Clopotarul dacilor 267





Din depărtări, goniți de timp, am intrat în veacul XXI fără nici o deviză pentru ridicarea sufletului către nemurire. Străbunii noștri au mers sub steagul nemuririi pînă cînd romanii au făcut una cu pămîntul credința și ultimele lăcașe zalmoxiene. Din păcate, după acest dezastru, nici ei nu au evoluat mai mult decît noi, doar au devenit mai cunoscuți prin intermediul unei turte care se numește pizza. Aceasta este, de fapt, o plăcintă a dacilor, coaptă cîndva pe vatra neamului de bunicile noastre. Nu sînt acel care să-i judece pentru prăbușirea neamului meu, oricum s-ar putea spune că s-au pedepsit singuri prin continua cădere spirituală care îi caracterizează astăzi.
Întrebarea și frămîntarea mea către prietenii din Civilizația Vodă este:
Cum a fost posibil să furi ideea de nemurire de la un popor ce reprezenta un tărîm atît de puternic – Dacia?
Cînd un suflet pornește și merge ferm pe drumul desăvîrșirii îi apare întotdeauna în cale o ispită. În adîncul sufletului, romanii au fost convinși că aduc o schimbare pozitivă în toată lumea. Astăzi, cea mai mare parte a creștinătății se află într-un gol spiritual și, la un moment dat, va încerca să găsească o nouă cale ce va fi, de fapt, o poartă bine uitată veche. Evaluarea unui popor nu se face după cum a început drumul desăvîrșirii, ci după cum își păstrează credința și după nivelul spiritual dobîndit pînă în prezent. Credința în nemurire este reală. Nemurirea nu se dobîndește după moarte, ci este un fruct care se obține numai în timpul vieții prin muncă susținută și devotament față de strămoși.
Cum putem atinge nemurirea dacă omul, muncind, nici nu observă că îmbătrînește?
Ființa umană își dorește să trăiască în sînul naturii, dar așteaptă ca toate să fie făcute de către Creator. Lenea și ignoranța l-au făcut pe om să se dezlege de pămîntul care, de fapt, este și cea mai mare sursă energetică pentru corpul fizic. Îmbătrînirea a început din momentul în care ființa umană s-a considerat sclava pămîntului pe care trăiește, uitînd că tocmai acest pămînt o hrănește. Ideea nemuririi devine viabilă numai atunci cînd o viață de om devine foarte scurtă pentru a duce la bun sfîrșit înălțarea sufletului către veșnicie. Unii dintre oameni se nasc cu ideea de a-și trăi la maximum viața, care este de fapt o ardere neechilibrată a energiilor dobîndite în viețile anterioare. Încep viața pe cai mari, dar se trezesc bătrîni și epuizați, nu înțeleg și nu pot accepta ceea ce li se întîmplă, murind neîmpliniți și cu o mare neîmpăcare sufletească. Viața unui suflet poate fi coordonată numai de părinți evoluați. Atunci cînd copilul este îndreptat către valori nemuritoare nu caută clipe care ard odată cu apusul soarelui. În copii veți descoperi mai accentuată ideea nemuririi, în viața voastră nu prinde rădăcini fiindcă cei care vă ghidează spiritual nu cred în ea. Sfatul nostru este să vă ghidați după interiorul vostru și numai atunci veți intui planul-idee al sufletului. Cînd veți descoperi această taină nu va mai fi nevoie ca, în această dimensiune, să traversați șapte sute de vieți, prin moarte.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 266



