Clopotarul dacilor 177


   După atîta ploaie, m-am trezit cu razele soarelui bătînd în fereastră și am înțeles că, dacă nu este lumină, sufletul și natura devin triste. Așa că, Mărite Soare, de la toți dacii din lume – o plecăciune mare pentru Lumina Ta Sacră. Am observat că, de ceva vreme, mă urmărește un gînd: de ce vă tot caut pe voi, cei din Civilizația Vodă? De ce nu găsesc aici răspunsurile pe care le caut?
Lumea în care trăiești nu-ți va oferi niciodată nimic, vei fi educat să te supui legilor societății în care viețuiești și ți se va aminti la fiecare pas că trebuie să te adaptezi. În lumea ta poți avea un corp muritor și o viață plină de probleme, sufletul începe să se elibereze din momentul cînd toate lucrurile sînt privite prin prisma întregului adică din matrice. Din întreg se văd clar lucrurile și oamenii, pentru a ieși dintr-un spațiu limitat trebuie să privești dincolo de formă. Oamenii din afara matricei vor lupta întotdeauna cu tine fiindcă ei, în afară de materie, nu văd nimic. Pentru acești indivizi, culmea desăvîrșirii, în acest spațiu, este de a triumfa asupra puterii omenești și a strînge sub ei tot aurul de pe Pămînt. Infinitul începe atunci cînd tu nu mai ai prejudecăți, doar astfel poți descoperi Adevărul. Cele mai mari atacuri energetice vin din partea celor pe care îi demaști și, pentru a nu-ți arde potențialul energetic, nu le oferi ocazia să se îndreptățească căci nu vor face altceva decît să te descarce energetic. Nu discuta o idee măreață cu un om mai jos energetic decît tine fiindcă te va frîna și te va descuraja să o aduci la viață.
Trebuie să conștientizați că, pentru suflet, Pămîntul este o zonă de tranzit. Pe Terra, totul este temporar și, dacă-ți folosești pe deplin energia și menirea, poți dobîndi o experiență unică, care-ți va fi de mare folos în alte dimensiuni. Este important ca, în timpul tranziției, să vă goliți de tot ceea ce vă încurcă în interior și să nu vă străduiți să impuneți altora din experiența pe care ați acumulat-o. Acei ce nu au atins nivelul necesar pentru a avea o asemenea experiență te vor privi ca pe un rătăcit. Unii oameni încearcă să plătească un car de fapte rele cu o faptă bună. Este de dorit să aveți mai multe fapte bune în rezervă ca să puteți acoperi o singură faptă rea.
Mulți dintre voi caută desăvîrșirea fiind plini de sine și, în astfel de cazuri, nu vor găsi niciodată un îndrumător. Un om apt pentru a fi inițiat este acela mulțumit și deschis să învețe. Cei care caută înțelepciunea cu paharul plin trebuie să știe că în el este mai mult venin.
Drumul desăvîrșirii nu este ca o linie dreaptă și nu-l poți scurta…descoperirile cele mai importante le întîlniți pe drumurile nebătătorite. Înțelepciunea este hrana sufletului, acei ce o întîlnesc ușor și nu o prețuiesc, în viețile următoare o vor dobîndi ca din piatră. Oamenii de pe Pămînt trebuie să înțeleagă odată și pentru totdeauna că ei nu dețin nici un fel de putere unul asupra altuia și nici asupra planetei. Toți cei care au probleme ale destinului trec, împreună cu călăii lor, prin labirintul curățeniei.
Unii încearcă să camufleze lucrurile urîte punîndu-le nume frumoase, dar o inimă curată le va descoperi fiindcă această scînteie Divină nu se supune niciodată logicii.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 176


