Clopotarul dacilor 169Multe își propune un om să facă, în viața de toate zilele și, adesea, se trezește bătrîn, cu multe goluri în suflet și, pentru a putea muri liniștit, încearcă să umple aceste goluri cu iluzii. Părerea mea este că oamenii au decis să se îndepărteze de Cer pentru ca Dumnezeu să nu-i vadă cum își fac de cap. Cu aceste frămîntări și întrebări m-am adresat prietenilor din Civilizația Vodă.
Dacă, într-un fel sau altul, nu putem cerceta moartea fiindcă ne induce frică, poate ne spuneți mai multe despre viață?
Pe temelia celor cinci elemente, energiile care guvernează Universul – adică masculinul și femininul - au pus bazele Creației. Apa este pîntecele și haina Cosmosului, unde se zămislește viața, este unicul element care nu are nici o restricție în libertatea sa. În apă se păstrează toată memoria fostelor și actualelor civilizații, cu ajutorul apei se pot descifra multe taine legate de trecut și de viitor. Pe meleagurile voastre au existat oameni care au cunoscut atît de bine elementul apă încît au atins nivelul călătoriei pe nori.
Călătoria pe alte planete se face în afara corpului fizic?
Sufletul este o particulă din esența Divină, care nu poate fi controlată de nimeni. Rostul întrupării este de a ridica și ușura cele cinci elemente odată cu desăvîrșirea. Datorită corpului fizic, sufletul poate accesa și extrage din memoria sa toate viețile anterioare și experiențele trăite. Călătoria sufletului pentru a se întrupa și a dobîndi înțelepciune se face în afara corpului fizic. Odată cu ieșirea din roata vieții și a morții, nemuritorul nu poate intra în Eternitate fără un corp ionizat de către puterea sufletului iluminat. Omul trebuie să conștientizeze că esența sufletului pe care își zidește viața este dată de către Creator adică Îl reprezintă pe Însuși Dumnezeu pe Pămînt. Este ca un satelit care a aterizat din centrul Universului cu misiunea de a se întoarce cu sufletul plin de experiențele vieților trăite. Corpul uman trebuie să fie în concordanță cu cerințele Eternității adică să nu rețină sufletul atunci cînd trece prin alte dimensiuni.

Ce este de făcut ca aceste repere pentru desăvîrșirea sufletului să ajungă în fața oamenilor? Toți cei care păzesc cuvîntul lui Dumnezeu strigă în gura mare că tot ceea ce este altfel decît spun ei este o greșeală…
Oamenii nu vor fi niciodată mulțumiți cînd cineva va fi altfel decît ei fiindcă te judecă numai după cum sînt ei. Întotdeauna, cei mai păcătoși îi iartă pe acei ce n-au nici un fel de păcate. Nu intrați în conflicte unde nimeni nu are dreptate căci acolo există numai interes. Merită să luptați doar pentru cauza Adevărului și atunci trebuie să fiți siguri că îl dețineți, altfel nu veți izbuti. Stagnarea spirituală îl face pe om să înghită orice informație despre Creația lumii. Dacă ești atras pe o cale spirituală care nu rezonează cu sufletul tău, fă tot posibilul să scapi din această capcană.
Ce trebuie să facem pentru ca corpul uman să devină un întreg cu sufletul?
Nu este suficient să-ți ridici sufletul, iar  corpul fizic să fie în mizerie. Odată cu desăvîrșirea sufletului, faceți zilnic exerciții legate de cele cinci elemente. Te întrebi care sînt aceste exerciții? Ca să intri în contact cu aerul, fii prudent ce emani din interiorul tău. Vorbele goale,  certurile, blestemul, gîndurile rele, tot ce iese negativ din gura ta rămîne în memoria aerului. Cînd gătești ceva celor dragi mîngîie focul cu aura ta. Astfel, intuiește cum vei intra în contact cu toate elementele care îți vor ridica corpul la un alt nivel prin vibrația pe care o emană sufletul.
Pe care cale ființa umană se poate regăsi pe sine însuși, așa cum a gîndit-o Creatorul?
Ca să te regăsești pe tine însuți nu trebuie neapărat să devii mai întîi rău. Ființa umană se poate ridica numai atunci cînd mai ține minte cum este să fii bun. Nu abandonați drumul desăvîrșirii căci numai pe această cale veți găsi întotdeauna un îndrumător. În întuneric, toți se cunosc fiindcă sînt la fel. Într-o lumină mare la toți se luminează fața și se contopesc în lumină.
Alexandru Ștefan