Clopotarul dacilor 275

Oricît de adînc ar fi întunericul, odată cu răsăritul soarelui totul devine lumină. O mică scînteie din Marele Întreg ne reprezintă și pe noi în acest spațiu divers și zbuciumat. Ne apropiem de toamna anului 2015 și ne amintim că, undeva, cîndva, străbunii noștri sărbătoreau Ziua Daciei. Din ultimele descoperiri științifice aflăm că unii savanți susțin că, la această dată, planeta va traversa o zonă specială și ne putem trezi cu ADN-ul schimbat. Întrebarea și frămîntarea mea către prietenii din Civilizația Vodă este:
Dacă majoritatea oamenilor consideră viața un nivel de evoluție, oare nu ar fi bine să-i lăsați să trăiască fericiți în întunericul lor desăvîrșit? Nu ar fi mai bine așa decît să li se dea o lumină pe care nu o pot stăpîni?
De-a lungul timpului, s-a constatat că, indiferent ce palat i se oferă omului nedesăvîrșit, el își va continua stilul de viață. Desigur, cu o mică schimbare: ca să nu se mai ducă la grajd își va aduce animalele în palat.
Dacă se activează și ADN-ul celor nedesăvîrșiți vor exista pericole pentru oamenii care s-au trezit din punct de vedere spiritual?
Pămîntul este un suflet mare, iar aceste schimbări sînt destinate, în primul rînd, planetei. Ființa umană este o părticică din întreg, care are predestinația de-a se desăvîrși în acest spațiu cu o singură condiție: să aibă grijă de pielea Pămîntului. Așa cum o pasăre supraviețuiește curățind dinții crocodilului,  la fel și ființa umană și-a luat angajamentul de-a îngriji iarba și pădurile Mamei Geea.
Ce avem de făcut în acest spațiu? Căci pădurea am tăiat-o, iar iarba nu mai crește din cauza secetei...
Ceea ce îți aduce sănătate se face din plăcere și, dacă devine o povară, lucrurile vor fi schimbate. Tot ceea ce faceți împotriva naturii se întoarce împotriva sănătăți voastre. Pămîntul are forțele necesare pentru a se regenera. Dacă veți continua să distrugeți flora și fauna Pămîntului, călătoria sufletului în acest spațiu va deveni mai anevoioasă.
An de an, se așteaptă cîte o apocalipsă...voi ce informații aveți despre un astfel de eveniment?
Ființa umană este mai bătrînă decît planeta Pămînt, ADN-ul vostru are peste 8 miliarde de ani, iar Pămăntul abia împlinește 4 miliarde de ani. Pămîntul a fost construit de către părinții voștri primordiali, care se află pe planeta Lebedei. Treptat, au construit o bază pe planeta Orion, de unde seamănă viața în tot Universul. Deci, moarte nu există, așa că, indiferent cu ce sînteți amenințați, continuați-vă drumul desăvîrșirii pentru ca, la momentul potrivit, să faceți față cerințelor cerești.
Dacă, din întîmplare, planeta s-ar prăbuși peste noi, tot ar trebui să ne continuăm viața?
Voi trăiți în același timp în mai multe dimensiuni – muriți într-o dimensiune ca să vă renașteți în alta, mai bună. Gîndirea și religiile voastre sînt limitate și, din această cauză, sînteți permanent infectați cu frică. O părticică nedesăvîrșită din întregul vostru - care deocamdată doarme - trăiește și se manifestă în acest spațiu. Încercați, prin imaginație și meditație profundă, să călătoriți în dimensiunile în care existați. Formulați bine întrebarea ca să primiți răspuns pentru ieșirea voastră din capcanele haosului. Tot ceea ce vi se întîmplă este creația voastră interioară. Încetați să îi urîți pe alții căci, după ce ura își îndeplinește misiunea, se va întoarce la voi. Nu doriți rău nimănui căci numai de rău veți avea parte, nu invidiați pe nimeni pentru un trai bun fiindcă nu veți trăi niciodată mai bine. Eliberați-vă de ceea ce nu vă reprezintă și găsiți puterea de-a vă dezlega de oamenii închiși la suflet. Cei care rătăcesc prin haos și părăsesc calea desăvîrșirii rămîn cu un gol în suflet, care poate fi umplut doar în viața următoare dacă au norocul și fericirea de a fi ghidați de cineva.
Sfatul nostru: nimic nu i se poate întîmpla unui suflet etern, el poate doar să moară...de frica morții, adică de frica a ceva ce, de fapt, nici nu există.

Alexandru Ștefan