Clopotarul dacilor 266Natura, învelită în tăcere, își caută de treabă în ritmul constant al Cosmosului, trezindu-mi curiozitatea dimensiunilor încă neparcurse de către suflet. Frămîntarea și întrebarea mea către prietenii din Civilizația Vodă este: prin cîte dimesiuni trebuie să treacă un suflet pentru a atinge fructul nemuririi?
După cum știți, un suflet întreg este alcătuit din două jumătăți – masculin și feminin. Acest întreg este format din 14 emanații-copii identice. În prima fază de evoluție, toate emanațiile trăiesc în aceeași dimensiune. În dimensiunea a doua, emanațiile se despart ca să se regăsească, iar în dimensiunea a treia se petrece separarea întregului în diferite lumi paralele.
Vreți să spuneți că aceeași persoană trăiește simultan în mai multe dimensiuni?
Cu o singură condiție: ființa umană să fi pășit deja pe calea desăvîrșirii. În fiecare dimensiune, viața emanațiilor-copii este total diferită, pentru unii, separarea de întreg duce la mari tulburări de personalitate.
Dar, din ce cauză întregul întîlnește astfel de obstacole?
Trebuie să vă imaginați că, într-o lume paralelă, o parte din întreg poate fi conducător de țară, iar în alta – un șomer care își caută de lucru. Cu cît ființa umană este mai evoluată cu atît mai multe emanații-copii trăiesc în lumi paralele. În timpul somnului, sufletul are posibilitatea să călătorească acolo unde se simte mai bine. Problemele încep după întoarcerea din lumile paralele deoarece fiecare emanație vrea să fie rege sau regină. Important este ca sufletul să conștientizeze că o parte din el trăiește la un nivel superior. Nedesăvîrșirea conduce la cea mai mare luptă dintre emanațiile-copii, moartea survine numai atunci cînd omul se luptă cu sine însuși.
Cum funcționează un suflet întreg în diferite lumi paralele?
Dacă separarea emanațiilor-copii corespunde nivelului de evoluție înseamnă că întregul trăiește în 14 lumi paralele. În cea de-a șaptea dimensiune trăiește rădăcina nemuritoare care formează întregul. În alte dimensiuni trăiesc emanațiile-copii ce se sacrifică – prin moarte – acumulînd experiența care se stochează în Eon.
Este clar că nivelul nostru de evoluție este cam jos pentru a trăi în mai multe dimensiuni simultan...ce se întîmplă în astfel de cazuri?
Cei care au ajuns în dimensiunea a treia au dreptul la nemurire. Important este ca sufletul să nu-și irosească în totalitate cele 700 de vieți. Un întreg întors din drumul evoluției din cauza emanțiilor nedesăvîrșite este considerat un mare eșec.
Ce sfaturi ne puteți da ca să nu bîjbîim prin întunericul haosului?
Dacă cineva se simte cu adevărat rege sau regină să fiți sigură că, undeva, o parte din întreg trăiește această experiență. Nivelul înalt de evoluție al unui suflet desăvîrșit face viața ușoară pentru întregul Eon. Dacă cineva din altă lume paralelă vă face viața coșmar pentru că este nefericit orice parte din întreg poate schimba situația la 180 de grade.
Cum poate comunica o emanație-copie cu întregul din lumile paralele?
Somnul este o cale ușoară și bine orînduită de către Univers, în acest sens, dar și meditația profundă. Liniștea și echilibrul vă pot ridica ușor în toate dimensiunile paralele în care existați. În prima fază, dacă o emanație-copie trăiește în dimensiunea a patra este deja o reușită pentru întreg. Pentru cei care ajung în dimensiunea a treia partea nemuritoare din întreg va trece automat în dimensiunea a șaptea. Cu cît mai multe emanații-copii are întregul în lumile paralele cu atît mai ușor este de învins egoul fals. Comunicarea cu cei din lumile paralele se poate face cu ajutorul dolmenului, dar numai atunci cînd sînt fulgere. În multe cazuri, partea nemuritoare deconectează emanațiile neascultătoare, curmînd-le viața prin trăsnet. Fiecare părticică din întreg este de mare ajutor atunci cînd trăiește în concordanță cu întregul eon.

Alexandru Ștefan