Clopotarul dacilor 180În fiecare anotimp, ființa umană găsește un zîmbet mîngîietor al naturii pentru a-și mai ușura viața. Odată cu descoperirea ADN-ului uman, omul a înțeles că nu se trage din maimuță. Dar, totuși, această variantă îi este mai aproape fiindcă a constatat că maimuța este mai proastă decît el. Gîndul că el, omul, seamănă cu Creatorul, l-a liniștit, dar a uitat că și interiorul său trebuie să-I semene Creatorului. Dacă cineva merge cu mașina, apoi își continuă drumul mergînd pe jos înseamnă că refuză să stea pe loc. Așa este și cu sufletul – în corp fizic sau în afara lui, drumul continuă și este important să nu te abați de la calea desăvîrșirii.

Este adevărat că ființa umană își poate pierde sufletul din cauza greșelilor grave pe care le comite în fiecare viață? Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.

Sufletul omului are 21 de grame și este un dar de la Dumnezeu. Greutatea sufletului reprezintă, de fapt, informația acumulată în timpul vieții de fiecare om. Sufletele care, prin desăvîrșire, depășesc această greutate se consideră desăvîrșite. Aceste scîntei Divine provin de la începutul Creației și sînt strict reglementate. Odată cu creșterea populației pe Pămînt nu s-au mărit și scînteile Divine ce reprezintă sufletul. Poate că această informație este șocantă, dar nu toți oamenii de pe Pămînt dețin această scînteie Divină. Mulți oameni trăiesc fără suflet adică numai în corp fizic uman. Cei care nu dețin această scînteie Divină fac tot posibilul să convingă omenirea că se trăiește pe Pămînt o singură viață. Acei ce dețin darul lui Dumnezeu trebuie să acumuleze puncte pentru a-l păstra în continuare. Aici se află și descifrarea proverbului – nemulțumitului i se ia darul – nu este nimic legat de partea materială, ci numai de suflet.

Cum poate trăi un om pe Pămînt fără suflet?

După moarte, ființa umană își formează o dublură din corpurile subtile, pentru a se prezenta împreună cu sufletul în fața instanței care îi evaluează viața. Omul folosește această dublură pentru primele 40 de zile după moarte și atunci cînd vine la întrupare. Individul care a conștientizat că nu mai deține suflet se întrupează prin această dublură, pentru o singură viață, fiindcă nu mai are nimic de pierdut. Oamenii care mai dețin această scînteie Divină trebuie să lucreze permanent ca să nu cadă pradă celor ce-și trăiesc ultimele clipe pe Pămînt. Dacă, din întîmplare, numărul celor care nu dețin suflet va prevala pe Pămînt viața va înceta.

Toate evenimentele care au loc acum pe Pămînt au vreo legătură cu dezechilibrul dintre oamenii cu suflet și cei lipsiți de suflet?

Omenirea a uitat că Pămîntul are suflet și respiră ca o ființă vie. Fiecare munte are duhul său și acei ce cunosc cum se intră în contact cu el pot accesa informații importante pentru desăvîrșirea sufletului. Există oameni care știu ce se întîmplă pe Pămînt și s-au retras din haosul în care au trăit o mare parte a vieții pentru a putea păstra darul Divin pe care l-au primit. Nemurirea este un grad care se dobîndește prin muncă, nu poți deține ceva nemuritor atunci cînd faptele și gîndurile tale rămîn moarte. Acei ce dețin scînteia veșnică și nu o risipesc pe nimicuri vor avea numai de cîștigat. Pămîntul și omenirea vor trece prin reforme importante împreună cu întregul Univers. Acei care, din nefericire, și-au pierdut sufletul nu vor percepe niciodată schimbările și nici semnele căci sînt asemenea unor roboți, care vor dispărea în timp. Sfîrșitul acestui an și începutul lui 2014 vor fi decisive pentru acei ce dețin scînteia Divină, nu deviați din drum căci vă puteți rătăci.

Alexandru Ștefan