După primul îngheț, au căzut toate frunzele și, brusc, m-am prins cu gîndul că ochii fugeau printre ramurile dezgolite căutînd locul unde s-a ascuns viața... Din fericire, niște brazi scăpați de călăii pădurilor m-au salutat și m-au liniștit că natura a luat o pauză pînă la primăvară. Stînd astfel, în meditația mea, am înțeles că un gînd mare nu poate poposi într-o minte mică. Creația este atît de mare încît omul, cu gîndirea sa mărginită, nu o poate cuprinde. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
De ce capacitatea creierului nostru nu este activată în totalitate și nu funcționează după cum este conceput și ce, de fapt, reține sufletul în acest spațiu limitat?
Atunci cînd ființa umană va scăpa din capcana seducerii, creierul va începe să funcționeze la întreaga sa capacitate. Voi trebuie să conștientizați că sufletul are misiunea de a deosebi adevărul de neadevăr fără a se folosi de capcanele iluziei. De la mic la mare, oamenii învață cum să se amăgească unul pe altul. Sufletul care se folosește de această armă a seducerii nu va deosebi niciodată lucrurile false de cele adevărate. Există oameni care spun minciuni întreaga viață fiindcă, în primul rînd, ei nu conștientizează că mint și, pînă la capăt, ei sînt acei care cred în ele. Acești indivizi pot intra – cu ușurință – cu tot cu papuci în sufletele oamenilor, convinși fiind că nu fac nimic rău și că totul li se cuvine. Egoismul nu-i permite sufletului să înțeleagă că a greșit, el va căuta întotdeauna o nouă strategie pentru a-și convinge adversarul că are dreptate. Mulți se bucură atunci cînd au ocazia să pedepsească pe cel ce a greșit dar, în fața lui Dumnezeu, această bucurie nebună este mai rea decît vina celui ce a greșit. Vulpea, dacă ar fi mare precum ursul, nu ar mai avea nevoie să fie șireată, ar fi de ajuns să-și folosească puterea. La fel este și cu oamenii care vor să obțină ceea ce nu le aparține - devin șireți. Acei care s-au născut puternici și luptă fără minte, degeaba au moștenit această putere. Lumina nu luptă niciodată cu întunericul, bezna dispare atunci cînd soarele răsare – tot așa și voi, prin desăvîrșire veți scăpa din capcana șiretlicului.
De ce natura produce atît de mult pentru suflet și oamenii tot nemulțumiți sînt?
       Pentru omul hapsîn de avere niciodată nu va fi suficient cît îi dăruie pămîntul, natura produce din plin pentru ca oamenii buni să poată face o alegere, nu ca să păstreze totul pentru ei. În armonia naturii se plămădește tăria cuvîntului, omul adevărat se ține întotdeauna de cuvînt. Individul care se dezice cu ușurință de cuvîntul dat trebuie să știe că automat se pierde și valabilitatea cuvîntului dat lui de alții. Energiile false îl transformă pe om într-un vînător care acumulează trofee și, dacă nu iese la timp din această capcană, se va transforma el însuși într-un trofeu pentru alții.
Cum să procedăm pentru a nu cădea pradă energiilor seducătoare?
Ca să fii sigur de tine, învinge întotdeauna falsitatea din alții cu adevărul, nu trebuie să-ți fie rușine de nerușinarea lor. Adevărul trebuie să aibă prioritate în tot și numai atunci nu vei fi prins niciodată în capcana vicleșugului.
Alexandru Ștefan

Clopotarul dacilor 175  Oamenii nedesăvîrșiți cer întotdeauna de la Dumnezeu ceea ce nu li se cuvine și, imediat după ce devin fericiți, li se întunecă mințile. Din păcate, limpezirea poate fi adusă numai de suferință. Ne-am obișnuit să comitem greșeli și am ajuns să le prezentăm ca pe niște realizări importante. Alții încearcă să le ascundă bine de ochii lumii…doar o mică parte a învățat - în mii de ani – cu ajutorul bunului simț, să nu le mai repete. Înaintașii noștri spuneau că blajinătatea se poate învăța de la natură și răutatea – de la oameni. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.

Care era scopul legăturii dintre oamenii vii și acei morți?

Ca să te poți dezlega de un om rău care a decedat, roagă-te și dă ceva de pomană pentru sufletul lui, te va lăsa în pace. Dacă-ți dorești ca cineva dintre cei apropiați să se renască cîndva prin tine trebuie să alegeți împreună – în timpul vieții – un semn tainic, pe care-l vei pune pe mormînt atunci cînd vei fi pregătit să-l primești.

