Clopotarul dacilor 177


   După atîta ploaie, m-am trezit cu razele soarelui bătînd în fereastră și am înțeles că, dacă nu este lumină, sufletul și natura devin triste. Așa că, Mărite Soare, de la toți dacii din lume – o plecăciune mare pentru Lumina Ta Sacră. Am observat că, de ceva vreme, mă urmărește un gînd: de ce vă tot caut pe voi, cei din Civilizația Vodă? De ce nu găsesc aici răspunsurile pe care le caut?
Lumea în care trăiești nu-ți va oferi niciodată nimic, vei fi educat să te supui legilor societății în care viețuiești și ți se va aminti la fiecare pas că trebuie să te adaptezi. În lumea ta poți avea un corp muritor și o viață plină de probleme, sufletul începe să se elibereze din momentul cînd toate lucrurile sînt privite prin prisma întregului adică din matrice. Din întreg se văd clar lucrurile și oamenii, pentru a ieși dintr-un spațiu limitat trebuie să privești dincolo de formă. Oamenii din afara matricei vor lupta întotdeauna cu tine fiindcă ei, în afară de materie, nu văd nimic. Pentru acești indivizi, culmea desăvîrșirii, în acest spațiu, este de a triumfa asupra puterii omenești și a strînge sub ei tot aurul de pe Pămînt. Infinitul începe atunci cînd tu nu mai ai prejudecăți, doar astfel poți descoperi Adevărul. Cele mai mari atacuri energetice vin din partea celor pe care îi demaști și, pentru a nu-ți arde potențialul energetic, nu le oferi ocazia să se îndreptățească căci nu vor face altceva decît să te descarce energetic. Nu discuta o idee măreață cu un om mai jos energetic decît tine fiindcă te va frîna și te va descuraja să o aduci la viață.
Trebuie să conștientizați că, pentru suflet, Pămîntul este o zonă de tranzit. Pe Terra, totul este temporar și, dacă-ți folosești pe deplin energia și menirea, poți dobîndi o experiență unică, care-ți va fi de mare folos în alte dimensiuni. Este important ca, în timpul tranziției, să vă goliți de tot ceea ce vă încurcă în interior și să nu vă străduiți să impuneți altora din experiența pe care ați acumulat-o. Acei ce nu au atins nivelul necesar pentru a avea o asemenea experiență te vor privi ca pe un rătăcit. Unii oameni încearcă să plătească un car de fapte rele cu o faptă bună. Este de dorit să aveți mai multe fapte bune în rezervă ca să puteți acoperi o singură faptă rea.
Mulți dintre voi caută desăvîrșirea fiind plini de sine și, în astfel de cazuri, nu vor găsi niciodată un îndrumător. Un om apt pentru a fi inițiat este acela mulțumit și deschis să învețe. Cei care caută înțelepciunea cu paharul plin trebuie să știe că în el este mai mult venin.
Drumul desăvîrșirii nu este ca o linie dreaptă și nu-l poți scurta…descoperirile cele mai importante le întîlniți pe drumurile nebătătorite. Înțelepciunea este hrana sufletului, acei ce o întîlnesc ușor și nu o prețuiesc, în viețile următoare o vor dobîndi ca din piatră. Oamenii de pe Pămînt trebuie să înțeleagă odată și pentru totdeauna că ei nu dețin nici un fel de putere unul asupra altuia și nici asupra planetei. Toți cei care au probleme ale destinului trec, împreună cu călăii lor, prin labirintul curățeniei.
Unii încearcă să camufleze lucrurile urîte punîndu-le nume frumoase, dar o inimă curată le va descoperi fiindcă această scînteie Divină nu se supune niciodată logicii.

Alexandru Ștefan