Clopotarul dacilor 235

                            


         După ultima meditație cu prietenii mei din Civilizația Vodă au apărut mai multe întrebări legate de crearea Universului. Savanții noștri ne demonstrează că totul, în spațiu, a apărut dintr-o simplă explozie. Voi, cei din civilizațiile mai avansate, care cunoașteți mai multe decît noi, ne puteți spune cum, de fapt, s-a creat omenirea și întregul Univers?
În spațiu, nimic nu se formează uniform, dintr-o simplă explozie, așa că ipoteza voastră este greșită din start. Între întuneric și lumină s-a aflat întotdeauna conștiința, care nu este sub nici o formă materială. Stînd la aceeași masă, conștiința era independentă de tot și toate, ademenind lumina cu libertatea ei. Lumina, fiind prinsă în interiorul întunericului, a fost atrasă de către conștiință, pentru a se elibera. Cu cît dorința luminii de-a se elibera era mai mare, cu atît mai mult creștea în interior, lărgind spațiul și împingînd întunericul spre alte orizonturi. Atunci, conștiința le-a propus planul său de Creație, care a fost acceptat. La îndemnul conștiinței, întunericul și lumina au acceptat să cerceteze infinitul ca să fie stăpînit de întreaga trinitate. Înainte de-a porni la drum, lumina și întunericul au cerut o garanție ca să nu dispară - nici una, nici alta - în neant. Acest cuvînt, dat de conștiință, luminii și întunericului, se menține și astăzi, fiind observat de către oameni în ziua echinocțiului de toamnă. Conștiința, fiind liberă, le-a comunicat că, în spațiu, se află multe elemente care sînt utile pentru a învia întregul Univers. Singurul element pe care au fost toți de acord să-l captiveze și învie a fost apa, în care totul s-a păstrat pînă la începerea întregii Creații. Această ipoteză nu a fost luată în calcul de către pămînteni, care s-au concentrat mai mult să afle ce se găsește sub zero, în loc de-a cerceta importanța conștiinței care a îndemnat totul către viață. Conștiința a pus bazele legilor și întregului plan de dezvoltare a Universului. Lumina a ocrotit viața, apa a fost oul în care s-a păstrat totul, iar întunericul veghează hotarele. Toate ființele care nu îndeplinesc nivelul stabilit al nemuririi de către această trinitate sînt reținute de întuneric, prin intermediul morții. Ridicarea nivelului de spiritualitate contribuie foarte mult la echilibrarea cîmpului gravitațional și, ulterior, la eliberarea de acesta. În apă se află primul embrion creat de conștiință și susținut de întreaga treime. Atunci cînd embrionul primordial, din care toate au ieșit, va trece prin fazele de zămislire, se vor încheia toate ciclurile.
Trebuie să conștientizați că existența ființei umane, în coagulare cu materia, în acest spațiu, este reprezentată mai mult de egoul fals decît de conștiința care v-a dat viață. Ființa care intuiește și păstrează, în cugetul său, toată informația primordială va trece mai ușor de fazele individuale ale egoului. Atunci cînd sufletul va fi în stare să dezlege ghemul energiilor fizice și vitale va ieși cu ușurință din dimensiunea naturii care l-a dădăcit.
Sfatul nostru este să nu mai acordați importanță egoului fals fiindcă, prin suferințele care-i sînt aduse, sufletul stagnează din evoluție. Cînd veți observa că toată tristețea din sufletul vostru a dispărut înseamnă că ați devenit stăpînul vieții, al minții și al corpului fizic.

Alexandru Ștefan