Dar, ce se întîmplă cu acei decedați dacă o parte dintre oameni vor trece în alte lumi paralele, în carne și oase?

Unii dintre ei sînt deja în acele lumi în care speră că veți trece cu bine și așteaptă întruparea prin voi.

Cum funcționează lumile paralele de pe Pămînt și care este relația dintre noi și cei mai avansați?

Cei mai avansați dintre pămînteni trăiesc, de fapt, în nucleul Pămîntului și sînt responsabili de stabilitatea Terrei. Ei intră împreună cu voi în aura cîmpului magnetic al Terrei. Dacă nucleul este în echilibru, Pămîntul nu poate fi distrus. Tot ceea ce înseamnă viață se află pe Pămînt, dar este împărțit în milioane de lumi paralele. Fiecare neam are, din rădăcina sa, reprezentați în civilizațiile mai avansate, care mențin legătura cu butucul pînă la cea de-a șaptea generație. Noi, cei din Civilizația Vodă, guvernăm nucleul și reprezentăm rădăcina neamului din care proveniți voi. Tot ceea ce se află în dimensiunea Pămîntului este coordonat de înaltele entități ce viețuiesc în dimensiunea sistemului solar. Lumea pe care o reprezentați voi este, de fapt, sămînța tuturor civilizațiilor din acest spațiu, în formă de graviditate. Altfel spus, Pămîntul se pregătește să nască. Civilizația Vodă stă cu nerăbdare și cu mare speranță că, din rădăcina acestui neam măreț se vor naște lumini care vor contribui în continuare la zidirea perfecțiunii universale.

Dacă sîntem încă în pîntecele Pămîntului înseamnă că noi învățăm numai cum să devenim ca voi…este adevărat?

