Clopotarul dacilor 178


În niște simple cuvinte se află atît de mult adevăr încît, vrei sau nu vrei, te duci cu gîndul la roata veșnică a vieții. Străbunii, ca să-și mai mîngîie necazul, cîntau: așa-i viața trecătoare, unul naște, altul moare. Trecînd cu memoria prin vechile legende, înaintașii noștri ne reamintesc că, atunci cînd soarele bătrîn va dispărea, altul pe cer, nou, se va înălța. Încerc să cuprind cu gîndirea mea o părticică din acest mare Univers ca să pot găsi drumul spre casă. Dar, descoperim că de fapt casa noastră adevărată este nemărginitul Univers, pe care noi, cei din această dimensiune, nu sîntem în stare nici să-l vedem și nici să-l cunoaștem pe deplin.
După legile Cosmosului, am înțeles că ființa umană, în primă fază, trebuie să cerceteze și să cunoască perfect locul și dimensiunea în care trăiește pentru ca, ulterior, să i se deschidă Infinitul. Fiecare dimensiune prin care trece ființa umană este ca un fel de facultate pentru suflet. Cine reușește să se cunoască pe sine însuși și intuiește cu ce misiune a venit pe această planetă va păși, cu siguranță, în alte dimensiuni ale Universului pentru a studia alte facultăți. Dacă noi deja trebuie să părăsim această planetă pentru a descoperi alte orizonturi înseamnă că nu avem de ce ne plînge. Pur și simplu, în locul nostru va veni o altă lume spre a studia noul în care noi trăim plictisiți de atîta cunoaștere… Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Este adevărat că totul moare în Univers precum noi, oamenii?
Moarte nu există, cînd cineva dintre voi decedează voi ziceți că a plecat. Dacă nu-i puteți urmări drumul pe care s-a pornit voi îl deconectați și vă liniștiți cu gîndul că a murit adică nu mai este, nu mai există. Orice ființă din Univers reprezintă o sămînță a Întregului, tot ceea ce se renaște nou în Univers provine dintr-o rădăcină primordială.
Cum comunicau înaintașii noștri cu Universul? Care era calea de bază pentru a primi un mesaj de Sus?
Dacă observați vechile rugăciuni ale oamenilor de pe Pămînt veți observa că majoritatea cuprindeau fraza dă-ne, Doamne, pâinea cea de toate zilele. Nu era, în nici un caz, această rugăciune dedicată pîinii fizice, materiale pe care voi o mîncați, ci se referea la pîinea spirituală ce venea de Sus și era înscrisă de către sferele de lumină pe suprafața lanurilor de cereale. Inițiații cunosc foarte bine puterea cîmpului magnetic al grîului și a altor cereale precum și forța lor tămăduitoare. După decedarea corpului fizic, sufletul poate fi ajutat de către cei ce cunosc tainele trecerii prin pregătirea și împărțirea colivei. Trecerea vămilor, pentru suflet, devine mai ușoară prin intermediul  aburului care se ridică din colivă. Singura planta Divină, ce a fost adusă de către zei pe Pămînt este grîul și, pentru cine îl cunoaște altfel decît ca pe hrană pentru corpul fizic, diapazonul de cunoaștere este mai mare.
De ce conducătorii de astăzi ne distrug temelia neamului ca să înfrumusețeze fațada pentru a sclipi o singură zi?
Sînt oameni care au acumulat karmic multe datorii și se răzbună pe propriul popor. Greșelile unei ființe umane se pot îndrepta prin fapte și acțiuni concrete, nu prin impulsuri nechibzuite menite doar să cîrpească. Ideea strămoșilor trebuie să-și mențină ritmul constant al drumului pe care te-ai pornit. Dificultățile unui drum spiritual încep din momentul cînd omul privește mai mult în urma sa decît înainte. În acest caz, drumul pare lung și fără de sfîrșit fiindcă omul este copleșit de oboseală. Comoditatea și lenea au prioritate și, treptat, sufletul este ademenit într-o stare de adormire, iar căutarea spirituală devine o povară. Cei mai mulți oameni trăiesc împreună numai pentru a-și pierde mai ușor timpul, acei ce caută desăvîrșirea sufletului se adună pentru a descoperi Adevărul. Desigur că, din punctul de vedere al unui om cu gîndirea muritoare, a crede în nemurire pare o adevărată nebunie. Dar, totuși, dincolo de orice formă, există ceva mai presus decît destinul omenesc. Cu toate că subconștientul vostru știe că este urmărit de moarte, noi vă îndemnăm să mergeți mai departe fiindcă merită.

Alexandru Ștefan