Clopotarul dacilor - 22


         
      Construcţiile antice – ridicate cu ajutorul sunetului 

Şiraguri de suflete au poposit în trecere pe acest răbdător Pămînt şi nimeni nu i-a mulţumit vreodată la plecare. Peste noapte, omul s-a făcut stăpîn pe cele Dumnezeieşti şi ceea ce a învăţat cel mai bine este să vîndă şi să cumpere totul, fără să mai ţină cont de faptul că nimic nu-i aparţine. Unii fac bani promovînd Apocalipsa, alţii se autointitulează salvatori ai omenirii....totul este un tîrg şi, la tîrgul acesta, există doi nebuni – unul vinde şi altul cumpără.
În Dacia, înţelepciunile Dumnezeieşti s-au transmis, de-a lungul veacurilor, numai acelora care le-au căutat cu adevărat. Aducerea învăţăturilor lui Zalmoxe în faţa oamenilor necredincioşi era strict interzisă. Pe cei care cunoşteau aceste înţelepciuni nu-i ştia toată lumea şi erau consideraţi trufaşi acei care se lăudau că ar cunoaşte tainele Divine.
Acum, spre încheierea celui de-al cincilea ciclu, mulţi dintre oameni intuiesc că ceva se schimbă în Univers şi încearcă, pe ultima sută de metri, să atingă desăvîrşirea. Dar, învăţăturile esoterice nu se descifrează într-o lună sau două...totuşi, dacă vă doriţi cu adevărat acest lucru, veţi avea şansa să întîlniţi un iniţiat în învăţăturile autentice.
Fiinţa umană îşi formează, încă din pîntecele mamei, calităţile vorbirii, scrisului şi tot ceea ce poate fi exprimat prin cuvinte. Vorbirea oferă posibilitatea exprimării inexprimabilului şi transmiterea către alţii a propriei stări. Omul nu percepe informaţia cu urechile. Auzul percepe doar vibraţiile, cu ajutorul intuiţiei. Cuvîntul este un simbol al manifestantului, al fiinţării, dar poate fi şi un simbol al sentimentului sau al prezentării. Omul contemporan, deşi nu cunoaşte sonoritatea şi rezonanţa lor adevărată, se foloseşte de simboluri convenţionale. Combinaţia sonoră corectă oferă reprezentarea adevărată a ceea ce este cunoscut. Adresaţi-vă sinelui interior şi veţi auzi adevărata sonoritate a noţiunilor, a lucrurilor pe care le căutaţi. Cei care cunoaşteţi învăţăturile lui Zalmoxe, faceţi o legătură strînsă cu corpurile subtile, iar sunetul, ca simbol, va avea o sonoritate diferită, schimbîndu-şi funcţia spre zidirea sufletului.
Sunetul trebuie emis din gît, fără a fi modulat de limbă sau buze. Prin cunoaşterea sunetului, veţi avea acces la un nivel înalt de energie, unde sunetul se rosteşte în raport cu corpurile subtile ale omului, ceea ce, în limbajul de astăzi, ar însemna că sunetul intră în concordanţă cu meridianele implicate corespunzător.
Unul şi acelaşi sunet va avea o susţinere energetică diferenţiată, va corespunde unor forme şi noţiuni complet diferite, reunite de o anumită calitate sau stare. Această combinaţie dintre energie şi sunet exprimă o reprezentare exactă a noţiunii sau formei care va exclude orice neînţelegere dintre oameni, întrucît ele vor rezona cu apropiaţii din jurul tău cu o vibraţie nealterată. La un astfel de nivel, sunetul va avea efectul acţiunii. Chiar şi astăzi, privind construcţiile antice, ne întrebăm cum au fost ridicate...secretul constă în combinaţia sunetului cu energiile creatoare. Toate energiile Pămîntului ne sînt accesibile şi fiecare are o combinaţie de sunete adecvată. Prin aceste combinaţii, pot fi apelate energiile corespunzătoare şi ne putem contopi cu ele.
Fiecare ţară a moştenit de Sus un nume şi combinaţii de sunete adecvate, care erau ocrotite de o imagine reflectată în memoria stratului tonic al Pămîntului şi înfăţişată sub forma unui simbol. Astfel, bazîndu-se pe semn şi sunet, nemuritorii pot cunoaşte conţinutul, perceput de intuiţie prin simţurile interioare, adică pot să vadă aura şi să simtă o altă persoană prin cunoaşterea sinelui. Astăzi, omenirii i s-a adus un terci de informaţii, drept hrană pentru minte, fără a avea posibilitatea unei alegeri independente.
                   Alexandru Ştefan