Clopotarul dacilor 236

Cu cît trăim mai mult în dimensiunea Pămîntului, observăm că femeia de astăzi încearcă să nu rămînă în urmă față de femeia primordială. Părerea mea este că nu se mai acordă importanță costumului popular cu toate simbolurile strămoșești ce ne ocroteau sufletele. Ne dorim să trăim mult și fără rost și, în mod paradoxal, ne prelungim artificial viața, aruncînd în vînt puținul material agonisit și lăsînd în urmă goluri pe care trebuie să le umple copiii. Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
Cum percepeți voi viața și rostul ei?
Viața, în dimensiunea noastră, înseamnă o misiune bine îndeplinită, fără a pierde firul memoriei vieții anterioare. Fiecare dimensiune îi permite ființei umane să-și construiască un corp fizic ce-i va da posibilitatea să stocheze toate viețile și experiențele acumulate de-a lungul timpului. Numai cu un astfel de corp supraomenesc se poate descifra fiecare viață în parte, cu toate plusurile și minusurile sale. Fiecare civilizație care se află în spațiu a trecut prin Școala-Pămînt, noi vă putem oferi, fără restricții, toată experiența noastră pe care am acumulat-o pe Pămînt. Indiferent cîte schimbări s-au produs în dimensiunea Pămîntului, femeia noastră a păstrat cu sfințenie Divinul din interior. Greșeala voastră este că încercați să vă ghidați după ceea ce au scris unii înaintași ai voștri ca fiind lăsat de Dumnezeu și nu faceți ceea ce simțiți. În realitate, este imposibil să formulezi în cuvinte ceva irațional. Cu cît s-a scris mai mult despre Dumnezeu cu atît mai mult lumea s-a prăbușit spiritual. Femeia era vasul Divinului prin care se transmiteau principiile, tradițiile și legea calității. Dacă vă înconjurați cu oameni și lucruri ieftine deveniți asemenea lor.
Un suflet este predestinat să ajungă în familia pe care o merită. Cîndva, fiecărui suflet i se comunica ce are de făcut și de cît timp dispune pentru a-și îndeplini misiunea pe Pămînt; fără aceste cunoștințe, viața devine un haos continuu. Voi priviți viața ca pe o  poveste și, cînd vă ciocniți de realitate, inventați alte povești ca să vă ascundeți în ele. Atunci cînd priviți un om nu trebuie să vă confirme televizorul cine este, trebuie să căutați răspunsul în interiorul vostru. Căderea și ridicarea spirituală sînt strict legate de conștiință, dacă pierzi legătura cu ea, vei rătăci în întuneric. În necunoaștere, toate lucrurile rele își fac loc și acolo se îngroapă sufletul, în gunoiul faptelor nesăbuite. Numai într-un suflet curat își găsește lăcaș libertatea și este important ca energiile din zonele mai joase ale corpului fizic să nu se amestece cu energiile înalte ale sufletului. Cînd libertatea primordială este prezentă în interiorul ființei umane, energiile joase încearcă să domine energiile înalte, impunîndu-le stilul lor de viață. Dacă acest lucru devine posibil, energiile joase preiau controlul asupra energiei vitale, transformînd corpul fizic în arma lor. Toate energiile se amestecă cu cea sufletească activînd psihicul, care intervine asupra energiei mentale. Rădăcina dorințelor devine energia vitală, care își dorește să obțină totul cu orice preț. Acesta este un instinct de viață limitat, ce îndeamnă ființa umană să obțină totul după legea junglei, fără să muncească și să gîndească profund. Dacă nu se depistează și nu se iau măsuri la timp, energia vitală lucrează insistent asupra ființei umane, obligînd-o să aibă totul acum. Dacă această stare se păstrează, ființa umană se degradează prin promisiunile făcute pentru a-și îndeplini poftele cu orice preț. Dacă aceste afecțiuni se află în majoritatea oamenilor ce vă înconjoară, nu aveți nici o șansă să le îndreptați și este mai bine să vă izolați de ei. Trebuie să conștientizați că un popor este strict legat de matca ce îl reprezintă. Dacă eonul reușește, împreună cu matca, să se izoleze de societate, cu timpul, societatea se va înălța după cum evoluează capul.

Alexandru Ștefan