Clopotarul dacilor 272

         Vorbim prea mult despre cine am fost cîndva și nu mai vedem cine sîntem astăzi. Pentru a ne ridica, ca popor, avem nevoie de un avatar care să activeze voința neamului. Actuala societate s-a construit pe o temelie energetică bazată pe grup. Într-o astfel de societate, care are gîndirea unei turme, este imposibil de evoluat spiritual. Toate infecțiile din societate se strecoară treptat în viața personală, iar ființa umană ajunge în situația de-a nu mai avea nici o inițiativă personală. Naștem o ființă cu centrul emoțional dezechilibrat, care este în stare să-și aprindă propria casă. Am construit o societate de paie ce se poate aprinde de la o singură scînteie.
         Rolul unei entități este să zidească un suflet care trăiește în armonie cu natura, cu o conștiință trează și cu spirit de sacrificiu personal. În astfel de cazuri, am lucra mai mult întru zidirea neamului și mai puține entități ar fi sacrificate din cauza strigătului neechilibrat de turmă. Cînd o societate naște niște piloni ce stau neclintiți în Adevăr, asemenea unor stînci, viitorul poporului este asigurat. Nu poate fi îngenuncheat un popor de sus ghidat, i se poate doar fura credința, prin manipulare. Nu vă îndemn spre dispariția solidarității, ea s-a dobîndit prin lupta cu sine însuși.
Pentru a supraviețui trebuie să fim uniți și veșnic împreună, în caz contrar, popoarele cotropitoare își vor atinge țelul. Este important ca societatea în care trăim să nască ocrotitori ai neamului, pe care te poți sprijini. Dar, pentru ca acest lucru să se întîmple, este necesar ca fiecare dintre noi să facem ceva din proprie voință. Nu așteptați să fiți împinși de la spate pentru a realiza ceva în viață. Îndemnul acesta are menirea de-a vă trezi chemarea care stagna latent în interiorul vostru. Cînd veți conștienztiza că aveți propria voință atunci tot ceea ce este creativ și creator va veni din interiorul vostru.

Alexandru Ștefan