Voi treceți prin mai multe etape și forme de graviditate pînă cînd ființa umană ajunge să fie născută de către Mama Pămînt. De acest mare eveniment se pregătește Terra. Pentru cei norocoși, poate fi ultima întrupare, de unde vor începe cunoașterea eternă. Trebuie să folosiți orice clipă pentru a vă trezi și a vă ridica spiritul și trebuie să fiți deschiși spre lucruri noi. Mulți fac o scuză din necunoaștere, dar ar trebui să fie o rușine că nu știi nimic. Înfloresc și buruienile pe care nu le strînge nimeni fiindcă sămînța nu e bună de nimic. Oamenii care acceptă nedreptatea și neadevărul vor – în modul lor de gîndire sucit – să învețe de la alții cum să nu fie prinși atunci cînd vor începe să fure. 
Dacă vă simțiți bine trăind între nebuni înseamnă că nu sînteți departe de ei. Cum fluturele se transformă în omidă la fel și omul, prin faptele sale rele, se poate transforma în drac. Lipsa cunoașterii conduce spre întuneric și acolo nu vine nici un reprezentant al Cerului căci nimeni nu seamănă cu Dumnezeu.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 174 Intrînd în veacul 21, am constatat ca nimic nu este veșnic în această dimensiune, inclusiv Terra. Totul se clatină odată cu pămîntul, nici acești o sută de ani care-i sînt acordați ființei umane nu-i poate trăi în liniște și pace. Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat prietenilor mei din Civilizația Vodă.
De unde atîtea pe capul nostru și ce vor, de fapt, civilizațiile mai avansate de la noi?
În spațiu au existat multe conflicte între civilizațiile evoluate, pînă cînd s-a stabilit ordinea cosmică. Pe planeta Marte a existat viață și, în acest nesfîrșit conflict, au suferit locuitorii ce se aflau de mii de ani pe acel tărîm. Părțile care au declanșat războiul au înțeles ce gafă mare au făcut distrugîndu-le marțienilor casa. Pentru a îndrepta cît de cît greșeala, au găsit planeta Pămînt, pe care exista viață, integrîndu-i pe supraviețuitorii de pe Marte. Aceste două mari civilizații s-au apucat să reformeze Pămîntul, pentru a-i găzdui pe noii veniți și pentru a-i școli pe băștinași, cu o singură condiție – la fiecare 3600 de ani să revină și să-i ridice pe cei mai avansați. Aceste două mari civilizații se deosebeau între ele prin faptul că unii aveau în sînge fier și alții – cupru. Dacă priviți reprezentările unor zeități antice puteți observa că unele aveau piele albastră și altele, galbenă. În fine, voi mai spuneți, referindu-vă la persoane nobile că au sînge albastru, iar acest lucru este adevărat.
În anul 1925, academicianul Mihailov a prelevat probe de sînge de la mai multe popoare și, după efectuarea unei serii de teste, a demonstrat că sîngele albastru există. Se spune că sîngele apă nu se face…o mare parte a oamenilor și-au păstrat culoarea sîngelui primordial și au toate șansele să se ridice în altă dimensiune. ADN-ul omului s-a îmbogățit, dar nivelul de-a atinge culoarea albastră a sîngelui nu o dețin toți oamenii, cel puțin deocamdată.
Secretul constă în faptul că, cu cît omul se ridică pe scara desăvîrșirii, cu atît mai mult cupru apare în sînge și el poate dobîndi nemurirea.
Noi am trecut prin experiența oamenilor care s-au considerat peste noapte arieni…cum să ne păzim de astfel de indivizi?
Civilizațiile mai înalte nu pot comite astfel de  erori, oamenii cu sînge albastru se diferă mult de restul lumii prin aura lor. Mulți consideră că ei vin dintr-o rasă pură extraterestră și nu vedem nimic rău în acest lucru, dar evaluarea o vor face ei.
Deci, după cum înțeleg, acei care nu au sînge albastru nu mai pot schimba nimic?
Această culoare este rezultatul la care a ajuns ființa umană care a muncit, ceilalți vor rămîne căci fierul din sînge nu le dă posibilitatea de-a trece în alte lumi paralele.
Totuși, avem prieteni, neamuri de care ne pasă și ne putem trezi că sîntem diferiți unii de alții. Ce se va întîmpla cu acei care vor rămîne?
Pe acei care trec în dimensiuni superioare noul îi ademenește și se dezleagă, treptat, de tot ceea ce nu este desăvîrșit. Acei ce rămîn sînt bucuroși că drumul spre desăvîrșire devine mai ușor.
Toată lumea așteaptă informații de la NASA. Este adevărat că ei dețin mai multe informații despre ce se va întîmpla cu noi, cu Pămîntul?
Cu siguranță, ei sînt mai informați, dar încă nu pot descifra toate mesajele și dimensiunile spațiale. Daca ar fi mai transparenți, oamenii i-ar putea ajuta să dezlege misterul legat de planeta numită Nibiru. Acești specialiști trebuie să înțeleagă că, dacă un obiect dispare brusc din vizorul radarelor nu poate fi vorba despre planete sau asteroizi. Acest ansamblu de planete - pe care îl urmăriți voi cu telescoapele – este, de fapt, o flotă formată din șapte nave spațiale, cu trei nave în părți și una mare în față. Face parte din sistemul vostru solar.
De ce noi avem senzația că soarele și luna răsar zilnic pentru noi? Există vreun strop de adevăr în nebunia noastră?
În spațiu, totul este gîndit și creat pentru a înmulți și păstra viața. Nu toți oamenii care trăiesc și mor au avut o viață bună, dar ultimele clipe din viața omului îl pot aduce acolo unde își dorește mai mult. Nu vă supărați pe oamenii întunericului fiindcă ei întotdeauna sînt orbiți și suferă din cauza luminii. În mod cert, acești doi aștri nu sînt pentru ei, ci pentru mărirea luminii din interiorul vostru.

