul respectiv. Există, în Univers, civilizații mult mai avansate decît voi, care încearcă să Îl imite pe Creator, modelînd materia, dar nu perfect, așa cum face Dumnezeu. În astfel de grădinițe rămîn forme gînditoare care, treptat, după ce sînt părăsite, se cred stăpînii materiei. Aceste creaturi fără suflet își cer dreptul la viață, încercînd să captiveze și să infecteze cît mai multe scîntei aflate în misiune.
Există vreun pericol dacă o scînteie Divină intră în contact cu aceste creaturi?
Cataclismele, în mare parte, sînt predestinate sufletelor aflate în captivitate. Aceste creaturi din materie au fost, cîndva, jucăriile unor civilizații și se pot reface după cataclisme. În spațiu, sînt considerate microbi care îndeplinesc rolul de a arăta cum nu trebuie să fii întru desăvîrșirea ființei umane. Atunci cînd ieșiți din programa înregistrată în creierul uman, deveniți martori ai Creației Divine în direct. Sfatul nostru este ca, atunci cînd o să conștientizați că somnul și viața reală sînt iluzii, să vă treziți din viața reală așa cum vă treziți din somn. Orbul din corpul fizic îl caută pe acel ce este în stare să vadă, adică sufletul, pentru a vă călăuzi spre orizontul eternității.

Alexandru Ștefan