Clopotarul dacilor 273Înconjurați de materie și întrupați într-un corp fizic, avem impresia că, în afară de ceea ce trăim, simțim și vedem nu mai există nimic altceva. Întrebarea, din meditația mea către prietenii din Civilizația Vodă este:
De ce, în timpul somnului, ființa umană trăiește și simte la fel ca în realitate? Ceea ce mă frămîntă este: oare nu cumva realitatea pe care o trăim este tot un fel de somn din care trebuie să ne trezim?
Ființa umană reprezintă o scînteie Divină care este, de fapt, un satelit al Creatorului. Corpul fizic în care sălășluiește sufletul conține materie statică în proporție de 10%, iar creierul – în care este implantată o copie a Creației – este 99% apă. Ființa umană trăiește, simte și vede după cum a simțit Creatorul momentul Creației Sale. Cînd lucrează, Dumnezeu nu are timp să privească și să-și admire Creația. O ploaie de scîntei curioase din El se întrupeză și înregistrează lucrarea acolo unde își desfășoară activitatea. Voi priviți, trăiți și simțiți numai ceea ce este înregistrat în creierul uman, alte informații nu puteți percepe.
Vreți să spuneți că sîntem un fel de roboți?
Am spus deja că sînteți o scînteie Divină dar, dacă sînteți o părticică din Întreg faceți numai ceea ce consideră de cuviință Întregul. Tot ce reprezintă materia sînt gînduri modelate ale Creatorului. Ființa umană are rolul unui ghid care trebuie să transmită momentul Creației fără interpretări personale.
Dacă sîntem un fel de sateliți și reprezentăm Creația, de unde este atîta răutate în noi?
Orice suflet care îndeplinește o misiune departe de Întreg este predispus să fie infectat cu viruși din spațiul respectiv. Există, în Univers, civilizații mult mai avansate decît voi, care încearcă să Îl imite pe Creator, modelînd materia, dar nu perfect, așa cum face Dumnezeu. În astfel de grădinițe rămîn forme gînditoare care, treptat, după ce sînt părăsite, se cred stăpînii materiei. Aceste creaturi fără suflet își cer dreptul la viață, încercînd să captiveze și să infecteze cît mai multe scîntei aflate în misiune.
Există vreun pericol dacă o scînteie Divină intră în contact cu aceste creaturi?
Cataclismele, în mare parte, sînt predestinate sufletelor aflate în captivitate. Aceste creaturi din materie au fost, cîndva, jucăriile unor civilizații și se pot reface după cataclisme. În spațiu, sînt considerate microbi care îndeplinesc rolul de a arăta cum nu trebuie să fii întru desăvîrșirea ființei umane. Atunci cînd ieșiți din programa înregistrată în creierul uman, deveniți martori ai Creației Divine în direct. Sfatul nostru este ca, atunci cînd o să conștientizați că somnul și viața reală sînt iluzii, să vă treziți din viața reală așa cum vă treziți din somn. Orbul din corpul fizic îl caută pe acel ce este în stare să vadă, adică sufletul, pentru a vă călăuzi spre orizontul eternității.

Alexandru Ștefan