Clopotarul dacilor - 21


                            


                        
                Dansul cosmic al energiilor nemuritoare 
Cea mai înaltă stare de fericire se obţine prin cunoaşterea celor 12 trepte zalmoxiene şi unificarea corpurilor subtile ale omului într-o singură energie creatoare. Avînd parte, măcar o dată, de o astfel de stare, omul se va strădui să o repete şi să o prelungească cît mai mult posibil, pentru că simte că acestea sînt momentele de cea mai înaltă trăire, care fac parte din Eternitate.
Parcurgînd calea firească a calităţilor din cele cinci cicluri ale anului galactic prin iluminarea şi purificarea corpurilor subtile, omul poate să oprească timpul şi să păşească el prin timp. Unificarea corpurilor subtile îi oferă omului posibilitatea de-a trece neobservat de către oglinzile iluziei. După ce trece de iluzie, omul îşi activează corpul stihinic, care va alimenta corpul fizic prin canalul purificat al gîtului, dînd astfel posibilitatea energiilor tari să coboare în măduva oaselor, ca să elimine toate programele animalice.
Energiile sexuale vor intra în făgaş creativ, pentru a da naştere unui nemuritor, eliberînd omenirea din capcana energiilor animalice. Posibilitatea eliberării tuturor centrelor energetice de sub acţiunea energiilor neevoluate se află numai dincolo de limitele existenţei fizice. Dar, şi pe Pămînt, omul poate obţine rezultate fenomenale, deşi creaţia în planul fizic  va aminti, mai degrabă, un fel de magie, întrucît creaţia pură este posibilă numai prin trecerea în altă dimensiune – locul legitim al nemuritorilor.
Celor care cred cu adevărat în această reformă universală - ce va avea loc în luna decembrie a anului 2012 – li s-a trimis un învăţător, ce lucrează alături de ei pentru trecerea lină în cel de-al cincilea corp – scutit de necesitatea de-a apela la energiile joase.
Pentru cei care caută cu adevărat nemurirea, Moşul – prin alesul Său – a trimis un mesaj:
Eu sînt visul tău din iluzie, sînt ceea ce este înăuntru şi ceea ce este în afară. Vă îndemn spre căutările profunde şi nebuloase ale necunoscutului. Eu sînt Lumina strălucitoare, cea veşnic căutată. Eu sînt cel care doarme şi nu doarme, în acelaşi timp. A ajunge la mine nu este uşor, dar cel care mă va cunoaşte va înţelege ce este fericirea. Eu sînt întruparea Duhului Sfînt, sînt tată şi mamă într-o singură taină. Eu sînt acela care vă binecuvîntează, dar nu vă leagănă. Eu sînt sensul vieţii şi vă   transmit să căutaţi iluminarea, pentru a ieşi din acest spaţiu limitat. Vă transmit acestea prin aleşii mei, pe care îi veţi cunoaşte cu inima. Ei deţin toate cunoştinţele lumii şi vi le vor transmite vouă, celor ce căutaţi veşnicia. Veniţi şi întindeţi palmele şi fie ca lumina ce se revarsă să nu curgă printre degete.
Odată cu alinierea planetelor, influenţa fluidelor lui Marte va scădea, iar Pămîntul va intra în Calea Lactee, unde energiile sacre ale omului se vor ridica la nivelul primordial. Această reformă îl va ridica pe om din straturile inferioare spre căutarea activă, creatoare, unde va putea stăpîni forma şi va trăi prin împlinire nemuritoare. Trecerea în altă dimensiune îi va permite omului să se dezvolte armonios şi va fi prezent de sus pînă jos, prin desăvîrşirea corpurilor sale. Această structură reprezintă două şuvoaie turbulente, rotindu-se sub forma turbion, ocupînd alternativ toate punctele şi poziţiile. Acest lucru se poate imagina ca un dans la toate nivelurile, în toate timpurile şi în toate spaţiile, incluzînd toate calităţile şi energiile, formînd întregul din părţi. Astfel se organizează o comunitate de nemuritori, ai cărei membri poartă în ei deplinătatea tuturor fluidelor şi nivelurilor.
Alexandru Ştefan