Clopotarul dacilor - 19


                          


                                  Nemurirea se obţine prin muncă

În acest preţios timp, pe care-l mai avem, nemuritorii au sarcina de a-şi construi un corp nou.Prin puterea credinţei şi manifestarea sinelui, actualul corp fizic poate fi transformat într-unul nemuritor.
Reunind în el două nivele de conştiinţă – experienţa acumulată pe Mama Geea (care reprezintă interesele pămîntului pe care te-ai născut) şi învăţătura nemărginită a lui Zalmoxe (care este acelaşi lucru cu conştiinţa Moşului), acest om devine etern.  
Capacităţile şi puterile omului nemuritor devin superioare celui muritor. Nemuritorii nu cunosc frica de moarte, pot avea corp fizic în permanenţă şi au puterea de a-l modifica după cum le dictează liberul arbitru. Acest om nou nu va suferi de frig sau foame, nu va provoca războaie, întrucît el nu are nevoie de spaţii vitale limitate, nu are nevoie de bani, nu suferă din cauza singurătăţii şi nu cunoaşte frica. El este, întotdeauna, totul. Acest om nemuritor devine un mic Dumnezeu, pe care Universul îl aşteaptă cu nerăbdare.
Multe şcoli ezoterice din lume s-au străduit să facă posibilă apariţia unui astfel de om nemuritor, dar nu au reuşit, fiindcă scopul era egoist – înfăptuirea unor minuni pentru convertirea semenilor la diferite religii. Mai multe amănunte despre modul de realizare a unei astfel de experienţe şi scopul trecerii la o nouă stare le puteţi afla în volumul “Taina venirii omului pe Pămînt”.
De-a lungul vremii, în Dacia au existat multe şcoli în care, ca urmare a desăvîrşirii spirituale, nemuritorii au reuşit să modeleze corpul fizic după cum decurg cele cinci cicluri ale anului galactic şi au obţinut capacitatea de-a se metamorfoza, mai ales pentru a apărea într-un alt loc situat la distanţă mare de cel în care se aflau. Nemuritorii din Dacia au reuşit să păstreze în taină procedeul de transformare, care va fi dezvăluit numai celor care se pregătesc să treacă în altă dimensiune.  
Omul de pe Pămînt poate să creeze din sine însuşi un om nou dacă stăpîneşte bine învăţăturile lui Zalmoxe. Aceşti 12 paşi pentru desăvîrşirea sufletului oferă nemuritorului posibilitatea de-a intra în conştiinţa universală a Moşului, unde va descoperi un alt program de acţiune pentru formarea celui de-al cincilea corp.
Posibilitatea unei astfel de transformări vine împreună cu iluminarea corpurilor subtile şi eliminarea programelor animalice, adică odată cu trecerea omului într-un alt corp şi reîntoarcerea, treptat-treptat, la acele nivele de vieţuire în care străbunii noştri s-au desăvîrşit, cîndva.
Oamenii, fiind purtători ai materiei statice, schimbîndu-şi propria stare, pot schimba potenţialul întregii aure a Pămîntului şi, astfel, să contribuie la îndreptarea situaţiei actuale.
Totul depinde de tine, prin munca şi credinţa ta visul devine realitate.
                                      Alexandru Ştefan

.