Alexandru Ștefan 

Clopotarul dacilor 173

Cînd o presiune apărută ca din senin apasă sufletul, ființa umană presimte un pericol. Dar, dacă întreaga viață trăiește și se plînge că are o piatră pe suflet și nu încearcă s-o înlăture înseamnă că s-a deprins cu ea adică greutatea nu este adevărată, ci este inventată. Gîndul curat este precum firicelul de apă – își găsește calea și destinația. Invidia l-a făcut pe om să-și construiască din corpul fizic pușcărie pentru suflet. Sper ca ființele care sînt mai avansate decît noi să vină să ne elibereze din capcana invidiei fără a ne distruge corpurile fizice. Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
De ce noi, pămîntenii, ne dorim să fim la același nivel cu zeii, dar fără să ne schimbăm stilul de viață și fără să renunțăm la programele societății în care ne-am născut?
Nedesăvîrșirea îl poate face pe om să creadă că, din cauza lui Dumnezeu, el nu poate crește căci Divinitatea, cu măreția Sa, îl umbrește. Adevărul pur îi dă omului puterea de-a învinge egoul fals și de-a simți și intui cu sufletul calea desăvîrșirii. Pe drumul rătăcirii, înșelătoria este ghidul sufletului, are atîtea argumente și convingeri încît numai după moarte omul se dezmeticește că și-a trăit toată viața într-un mod total greșit. Trăind în iubire, ființa umană nu va încălca niciodată legile societății din care face parte, dar nici nu le va putea accepta fiindcă nu le înțelege. Oamenii care nu și-au pierdut bunul simț pot merge împreună către Lumină chiar și pe o cărare îngustă. Frumusețea sufletului trebuie să fie legată de blajinătate, altfel gîndirea întunecată îl face pe om să devină urît. Acei care vor să se desăvîrșească învață, iar pentru cei ce s-au născut nebuni chiar și Pămîntul pare prea mic. Acei ce suferă din cauza răului îl plămădesc în interiorul lor și apoi îl atrag din exterior. Dacă cineva crede că, suferind din cauza răului, va deveni martir se înșeală, adevărat este – în fața Creatorului - acela care zidește și înmulțește Binele.
Această reformă universală cuprinde și Pămîntul? Dacă da, la ce să ne așteptăm noi, trăitorii de pe această planetă?
Nu poți trece în altă dimensiune fără să lași pe Pămînt ceva adevărat din sufletul tău și nu mă refer aici la realizările în planul material, fizic. Pregătirea trebuie făcută în interior, dacă te concentrezi să scapi numai cu ajutorul materiei vei descoperi, pînă la capăt, că-ți lipsește ceva. Părinții voștri primordiali, care v-au construit acest sistem planetar în care trăiți acum, se întorc la fiecare 3600 de ani cu o idee nouă, evoluționistă, care impulsionează omenirea spre înălțarea spiritului. Frica și îndoiala dau naștere altor dimensiuni paralele în care cu adevărat se întîmplă ceea ce oamenii așteaptă. Ca să înțelegeți mai bine ceea ce dorim să vă comunicăm vă dăm o pildă din realitatea voastră: cu zeci de ani în urmă, multe state au fost înrobite de către URSS; acei care nu au fost de acord cu destrămarea URSS au dat naștere unei lumi paralele în care continuă să trăiască, cu ideile și steagurile lui Lenin. Părinții voștri primordiali trăiesc în cele 60 de procente din spatele soarelui, pe care telescoapele voastre nu le pot cuprinde. Luna este o nava spațială ce a apărut în urmă cu 12.000 de ani, ca satelit al Pămîntului și este responsabilă de cursul și menținerea în echilibru a apelor de pe Terra. Un curs este artificial după cum este și traiectoria lunii, iar altul – natural, ceea ce înseamnă că totul este dirijat de acest satelit. Toate civilizațiile stau în fața voastră, dar voi nu le observați. Este de dorit ca acest satelit să nu fie deranjat cu prezența navelor de pe Pămînt căci se va intra în conflict cu civilizația de pe Lună. La ora actuală, civilizațiile înalte caută o posibilitate de aterizare pe planeta Pămînt fără a provoca mari perturbări. Pămîntul nu va fi atît de liniștit precum îl cunoașteți, activitatea seismică se va intensifica de la o zi la alta. Din cauza ploilor abundente, un rîu subteran s-a deschis și curge spre mare, paralel cu Dunărea. Apele se vor ridica și mulți se pot trezi inundați în mijlocul iernii. Oamenii care au pregătirea necesară vor trece fără probleme în lumi paralele, unde își vor găsi menirea și împlinirea. Vin vremuri interesante pentru fiecare în parte și este important să credeți în Bine pentru ca răul să vă ocolească.
Alexandru Ștefan