Natura, învelită în tăcere, își caută de treabă în ritmul constant al Cosmosului, trezindu-mi curiozitatea dimensiunilor încă neparcurse de către suflet. Frămîntarea și întrebarea mea către prietenii din Civilizația Vodă este: prin cîte dimesiuni trebuie să treacă un suflet pentru a atinge fructul nemuririi?
După cum știți, un suflet întreg este alcătuit din două jumătăți – masculin și feminin. Acest întreg este format din 14 emanații-copii identice. În prima fază de evoluție, toate emanațiile trăiesc în aceeași dimensiune. În dimensiunea a doua, emanațiile se despart ca să se regăsească, iar în dimensiunea a treia se petrece separarea întregului în diferite lumi paralele.
Vreți să spuneți că aceeași persoană trăiește simultan în mai multe dimensiuni?
Cu o singură condiție: ființa umană să fi pășit deja pe calea desăvîrșirii. În fiecare dimensiune, viața emanațiilor-copii este total diferită, pentru unii, separarea de întreg duce la mari tulburări de personalitate.
Dar, din ce cauză întregul întîlnește astfel de obstacole?
Trebuie să vă imaginați că, într-o lume paralelă, o parte din întreg poate fi conducător de țară, iar în alta – un șomer care își caută de lucru. Cu cît ființa umană este mai evoluată cu atît mai multe emanații-copii trăiesc în lumi paralele. În timpul somnului, sufletul are posibilitatea să călătorească acolo unde se simte mai bine. Problemele încep după întoarcerea din lumile paralele deoarece fiecare emanație vrea să fie rege sau regină. Important este ca sufletul să conștientizeze că o parte din el trăiește la un nivel superior. Nedesăvîrșirea conduce la cea mai mare luptă dintre emanațiile-copii, moartea survine numai atunci cînd omul se luptă cu sine însuși.
Cum funcționează un suflet întreg în diferite lumi paralele?
Dacă separarea emanațiilor-copii corespunde nivelului de evoluție înseamnă că întregul trăiește în 14 lumi paralele. În cea de-a șaptea dimensiune trăiește rădăcina nemuritoare care formează întregul. În alte dimensiuni trăiesc emanațiile-copii ce se sacrifică – prin moarte – acumulînd experiența care se stochează în Eon.
Este clar că nivelul nostru de evoluție este cam jos pentru a trăi în mai multe dimensiuni simultan...ce se întîmplă în astfel de cazuri?
Cei care au ajuns în dimensiunea a treia au dreptul la nemurire. Important este ca sufletul să nu-și irosească în totalitate cele 700 de vieți. Un întreg întors din drumul evoluției din cauza emanțiilor nedesăvîrșite este considerat un mare eșec.
Ce sfaturi ne puteți da ca să nu bîjbîim prin întunericul haosului?
Dacă cineva se simte cu adevărat rege sau regină să fiți sigură că, undeva, o parte din întreg trăiește această experiență. Nivelul înalt de evoluție al unui suflet desăvîrșit face viața ușoară pentru întregul Eon. Dacă cineva din altă lume paralelă vă face viața coșmar pentru că este nefericit orice parte din întreg poate schimba situația la 180 de grade.
Cum poate comunica o emanație-copie cu întregul din lumile paralele?
Somnul este o cale ușoară și bine orînduită de către Univers, în acest sens, dar și meditația profundă. Liniștea și echilibrul vă pot ridica ușor în toate dimensiunile paralele în care existați. În prima fază, dacă o emanație-copie trăiește în dimensiunea a patra este deja o reușită pentru întreg. Pentru cei care ajung în dimensiunea a treia partea nemuritoare din întreg va trece automat în dimensiunea a șaptea. Cu cît mai multe emanații-copii are întregul în lumile paralele cu atît mai ușor este de învins egoul fals. Comunicarea cu cei din lumile paralele se poate face cu ajutorul dolmenului, dar numai atunci cînd sînt fulgere. În multe cazuri, partea nemuritoare deconectează emanațiile neascultătoare, curmînd-le viața prin trăsnet. Fiecare părticică din întreg este de mare ajutor atunci cînd trăiește în concordanță cu întregul eon.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 265



Copacii din pădurile Carpaților – care au scăpat cu viață – s-au acoperit cu frunzele dese pentru a se ascunde de hoții ce-i caută să-i taie. Am impresia că undeva, în același mod, stau - în umbra Pămîntului – niște șmecheri, care pîndesc punctele slabe ale omenirii pentru ca, la momentul potrivit, să ne dicteze destinele. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Care este scopul acestui mare conflict dintre America și Rusia?
Conflictul actual are rădăcini vechi. În prezent, s-a accentuat deoarece fiecare dintre părți se consideră buricul Pămîntului. În realitate, lupta se va da pentru o nouă orînduire a întregii lumi dar, din păcate, cu același cunoștințe de acum cinci mii de ani. Toate civilizațiile care au ajuns în acest punct mort și nu au găsit o altfel de abordare s-au autodistrus.
Aveți un sfat pentru popoarele care vor să guverneze Pămîntul? Un sfat pentru a le îndemna să găsească o limbă comună...
Lipsa de comunicare conduce spre prăbușire. Toate statele puternice au acumulat informații prin structurile secrete pe care le dețin. Daca fiecare stat ar organiza o conferință cu tema cum guvernăm Pămîntul și omenirea, cu siguranță s-ar găsi o ieșire din această situație. Rușii dețin cele mai multe informații esoterice și controlează cîțiva centri energetici ai Pămîntului. Americanii se ghidează după o singură carte, ce are peste 3000 de ani și a fost adusă din Orientul Mijlociu. Dar, ei trebuie să știe că această carte trebuie înțeleasă invers.
Vreți să spuneți că, neavînd cunoștințe pentru a înțelege această carte putem să distrugem Pămîntul cu propriile mîini?
A traduce este simplu dar, pentru a înțelege o profunzime de peste 3-4000 de ani, trebuie să ai un lanț continuu de pregătire esoterică. Se face o mare greșeală atunci cînd se distruge trecutul istoric al omenirii. Dacă ați fost atenți, ați putut observa că, la fiecare intervenție militară străină, în primul rînd se distrug muzeele. Deja, China și Rusia au încheiat un pact pentru a lupta împotriva acestui plan. Greșeala americanilor este că au distrus poarta lumii din Bagdad. Ei ar fi trebuit să treacă prin ea și să o păzească și atunci profeția s-ar fi împlinit. Energia porții a trecut în Siria iar rușii, avînd aceste informații, se vor bate pentru acest centru energetic pînă la ultimul cartuș.
Civilizațiile mai avansate din lumile paralele se vor implica în soluționarea acestui mare conflict?
Există entități și conducători de state care sînt protejați de zei și de aceea nu li se poate întîmpla nimic rău. O legendă vie poate fi pentru americani Fidel Castro – se știe că, de-a lungul vieții sale, a reușit să scape din cîteva sute de încercări de asasinat. Civilizațiile mai avansate se vor implica numai atunci cînd vor vedea că  ați găsit un compromis pentru a merge mai departe în pace. Sfatul nostru este ca aceste state - care pretind că sînt mai avansate și mai apte să conducă Pămîntul – să deschidă o școală comună, unde acei ocrotiți de zei să poată studia tainele ocultismului. Numai cu ajutorul celor iluminați și inițiați în tainele lumii veți găsi calea spre suflet.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 264


