Clopotarul dacilor 201Meritul este al celui care știe a povățui cu înțelepciune un suflet pentru a nu comite păcate, nu al celui ce sperie cu păcatul.
Cine a născocit păcatul și care este instanța fără de păcate pe Pămînt, care ne poate învăța necondiționat cum să trăim în adevăr fără să păcătuim? Cu aceste întrebări și frămîntări m-am adresat, în meditația mea, prietenilor din Civilizația Vodă.
După moarte, cu siguranță există viață, conștiința migrează odată cu sufletul, în alte dimensiuni ale Universului. Sufletul ființei umane este ca un fel de plasmă și nimic în spațiu nu-l poate distruge adică este nemuritor. Oamenii din dimensiunea voastră sînt infectați - cu premeditare -  cu frica de păcat pentru a fi mai ușor de manipulat și storși de energie și bunuri materiale. Un suflet care este îndoctrinat în timpul vieții că va cădea în iad sau Rai, după pierderea corpului fizic se pornește - împins de microbii ce-l țin în frica păcatului – în căutarea unei instanțe care să-i facă într-un fel sau altul dreptate.   
Cum a fost posibil ca acești microbi să devină aproape nemuritori și ce influență au asupra sufletului…că numai acest purgatoriu este în stare să-i distrugă?
În acest spațiu, corpul fizic trăiește datorită microbilor care produc energie. Datorită microbilor care nu mor în acest spațiu ființa umană a trăit mii de ani. Din instinct, microbii vor să supraviețuiască și în alte dimensiuni, virusînd corpurile subtile care însoțesc sufletul după moarte. La o distanță de 40 de ani lumină de planeta Pămînt există un purgatoriu care curăță sufletele de microbii ce supraviețuiesc la orice temperatură pozitivă sau negativă din Univers. Această planetă de fier este de 4 ori mai mare decît Pămîntul unde este stocată cea mai mare temperatură care poate readuce sufletul la condiția lui primordială.
Vreți să spuneți că iadul există?
Pentru acei infectați cu frică este ca un fel de iad, pentru cei ce conștientizează că este ca un izolator unde te poți curăța de infecțiile pămîntești este ca o binecuvîntare. Sufletele infectate cu frică pot avea parte de iad și în propria casă, sînt tot aceleași stări de panică, de insomnie, de paranoia și așa mai departe. În timpul apropiat se va inventa un aparat prin care viii și morții vor putea comunica ca printr-un telefon mobil. Această mare invenție va ajuta omenirea să se debaraseze de poveștile primitive ale celor care mențin lumea în sclavia fricii și a dogmei. Comunicarea dintre vii și morți s-a întrerupt din cauza vacuumului apărut în urma exploziei planetelor Urania și Faeton.
Nouă, pămîntenilor, după ce ni se întîmplă ceva grav îl căutăm și credem cu tot sufletul în Dumnezeu dar, pînă la urmă, tot peste mincinoși dăm…cum să evităm această situație?
De Creator nu trebuie să-ți amintești numai cînd ai o greutate pe suflet, trebuie să conștientizezi că fără Dumnezeu nu există viață și atunci vor dispărea toate problemele și toți oamenii mincinoși. Dacă ai depistat un proroc mincinos nu trebuie să te înfrățești cu el fiindcă te poate îndemna să mințiți împreună. Omul neechilibrat se va supăra mai mult pe doctorul care îi tratează piciorul decît pe acel ce i l-a tăiat cu sabia. Nu vei putea niciodată să învingi un sistem care are cetatea construită din dogme. Întoarce-te cu fața spre Lumină și crede în esența ta interioară, iar Dumnezeu îți va da aripi să zbori deasupra cetății lor. A fi nemuritor înseamnă să ai parte de toate culorile Universului, care te luminează din interior. În acest spațiu deții doar o scînteie, care se stinge odată cu viața. A fi nemuritor este un mare merit, nu o scuză pentru muritori.

Alexandru Ștefan