O vorbă veche spune că este mai bine că pierzi ceva cu un om deștept decît să găsești ceva cu un prost. Trăim vremuri de neînțeles pentru sufletul nostru – tot ceea  ce se construiește, în prezent, este doar pentru o singură zi. Am fost ademeniți în oglinda iluziei, pe care o înmulțim printr-un copiator al minții, ce ne face să nu mai observăm răsăritul soarelui... Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Se spune că există animale mai inteligente și mai devotate decît omul...este adevărat?
Toate vietățile pe care le cunoașteți, în dimensiunea în care trăiți, au parcurs drumul pe care mergeți voi, astăzi. În fiecare animal trăiește un suflet bătrîn și, ca urmare a evoluției sale, i se permite conviețuirea – bună sau rea – cu voi.
Vreți să spuneți că, atunci cînd se aflau la guvernarea Pămîntului, noi eram priviți ca niște animale?
         În orice vietate există două începuturi: animalic și divin. Dacă ființa umană ar rămîne captivă în energia animalică nu ar fi exclus ca animalul mai inteligent să-i ia locul.
         Din răspunsul vostru se înțelege că au existat perioade cînd animalul a guvernat Pămîntul. Cît timp are sufletul la dispoziție pentru a se desăvîrși?
Pentru un suflet, rotația deplină este de șapte sute de vieți. Ființele care acumulează datorii ale destinului vin prin reîncarnare silită, iar sufletele ce evoluează spiritual și nu au datorii karmice vin prin renaștere liberă și se pot desăvîrși într-o perioadă de 26.000 de ani repartizați în 24 de vieți. Trebuie să conștientizați că acei ce ajung să guverneze Pămîntul nu se consideră animale, indiferent ce formă fizică au. În spațiu, există planete pe care trăiesc ființe total diferite de voi; spre exemplu, unii dintre vecinii voștri trăiesc în corpuri de  plante. Divinitatea promovează sufletul care îi înmulțește Creația. Corpul fizic este considerat o haină în care trăiește esența divină, iar voi greșiți atunci cînd acordați mai multă importanță hainei decît esenței divine.
Pe Pămînt au mai rămas oameni care pot opri această cădere spirituală?
În adîncul sufletului, mulți se consideră salvatori, dar faptele lor indică cu totul altceva. Majoritatea celor ce dețin bogății materiale au impresia că Dumnezeu îi iubește mai mult decît pe alții. Bogăția materială este cea mai profundă radiografie a interiorului omenesc.
Ne puteți da o soluție pentru a ieși din acest impas?
Dacă se va găsi un stat care să implementeze descoperirile lui Tesla și să elibereze omenirea din capcana energiei manipulatoare atunci ființa umană va face cel mai mare salt spre descoperirea Universului. Energia liberă planează în jurul vostru. Tehnologiile stau sub controlul celor care vor să introducă cipul.  
Ce reprezintă acest cip? Biserica încearcă să ne sperie cu Satana...
Toate descoperirile lui Tesla se află în mîinile așa-numitului guvern mondial. Dacă aceste descoperiri legate de energia liberă se pun în practică ființa umană este imposibil de controlat. Prin acest cip, fiecare om de pe Pămînt va fi controlat – plătește sau nu plătește energia pe care o consumă din spațiu. Energia nu poate fi oprită, dar blocarea cardului, presiuni la serviciu și multe altele, pe care vor să le aplice în curînd vor transforma omul într-un robot manipulat în totalitate. Lipsa de informație îl face pe...Michiduță – erou al timpului actual. Sfatul nostru este să-l lăsați în poveștile lui Creangă, acolo măcar este un erou pozitiv.

Alexandru Ștefan